Úvodní stránka » 1.Třída - KOŤÁTKA

ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

Ve třídě KOŤÁTEK je zapsáno 25  dětí  ve věku 2 - 4 let.   

 Na děti se zde těší:

                           

Bc.Štefanie Plešingerová,DiS.           Zuzana Švecová                        Martina Žítková                        Adéla Mašková  

        ředitelka                         učitelka                         učitelka                      chůva

                              

        


Ranní  přivítání

Bum, bum, ratata,

my jsme hravá koťata.

Jako z vody rosteme 

hezký den si přejeme.


ČERVENEC 2019

Podtéma:       Léto u nás ve sluníčku  (1.7. - 12.7. 2019)

 

- v prázdninových měsících navštěvují naší mateřskou školu i děti z jiných školek, snažíme se o jejich začlenění do kolektivu ostatních dětí

- v letních měsících trávíme spoustu času na školní zahradě a tomu také přizpůsobujeme denní aktivity. Činnosti jsou zaměřeny charakteristickým rysům léta: hry s vodou a pískem, pozorování hmyzu, využití přírodních materiálů k vzdělávacím činnostem - výtvarným, hudebním, tělesným i rozumovým.  Celé prázdniny si budeme hrát a radovat.

 

Čeká nás opakování z celého roku a seznamování s nově příchozími kamarády z jiných školek:

Poznávací hra – „Kdo tu s námi dneska je?“ - rozvoj komunikace s dětmi a spolupráce při činnosti a hra „Kuřátka“, která slouží k navazování vztahů mezi dětmi.

Tancování s Míšou – např. písnička „Do rytmu se hýbej“, Sloník Toník aj. dle volby dětí

Oblíbené pohybové písničky „Indiáni“ a „Chodíme si po světě“

Hry s padájem např. „Ťuky, ťuky“ (viz. níže).

Opakování naučených písní.

Hra na hudební nástroje – doprovod ke známým lidovým písním.

Malování na kameny – venku na zahradě MŠ.

Děti budou mít k dispozici spousty omalovánek na vybarvování.

Činnost s interaktivní tabulí – volná kresba, úkoly dle volby dětí.

Hra s vodou a pískem – při vysokých teplotách osvěžování hadicí, hrátky s vodou v plastové berušce (s konvičkami, kyblíky, naběračkami apod.), vaření na písku, bábovičky, tunely atd.

Dostatečný prostor pro spontánní hry dětí a pro hru s kamarádem.

Poznávání dění okolo nás – pozorování letního počasí, květin, hmyzu (motýlů, brouků, včel)…

Jak se chovat při vysokých letních teplotách – poučení před každým pobytem venku – držet se více ve stínu, hodně pít, mazat se opalovacím krémem, mít pokrývku hlavy.

 

Pohybová básnička – „Ťuky, ťuky“ (možno využít také padák)

Ťuky, ťuky, ťukáme,                                        děti prstem ťukají do rytmu do otevřené dlaně 

legraci si děláme.                                                                                      

Pochodujem do kola,                                      děti (uchopí padák) pochodují dokola

kdo může ať zavolá: Halóoo, haloooo!           zastaví s a zavolají doprostřed kruhu (stále drží padák)

Teď hlavičkou kýváme,                                    zakývají hlavou (stále drží padák)

nožičkama dupáme.                                        zadupají (stále drží padák)

Pak si všichni sedneme,                                  děti se posadí (stále drží padák)

ruce vzhůru zvedneme.                                  zvednou ruce vzhůru (i s padákem)

ČERVEN 2019

Podtéma:      Samá voda

(24.6. - 28.6. 2019)

 

Děti se hravou formou seznámení s významem vody pro člověka, pro zvířata a rostliny, zkusíme také pokusy s vodou, budeme poznávat vodní živočichy, venku si děti za hezkého počasí s vodou pohrají, osvěží …

 

Procvičíme si svá těla …..

Hra: „Na povodeň“ – na domluvený signál - VODA děti musí vystoupit na vyvýšené body, které jsou tvořeny balančními plochami, lavičkou, první stupínek na žebřinách, švédská bedna.

Hra „Na kapky“ – pohyb na hudbu s proužkem modrého krepového papíru

„Mušlička v písku“ – hledání mušliček v písku

Pohybová básnička s padákem – „Prší, prší“ –. Děti podle slov básničky vykonávají pohyb

Pohybová písnička s padákem – pohyb na písničku Prší, prší.

Prstové cvičení „Prší“ – rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky.

„Skáčeme přes kaluže“ – skoky snožmo přes malé obruče

Lovení plastových zátek (rybiček) pomocí dvou špachtlí

Tematické omalovánky – voda, vodní živočichové

 

Procvičíme hlavičky ….

Hra „Kde žijí zvířátka“ – vzdělávací hra rozvíjející poznatky o živočiších.

Hra s kamínky a mušličkami – rozvoj fantazie – třídění, stavba různých ornamentů, přendávání do mističek a kelímků.

„Počítání kapiček“ – rozvoj základních předmatematických představ. Společné počítání kapek

Hra: „Co nepatří do vody“ – čištění řeky (pruh modré látky) – v řece může být spousta věcí – klacky. kameny, šišky, plechovka, pet lahev, papírky od bonbonů, láhev, aj. Úkolem dětí je řeku vyčistit.

Pohádka: „Prší“ - rozvoj poznávacích schopností a funkcí, představivosti, fantazie, myšlenkových procesů. Práce s pohádkou – rozvoj řeči, porozumnění slyšenému, dorozumívání, vyjadřování, pozornost a soustředění

Hra „Na zvuky“ - vytváření zvuků pomocí vody (přelévání, plácnutí dlaně o hladinu, vhození předmětů do vody, ždímání látky, foukání brčkem do sklenice vody. Společně v kruhu u spojených stolů. P. učitelka ukazuje, poté děti samy zkouší.

JV – chvilka    - DC – foukání do vody brčkem, - GM           - špulíme rty jako kapr - smutný a veselý vodníček

Volná hra dětí - děti se přirozeně učí spolu vycházet, dorozumět se, hrát si spolu apod. Učí se pochopit své odlišnosti, vzájemně se tolerovat a pomáhat si. Dopomoc učitelky při řešení sporů, podporování k hezkému vzájemnému chování.

Pozorování – pokusy s vodou – jaké předměty se ponoří, jaké nikoli, pouštění papírových lodiček a parníků, plovoucí rozinky v perlivé vodě

Proč je voda důležitá - Učitelka vypráví pomocí maňásků či loutek dětem příběh o chlapečkovi, který byl zlý a vůbec ničeho si nevážil.

Procházka k řece – pozorování řeky, ryb, kachen, úpravy vodního koryta nedaleko MŠ – proběhne pouze v případě, že nebude příliš velké horko


Podtéma:       Barevný svět 

 (10.6. - 15.6. 2019) 

V tomto týdnu se seznámíme s tím, že nejsme na světě sami, že nás obklopují lidé z jiných zemí, že jsme každý jiný, jinak vypadáme, jinak žijeme.

Téma je přizpůsobeno věku dětí.

 

1.) Jaký je náš svět

Seznámení dětí s tím, že na světě je mnoho lidí a každý je jiný – ukázka obrázků lidí z různých koutů naší Země.

Globus - co je globus, ukázka globusu, ukázka, kde žijeme my. Rozlišujeme pevninu a moře.

Hra: „Hledej rozdíly“ – společné hledání rozdílů mezi námi – velikost (poměřování se), jiná barva vlasů, holka x kluk, barva očí, někdo má brýle, děti samy říkají, v čem se odlišují – závěr: i když jsme každý jiný, všichni jsme lidé a musíme se k sobě chovat hezky.

            „Barvy“ – pojmenovávání barev v přírodě (pomůcka obrázky, globus, pohled z okna)

2.) Setkáme se s Indiány

      Pohybová písnička „Hádej, kam teď letíme“ – hudba z CD, pohyb

      „Po stopách Indiánů“ - překážková dráha

            „Indiáni jdou“ – opakování naučené rytmické písně o Indiánech (viz níže)

      Setkání s Indiánem (p. učitelka).

      Tematické omalovánky.

3.) Setkání s Afričanem

      „Výlet do Afriky“ – napodobování zvířat žijících v Africe

Hra: „Noc se blíží, džunglí se plíží...“

„Tanec v Africkém rytmu“ – několik dětí bude mít drumbeny, ostatní děti si zkusí tančit okolo ohně, nápodoba černošských kmenů. Poté výměna dětí.

Setkání s černochem (p. učitelka).

      Tematické omalovánky.

            „Dramatizace s černouškem“ – dramatické zpracování vzájemného chování k sobě navzájem. Využití velkého černocha a velkého maňáska holčičky. Ukázka jak se k sobě   nechováme a jak by se měla daná situace řešit správně.

            Opakování písně „Pět minut v Africe“ – viz téma V ZOO.

 1. Výlet na Hawai

       Dovolená na Hawaji - relaxační cvičení – slunce svítí – musíme se namazat opalovacím            krémem, namažeme záda také svému kamarádovi, položíme se na záda … relaxační šum moře

       „Sbírání mušliček“ – děti ve dvojicích soutěží, kdo dříve najde a nasbírá mušličky do kyblíčku.

       Setkání s Havajankou (p. učitelka).

      Tematické omalovánky.

 

Dostatek prostoru pro volou hru dětí - děti se přirozeně učí spolu vycházet, dorozumět se, hrát si spolu apod. Učí se pochopit své odlišnosti, vzájemně se tolerovat a pomáhat si.

KVĚTEN 2019

Podtéma:      Cesta do pravěku

(27.5. - 31.5. 2019)                                                                                                                                       

Tento týden nás čeká cesta s dinosaury až do pravěku, k prvním lidem.

Co nás čeká:

„Pravěký tanec u ohně“ – nápodoba pohybů pravěkých lidí kolem ohně na pravěkou píseň

„Po stopách dinosaura“ – překážková dráha. Procvičování hrubé motoriky, koordinace, hbitosti, posilování svalstva celého těla. Motivace: příběhem, stopami dinosaura, obrázkem dinosaura. „Schovej se do jeskyně“ – pohybová hra na posílení dolních končetin, rozvoj pohybových dovedností a rychlé chůze či běhu.

Grafomotorika – uvolňování ramenního i loketního kloubu, správný úchop tužky. Činnost s voskovkami – vytváření pozadí pro společnou výtvarnou práci.

Tematické omalovánky – dinosauři, mamuti, jeskynní lidi. Obrázky motivují děti k vybarvování, k zacházení s pastelkou, podporují pozornost a schopnost dokončovat započatou činnost.

 

Ve společném kruhu si budeme povídat – Jak dříve vypadal svět, kdo žil na zemi, kdo byli pralidé, kde žili, co měli a co neměli – krátká konverzace na dané téma, diskuze, prohlížení tematických obrázků

„Kosti“ – hra pro rozvoj zrakového vnímání a soustředění se na daný úkol.

„Kolik je dinosaurů?“ – hra rozvíjející předmatematické dovednosti. Počítání dinosaurů v kruzích.

„Kde je dinosaurus“ – umisťování dinosaura na různá místa za pomocí židličky. Procvičování předložek – nad, pod, před, za, vedle.

Porovnávání - větší x menší – motivace vystřiženými kostmi ze čtvrtky, porovnávání velikosti kostí

Reflexe – společné zhodnocení proběhnutého týdne, co se dětem nejvíce líbilo

 

Stavba ohně s kamarády – společná činnost – sbírání klacíků po třídě popř. venku a tvoření ohně, kolem kterého poté budeme společně tančit na pravěkou píseň

„Jak dinosouři žili“ – hra s kamarády – tvoření domova dinosaurům – děti budou mít k dispozici kameny, mušle, šišky, klacíky, rostliny, figurky dinosaurů a zkusí si samy či za pomoci kamaráda postavit dinopark

 

Na závěr týdne nás čeká VÝBUCH SOPKY a samozřejmě DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ NA TOTO TÉMA.


Podtéma:      VÝLET DO ZOO    (13.5. - 17.5. 2019)

Co nás čeká tento týden:

 • Budeme opakovat taneční písničku „Sloník Toník“, kterou uvidíte na vystoupení na školkovém plese.
 • V tělocvičně MŠ si děti procvičí odvahu, hbitost i rovnováhu na „Opičí dráze“– děti boudou muset utíkat před krokodýlem po lávce nad řekou, prolézt dlouhým tunelem (látkový dlouhý strachpytel, kde není vidět na konec pytle – jen pro odvážené!), přeskočit kmeny stromů a vylézt na loď (švédská bedna).
 • Zahrajeme si pohybovou hru „Na kouzelníka“ – proměňování v různá exotická zvířata, pohybová hra na procvičení různých typů skoků, běhu, plazení, lezení a zároveň procvičujeme artikulaci mluvidel.
 • „Chůze po hadovi“ – na zemi je z barevného papíru vytvořen had, který se mírně vlní, děti budou mít za úkol po hadovi přejít. Rozvoj lokomočních pohybů, rovnováhy, soustředění – chůze noha se klade před nohu.
 • „Cesta džunglí“ – proplétání mezi provázky doplněné krepovým papírem pro lepší efekt džungle.
 • Pohybová básnička: „Výlet do zoo“ – veselá básnička na procvičení lokomočních i nelokomočních pohybů.
 • Jemnou motoriku budeme rozvíjet například pomocí modelíny – modelování hada.
 • Předmatematické dovednosti„Počítání zvířátek v ohrádce“ – pomocí obručí vytvoříme ohrádky a do nich umístíme zvířátka – procvičujeme pojmy více, méně, všechny a nic. Počítání do pěti.
 • Rozvoj prostorové orientace – „Kde je zvířátko“ – pomůcky: figurka zvířátka a židlička. Kde je zvířátko – pod židlí, na židli, vedle židle, za židlí, před židlí – procvičení předložkových vazeb.
  • V komunikačním kruhu si řekneme a ukážeme „Jak se chováme ke zvířátkům v zoo“        
  • GM - olizování rtů – Medvědova dobrota)        
  • AC - nápodoba zvuků zvířat  - syčení (had) – jazyk za spodní zuby                      
  •                                               - slon (túúú, túúúúú) – pro motivaci můžeme se zacpaným nosem  
  • RC – rytmizace slabik cizokrajných zvířat – vytleskávání, vyťukávání na hudební nástroje (dřívka,vajíčka, drumbeny, bubínek)
  •                        - medvěd (brum, brum)
  •                        – doširoka otvírat pusu (lev, tygr)
  •                        - jazyk do tváří a před přední zuby - opočka
  • Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby a zlepšené výslovnosti – hra „Do kolečka chodíme“ – postupné odkrývání obrázků zvířat a jejich pojmenovávání, - hluboký nádech – zadržení dechu (motivace lekneme se krokodýla) a prodloužený výdech - foukání do barevných peříček (motivace papouškama),                            
 • Zrakové vnímání podpoříme pomocí pracovního listu „Stíny cizokrajných zvířat“
 • Naučíme se novou pohybovou písničku „Pět minut v Africe“

 •  

Podtéma: Sluníčková kapela (29.4 - 3.5. 2019) 

Co nás čeká tento týden...... 

V tento týden se budeme věnovat hudebním aktivitám – budeme hodně zpívat, tancovat, hrát na hudební nástroje i na vlastní tělo. A nezapomeneme ani na ČARODĚJNICE ….Uáááááá 

Hned v pondělí budou mít děti k dispozici po celý den všechny nástroje, budou moci na ně libovolně hrát, vše si osahat, prohlédnout. Dále navštívíme tělocvičnu v MŠ, kde si vyzkoušíme hry za pomocí                                                 DRUMBENŮ.

 • „Cesta lodí na moře“ – bubnujeme v rytmu veslování loďky
 • „Klid moře“ – hladíme dlaněmi drumbeny – šum moře
 • „Déšť“ – děti prsty na drumbeny napodobují deštík, větší déšť, obrovskou průtrž
 • - zdůraznme si důležitost vody pro život a nutnost její ochrany!!!
 • „Nakládán potravin do lodí“ – děti se zkouší trefit balonkem do drumbenu
 • Na moři je spousta ostrovů a ostrých skal (opět drumbeny), kterým se musíme vyhout

            - slalom mezi drumbeny + do každého při cestě bouchnou

 • Zkusíme také vybubnovat naše jména – slabiky jmen
 • Uvolníme a zrelaxujeme prstíky, laně i celé paže

 V úterý nás čeká „Slet čarodějnic a čarodějů“

Hned ráno se děti budou moci proplétat v pavoučích sítích, hledat v písku pavouky a brouky, dokreslovat pavoukovi nohy (grafomotorické cvičení) či si vybarvovat strašidelné omalovánky. Kdo bude chtít, může si vyrobit také papírového pavoučka. Ve třídě budou také hadi a jiná havěť :o)

Děti se mohou těšit také čarodějnické soutěže, vaření lektvaru, čarodějnický tanec a čarodějnou sladkou odměnu. 

Ve středu si po náročném čarování odpočineme – Státní svátek. 

Čtvrtek a pátek už se budeme naplno věnovat hrou na hudební nástroje, zpěvu a tanci.

Děti budou mít k dispozici omalovánky hudebních nástrojů, spoustu nástrojů také poznají – příčná flétna, zobcová flétna, kytara, okarína, bubny a činely a všechny nástroje vhodné pro děti – triangl, dřívka, tamburína, drumbeny, zvonečky, rolničky,…. 

Zkusíme nástroje poznat očima, ale také ušima.

Poslechneme si operetku „Červená Karkulka“ na interaktivní tabuli – Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Procvičíme pusinky při jazykových chvilkách

 • RC – vytleskávání názvů hudebních nástrojů¨, rytmizace pomocí hudebních nástrojů, hra na tělo
 • DC – hra na flétnu, na trubku
 • GM – jaké zvuky se dají dělat ústy - mlaskat, jako koníček, hlasitá pusa zkoušíme pískat
 • AC – nápodoba zvuků hudebních nástrojů - bum, bum, bum, cink, cink, cink, ťuk, ťuk, ťuk, tramtadadá, brnky, brnky, písk, písk 

Krásná písnička, kterou s dětmi už delší dobu zpíváme. Je velmi oblíbená, i když je trošku strašidelná.

DUBEN 2019

Podtéma: Pletu, letu pomlázku

(8.4 - 18.4. 2019) 

V rámci tohoto tématu budeme děti seznamovat s velikonočními zvyky, s velikonočními koledami, společnými silami vyzdobíme prostory třídy, šatny i zahrady.

Budeme si povídat o Velikonocích, ukazovat si obrázky, vytleskávat slova týkající se Velikonoc, zkusíme si také jednoduché počítání s kuřátky (počítání do pěti, pojmy více a méně), procvičíme pusinky i jazýčky, kdy se děti budou snažit napodobit zajíčka Ušáčka, procvičíme ručičky při grafomotorickém cvičení (malování kraslice na velké svislé ploše dle předkreslení), poskytneme dětem krásné omalovánky.

 

Děti se seznámí s novou pohybovou písničkou „Slepička naříká“ (viz níže) a také s nejznámější koledou „Hody, hody doprovody“.

V tělocvičně MŠ si vyzkoušíme „náročnou“ cestu zajíčka k malovanému vajíčku - „Cesta zajíčka za vajíčkem“ – motivace maňáskem zajíčka a malovaným vajíčkem. Děti zdolávají překážkovou dráhu – chůze po lavičce, průlez tunelem, přeskakování (pomocí švédské bedny), výstup na klouzačku a jízda dolů.

Zopakujeme oblíbenou hru „Zajíček v své jamce“ a vyzkoušíme nové hry: např. Kutálí se vajíčko“ – děti válejí sudy po žíněnce,  „Semínko, kytička, kamínek“ – chůze po prostoru, na slovní znamení udělají děti dřep (semínko), leh (kamínek) nebo stoj s rukama nad hlavou (kytička).

 

Čekají nás tematické pohádky „Jak šlo vejce na vandr“ a pohádka „O zeleném vajíčku“.

Zveme Vás, přijdte nám také něco přečíst, budeme mooooooc rády a děti určitě také.

 

Zopakujeme všechny oblíbené písničky – dle volby dětí.

POZ. Nyní je hodně u dětí oblíbená písnička „Krávy, krávy“. Můžete zkusit pustit dětem na youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

 

 Snažíme se aktivně reagovat na potřeby a přání dětí, uzpůsobujeme tomu také pobyt venku. Na procházkách se vždy snažíme najít něco, co by děti zaujalo. Plánujeme opět navštívit dopravní hřiště i hřiště ve městě. Pozorujeme technické stroje i okolní přírodu. Děti mají vždy možnost se volně proběhnout. Při pěkném počasí budeme navštěvovat také zahradu MŠ.

Dopřáváme dětem dostatek času pro volnou hru a pro přirozené navazování sociálních vztahů.


Podtéma: Kamarádi zvířátka klepají nám na vrátka (1.4. - 5.4. 2019)

Tento týden se budeme věnovat domácím zvířátkům. Budeme se učit o jejich životě, řekneme si, proč která zvířátka chováme. Navštívíme malou zvířecí farmičku v parku u restaurace La Terasa, kde si ukážeme některá domácí zvířata, pojmenujeme jejich charakteristické znaky (rohy, kopyta, srst), řekneme si, co tato zvířata jedí.

 

Ve školce si zahrajeme spousty her:

Ø  Zvířátka do domečku - pohybová hra rozvíjející lokomoci, orientaci v prostoru, ale také pozornost, sluchové vnímání. Na signál se musí všechna zvířátka schovat do domečku (kroužky rozmístěné na podlaze)

Ø  Kravičky jdou na pastvu – překážková dráha v tělocvičně MŠ

Ø  Kam dáme zvířátko – hra na procvičení předložkových vazeb, děti umisťují plyšové zvířátko dle pokynů učitelky

Ø  Do kolečka chodíme – děti chodí v kruhu za pomocí motivační básničky, na konci odkrývají obrázek s domácím zvířetem, pojmenujeme a vytleskáme

Ø  Pásla ovečky – klasická dětská hra

Ø  Na ovečky a na vlka – společná hra na zahradě MŠ

Ø  Naše kočka strakatá – hra na počítání koťátek, ale také na rozvoj empatie k živým tvorům.

Ø  Stavba ohrádek pro zvířátka – společná hra s kamarádem, učíme se nebourat si navzájem stavby

Ø  Zacvičíme si na pohybovou básničku „Zvířátka“ (viz příloha).

Ø  Zatančíme si na písničku „Na zvířecí poradě“ a „Tři čuníci“

 

Procvičíme pusinky

- Nácvik dlouhého výdechu – dlouhé bééééé, méééé, bůůůů. Motivace: obrázky domácích zvířat

- Fonační cvičení – Hra na kouzelníka: učitelka děti začaruje na jedno z domácích zvířat, děti jednotlivě popořadě předvádějí zvuk, který patří k jmenovanému zvířeti (slepice, kočka, pes, kůň, husa, osel, ovce, kráva, koza,               prase) Motivace: obrázky domácích zvířat, kouzelnou hůlkou

- Gymnastika mluvidel      

                - Hrajeme si na kočičku – olizujeme se, lížeme mlíčko z misky

                - Hrajeme na koníka – frkáme jako koník, mlaskáme jako koník

                - Hrajeme si na zlého psa - cvakáme zuby jako zlý pes

                - Hrajeme si na mlsnou kozu – dosahujeme jazykem co nejvíce k nosu či bradě

- Mimika obličeje – Hrajeme si na smutné, naštvané, usměvavé zvířátko

 

Seznámíme se s písničkou „Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte“

Děti si budou moci vyslechnout pohádku Tři prasátka a O koťátku, které přestalo mňoukat a jiné pohádky před poledním odpočinkem.

Po celý týden budou mít děti možnost si vybarvovat omalovánky s domácími zvířátky.

 

Snažíme se o to, aby se dětem ve školce líbilo a aby předškolní vzdělávání probíhalo výhradně formou hry. Udržujeme pozitivní atmosféru, vedeme děti ke kamarádským vztahům, ke spolupráci, k toleranci, k respektování potřeb jiného dítěte. Učíme děti samostatnému rozhodování a uvažování, povzbuzujeme je samostatnosti v sebeobsluze a celkově pokračujeme v rozvíjení jejich osobností.

 

Pohybová básnička - Zvířátka

Žába skáče, kvaky, kvak
(z bobečku vyskočit, ruce nahoru, prsty roztáhnout)
a takhle prý chodí čáp.
(chůze s vysokým přednožením a propínáním v kolenou, ruce: klapající zobák)
Takhle malá kačátka,
(dřep, ruce sepnout za záda, batolící se chůze)
tak mňoukají koťátka.
(klek, ruce na podložku, kočíčí hřbet, po dokončení věty mňoukáme)

A už cválá koníček,
(běh, rukama držíme pomyslnou uzdu, jazykem cvrnkáme o patro)
na něm sedí Jeníček.
(jména můžeme měnit, Petříček – Pepíček atd., sed na zem)
A takhle se plazí had,
(leh na zemi, plazení, po dokončení věty syčíme)
syčí, že má hrozný hlad.
(rukama hladíme bříško)

Pejsek šťeká, haf, haf, haf,
(lezení po čtyřech ve vzporu)
uděláme na něj baf.
(na slovo baf – vyskočíme)
Takhle chodí medvědi,
(stoj rozkročný, ruce/tlapy nahoru, houpavé přeskoky z nohy na nohu)
je jim dobře na zemi.
(všichni se seběhneme do kruhu a obejmeme se společně)

BONUS – pro velký zájem rodičů přikládáme velmi velmi velmi oblíbenou básničku dětí………INDIÁNI

Indi, indi, indiání jdou, (pleskání do stehen)

halí, haló                      (dáváme ruku k jednomu a k druhému uchu)

indiání jdou.                (pleskání do stehen)

My se, my se my se my se (střídavě ruce na hrudník)

nebojíme se                  (otáčíme rukama před sebou)

halí, haló                      (dáváme ruku k jednomu a k druhému uchu)

Šel první, šel druhý, šel třetí indián, šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý indián      (Ukazujeme na prstech)

a ten poslední               (hýbeme malíčkem)

ze všech nejmenší         (ukazujeme pomocí ukazováčku a palce)

ua ua ua ua                           (ruka před pusu – iniáni)


BŘEZEN 2019

Podtéma: Tajemství knížek (4.3. – 8.3 2019)

Tento týden se budeme věnovat knížkám a hlavně pohádkám. Celým týdnem nás bude provázet pohádkový Kašpárek, který bude

dětem ukazovat knížky, jak se ke knížkám chovat a co v knížkách vše najdeme.

Zahrajeme si hry:Po lese si chodíme“, ve které děti potkají také Ježibabu. Ale nebojte se, Ježibaba nikoho do pece nestrčí, všechny děti se Vám zase vrátí domů :o) , „Do kolečka chodíme“ – hra na poznávání a popis (st. děti) pohádkových postav.

Čeká nás:

„Cesta k Perníkové chaloupce“ – překážková dráha,

Cvičení s perníčkem“ – procvičování předložkových vazeb a pohybu dle pokynů, cvičení s básničkou „Moje knížka“ (viz. níže)

„Tanec s Ježibabou“ – volný tanec i tanec dle pohybu učitelky na pohádkové písničky

Pohádka „O Jazýčku“ – logopedické cvičení (motorika úst, jazyka)

Procvičování grafomotoriky a vizuomotoriky – „Cesta Jeníčka a Mařenky k perníkové chaloupce“

Zopakujeme si „Barevnou básničku“, ve které si děti procvičují pojmenovávání barev.

Společně vyrobíme velkou Perníkovou chaloupku, minulý týden děti vyráběly perníčky a nyní je nalepí na velký karton a chaloupku krásně vyzdobí.

Dále: nabídka omalovánek, četba a prohlížení knížek, prohlížení pohádkových obrázků.

Samozřejmostí je volná hra dětí, výběr hraček a vlastní volba hry. Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi a vedeme je k ohleduplnému a přátelskému chování mezi sebou.

V pátek se děti mohou těšit na divadelní pohádku: „Cirkus na kolečkách“.

Básnička s pohybem – „Moje knížka“

Knížka se maluje, knížka se píše,                   (malujeme před sebou velké kruhy)

zveme vás do tajů kouzelné říše                     (hluboký předklon, předpažíme)

Knížka se maluje, knížka se píše,                   (malujeme před sebou velké kruhy)

za naší pohádkou půjdeme tiše.                     (chůze po špičkách)

svou knížku otevři, spočítej slova,                  (znázorňujeme otevřenou kniku)

obrázky prohlédni zase a znova.                    (otočka kolem své osy)


ÚNOR 2019

Podtéma: Hrajeme si ve školce (18.2. – 22.2.2019)

Tento týden budeme opakovat hry, písničky a básničky, které jsme se společně naučili v prvním pololetí školního roku. Budeme také pokračovat v poznávání barev.

Zopakujeme si například dětské hry „Pásla ovečky“, „Kolo, kolo“, Ježku vstávej“, „Zajíček v své jamce“, „Čarování“ a dětské pohybové básničky „Had leze z díry“, „Vločka“, „Stál sněhulák na šišato“, „Pavoučci“ 

Zopakujeme si hry na poznávání barev: „Na barevná auta“, „Duha“, hry s padákem. 

Zatancujeme si na oblíbené písničky z CD i s klavírem - Cvičení s Míšou, „Cupy, dupy“, „Pyšný drak“, „Kalamajka“, „Dva mrazíci“, „Kos a vrána“ aj. 

Naučíme se básničku „Barevná básnička“ - viz níže. K básničce bude dětem k dispozici krásná barevná pomůcka, díky níž se básničku snadněji naučí. 

Procvičíme grafomotoriku a vizuomotoriku – „jízda“ pastelkou po nakreslené dráze – společná činnost na velké ploše.  

Během týdne budou probíhat s dětmi krátké jazykové chvilky – např. pohádka „O Jazýčkovi“ – motivační pohádka a životě pana Jazýčka (napodobování pohybů úst učitelky), napodobování zvuků zvířat, dechová cvičení.

Děti si budou vytvářet barevný obrázek dle vlastní fantazie – pokusy s barvou a různým výtvarným náčiním. 

Děti budou mít dostatečný prostor pro vlastní spontánní hru či hru s kamarádem – hry dle vlastní volby. 

Při běžných denních aktivitách rozvíjíme řeč a logické uvažování – při běžných činnostech vedeme děti, aby si všímaly věcí kolem sebe (např. při pobytu venku), aby se je snažily popsat, jaké jsou (barva, tvar, velikost, materiál atd.) kolik jich je. - hovoříme s dětmi o věcech kolem nás a postupně je vedeme např. k zobecňování, používání nadřazených a podřazených pojmů (Lžíce, nůž, vidlička – co je to dohromady? Příbor. Které druhy zeleniny znáš? Čemu se říká dopravní prostředky, vyjmenuj některé atd.)

 


Podtéma: Hádej kdo jsem 11. - 15. 2. 2019
- společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry

Pohybová hra – Paleček a obr, nácvik podávání míče, spolupráce s kamarádem

Tanec na písničky – tanec podle předvičování učitelky, schopnost nápodoby pohybů

Domečky – (obruče) – tanec na hudbu, když hudba přestane hrát, každý si najde svůj domeček

Jirnice jakou svět neviděl – punčocha a vata – děti sbírají vatu po herně, společně plní punčochu

 

Básničky :

Dobré ráno, dobrý den,

do masek se převlečem.

Pojďte rychle všichni dál,

máme tady karneval!

Masopustní veselí začne ráno v pondělí,

od pondělí do pátku, změní třídu v pohádku.

Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál, už začíná karneval.

Motivační cvičení s míčky:

- cvičení s míčky s pohádkovým příběhem o Koblížkovi

- kutálení míčku, hopsání s míčky, udržení míčku mezi koleny...

 

 


 

Podtéma: Školka plná barev (4.2. – 8.2.2019)

Tento týden si budeme povídat o barvách.

Zahrajeme si hru „Na barevná auta“ a „Na duhu“.

Celý týden budeme vše třídit podle barev a neustále barvy pojmenovávat. Děti se seznámí s novými didaktickými pomůckami, které jim budou volně k dispozici. Pomůcky slouží zejména pro přiřazování barev a tvarů a pro rozvoj zrakového vnímání.

Budeme poznávat barvy v přírodě, všímat si barev na vycházce i na zahrádce, jaké barvy v přírodě vidíme nejvíce.  Budeme pozorovat počasí – proč někdy sníh je, jindy není, jakou má barvu, jaký je na omak.

Zahrajeme si na malíře a budeme experimentovat s barvami.

Naučíme se básničku „Barevná básnička“ - viz níže. K básničce bude dětem k dispozici krásná barevná pomůcka, díky níž se básničku snadněji naučí.

Čekají nás také jazykové chvilky, kdy procvičíme své pusinky za pomocí logopedické žabičky, kterou budou děti učit mluvit.

Děti si vyslechnou krátkou pohádku o barvách a ponaučení, co dělat, když se ztratíme -  „Jak se Martínek ztratil“ – pohádku si rozebereme, vysvětlíme.

Po celý týden budeme zpívat - zopakujeme naučené písničky – např. „Padá sníh“, „Sněží“, „Pec nám spadla“, „Kočka leze dírou“, „Šel zahradník do zahrady“, „Kos a vrána“ aj.

Opět budeme hrát na různé hudební nástroje – rytmizovat naučené písničky, pojmenovávat hudební nástroje.

Budeme tančit a běhat a skákat a  ….. hooodně si hrát a také se smát. 

 

Barevná básnička:

Červená je jablíčko,

žlutá citrón, sluníčko.

Zelená je travička,

modrá chladná vodička.

Černá bude pro kočku,

šedá zbude na myšku,

utíkej pryč z pelíšku!


 

LEDEN 2019

Podtéma: Zimní hrátky (21.-25.1.2019)

Tento týden nás čekají zimní hrátky a zimní sporty …

Zaměříme se na koulování, stavění sněhuláka, bobování a sáňkování, lyžování a bruslení a že nebude sníh, to nám vůůůůbec nevadí.

Děti si budou moci prohlédnout lyžařské vybavení (lyže, hůlky, přeskáče, helmu, lyž. brýle, lyž. kuklu), pokud budou děti chtít, budou si moci dané věci také vyzkoušet. K hraní jim budou k dispozici lyže z kartonu, které si navléknou na bačkůrky. Dále si ukážeme brusle a vyzkoušíme si „bruslení“ na koberci v MŠ :o) Povíme si také o nutnosti teplého oblečení na zimu - oblečení budeme společně pojmenovávat.

Zahrajeme si hru „Koulovaná“ – se zmačkaným bílým papírem, budeme se také snažit koulí trefit sněhuláka.

Společně si zahrajeme hru „Sněhulák“ při které budeme hodně skákat.

Zatancujeme si na písničku „Sněhulák“ - https://www.youtube.com/watch?v=lZExYJbqVP8

Zacvičíme si na básničku „Vločka“ (viz. níže)

Procvičíme „psaní“ – grafomotorické cvičení „Padající vločka“– uvolňování ramenního kloubu, zápěstí, dbáme na správný úchop tužky

Čekají nás také logopedická cvičení – např. za pomocí básničky Vločka (viz níže), nápodoba zvuků a pohybů úst sněhuláka (p. učitelky :o) ), rytmizace slov

Prohlížení obrázků zimních sportů – popis obrázku (st.děti)

Opakování zimních písní „Padá sníh“, Sněží“, „Kos a vrána“ – rozvoj paměti, slovní zásoby, výslovnosti, pozitivní naladění dětí (texty viz níže). Děti na písničky tancují, běhají, hrají na hud. nástroje.

Opakování základních barev – použijeme velkou did. pomůcku 4 sněhuláků. Každý sněhulák má určitou barvou vybarven hrnec, stejnou barvou pak knoflíky na dvou zbylých koulích. Děti mají za úkol, sněhuláky správně sestavit. Barvy pojmenováváme, vytleskáváme.

Čeká nás divadelní pohádka: „Palečkovic rodina“- divadélko v MŠ.

Děti budou také vyrábět sněhovou vločku z doktorských špachtlí.

 


Podtéma: Zem pod sněhem (14.-18.1)

 -charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou

 

Báseň s pohybem - Vločka 

Letí vločka z nebe, (běh po špičkách)

nos jí hrozně zebe. (držíme se za nos)

Vše se změní rázem, (kýveme hlavou „ANO“)

když dopadne na zem. (uděláme dřep)

Tam si pěkně sedne, (ve dřepu, ruce na nohy)

už se ani nehne. (v dřepu)

A až vloček přibude, (ukázat hromadu)

zima už jí nebude. (zaradovat se)

 

Sněhulák 

Sněhuláček panáček, (rukama ukazujeme tři koule)

má na hlavě plecháček. (ukážeme hrnec na hlavě)

Místo očí uhlíky, (ukážeme na oči)

a až dolů knoflíky. (střídavě rukama ukazujeme knoflíky až dolů)

Chodí, chodí bos, (přešlapujeme z nohy na nohu)

a má dlouhý nos. (protáhneme „mrkev“ co nejdál)

 

Jazyková chvilka - Vločky 

Vločky na zem padají – fijuuu, fijuuu, fíííí (co nejdéle vydržet s dechem)

Přistály mi na dlani – fijuuu, fijuuu, fíííí (opakujeme)

Když tu vločku zahřeji – hó, hó, hó (dýcháme do dlaní)

Na kapku se přemění – hó, hó ,hó (opakujeme)

 

Další básně a písně - Sněhulák 

Jedna koule, druhá koule, třetí koule, klobouk, nos,
sněhuláček stojí bos.
Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl, může za to.
Bác, sněhulák spad...
Jedna koule, druhá koule, třetí koule, klobouk, nos,
sněhuláček stojí bos.

 

Mrazíci  

Honili se dva mrazíci, honili se po ulici,

ke komu, ke komu, přidáme se k někomu.

Mráz volá pojďte ven, cestička je pod sněhem. Podtéma: Příběh hraček (2.-11.1.2019)

- správné zacházení s hračkami vlastními, společnými v MŠ, seznámení s novými hračkami a materiálem, z kterých jsou vyrobené,seznámení s tradicí Tří králů

Tři králové

My tři králové jdeme k Vám,

štěstí, zdraví, přejeme Vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsme k Vám přišli z daleka.

Zima, zima

Zima, zima, zima,

to je ale príma.

Sáňkujeme, lyžujeme,

koulemi se koulujeme.

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz,

kam se ptáčku kam schováš?

Schovám se já pro hrudu,

tam já zimu přebudu. 


 

PROSINEC 2018

 

Podtéma: Když zavoní cukroví (10.-21.12.2018) - poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

                   Rozvoj pohybových dovedností

Pohybová básnička:  „Andělské čarování“  (viz. níže)

Pohybová hra: Chůze po předkresleném stromečku s hvězdičkou v ruce . Rozvoj schopnosti udržet pozornost na dvě věci zároveň (držet hvězdičku a zároveň jít po čáře ve tvaru jehličnatého stromu), rozvoj rovnováhy, soustředění

Zdobení vánočního stromečku nakresleného na magnetické tabuli – rozvoj jemné motoriky

Zmrzni - lokomoční pohybová činnost (pohybová hra, zastavení pohybu v různé poloze)

Cesta za dárkem - lokomoční pohybová činnost (překážková dráha - překračování překážek, sun v lehu na břiše po lavičce s přitahováním, chůze po laně, )

Cvičení a Andělíčkem - cviční s říkankou (viz.níže)

Vánoční tanec – tanec na písničku „Vánoční“ – pohybové písničky z CD cvičení s Míšou. Cílem je schopnost napodobit ukazovaný pohyb učitelkou.

Opakování pohybové básničky: „Čerti v pekle“  (viz. níže)

Pohybová hra: „Tancovali dva čertíci“

Pečeme cukroví - manipulační činnost (zvládat jemnou motoriku, zacházet s materiálem)

Vánoční omalovánky - manipulační činnost, navozovat správný úchop, úklid po činnosti

Výroba přáníčka a dárečků – rozvoj jemné motoriky, zručnosti

Rozvoj kognitivních schopností

Pokračujeme v poznávání barevumisťování barevných dárků (vyrobeny z barevných papírů) na stejně barevná pole padáku – pojmenovávání barev, vytleskávání názvů barev

Hra: Na vánoční ozdobu – hra pro rozvoj sluchového vnímání a pozornosti – učitelka říká různá slova, jakmile řekne slovo vánoce, děti musí najít vánoční ozdobu a stoupnout si na ni

JV – chvilka – dechová, artikulační a rytmická cvičení

Obrázky s vánoční tematikou – rozvoj slovní zásoby

Dárky - poslech vyprávěného příběhu CČČD (Martínkova čítanka str. 168)

Pouštění skořápek - společný rozhovor (seznámení s tradicemi, házení botou, pouštění

                                   skořápek po vodě, …) 

Navození vánoční atmosféry – výzdoba, výroba dárečků, poslech koled, pečení cukroví, zdobení stromečku, vyprávění o vánocích, vyzkoušení některých vánočních zvyků, pozorování vánoční výzdoby v oknech 

Celodenní snaha učitelek

Podpora kamarádských vztahů – v průběhu celého dne – motivujeme k půjčování hraček mezi sebou, k ohleduplnému chování, k pomoci druhému, pomáháme dětem ve schopnosti hrát si s druhým dítětem, učíme se poprosit, poděkovat, učíme se také, uklízet si po sobě hračky

Andělské čarování

Anděl seděl na obláčku,                    (dřep, pohupování)

čáry, máry, čaroval.                           (dřep, čarujeme rukama)

Vyčaroval Mikuláše,                         (stoj snožmo, ruce spojené nad hlavou)

moc se z toho radoval.                       (stoj, tleskáme)

Pozor na to, milé děti,                                   (stoj, hrozíme prsty)

čarování není žert.                             (stoj, ruce i hlava ukazují ne)

Něco se mu nepovedlo                      (mírný předklon, ruce na tváře)

a tak přibyl ještě čert. 

Cvičení s andělíčkem

Podívejte, děti! - stoj snožmo, ruka ukazuje do stropu

Kdopak to sem letí? - stoj snožmo, ruka kreslí otazník

Bílá křídla, žluté vlasy - ruce dělají křídla, hladí vlasy

Andělíček je to asi - mírný předklon, ruce na tvářích

Na hlavě má hvězdičku - ukazovat na čelo

Svítí si na cestičku - chůze na místě, ruce v bok

A přilétl k nám - otáčet se dokola, ruce mávají jako křídla

Andělíček sám - do dřepu

 Pohybová básnička „Čerti v pekle“

Dupy, dupy, dupáníčko, to je malé zlobeníčko.           (silně dupeme)
Jako čerti v pekle, chováme se vztekle.                       (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, …)

Teď si pěkně lehneme, už se ani nehneme.                 (leh na zem)
Pojedeme na kole, dojedeme ke škole.                        (leh nohama jako šlapeme na kole)
Tam se pěkně posadíme a hezky se pohladíme.          (sed na zemi, hladíme vedle sedícího                                                                                     kamaráda)
čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme.          (tleskání od piana po forte) 

Podtéma: Když chodí čert s Mikulášem (26.- 7.12.2018)

- seznámení s postavou Mikuláše a čerta, s tradicí adventu,

společná příprava kostýmů, písniček a básniček na Mikulášskou besídku

 

PH: Tancovali 2 čertíci

„Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“

            - říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady

- opakujeme dle zájmu dětí 

Pohybová hra „Rohy, kožichy, kopyta, ocas“

- obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena

- II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.

- společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla 

Mikuláš

Vážně chodí Mikuláš,            (ruce nahoru, vytvoří mikulášskou čepici, chodíme)

anděl se jen vznáší,                (máváme rukama jako anděl)

ale čertík tancuje,                   (tancujeme, dovádíme)

až se zněho práší.

 

Hrajeme si na čertíky

- děti udělají kruh, sednou si do sedu snožmo

Máme špičky jak šavličky – střídavé sklápění a propínání špiček

jako růžky, jako nůžky – vykopnout nejprve levou, pak pravou nohu před sebe, pokračuje se komíháním nataženýma nohama před tělem. Následuje rychlá změna ze sedu snožmo do sedu na patách.

Trky, trky, šmiky, šmiky – prudce předpažit levou a potom pravou ruku se vztyčenými ukazováčky. Pak prohnutými pažemi švihnout 2x před sebe

zahrajem si na čertíky – ve vysokém kleku se trup rytmicky natáčí vlevo a vpravo za pomoci paží

Hopsa hejsa, skáky, skáky – následuje rychlý přesun do stoje, 4 poskočné kroky střídavě na pravé a levé noze

zahrajem si na bubáky – sbalit se do předklonu a „na bubáky“ vyskočit do vzpažení. 

Cvičení s andělíčkem

Podívejte děti! - stoj snožmo, ruka ukazuje do stropu

Kdopak to sem letí? - stoj snožmo, ruka kreslí otazník

Bílá křídla, žluté vlasy - ruce dělají křídla, hladí vlasy

Andělíček je to asi - mírný předklon, ruce na tvářích

Na hlavě má hvězdičku - ukazovat na čelo

Svítí si na cestičku - chůze na místě, ruce v bok

A přilétl k nám - otáčet se dokola, ruce mávají jako křídla

Andělíček sám - do dřepu 

Pohybová básnička „Čerti v pekle“

Dupy, dupy, dupáníčko, to je malé zlobeníčko. (silně dupeme)
Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, …)

Teď si pěkně lehneme, už se ani nehneme. (leh na zem)
Pojedeme na kole, dojedeme ke škole. (leh nohama jako šlapeme na kole)
Tam se pěkně posadíme a hezky se pohladíme.  (sed na zemi, hladíme vedle sedícího kamaráda)
čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte)

O zlobivém Pepíčkovi – pohádka na procvičení jazyka a mimických svalů

Byl jednou jeden chlapeček a ten moc moc moc zlobil. Na všechny se mačil (mračíme se), vyplazoval jazyk na kamarády (vyplazujeme jazyk), dělal na maminku ošklivé věci („prdíme“ pusou), kvůli všemu se nafukoval (nafukujeme tváře), na všechny jen křičel (do široka otevřít pusu a zakřičet), na jednu paní v obchodě dokonce udělala BLÉÉÉÉÉ (uděláme bléééé).

Jenže ….. tohle ošklivé chování uviděl čert, přiletěl ke chlapečkovi, udělal bl bl bl (jazykem děláme čertíka), popadl Pepíka a šup s ním do pekla (utíkáme s Pepíkem na zádech dokola).

 

LISTOPAD 2018

Podtéma: Sluníčko sleduje,jak tělo funguje

(12.-16.11.2018)

Svým tvořením pomáháme, radost velkou uděláme.

Reagujeme na prosbu ze sociální sítě – paní Jiřinka z domova pro seniory v Krnově si přeje od Ježíška obrázky od dětí, Vaše děti jí jeden krásný společný obraz vytvoří. Vedeme tak děti k pomoci druhým i ke vzájemné spolupráci.

 

Budeme se opět hýbat, svoje těla používat: 

Pohybová písnička – „Hlava ramena“ 

Pohybová písničkaTlesky plesky – koordinace pohybů rukou, nohou, těla BOZ – dostatečný prostor

Hra „Štronzo“ - společná hra. Děti se volně pohybují na hudbu, pokud hudba přestane hrát, děti se musí ihned zastavit, ani se nehnout.

Opakování oblíbených pohybových básniček a písniček – řízeně i v průběhu dne (pro rozvoj jemné a hrubé motoriky): „Pavoučci“, „Ježek“, „Brambora“, „Myška tanečnice“, „Maluje sluníčko“, „Pyšný drak“, „Kalamajka“, „Cupy dupy u chalupy“ aj.

Rozvoj grafomotoriky – uvolňování zápěstí a ramenního kloubu, poznávání správného úchopu tužky – vytvoření obrysu hlavy, tzn. velké kruhy na svislé ploše

Masáž prstíků – rozvoj hmatového vnímání pomocí básničky

To je táta,

to je máma,

to je dědek,

to je bába,
to je vnouček, malý klouček.

 

Nové věci učíme se, o částech těla dozvíme se.

Části těla – ukázat, pojmenovat – naučit se základní pojmy. Hra: „Hledej na svém těle“ – děti mají za úkol najít na svém těle jmenovanou část

Počítání jednotlivých orgánů – při ukazování jednotlivých částí lidského těla počítáme např. dvě oči, jeden nos atd. (rozvoj předmatematických dovedností)

Sestavit obličej – rozvoj fantazie a tvořivosti – děti mají k dispozici obruč a různé stavebnice a sestavují obličej (dvě kostky – oči, šňůrka - pusa atd.)

Kimova hra na rozvoj zrakové paměti a soustředění – zapamatování si předmětů pomocí zraku

Hra „Hledej oko“ – v herně jsou „schované“ oči, které mají každé jinou barvu, děti musí najít dvě stejné oči.

JV chvilka – Artikulační cvičení  – „Pohádka o jazýčkovi“

                        Dechové cvičení – foukání brčkem do vody

 


Podtéma: ČÍM BUDU AŽ VYROSTU (29.10. – 2.11.2018)

Co se učíme :o)

Tento týden seznamujeme děti s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, hrajeme si na různá povolání.

Nezapomínáme na dostatečný pohyb dětí, na rozvoj grafomotoriky, řeči, pokračujeme v poznávání barev, vedeme děti k samostatnosti, ale také ke schopnosti říci si o pomoc. Podporujeme správné chování dětí k sobě navzájem a udržujeme pozitivní a přátelské klima ve třídě.

 

Příklady pohybových aktivit:

Hra: „Na sochaře“ - Děti se volně pohybují po třídě, na signál (např. bouchnutí do bubínku) se musí ihned zastavit, ani se nehnout. Motivace: Pan sochař vytváří sochy, sochař je nejprve paní učitelka, která bubínkem vytvoří sochy, poté může být sochařem také dítě.

Pohybové básničky „Kouzelník“ a „Voják“ (viz níže

Hra „Na kouzelníka“ - Kouzelník proměňuje děti v různá zvířátka (pejsky, kočičky, hady, kačenky, čápi, slony, medvědy, vlky, ptáky, žáby aj.)

Hra Na tanečníky“ - Tanec na písničku z CD „Popelář“

Hra „Na kuchaře“ - Grafomotorika - Hrajeme si na kuchaře, mícháme kaši v hrnci. Uvolňovací grafomotorické cvičení s básničkou „Vařila myšička kašičku“ (viz níže).

Hra „Na malíře“ - Grafomotorika – omalovánky různých povolání

 

Příklady dalších aktivit

Výtvarná činnost – Hra na výtvarníky - práce s temperovou barvou a s lepidlem – vyrábíme dýni

Rytmizace písničky Pekař peče housky (viz níže)

Gymnastika mluvidel- procvičování jazyka, rtů, mimických svalů pro správný vývoj řeči

Prohlížení kniha obrázků – rozvoj slovní zásoby dětí

 

Vařila myšiška kašičku – ke grafomotorickému cvičení

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Tomu dala, tomu nic;
tomu kousek, tomu víc.
A ten maličký?
Utíkal do komůrky na homolečky,
tam se napapal.

 

Pekař peče housky – k rytmickému cvičení

Pekař peče housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.

 

Voják – pohybová básnička

Voják hlídá na strži, pušku nosí na paži. (stojíme a zvedáme pravou a levou ruku)
Při cvičení s ní i běhá, (popoběhneme)
v blátě, v dešti k zemi lehá.(otočíme se a lehneme si na břicho)
Plazí se s ní k cíli, trvá mu to chvíli.
(plazíme se zpět)
Bez hluku a křiku stojí v jednom šiku. (vztyk a postavení se na původní místo)

 

Kouzelník – pohybová básnička

Kouzelník je kouzel znalý, (rukama děláme „čáry máry“)
Láry, fáry, had je tady, (rukou vlníme tak, že napodobujeme hada a při tom syčíme)
Z klobouku už leze ven,
my ho ale zaženem! (vytřepeme ruce, jako když hada odháníme a zavoláme "kšááá")


ŘÍJEN 2018

CO SE UČÍME:

 

Téma: Já jsem malý pořádníček (22.10. - 26.10. 2018)
- seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zapínání zipů a knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne

Malý brouček
Malý brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě.
Protálhnul si nožičky,
hlavičku a ručičky,
pak si nazul bačkurky
a utíkal do školky.

Klubíčko
Motám, motám, klubíčko,
podívej se babičko.
Napravíme za krátko,
co vyvedlo koťátko.

Típ, típ
Típ, típ, típ,
vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku,
vytrhli si po peříčku.
Típ, típ, típ,
vrabec vrabce štíp.

Čáp ztratil čepičku

Čáp ztratil čepičku
měla barvu barvičku.. (barva)

 


 

Podtéma: Ježkova postýlka (15.-19.10.2018)

Pokračujeme v rozvoji hrubé, jemné motoriky, motoriky mluvidel i grafomotoriky (zařazujeme jógová cvičení, pohybové básničky i písničky, tanec, výtvarné činnosti, hry se stavebnicemi, s modelínou, s přírodninami, grafomotorické uvolňovací cviky a nácvik paprskovité linie, cvičení pro posilování svalstva úst i jazyka, která jsou důležitá pro budoucí správnou výslovnost všech hlásek)

Podporujeme rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi a snažíme se navozovat příjemnou, klidnou atmosféru pro psychickou pohodu dětí.

Příklady pohybových aktivit:

Pohybová básnička – „Ježčí rozcvička“ (viz níže)

Jógová cvičení – „Ježek“ a „Zajíc“ (popis cviku a jeho účinky - viz níže)

Cvičení na písničku „Podzimní ježkování“ (viz níže)

Grafomotorika – nácvik paprskovité linie na velké svislé ploše, motivace – obrázkem ježka (doděláváme bodliny ježkovi), st. děti – pokračují v nácviku také na pracovním listu - individuální činnost s dětmi)

Oromotorika mluvidel – cvičení na polohování a pohyblivost jazyka, rtů, tváří

Modelování ježečka – rozvoj jemné motoriky – pomůcky: modelína a nalámaná špejle

Cvičení s písničkou z CD – „V lese“ – schopnost napodobit pohyb dle učitelky 

Další aktivity pro správný rozvoj vašich dětí:

O rukavičce – motivační četba k tématu – CČČD

Prohlížení obrázků zvířat – didaktické obrázky, knihy

Společná hra: „Hra: „Tiše,tiše, ježek spí“

Seznámení s písničkou „Podzimní ježkování“ (viz níže) – použití drumbenů – bubnování rytmu písničky

Výtvarná činnost – omotávání vlny okolo ježka z kartonu (st. děti), obtisk ruky (vznikne ježek), dokreslení oka a lepení listů (ml. i st. děti)

Učíme se novou písničku:

Ježčí rozcvička

 

Doprovázíme básničku pohybem:

Leze ježek po trávníčku.

(lezeme počtyřech)

Leze ježek po lese.

(lezeme po čtyřech)

Když se blíží nebezpečí, bodlinami brání se.

(píchají prsty do vzduchu)

Když si vůbec neví rady,

(krčí rameny)

do klubíčka schoulí se.

(schoulí se do klubíčka)

 

Ježek (Vasjuásana) – jogové cvičení

Základní postavení: leh na zádech.

Přednožíme skrčmo, obejmeme rukama kolena a přitáhneme je co nejblíže k tělu

Výdech: předkloníme hlavu ke kolenům.

Nádech: vrátíme se do lehu.

Účinky: cvičením protahujeme svaly v bederní oblasti, posilujeme svaly krční a břišní, podporujeme pohyblivost křížokyčelního kloubu a funkci střev.

Zajíc (Šašankásana) – jogové cvičení

Základní postavení:

klek sedmo (vadžrásana).

Nádech: vzpažíme.

Výdech: zvolna se předkláníme, až se čelem opřeme o podložku a uvolníme celé tělo. V této poloze zůstaneme tak dlouho, jak je nám to příjemné a po tu dobu normálně dýcháme.

Nádech: vzpažíme a pomalu se vrátíme do základního postavení.

Varianta:po zaujmutí pozice přeneseme paže a položíme je podél nohou, dlaně vytočíme vzhůru.

Účinky: cvičením posilujeme a uvolňujeme záda, ramena i šíji. Toto cvičení přispívá ke správnému držení těla, příznivě působí na trávení. Také zklidňuje tělo i mysl a zlepšuje schopnost koncentrace.

 

Hra: „Tiše,tiše, ježek spí“

Popis hry – děti utvoří kruh. Uprostřed kruhu spí schoulený ježek – určené dítě.

Tiše, tiše ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.                                 (děti potichoučku říkají slova)

Já mám doma ovci, můžu dupat, jak chci.                                  (vytleskávání rytmu)

Já mám doma berana, můžu dupat do rána.                                (vydupávání rytmu)

Ježku, vstávej!                                                             (dítě uprostřed vyskočí)

 Dítě v úloze ježka se vystřídá a hra může znovu začít. Zpočátku říká text učitelka, později se přidávají i děti.

Varianta: uprostřed je ježek plyšový, popř. učitelka, protože se může stát, že nikdo nebude chtít být ježečkem.

 

 

Po celý týden mají děti dostatečný prostor pro spontánní hru, která je také důležitá pro správný vývoj dítěte. Společné aktivity jsou chvilkové a odpovídají schopnosti udržení pozornosti v tomto věku.


Podtéma: Listí žloutne, poletuje (8. 10. - 12. 10.)

- seznamování s jehličnatými a listnatými stromy a jejich plody, sběr plodů, hry s kaštany, žaludy, šiškami a listím 
Básničky :
Náš táta šel na houby
Náš táta šel na houby, 
jestli on tam zabloudí.
Nezabloudí, těšte se, 
on nám houby přinese.
 
Šnečku, šnečku
Šnečku, šnečku vystrč růžky, 
dám ti krejcar na tvarůžky, 
a trojníček na tabáček, 
bude z tebe hajdaláček. 
Písničky:
Měla babka 
Měla babka, čtyři jablka a dědoušek jen dvě,
dej mi babko, jedno jablko, budeme mít stejně.
Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jubku.
Pojď babičko na mazurku, já si s tebou dupnu.
 
Vlaštovičko leť 
Vlaštovičko leť, už je na tě čas.
Listí žloutne, poletuje, 
po strništích vítr duje.
Bude brzy mráz. 

 


Podtéma: Podzimní zahrada (OVOCE) - 1.10. - 5.10.2018

-        seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny, ovoce a jejich zpracováním, význam zeleniny a ovoce  ve stravě

S dětmi se zaměřujeme na rozvoj hrubé a jemné motoriky. K tomu nám pomáhají různé básničky, písničky, pohybové hry, motivační pomůcky, hudba. Vše probíhá formou hry a děti velmi dobře spolupracují, činnosti je baví.

 

Příklady pohybových aktivit:

 • Pohybová písnička – „Šel zahradník do zahrady“
 • Tancování na dětské písničky z CD
 • Cvičení s barevnými balonky (jablíčky)
 • Opakování pohybové básničky „Pavoučci“ (viz níže podtéma Podzim klepe na dveře)
 • Modelování jablíček – za pomocí modelovací hmoty tvoříme jablíčka (kuličky)
 • Grafomotorika – nácvik svislé čáry na velké svislé ploše
 • Slalom mezi šiškami - při pobytu na školní zahradě – varianta 2 – slalom se zahradním vozíčkem – do vozíčku naložíme šišky a převážíme je slalomem do kýble.
 • Volný, přirozený pohyb na školní zahradě – běhání (hra na honěnou), skákání), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku.

 

Pohybová básnička: Jablíčko

Roste, roste stromeček,                         (Z podřepu se pomalu zvedáme.)

na stromečku kvíteček.                         (Zvedáme paže a roztáhneme je do široka. Dlaň

                                                                  otevřeme, prsty roztáhneme)

Až kvíteček odkvete,                             (Dlaně dáme v pěst a ruce klesají k hrudi.)

jablíčko z něj vyroste.                            (Před hrudníkem obkreslíme rukama kruh, jako

                                                                    bychom hladili pomyslné jablíčko.)

Pak jablíčko utrhneme,                         (Ve stoji vzpažíme a natahujeme ruce, jako

                                                                   bychom chtěli utrhnout jablíčko.)

mamince ho odneseme.                        (Chůze v kruhu.)

 

Učíme se novou písničku:

Písnička: Maluje sluníčko

Maluje sluníčko červené jablíčko,

červené kulaté, jablíčko je sladké.

Hop, hop, na jablíčko,

hop, hop, vyskočím.

Hop, hop, na jablíčko,

hop, hop, vyskočím.

 

Další aktivity pro správný rozvoj vašich dětí:

 • pozorujeme s dětmi jablíčka a hrušky a zkoumáme vlastnosti všemi smysly
 • Společně pečeme jablečný štrúdl
 • Pokračujeme v poznávání zelené barvy – během celého týdne se opět zaměřujeme na zelenou barvu
 • JV chvilka – „Červík v jablíčku“ – motivace papírovým jablíčkem (vystřiženým z čtvrtky), ze kterého vylézá červík - procvičení motoriky jazyka
 • Kolektivní práce – Jablečný strom – můžete si po dokončen prohlédnout na nástěnce naproti botám

 • Hra: „Máme se tu všichni rádi“ – v kruhu pohladit kamaráda, který sedí vedle

 • O jablůňce – motivační četba k tématu – Eduard Petiška, Martínkova čítanka - CČČD
 • Kompot – otisky rozpůlených jablek na vystřiženou čtvrtku ve tvaru sklenice
 • Poznávání určitých druhů ovoce, klást důraz na jeho význam pro tělo  – vzhledem k věku dětí – jablko, hruška, švestka

st. děti – individuálně s učitelkou u stolečku také další druhy dle obrázků

 • Pokus: Co se stane s jablíčkem, když ho rozpůlíme – oschne, změní barvu, zkazí se.
 • Pozorování měnící se přírody při pobytu venku.

 

Po celý týden mají děti dostatečný prostor pro spontánní hru, která je také důležitá pro správný vývoj dítěte. Společné aktivity jsou chvilkové a odpovídají schopnosti udržení pozornosti v tomto věku.

 


ZÁŘÍ 2018

PODTÉMA: Podzimní zahrada  - zelenina (24.-27.9.2018)

 • poznávání  a zpracování  zeleniny,význam  zeleniny pro zdraví

- formou her se seznamujeme s některými druhy  zeleniny

- děti si vyzkoušely na školní zahradě vykopat brambory, seznamovaly se se zahradním nářadím a prací na zahradě

 

Básnička:

Kutálí se ze dvora

takhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela,

že na ní padá závora.

Kam koukáš ty závoro?

Na tebe ty bramboro.

 

Seznamujeme se s písničkami:

Šel zahradník do zahrady

Pod naším okýnkem

Ó hřebíčku zahradnický


  Podtéma: PODZIM KLEPE NA DVEŘE (17.-21.9.2018)

– ukázka z týdenního programu pro Vaše děti

-charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka (za větrného počasí), hraní s přírodninami, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí.

 Pro děti v předškolním věku je velmi důležitý pohyb, proto mají při pobytu v MŠ možnost cvičit (pohybové motivační básničky, hry) i tančit (hudba s klavírem, reprodukovaná hudba). Zaměřujeme se na základní pohybové dovednosti. Za příznivého počasí, budeme co nejvíce na školní zahradě a hry, u kterých to jde, budeme s dětmi hrát venku. 

Budeme se učit poznávat zelenou barvu – během celého týdne se zaměříme na zelenou barvu, budeme ji pojmenovávat , hledat v herně, na zahradě, na oblečení

– ve čtvrtek 20.9.2018 , prosíme, dejte dětem na sebe něco zeleného.

Pohybová básnička - „Papírový drak“ – motivace – velký papírový drak

Podívejte milé děti,   (Postavíme se, zakloníme hlavu a ruce                                                                                

                                    dáme k očím, vyhlížíme draka.)

co tam na obloze tiše letí.  (Jednou rukou ukazujeme na papírového draka.)

Je to papírový drak, (Stoj rozkročný, vzpažíme. Po té ruce pomalu upažujeme

                                   a připažujeme ve tvaru papírového draka.)

vyletěl až do oblak.  (Upažíme, nakloníme tělo na jednu

                                   stranu a běháme na místě nebo v prostoru.)

Léta si to mezi mraky, (Provádíme stejný cvik, jen s úklonem na   druhou stranu.)

zamávejte na něj taky. (Zamáváme drakovi.) 

Hra „Na vítr“ – součástí rozvoje grafomotoriky, motivace papírovým drakem, drak je smutný, že nefouká vítr, s dětmi ho drakovi přivoláme – malý větříček (pohybujeme prsty), větší (použijeme ruce), největší (přidáváme trup).

 Cvičení s dračími ocásky – rozvoj obratnosti a úchopu rukou

– opakování pohybů dle paní učitelky – proplétání ocásků mezi nohama, pokládání a sbírání ocásků, přendávání ocásků z jedné ruky do druhé (před sebou, za zády, nad hlavou), uvolňování ramenního kloubu, zápěstí (mávání ocásky), aj. - pomůcky: dračí ocásky

 Dračí tanecpěstovat radost z pohybu

– volný tanec dětí na reprodukovanou hudbu – dětské písničky

 Rozvoj jemné motoriky

- činnosti s přírodninami (přendávání, osahávání, hra), motivace ke hře se stavebnicemi, motivační básnička „Pavoučci“

Pavoučci – sed s pokrčenými koleny, st. děti v tureckém sedu

Vidím lézt dva pavoučky,   (Prsty lezeme jako pavoučci od řísel na kolena.)

pomaličku na součky,

zvedají tam botičky,   (Zvedáme prstíky na kolínkách.)

kudy kam teď nožičky,

Do klubíčka se stulí,  (Na kolínkách prstíky v pěst.)

na záda se překulí,   (Stále na kolínkách přetočíme zaťaté ruce.)

pak natáhnou nožičky, (Natáhneme prsty, necháme je u sebe.)

protáhnou se celičký.   (Roztáhneme i prstíky.)

 Volný, přirozený pohyb na školní zahradě

běhání (hra na honěnou), skákání (namalované kameny na chodníku), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku, pohyby zvířátek dle učitelky (dle písničky „U rybníka“ – žába, vrabec, kačenka, čáp), chůze s hadem, pouštění draka, pokud bude větrné počasí, hra s padákem aj.

- st. děti – hrabání listí (pokud už začne padat)

v  Děti velmi rády pracují s výtvarnými materiály, proto si tento týden společně vyrobíme velikého draka. Děti mají také možnost vybarvovat si omalovánky i malovat vlastní kresby.

Drak  - podpora grafomotorického cvičení (podklad draka tvoří „čmáranice“ voskovkami), podpora barevného cítění (práce s temperovými barvami), st. děti – práce s lepidlem (lepení očí, pusy, nosu, obočí, třásní)

v  Součástí předškolního vzdělávání je také rozvoj kognitivních funkcí: V tomto týdnu se zaměříme na rozvoj řeči, paměti, hudebního cítění, orientace v prostoru, zrakového vnímání a znalostí (přiměřeně k věku dětí). 

Seznámení dětí se základními znaky podzimu – fouká vítr, padá listí, pouštíme draky, prší – pomocí připraveného did. materiálu

Barevné představy a orientace v prostoru – začínáme s poznáváním základních barev - barvy pojmenovává učitelka, popř. starší děti, ml. děti pouze hledají stejnou barvičku - hra s dračími ocásky – pojmenování barev, hledání ocásků v prostoru, drak letí domů – domov je vyrobený z barevného papíru, který je barevně sladěný s ocáskem.

Písnička: „Vyletěl si pyšný drak“ – seznámení s písničkou – pouze první sloka. 

Gymnastika mluvidel – důležité pro rozvoj správné artikulace

- Drak = jazýček, pusinka je jeho domeček – Motivace: pohádka o „drakovi“ – drak bydlí v domečku, letí se podívat na oblohu (vypláznout jazyk směrem nahoru), letí se podívat, zda není na zemi bláto (vypláznutí směrem dolu), má radost (létá ze strany na stranu), jde uklidit v domečku (přejíždíme po zoubkách), hraje na schovávanou (děláme bouličky ve tvářích), protáhne se před spinkáním (vyleze, zaleze, vyleze, zaleze, vyleze) a jde spinkat (zaleze, odpočívá).

v  Po celý pobyt vašich dětí v MŠ se snažíme o individuální péči všem dětem, snažíme se plnit jejich aktuální potřeby (dle možností), snažíme se o jejich spokojenost, pokračujeme v adaptaci dětí na školkové prostředí, poskytujeme jim psychickou podporu, zajišťujeme pocit bezpečí, podporujeme kamarádské vztahy, upevňujeme hyg. návyky a rozvíjíme jejich samostatnost.              

 


Podtéma: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád (10-14.9.2018)

  • postupná adaptace dětí, seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů,   společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti...

- děti jsou velice šikovné, začínáme postupně s denním rituálem - ranním pozdravem v kroužku a také se již některé děti zapojují do pohybových her

Na kouzelníka - pohybová hra

Učitelka bubnuje  a společně se s dětmi pohybuje do rytmu bubínku. Na slova:“Čáry máry fuk, ať jsou tady samé kočičky“ začne společně s dětmi napodobovat kočičky. Obměnami jsou různá zvířata: pejskové, hadi, opičky, sloni…Hravé dítě se bude rádo přizpůsobovat „kouzlům“.

Ranní rozcvička

Začínáme s denním rituálem – pravidelné ranní cvičení. Jednoduché cviky, ale musí být zábavné. Aby to děti bavilo vymýšlíme jednoduché příběhy...

Například: “Šel si tak chlapeček do lesa na procházku (chůze na místě), protože tam byla vysoká tráva, musel zvedat nohy hooodně vysoko (zvedání nohou vysoko) a bylo tam i roští a spousty větví, které musel odklánět rukama (pravou rukou půlkruh doprava a levou doleva). A protože to byl nebezpečný les, musel se pořád dívat pod nohy, jestli se tam neplazí nějaký had (sklonit hlavu dolů) a nahoru na nebe, jestli tam neletí nějaký velký pták, který by jej mohl unést do svého hnízda (zaklonit hlavu a dívat se nahoru)"... apod.

Pohádkou udržíme delší pozornost. Na každý den vymýšlíme jiný příběh.

Básnička s pohybem:

Tančila myška tančila,

až se jí hlavička točila.

Sedla si, zdřímla si,

ale jen málo,

poslyšte dětičky co se jí zdálo.

Že mašina takhle hučí: "Hůů, hůů",

že bičem práská kočí,

ptáčkové, že uletěli

a myšičku probudili.

 

Dětem se velice líbí písnička AUTO:

Tů, tů, tů, auto už je tu.

Pojeď mámo (táto, Nikolko, Tobíku...),

pojeď s námi, za chvíli jsme za horami.

Tů, tů, tů, auto  (táta, Nikolka, Tobík...) už je tu!

 

Seznamujeme se s lidovými písničkami:

Skákal pes

Kočka leze dírou

 

Básnička PACI, PACI:

Paci, paci, pacičky,

to jsou ruce ručičky

a tohle je mistička,

z které pije kočička.

Paci, paci, pacičky,

to jsou ruce ručičky

a tohle je lodička,

která vozí Pepíčka...

 

Básničky při mytí rukou:

To jsou ruce, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně

a po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

 

Voda, voda hodná je,

ručičky nám umyje.

Umyje i pusinku

a pocáká maminku.

 

 Podtéma: Školka nás volá (3.-7.9.2018)

  • seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat jej

Pohybová hra:

Kolo, kolo mlýnské,
za čtyři rýnské,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác!
Vezmeme si hoblík, pilku,
zahrajem si ještě chvilku.
Až to kolo spravíme,
táák se zatočíme.

 

 

INFORMACE Z PRVNÍHO DNE VE ŠKOLCE