Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI

                                                                               

ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých. 

Na děti se zde těší paní učitelka:

             

                          

Marie Škorňová       Petra Jedličková,DiS.   Kristina Korbová

                                                                                                     asistent pedagoga


Třídní pozdrav                            

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.


CO SE UČÍME: 

ČERVEN 2019

Podtéma: (24.6. - 28.6. 2019) SAMÁ VODA

 

-      seznámení s významem vody pro člověka, pro zvířata a rostliny, pokusy s vodou a květinou, s vodou a ledem. Poznávání vodních živočichů, ptactva a zvířat u vody, řek a moří na mapě. Výlet k rybníku, vycházky k řece.

  

 četba a poslech příběhu

  • Jak se kluci neuměli spočítat (podle E. Petišky)
  • komunitní kruh - na co kluci při počítání zapomněli. 
 • nácvik písně Deštík

- pomocí šátků a padáku napodobujeme vlny a vlnky

učíme se plavat "na sucho", provádíme pohyby pažemi, snažíme se o správné provádění;

pohybová hra Na rybáře

hra s vodou -přelévání vody, foukání do vody brčkem

 

- pohybová hra Na rybičku , Na hastrmana-hra s básničkou,Na žabičky
Zlatá rybka-
podávání a uchopování míče
Žabáci-
chytání míče po odrazu


Podtéma:VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ  17.6.- 21.6.2019

seznámení s planetami sluneční soustavy,mít povědomí o vesmíru,střídání dne a noci  i ročních období na Zemi

 

Tanec kosmonautů-napodobování chůze kosmonautů,zpomalený pohyb-stav bez tíže

Planety hýbejte se-výměna místa,reakce na signál(škatulka,hýbejte se)

Cvičení v tělocvičně-prolézání strachovým pytlem-překonání strachu ze tmy-uvnitř

                     překvapení-svítící obloha

                    -lezení po žebřinách-zkouška kosmonautů ze strachu z výšek

                     -hod létajícím talířem na cíl

                    -balanční podložky,chůze po „ježcích“-udržovat rovnováhu

Jak se střídá den a noc-prohlížení obrázků,vyprávění s knihou

Putování po globusu-seznamování s globusem,rozhovor o barvách,které na globusu jsou-modrá=voda atd.(jaké barvy na něm najdeme,co které znamenají,hledáme,kde žijeme,tajemství točící se zeměkoule(pojmy ráno, poledne, večer, dopoledne,odpoledne)jaro,léto,podzim,zima

Kosmonaut-otázky a odpovědi Kdo je kosmonaut? Jak vypadá? Co nosí na sobě, když je v kosmu? Čím létá? -zjištění co děti znají, doplnění informací

Hvězdičky a přání-děti šeptají svá přání hvězdičce a přidají ji na oblohu

Sluníčko

Sluníčko se probudilo

(z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)

a paprsky zasvítilo,

(stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)

pohladilo kytičky,

(stoj snožmo, úklony hlavou stranou)

zvířátka i dětičky.

(pohladíme kamaráda)

To vše udělalo jen,

(stoj snožmo, mírný předklon)

aby měli hezký den.

(poskoky snožmo, tleskat)

 

Raketa

Podívejte, támhle, děti,

(stoj + ukazujeme prstem)

raketa tam vzduchem letí,

(běh na místě)

na zemi vystartovala,

(z dřepu výskok do stoje)

na dlouhou cestu se dala.

(běh po třídě)

Letí, letí na Měsíc,

(běh po třídě)

vidíte ji? A už je pryč.

(stoj + díváme se nahoru)

Hádanky:

Jasná lampa bez kahánku,
kolem plno svatojánků. (Noční obloha)

Lucerna dočerna
na nebi svítí,
aby tma dotěrná
přestala býti.
Nechce, aby noc tmavá
byla jak černá káva. (Měsíc)

Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč,
Na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc)

Rozsela noc nazlátlou pšenici -
hlídá ji hlídač v stříbrné čepici.
Hlídal špatně? Hlídal málo?
Jitro zrní sezobalo. (Měsíc a hvězdy)

Měsíc je sem tam po nebi vodí za večera.
A ty, co zlobí, z oblohy shodí do jezera. (Hvězdy)

Bledý koláč, tma z něj ukrajuje.
Přes oblačné hory doly pluje. (Měsíc)

PODTÉMA: BAREVNÝ SVĚT 10.-14.6.2019

- seznámení se světadíly, práce s atlasem, poznávání jiných zemí a kultur, seznámení se životem lidí v jiných krajích

Asijský den - povídání s rodiči Aličky o Vietnamu,o tradicích jejich země

„Cestujeme do Asie" – 1.-3. - zlepšení jemné motoriky, zlepšení fyzické zdatnosti – BOZ – dodržení předem domluvených pravidel, před zahájením činnosti „sumo“ – přetlačování, poučit děti o správném provedení, na co si dávat pozor apod.

 •  přebírání luštěnin pinzetou (hůlky) - jemná motorika, třídění
 • vyrábíme japonský vějíř učíwa - vystřihování, kresba tuší a dřívkem
 • papírové skládanky origami
 • zápasy sumo - zdůraznění zásad čestnosti, vzájemná úcta mezi soupeři
 • stavíme velkou čínskou zeď z písku

Cvičení s básničkou

Austrálie

Základní postoj Provedení

v Austrálii, tam to žije stoj -  spojný, připažit z připažení kruhy předloktími dovnitř, dlaně vpřed, prsty roztáhnout

klokan pořád poskakuje  - stoj spojný, skrčit předpažmo, ruce sklopit poskoky obounož na místě

ježura tam taky bydlí -  podřep, předklon, pokrčit předpažmo dovnitř, ruce na předloktí (předloktí za koleny) s výdechem zintenzivnit ohnutí pohybem zad vzhůru

do klubíčka se rád schoulí - dřep, pokrčit připažmo, zkřížit předloktí, prsty na zem výdrž

pichlavý má kožíšek -  dřep, skrčit připažmo, ruce v pěst, ukazováček vztyčit vzhůru střídavě krčit a natahovat paže do vzpažení zevnitř (naznačení píchání)

jako z malých jehliček - dřep, skrčit připažmo, ruce v pěst, ukazováček vztyčit vzhůru vztyk, střídavě krčit a natahovat paže do vzpažení zevnitř (naznačení píchání)

teď se koukni dozadu  - stoj spojný otočení hlavy vpravo

támhle sedí kakadu - stoj spojný otočení hlavy vlevo

krásný kontinent je Austrálie - stoj spojný, připažit z připažení kruhy předloktími dovnitř, dlaně vpřed, prsty roztáhnout

patří k ní i Oceánie-  stoj spojný, připažit z připažení kruhy dovnitř 


Podtéma:      Město a vesnice v ČR    3.6.-7.6.2019

-seznamování s naším městem a poznávání života v našem městě,poznávaní rozdílů mezi městem a vesnicí,znát naše hlavní město a poznávat ČR

 

Naše město- kresba křídou na chodník

-hra se skládankou-dřívka-postav dům podle vzoru

-grafomotorika –2.kouř z domečku 3.střecha domu-šikmé dlouhé čáry                 

-Nakresli dům,ve kterém bydlíš-prac. list,pečlivě dokončit práci se všemi detaily

hra Domečku,kdo v tobě přebývá?-znát své jméno,adresu bydliště,rozvíjet pozitivní city 

 ve vztahu k sobě,posilovat důvěru ve vlastní osobu

-Co bych dělal,kdybych se ztratil?-rozhovor s dětmi

-Ve městě, Na vesnici-poznávání rozdílů,znát účel jednotlivých budov-rozhovor s obrázky,

prac. listy

Vím,jak se jmenuje naše město?- prohlížení fotografií a knih o našem městě

-vycházky do města-pozorování a poznávání svého okolí, budov (škola,náměstí,kostel,

nádraží,pošta..)

-Je nebezpečné se bavit s cizími lidmi?Vstoupit do bytu cizího člověka?Nastoupit do

 neznámého auta s cizími lidmi?Požádáš o pomoc raději strážníka,někoho známého,nebo  

 cizího člověka?


KVĚTEN 2019

Podtéma: Cesta do pravěku (27.-31.5.2019)

Svátek dětí,velký rej  

-toto téma se každoročně přizpůsobuje tomu, na co si budeme hrát: na indiány, na mravence, na žabky, na piráty, na námořníky,v pravěku,v cirkuse apod.

-radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti,

-připravit přání pro všechny děti na celém světě 

 

Pravěk

Hej hou pravěký lidi jdou.

Kdo uteče zachraní se,

Kdo zůstane podrobí se.

Hej hou pravěký lidi jdou.

Všichni žáci v pravěku bez ohledu na věku v praškole se učit psali, rádi četli, počítali.

Po praškole nic na práci, užívali si legraci.

Ven moc rádi chodili, pralesem se brodili.

Všichni chodili nahatí, prostě jen tak, bez gatí.

K jídlu byli mamuti, bez kmínu, soli, bez chuti. 


Brontosaurus –manipulace s nůžkami a výtvarným materiálem 

Tanec kolem ohně -sladit pohyb s hudbou 

Hon na mamuta – cvičení na nářadí BOZ-dozor učitelky u nářadí 

Řazení mamutů podle velikosti – vystřihujeme,vybarvujeme, nalepujeme od nejmenšího po největší 


Podtéma: Chci být zdravý  20.-24.5.2019           

 • seznámení  s letními sporty,procvičování tělesné zdatnosti, trénování na olympiádu mateřských škol ve městě, relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení )

Na školní olympiádě- procvičování skoku z místa do písku,hodu vrchním obloukem, do dálky,rychlého běhu na 20m

Olympiáda- seznámení s letními sporty-řekni co dělají…slovesa 

Sportovci-rozhovor s dětmi o sportovcích,jaký by měl sportovec být,vlastnosti sportovců,co znamená fair play 

Sportem ku zdraví-poslech příběhu a následný rozhovor o tom,že pravidelný pohyb a tělesná aktivita na čerstvém vzduchu prospívají zdraví dítěte

 

Básnička Sportovec

Teď už je to jasná věc,bude ze mě sportovec.

Narostou mi brzy svaly,zdatné děti všichni chválí.

Pro krásu i pro zdraví,cvičení nás pobaví.

 


Podtéma:  Sluníčkové přání pro maminku (6.-17.5.2019)

- společná příprava a realizace VYSTOUPENÍ PRO MAMINKY NA ŠKOLKOVÉM PLESE, výroba dárků a přáníček, prohlubování citové  vazby na maminku a rodinu 

- procvičení přídavných jmen – Jaká je naše maminka

– matematické představy  - Korálky pro maminku

- JV chvilka - dech.cvič.-hra s navoněnými  tampony-jak voní moje maminka,přivoníme ke květině

                                   sluch.cvič.-hra Na ozvěnu- rytmizace s říkadly

                                   gymn. mluvidel-posíláme pusu mamince-zaokrouhlení a špulení rtů

                                   artikul. cvič.- Ž,Š,Č-  Naše malá holčička,je pečlivá mamička.Češe panně hlavičku  a dává jí mašličku.

                                                                       Dědeček a babička,mají v koši jablíčka.Dědečku a babičko,dejte prosím jablíčko.

- Co je to rodina – rozhovory s dětmi nad obrázky a z vlastních prožitků

- co je to Svátek matek a proč jej slavíme

 

Tanečky,písničky pro maminky

- upevňování vztahů k mamince a tatínkovi – jejich úloha v rodině, jak jim   

  pomáháme a jak pomáháme a proč mamince více

- námětová hra Na rodinu, Na maminky

 


DUBEN 2019

Podtéma     Sluníčko má zelenou  (22.4.-26.4.2019)

-poznávání dopravních prostředků,seznámení s některými značkami a jejich významem (jak se podle nich máme chovat),praktický nácvik bezpečného chování v dopravních i dalších situacích (požár, dopravní nehoda,úraz apod.)Exkurze u hasičů,beseda s pracovníky policie a záchranné služby, dopravní hřiště

 

-pohyb.hra Na dopravu-hry na dopravním hřišti (koloběžky,semafor,zebra,značky)

-pohyb.hra Na barevná auta,Na křižovatce,Semafor v pohybu,Na traktory-reakce na signál,

běh ve skupině,vzájemné vyhýbání,procvičení zákl.barev(červená,zelená,modrá,žlutá)

-pohyb.hra Auta na křižovatce-rychlá reakce na barvy-červená,zelená (semafor)

-poh.hra Na auta-běh v prostoru,zastavit na signál,dát přednost(sanitka,hasiči, policie)

-zdravotní cvičení s kroužky-správné provedení cviků

 

 -mít přiměřeně bohatou slovní zásobu,dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů,správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí

-správně reagovat na světelné a akustické signály

-chápat jednoduché souvislosti,nacházet znaky společné a rozdílné,porovnat podle společných nebo rozdílných znaků,zobecňovat (vybrat dopravní prostředky)

 did hra Čím cestujeme-jakým dopr.prostředkem bychom se chtěli svézt,3.rozvíjet  

 vyjadřovací schopnosti formou popisu,2.hra s obrázky      

-3.did.hra-Sestav obrázek z geom.tvarů(čtverec,kolečko,obdélník)auto,vlak, semafor

-Hasiči,Sanitka,Policie-2.3.umíš pojmenovat tyto prostředky? čím se odlišují od ostatních?Kde jsi je viděl? K čemu slouží?

-námětová hra Na křižovatce-spolupráce s kamarádem-stavebnice,kostky,značky,auta,vlak

-Hrajeme si na dopravu-společná hra s dopravním kobercem                

-hra Na lokomotivu,Na auto-chůze se zavřenýma očima ve dvojicích,důvěřovat kamarádovi

-pozorování dopravy při pobytu venku-poznávání dopravních značek,proč máme bezpečnostní

  vesty,jakou funkci mají děti s vestami

-hra s písničkou „Tů Tů Tů auto už je tu“

-návštěva u hasičů-prohlídka hasičské techniky,výzbroje


PODTÉMA: Sluníčková kapela (29.4. - 3.5.2019)

- poznávání hudebních nástrojů, hra na dětské hudební nástroje, společný zpěv, hudebně pohybové činnosti, příprava na besídku


Šípková Růženka - HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST

Byla  jedna Růženka, Růženka, Růženka,
byla  jedna Růženka, Šípková...
A přišla za ní baba zlá, baba zlá, baba zlá,
a přišla za ní baba zlá
Růženko milá usni hend, usni hned, usni hned,
Růženko milá usni hned a všechno s ní...
A rostlo trní do výše, do výše, do výše,
a rostlo trní  do výše a výš a výš..
A přijel jednou krásný princ, krásný princ, krásný princ,
a přijel jednou krásný princ do zámku
Růženko milá probud se, probud se, probud se,
Růženko milá probud ze spánku
A byla svatba veliká, veliká, veliká,
a zabili jsme pašíka, pašíka. (nebo obměna: a hrála k tomu muzika, muzika, muzika.)

Poznávání hudebních nástrojů

Pohybové a taneční činnosti

BŘEZEN 2019

Podtéma: Pletu, pletu pomlázku  8.4.-19.4.2019

-seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti  o velikonočních tradicích, malování kraslic, nácvik koled,

  pomoc při  velikonoční výzdobě     

Velikonoční koleda: 

pro chlapce            pro děvčata

 

Upletl jsem pomlázku                              Kropenatá slepička

je hezčí než z obrázku                            snesla bílá vajíčka

všechny holky,které znám                      obarvím je vymaluji

navštívím a vymrskám                           všechny chlapce podaruji

než mi dají vajíčko                                  pentličky si nastříhám

vyplatím je maličko                                 na pomlázku jim je dám

 

Na koledníčka 

Hody hody doprovody

Dejte vejce malovaný

 

My vajíčka nemáme

A žádný ti nedáme 

- honička s pomlázkou, koho se dotkne pomlázkou zůstane sedět

 Na kropenatou slepičku                  Chocholatá slepička (did. hra)

 

Kropenatá slepičko                      Chocholatá slepička postrácela vajíčka

Dej mi jedno vajíčko                    pojďte děti půjdeme vajíčka jí najdeme

                                                                   Hledáme – červená,zelená……..

Koko koko kokodák

jakpak ti je mohu dát

paní máma každé ráno

chodí si je vysbírat

 

- kruh,jedno dítě sedí se zavázanýma očima,hlídá vajíčko, vybrané dítě musí

opatrně slepičce vajíčko ukrást

 Zajíčkova koleda

 

Hody hody do Provody                Za potokem na dvorečku

já jsem malý zajíček                    má já strýčka králíčka

utíkal jsem podle vody                 tomu nosím každým rokem

nesl kupu vajíček                         malovaná vajíčka

 

Potkala mě koroptvička                Hody hody do Provody

chtěla jedno červené                    já jsem malý zajíček

že mi dá lán jetelíčka                   dojdu li tam bez nehody

a já řekl ne ne ne                         dám mu kopu vajíček

 

---------------

pohybové hry: Na zamrzlé vajíčko,Zvedni vajíčko,Předávání vajíčka,Na koulenou,

Na černou slepičku,Kvočna hledá hnízdo,Na zaječí pelíšky

 

JV chvilka

sluchová hra - rytmizace s říkadly a velikonoční řehtačkou-Ben,Ben,koleda

artikulační cvičení-Ť –hra Ťuk,malé dítě ťape ťapy,ťap(spojení s pohybem-dva prsty jako

                                 kráčející nohy)ťukáme na dveře ťuk(s pohybem),malý ptáček ťíp,

                                 hodiny ťik,ťak,ťiky,ťaky  -popletené hodiny-ťikají ťaky,ťoky,ťeky,

                                 ťok,ťuk,tik říkadlo-Típ,típ,típ, v létě je mi líp

dech. cvič.-foukání do peříčka

 gymn.mluvidel.-schováme zoubky(opírání jazyka o horní a dolní řezáky u vnitřní strany rtů)

        Počítáme zoubky(kroužení jazykem uvnitř ústní dutiny)jazyk-kohoutek-počítá Slepičky-zoubky

           

Hudebně pohybová hra: Na zajíčka,Pásla ovečky, Ťuk,Ťuk co to je?

-hudební hádanky-opakování písniček s jarním tématem


Jak se budí semínko   25.3.-29.3.2019

-seznámení s prací na zahradě, pracovním nářadím. Poznávání zahradních květin.

    -dech cvič.-přivoníme ke kytičce-správný nádech nosem      

   -artikul.cvič.-procvičení hlásky S, rozpočítadla-U potoka roste kvítí          

-  gymn. mluvidel-kreslíme jazykem kolečka,jazyk-sekáme trávu

Jarní písničky:   Travička zelená

                            Jaro ,léto,podzim,zima  

                            Šel zahradník do zahrady

                            Co schází jaru

                             Na jaře

HvPh hra - Uvíjíme věneček

Tanečky Točíme kolečko,Pásla ovečky


KDYŽ SLUNÍČKO SVÍTÍ - 18.3. - 22.3.

 • poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání,

poznávání jarních dětských her, seznámení s bezpečností při hrách a s ochrannými pomůckami

 

Básnička s pohybem 

V zemi malé semínko – dřep

spinká jenom malinko.

když sluníčko zasvítí,

začne pěkně klíčiti – pomalu zvedají ruce nad hlavou

klíčí stále výš a výš – zvednout se do stoje

až poupátko uvidíš. – ruce sepnuté nad hlavou

A pak z toho poupěte

nádherný květ vykvete – roztáhnout ruce

Jak rostou sněženky (pohybová improvizace)

Ťuky, ťuk ... Kdopak to, děti, ťuká? - To jsem já, Jaro. - A kdepak jsi? Nevidíme tě. - Jsem tady! Halóóó, tady za dveřmi. - Proč stojíš za dveřmi? Pojď dál. - Kdepak. To ještě nemohu. Ještě nepřišel můj čas na střídání paní Zimy. Zatím jen tak stojím za dveřmi a zlehounka je otvírám, abych vám podalo jarní pozdrav, něžnou bílou kytičku. - A proč je celá bílá? - To aby paní Zima nepoznala, že jsem už tady. Bílé kvítky se mezi tajícím sněhem snadno schovají. Jen pozorným očím neuniknou. Tak se, děti, dobře dívejte, určitě je objevíte.

 

SNĚŽENKA

Jsem statečná květinka,

jmenuji se sněženka.

Volám všechny kytičky,

vystrčte své hlavičky.

Více - méně - stejně (porovnávání)
Z kytiček (na kartičce, vystřižené, umělé) vytváříme skupinky, vždy dvě skupinky vedle sebe. Děti porovnávají počet kytiček a vkládají mezi ně znaménka< , >, =. Význam matematických symbolů dětem jednoduše vysvětlíme tvořením symbolu z dlaní. Děti spojí dlaně k sobě a otvírají "zobáček", do otevřeného zobáčku vložíme víc.

Na jaře

Na jaře,na jaře,čáp jede v kočáře,

Hej hopy,hej hopy,hej hopy hop.

Čáp veze sluníčko,točí se kolečko,

Hej hopy,hej hopy,hej hopy hop.

 

Cvičení se stuhou

Stuhu nad hlavu si dáme,

Na sluníčko zamáváme.

Do kola se zatočíme a pak hodně vyskočíme.

Stuhu na zem položíme,

Pak ji pěkně překročíme.

Stuha se nám zamazala,maminka ji vymáchala.

Ještě se s ní zatočíme,pak ji pěkně uložíme.


Barevná louka: děti drží nad hlavou barevné kroužky-květinky na louce.děti jsou ve dřepu.Uč.řekne-na louce vykvetly červené tulipány-děti,které mají červený kroužek,se postaví a zatočí na místě.pak si znovu dřepnou.

 


Podtéma:   Těšíme se na jaro zahrady  (11.3.-15.3.2019)

-seznamování s tříděním odpadu, s péčí o živou i neživou přírodu, pomoc při úklidu školní 

-seznamování s barevným označením nádob na tříděný odpad a co do nich vkládáme, prohlubování znalostí o třídění odpadu                        

- hra s obrázky,přiřazování odpadu do kontejnerů podle barev

-Jaký je to materiál?- třídění předmětů podle materiálu

Různé věci tady máme,hned se na ně podíváme.

Děti pěkně hledejte a to co je z……..,to mi prosím podejte.

SNĚŽENKA

Jsem statečná květinka,

jmenuji se sněženka.

Volám všechny kytičky,

vystrčte své hlavičky.

 

Bubínek

děti chodí po kruhu.Uprostřed je bubínek.Učitelka říká :

Dokola chodíme,co je tady z…..(doplnit materiál),to si právě povíme.

Kdo první z dětí ví,který předmět je ze zmiňovaného materiálu,běží doprostřed kruhu,zabubnuje na bubínek a řekne svou odpověď.

 

Jarní lidové písničky…Travička zelená, Holka modrooká

obr. 1.jpg


Tajemství knížek - 4.3. - 8.3.2019

–   poznávání různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, seznamovaní s klasickými pohádkami, četba, vyprávění pohádek  a příběhů  s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

Abeceda

Předepsané jméno každého dítěte(předškoláka),rozložená písmena abecedy po koberci. Děti vybíhají do prostoru a hledají jednotlivá písmena svého jména,která přikládají na svou předlohu. 

Nebo tvoří písmena z modelíny podle vzoru z papíru. 

Perníková chaloupka

Odkud ten náš holub letí?

Letím z lesa milé děti,

Vrků,vrků,vrk,.

Cos tam viděl holoubku?

Perníkovou chaloupku u černého smrku.

Viděls také Mařenku?

Jakpak by ne holenku!

Viděl jsem ji s Jeníkem

Krmili se perníkem.

A když z okna na zahradu

Vystrčila bába bradu,

Nebáli se holoubku?

Kdepak!Zamkli chaloupku

Na cukrový klíč a už byli pryč!

Hra na knihovnu

Rozdělení knih do skupin – pohádky,leporela,atlasy,encyklopedie,zpěvníky,slovníky,časopisy,poezie

Piktogramy:pohádky-královská koruna,princezna

           leporela-dudlík,mimino

           zpěvníky-noty

           atlasy-zeměkoule

           encyklopedie-otazníK

           poezie-kytička

           časopisy-pastelka,sluníčko

„Cvičíme s večerníčkem“ - 1.-2. skládání papírové čepice s dopomocí 3.podle slovní instrukce ,následně cvičíme s čepicí na hlavě,napodobování cviků podle vzoru

„Cesta za princeznou“ – 1.- 3. překážková dráha,skluzavka,látkový tunel,plazení po lavičce po břichu,chůze ve dřepu,slalom,podlézání tyče,přeskoky lana 

ÚNOR 2019

Hrajeme si na pohádku- Budulínek    25.2.-1.3.2019

 Na Budulínka

Budulínku,vidím tě,   neutečeš  chytím  tě.

Liško, liško, ty jsi chytrá,  přijď si pro mě třeba zítra.

-děti stojí v kruhu,drží se za ruce,uvnitř liška, mimo kruh Budulínek-liška hrozí na Budulínka

-liška vběhne do kruhu a honí Budulínka, budulínek se zachrání vběhnutím do kruhu. 

-prolézání strachovým pytlem

Hádanka

Liška pro své děti v lese, kluka na ocásku nese

Z lásky děda s babičkou, přispěchají s písničkou.

BUDULÍNEK  -dramatizace pohádky
SVĚRÁK, Z; UHLÍŘ, J.: 50 nejlepších hitů od A ž po Z. Universal Music, 2007. - 1CD píseň 26. Budulínek (operka)

Sotva Budulínek vymotal se z plínek, 
šel na vychování do chaloupky v stráni. 
U lesa tmavého, velmi hlubokého,
S babičkou a s dědou zdravý život vedou, 
lesní plody jedí, večer spolu sedí.

U stolu velkého z dřeva borového 
babička zašla do spíže a najednou kouká,
prázdný je pytlík od rýže, taky došla mouka.
Dědečku není vyhnutí, půjdeme nakupovat.
Budulínku, teď řeknu ti, jak se musíš chovat.
Budeš tu celý den sám, na másle ti udělám 
hrášek, hrášek, hrášek lahodný, slíbíš-li nám, že budeš hodný.

Budu, budu, Budulínku, budeš hodný kluk!
Budu, budu, namouduši, budu ani muk!
Na srdce ti klademe, až ve městě budeme,
nesmíš, nesmíš dveře otvírat. 
Mohly by se hrozné věci stát.

Starouškové zlatí, co slíbím, to platí. 
Nebojte se o mě, že budu sám v domě, 
u lesa tmavého velmi hlubokého. 
Přijďte třeba za tmy, vždyť jsem samostatný.
Nikoho nepustím, do hrášku se pustím,
u stolu velkého z dřeva borového.

A tak šli po cestě, brzy byli ve městě. 
Tady je třeba povědět, že babičku s dědou,
živila hudba spoustu let a leccos ještě svedou.
Babička hraje na bicí, děd na housle umí.
Před sebou mají krabici na pětikoruny.
Přispějte, prosím, na rýži a na mouku hladkou.
Dřív než se večer přiblíží, musíme domů zkratkou.

Lidí je plné náměstí, každý něco hodí.
Doma však číhá neštěstí, kolem domku chodí.
Obchází tam a sem liška s dlouhým ocasem, 
na dveře ťuky, ťuk, strachuje se malý kluk.
Na stole kašičku, v těle malou dušičku.
Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.
Povozím tě po bytě, otevři mi prosím tě.

Ani nápad, ani nápad, já to musím všechno spapat.
Dveře nechám zavřené, nepustím tě ne, ne, ne. Ne, ne, ne.
Slituj se trošíčku, roztomilý hošíčku,
kybys měl hlad jako my, nebyl bys tak lakomý.
Úlisná liška dotírá, láká Budulínka.
Chlapeček dveře otvírá, a je tu skulinka.
Už ho veze po kuchyni, už jsou v síni, už jsou v síni,
už se drží za chlupy, už jsou venku z chalupy.

Kam to letíš, liško, zrádná, vždyť tu není cesta žádná.
Neptej se a drž se mně, zalezeme do země, do země.
Dědeček s babičkou hledaj vnoučka se svíčkou.
Našli jen, našli jen liščí chlupy u kamen.
Jdou a jdou doubravou, housle s bicí soupravou.
Jdou a jdou až k noře, zahráti té potvoře. 
Vylezte lištičky ven, hrajem vám na buben.

Hrajeme vám taky na skřipky, že se tu popelí dvě slípky.
Prej jsou tady slepice, jsou tu slepice,
ty mám ráda nejvíce, ráda nejvíce.
Honem děti, honem ven z nory, ven z nory,
udělám vám k tomu brambory, brambory.
Už jsme je odchytli, jsou v pytli, jsou v pytli.
Už jsou tam svázané, byly málo mazané.

A tak Budulínek doma u kamínek, 
vesele se hřeje, je rád, že je kde je. 
U lesa tmavého velmi hlubokého 
s babičkou a s dědou zdravý život vedou. 
Lesní plody jedí, večer spolu sedí, 
u stolu velkého z dřeva borového.

-hra- Kam se schoval Budulínek?-děti hledají loutku Budulínka umístěnou v herně tak,aby byla na pohled vidět- děti hledají pouze očima,kdo ji uvidí,neprozradí a tiše si sedne do tureckého sedu.

-seznámení s hudebními nástroji,které se vyskytují v textu pohádky- bubínek,housle

 

-Budulínek neposlechl babičku a dědečka-co se stalo?

poučení z příběhu- neotvírat cizím lidem, poslechnout maminku, tatínka ,babičku,  dědečka…

-JV chvilka-sluchové cvičení-poznat hudební nástroje podle zvuků (nahrávka CD)

           -artikulační cvič.-procvičení hlásky B-

Bubnujeme na buben,pojďte děti ,pojďte ven.Bubnujeme bum,bum,bum,budeme mít nový dům.A kdo s námi nepůjde,ten v něm bydlet nebude.

           -gymn. mluvidel-Budulínek se houpá na ocásku-uvolnění dolní čelisti,jazyka                   

 


Podtéma: HÁDEJ KDO JSEM 11.-15.2.2019 

-společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry

-hra Na sochy-běh v prostoru,reakce na ztišení hudby

-Balonkový rej-soutěže a hry s balonky,dokreslit na balonky obličej

-Šašek-samostatnost při pracovních dovednostech s papírem

-Klaunovo cvičení-cvičení podle klauna

-závodivé hry-Na židličky,Koštětová,Klobouková

-soutěže-luštění hádanek,labyrinty,najdi cestu,doplň chybějící obrázek..

-Kdo je to?-veselá promenáda v maskách

-Jv chvilka-artikul.cvič.-Chacha,chacha,chuchu,chuchu,copak je ti Honzo k smíchu?

                          Jak pak bych se nechechtal, když táta polechtal?                           

                         -smějeme sechacha,Chichi,chocho,chudnu

                         -Breptadla

           -dech.cvič.- nafukování balonku,bublifuk

           -gymn. mluvidel-pohyb jazykem venku odspoda vzhůru-lízáme zmrzlinu

-procvičování obratnosti jazyka-Jazykolamy

-Rýmovačky naší Kačky-rýmování                         

-šašo-hudebně pohybová improvizace k písni

-Taneční rej masek-společná karnevalová oslava,tanec s hudbou,konfety,balonky,bublifuk          

-Masopust-přiblížení masopustu dětem

 


Podtéma: Hola,škola volá (4.-8.2.2019)

-         příprava dětí k zápisu, procvičování geometrických tvarů, procvičování číselné řady, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, rozvíjení slovní zásoby (společné vyprávění), znát své jméno a adresu

Jdu k zápisu

Zítra půjdu do školy.

Nemusím mít úkoly,

nejsem ještě řádným žákem,

ale už jsem předškolákem.

Zítra půjdu k zápisu,

tašku sebou ponesu.

budu v ní mít rodný list,

u zápisu budu číst.

Budu říkat básničku

a zazpívám písničku.

Už se na to těším moc!

Teď jdu spinkat,dobrou noc! 

Příprava předškoláků k zápisu:

 • hádanky
 • hmatové hádanky
 • vyprávění děje podle obrázku
 • reprodukce pohádky
 • puzzle,mozaiky
 • procvičování číselné řady – did.hry
 • labyrinty,bludiště
 • grafomotorické cvičení,správný úchop tužky
 • umět se představit,znát svou adresu
 • poznávání hlásky na začátku slova,rytmizace slov
 • sluchové hádanky
 • poznat napsané své jméno,složit své jméno z písmen podle vzoru
 • zapínání knoflíků a zipů,zavazování tkaniček
 • kresba postavy

 


Podtéma: Jak zvířátka v zimě žijí 28.1.-1.2.2019

-poznávání lesních zvířat a ptactva přezimujících u nás, společná péče o lesní zvířata a ptactvo

-hra Na ptáčky-honěná s pravidly

-aktivity: 3.poznávání stop zvířat,2.přiřazování stop,stíny,poznej rozdíl-práce s obrázky,labyrinty

-pozorování ptáčků u krmítka,umístění krmítka na školní zahradě,seznámení s ptáky, péče o ně v zimním období

-rozhovor s dětmi-Kdo a jak se stará o zvířata v zimě,jak můžeme pomáhat my,proč se o ně staráme v zimě?

-vycházka k Mandavě-pozorování,krmení kačenek

Tvoření: ptáček-skládání z papíru,lepení

       krmítko-společná práce dětí-vytrhávání a nalepování kousků barevného papíru  

 

-hra „Co by jsme dali,nedali do lesa..“-rozšiřování slovní zásoby,nepřekřikovat se,nechat domluvit kamaráda,umět mu poradit

-Hv PH Hra „Mráz -sníh“

 

LEDEN 2019

Paní zima čaruje                 

   V tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu.


21.1. - 25.1.

Zimní hrátky

-         seznamování se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru

Kocour a sněhulák

Kocour tiše našlapuje,              chůze po špičkách

vousky už si olizuje.               stoj – utíráme si pusu rukou

nešťastného sněhuláka,              točíme se dokola

k zlému skutku dneska láká.         stoj – ukazováčkem pojď

Sněhulák se ožene,                  chůze vpřed

a kocoura zažene.                   stoj - dupeme   

Na sněhu

Na saních se sáňkujeme,

Na bobech zas bobujeme,

Kuličkami koulujeme,

a na lyžích lyžujeme. 

Hrajeme si,dovádíme,

Sněhuláka postavíme,

Že je zima,to my víme,

Pozor ať se nezraníme 

Rukavice

Mám dvě teplé rukavičky,je to dárek od babičky.

Mám dva domky mám,copak do nich dám?

Pošlu do nich prstíčky,neposedné ručičky.

Pošlu do nich dlaně,zatleskáme na ně.

Zatleskáme prudčeji,hned nám bude tepleji.  

Jv- Já mám saně,to jsou saně.

    Pojď Toníku,sedni na ně.

    Pěkné saně mám,koníka si dělám sám.   

Co vidíme?

V naší třídě byla vrána,na okénku seděla,

řekněte mi,milé děti,co tam všechno viděla? 

Na koho padne poslední slabika rozpočítadla,ten musí pojmenovat sport na obrázku nebo sportovních potřeb ve třídě,společně s dětmi vytleskáme 

Rampouchy

Děti běhají po herně.Jedno dítě představuje mrazík,který za zvuku rolniček vybíhá a zmrazí děti na rampouchy(zůstanou stát).Mrazík mrazí dokud zvoní rolničky,pak se vrátí do své skrýše.Rampouchy se rozpustí,děti se rozpohybují  a hra se opakuje. 

Na dva mrazy

Běh ve dvojicích s vyhýbáním,jedno dítě s červenou kuželkou mrazí,druhé dítě s červenou kuželkou děti vysvobodí


Zem pod sněhem    14.1.-18.1.2019

charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou

  hra „Smutný sněhulák“  - „Šel sněhulák ulicí,

                                               měl hrncovou čepici.

                                               Moc se mu to nelíbilo,

                                               všude bylo šedobílo.“

  - děti chodí po třídě, říkají říkanku. Jakmile říkanka skončí, každý   hledá kamaráda .Dvojice se chytí za ruce, při dalším opakování se  „přilepí“ ramenem, zády, čelem…apod. 

-aktivity: chůze po stopách ke sněhulákovi,hod kouličkou na cíl, hra s kouličkama -třídění dle velikosti, sněhulákovi knoflíky-určování počtu 

PH hry-  Meluzína, Na Mrazíka

Písničky: Dva mrazíci uličníci, pod střechou si hráli,

                houpali se na rampouchu, všemu se jen smáli,

                tralali  tralala - všemu se jen smáli. 

                Na okýnko nakreslili les a taky vránu,

                malovali, zapomněli, že les nemá bránu,

                tralali tralala - že les nemá bránu


                Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli.

                Dva mrazíci uličníci cestu zase našli,

                tralali tralala - cestu zase našli

                 Sněží

                 Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
                 Fouká, fouká, bílá je louka, zima je pejskovi, ke kamnům kouká. 

Rampouch

Rampouch visí ze střechy a vymýšlí neplechy.

Má však zmrzlé nožičky, hlavičku i ručičky

A tak jenom viset musí,

Kdo chce ať to taky zkusí. 

Na saních

Na kopci se třpytí sníh,děti jezdí na saních.

Tváře mají červené, nos i uši studené.

Nikomu to nevadí,dál ve sněhu dovádí.              …….říkanky s pohybem

 


Podtéma : Příběh hraček     (2.1.- 11.1.2019)

-Z čeho jsou věci?-rozlišování materiálů(sklo,dřevo,papír,kov,textil,umělá hmota) hra ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU, rozlišování dle hmatu

-společenské hry ve dvojicích a ve skupinkách,společné stavby ze stavebnic,puzzle-umět se domluvit,dodržovat pravidla při hře

-hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti,ochotě,půjčování hraček,střídat se o ně

-děti se učí ukládat hračky na své místo  

Míček

Míč,míč,míč, kutálel se pryč.

Poskakoval po silnici,  Hop-a skočil přes ulici,

Míč,míč,míč, ,   skok-a už byl pryč. 

-pružné poskoky v rytmu říkanky


PROSINEC 2018

26.11. 2018– 11.1. 2019

Vánoční radovánky

-        Integrovaný blok provází děti časem adventu a Vánoc. Budeme děti učit sdílet společně radost, optimismus, vzájemné citové prožívání. Přibližujeme dětem vánoční zvyky, pranostiky, tradice, vánoční koledy a symboly.


Podtéma:   KDYŽ ZAVONÍ CUKROVÍ     

10.12.-21.12.2018

-           poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, příprava na Vánoční besídku, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

 

Schované cukroví

Máma dala do krabice   upečené cukroví.

Schovala ho co nejvíce,kam, nikomu nepoví.

A tak s tátou hledáme, večer tajně mlsáme.

 

Zvonění

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček.

Dárky leží dokola, maminka nás zavolá:

Pojďte děti ,honem sem, dneska máme štědrý den!

 

Hvězdička

Vánoční stromeček,zavoněl v pokoji,

Maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí,uvidím hvězdičku,

Co byla schována  v červeném jablíčku.

 

Poslech koled a vánočních písniček,navození vánoční atmosféry, tvoření, malování přání.

 

 

 


  Podtéma: Když chodí čert a Mikuláš (26.11.-7.12.2018)

- seznámení s postavou Mikuláše a čerta, s tradicí adventu, společná příprava kostýmů,písniček a básniček na Mikulášskou besídku 

Čertí vstávání (s pohybem)

Ještě jsem nespal a už mám vstávat,

už mám své postýlce sbohem dávat. (protahování rukou, zívání)

Vždyť se v mém pelíšku krásně dříme. (ruce pod tvář - spíme)

Jak se tak najednou rozloučíme? (mávání rukou)

Oči mě pálí a nožky zebou, (mnutí očí, poskoky z nohy na nohu)

já si tu peřinku vezmu sebou. (táhnutí peřinky) 

 Čert sportovec

Elce, pelce, do pekelce, čertík dělá kotrmelce, (jedno dítě dělá kotrmelec, ostatní čarují)

Umí taky dřep: 1,2,3,4,5 (dřep s počítáním)

Skáče vpřed a skáče vzad, sport má tento čertík rád, (poskoky vpřed, otočka a vzad)

Nemusí mít žádné čáry, aby měl veliké svaly. (čarujeme a svaly) 

 Dupy, dupy

Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle,
chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble)

Teď si pěkně lehneme (leh na zem)
už se ani nehneme.

Mikulášek (melodie Prší, prší)

Mikuláš už zvoní, cinká,  - zvonit na zvoneček

nakukuje do okýnka,  - nakukovat

ten,kdo zlobil,teď strach má, - hrozit prstem

že ho máma čertu dá. čertí rohy

Dítě: A přec děti někdo hlídá,

je tu anděl,ten se dívá.

Čerti se ho proto bojí, - čertí rohy

všechny děti vysvobodí – vytleskat

Mikuláš vám dárek dá – natahovat ruce pro dárek

možná jeden,možná dva. – ukazovat na prstech 1,2

 

LISTOPAD 2018

Integrovaný blok: 

Od rána až do večera 

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků


12.11. – 16.11.2018

 Téma: SLUNÍČKO SLEDUJE,JAK TĚLO FUNGUJE

- POZNÁVÁNÍ LIDSKÝCH SMYSLŮ,MÍT POVĚDOMÍ O VÝZNAMU A FUNKCI SMYSLŮ,JAK SE CHRÁNIT PŘED ÚRAZEM

 

 Nač má člověk smyslů pět

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mi poví, co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.

 

Hry na procvičení smyslů

Chuť – poznávání jídla chutí

            co je kyselé,sladké,slané,teplé,studené

Hmat – poznat kamaráda hmatem

             co je v krabičce-rozlišovat předměty hmatem

Sluch – poznat kamaráda podle hlasu

Čich – poznávání vůní,koření

Zrak – hledání rozdílů na obrázcích

           hra na slepce – vyzkoušet si chůzi se zavázanýma očima

 

Pohybové hry

Kuba řekl - reakce na změny podle slovní instrukce

Hlava-ramena-kolena-palce

Slepá bába

 

 


 

Podtéma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ 5.-9.11.

 • poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

 

Každý má ve své puse,

řezáky i stoličky.

Když je čistí dvakrát denně,

lesknou se jak perličky. [ZUBY]

 

písničky-„Čistím zoubky,řízy,řízy“ „Medvědí trápení“

HLAVA,RAMENA,KOLENA,PALCE,             KOLENA ,PALCE ,KOLENA ,PALCE

HLAVA,RAMENA ,KOLENA,PALCE              OČI,UŠI,ÚSTA,NOS.

-Děti při říkance ukazují části těla,říkanka se zrychluje

 

HRA  KUBA ŘEKL 

ZVÍŘÁTKA A BACILY-honička

námětové hry..na lékaře,na zubaře,na nemocnici..

 


29.10. – 2.11.2018

Téma: 

Čím budu až vyrostu?

-        seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, vědět kde pracují rodiče, námětové hry (na kuchaře, na prodavače, na školu, apod.)   

 

Rozpočítadlo

Počítáme jedna dvě

Hádej kdo teď vyhraje

Ten kdo mi řekne v krátku

Co má kuchař,švadlena,doktor,… na začátku

 

Na řemeslníky

My jsme malí řemeslníci

Pracujeme ve dne v noci

Naše řemeslo je kuchař – pekař,kadeřník,malíř……

  

Hádanka

Kdo ti spraví budíka, když už nejde, netiká?" = HODINÁŘ

 

Na poště-prodáváme poštovní známky

Velká obruč uprostřed sedících dětí(POŠTA).Uč.prodává známky(vystřižené z časopisu-reprodukce opravdových známek).Vybrané dítě přijde k obruči jako na poštu-pozdraví,požádá o jednu známku na dopis a uč. Řekne kolik stojí korun.Děti mají u sebe dětské mince nebo něco obdobného,ty v požadovaném počtu dají v obruči do řady,aby ostatní děti měly přehled o správném počítání.

 

Kuchař (Kabát, M.)

Hrnce, pánve, pokličky, talíře a hrníčky.

Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku.
Vaří, peče, dusí, smaží, z vaření má sílu v paži.
Krupicová kaše vařící, představte si, utíká mu čepicí.

A) Báseň nejprve dětem přednese učitelka. Seznámení s dosud neznámými pojmy a přirovnáními (co je to žezlo, kdo nosí žezlo, přirovnání žezlo - vařečka). Proč má kuchař sílu v paži? Už děti někdy míchaly těsto? atd.
B) Pohybové ztvárnění básně.
C) Vyzkoušíme si míchání těsta. Upečeme hrnečkovou bublaninu. Děti dle instrukce učitelky podávají suroviny a každý chvilku míchá těsto. Poté těsto vylijeme na pekáč, nasypeme rybíz nebo jiné ovoce a dáme do kuchyně péct.
D) Rozcvička motivovaná činnostmi, které vykonává kuchař.

 

Pantomima povolání

učitelka předvádí jednotlivá povolání

děti hádají a následně napodobují učitelku

 


 

ŘÍJEN 2018

Barevný podzim

-      integrovaný blok (délka 4-5týdnů) je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim, příprava zvířat na zimu, s podzimními pracemi na zahradě. Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí.


Podtéma: JÁ JSEM MALÝ POŘÁDNÍČEK (22.10.-26.10.2018)

-seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zavazování kliček, zapínání knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne, co děláme celý den

 

Učíme se:

-samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky

-postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

-udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

-orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)

 

-pohyb s říkadlem „Máma pere drum,drum,drum..“, věšení prádla

třídění oblečení do skupin -(holčičky-kluci, podle ročního období,k různým příležitostem),popisování částí oblečení

-Námětové hry-Na domácnost, Na pradlenku- Pereme,žehlíme,věšíme,skládáme prádlo-prohlubování

 přátelských vztahů při hře 

-Hv pohybvá hra Na šáteček

                                                     

Já jsem malý pořádníček,
když je po hře, vždycky sám,
auto, koníčka i míček
na místo zas pěkně dám.
Čím dřív uklizeno všude,
čím dřív hračky v pořádku,
tím víc mámě času zbude,
na veselou pohádku.

 

„ Máma pere drum,drum,drum,

až se třese celý dům.

Cachty,cachty,máchá prádlo,

prádlo,které  prve spadlo

s naší  Jitkou do bláta,

když honila kůzlata.

Cachty,cachty,ždímy,ždímy,

nechoď nahá do té zimy.

Máma pere drum,drum,drum,

až se třese celý dům.

= říkadlo s pohybem,prádlo se musí pověsit-pojmenování oblečení

 

Básnička :   Hop punčoško na nohu, já ti trochu pomohu..

                    Nejdřív  špička,potom pata,ať jsem hotov dřív než táta.

 

 


 

Podtéma: Ježkova postýlka (15.10. - 19.10.2018)

Učíme se poznávat a chránit přírodu. Děti poznávají volně žijící zvířata a rozpoznávají ta,která se ukládají k zimnímu spánku nebo odlétají do teplých krajů a která přezimují v přírodě.

 

VLAŠTOVKA

VLAŠTOVIČKO NAŠE MILÁ,JSI TAK PĚKNĚ ČERNOBÍLÁ.

VE SVÉM FRÁČKU ŠVITOŘÍŠ,NA CESTU SE PŘIPRAVÍŠ.

POLETÍŠ SI Z MĚSTA K MĚSTU

PŘEJEME TI ŠŤASTNOU CESTU.

 

 

Grafomotorika

Nakreslíme kopeček,

plný malých jehliček.

pak dva malé puntíčky

je tu ježek maličký.

Malý ježek pichláček,

má zvědavý čumáček.

Na podzim si navléká,

na bodlinky jablka.

 

Kroužím,kroužím kolečko,

až vykroužím jablíčko

 

Na spící medvědy

Děti sedí v kruhu,s hlavou na zemi,oči jsou zakryté.Učitelka prochází mezi dětmi,koho pohladí po hlavě,ten jde potichu za učitelkou.Poslední sedící dítě všichni obklopí a zakřičí:Vstávej spící medvídku! medvídek děti honí,koho se dotkne,ten si sedne na koberec.

 

Básnička s pohybem – Ježek

Já jsem ježek malinký   -  chůze volně v prostoru

mám na sobě bodlinky    -  prsty píchat do všech stran

i když malé nožky mám   -  zadupat na místě

rychle s nimi utíkám    -  běhat po třídě

a pak až se unavím

do listí se posadím     -  sednout si na zem

 

Veverka Čiperka

Veverka Čiperka ve stromě bydlí – poskoky snožmo

má tam svou postýlku a starou židli – stoj,vytleskáme

Ráno si přivstane,učeše kožíšek – stoj,protahujeme se

ze spíže sebere poslední oříšek – stoj,jedna ruka nad hlavou

 

Vzala si batůžek,po stromech šplhá – chůze na místě

žaludy,bukvice do něho trhá – stoj,druhá ruku natahujeme nad hlavu

Semínka ze šišek má tuze ráda – stoj,hladit si břicho

proto je nahoru pečlivě skládá – stoj,ukazujeme nad hlavu

 

Na zemi sebere dvě velké houby – do dřepu,sbíráme houby

venku je strčila do staré houby – dřep,střídavě ruce před tělo

Domeček uzamkla na deset zámků – dřep,zamykáme

v postýlce ulehla ke svému zámku – lehneme si

 

Ježek a podzim

Na podzim ke spánku se uložil – ze stoje do kleku

pichlavé tělo a hlavičku – z kleku do lehu

na polštář z listí si položil – ruce pod hlavu

a chce spát jenom chviličku – v kliduležíme

 

V klidu si zimu prostinká – v klidu ležíme

trvat to bude jen krátce – z lehu do kleku

jaro až zvonečkem zacinká – klek,hlava ze strany na stranu

potkáme ho na zahrádce – chůze na místě


Podtéma:   Listí žloutne poletuje (8.10. - 12.10.   )

-poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin (výstavky), používat drobné nářadí 

Hra Na houbaře

-chůze v zástupu, rychlý běh, orientace v prostoru,postřeh 

Na Ježka

Děti utvoří  kruh  a rozestupy na upažení .Uprostřed kruhu spí schoulený ježek-určené

Dítě.Děti postupují do středu kruhu ve vzporu dřepmo podle slov:

----„Tiše ,tiše ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.“

Dále děti vstanou,pochodují na místě a vytleskávají rytmus následujících slov (ježekTleská s nimi)

----„Já mám doma  ovci,mohu dupat jak chci.“

Pak se děti uchopí za ruce a zvětšují kruh chůzí vzad s přídupy:

-----„Já mám doma berana, mohu dupat do rána.“

Ježek provádí totéž na místě.Dítě v úloze ježka se vystřídá a hra může znovu začít.

KAŠTÁNEK

Kaštánku,kaštánku,  počkej tu na mě.

Zvednu tě ze země,   dám do své dlaně.

Pěkně se ohřeješ,  zaleskneš zakrátko,

Ve škole si z tebe   udělám zvířátko.

U NAŠEHO LESÍKA

U našeho lesíka, starý ježek naříká.Ztratil prý tam nové boty,když šel včera do roboty.

Nenaříkej ježku náš,mezi námi boty máš.

Ať je vzal ten nebo ten, vypíchej ho z kola ven.

 

ČÍM  SE JEŽEK ČEŠE V LESE?Nevím čím,nevím čím.

Každé ráno učeše se   jehličím,jehličím.

Zahradník jde do zahrady,
(chůze po třídě)

s listím si však neví rady,
(chůze + hlava „NE“)

my mu ale ukážeme,
(stoj + ukazujeme na sebe)

hrabat listí dokážeme,
(stoj + hlava „ANO“)

nahrabem ho na hromady,
(ukazujeme, jak hrabat listí)

my si víme s listím rady.
(stoj + ruka ukazuje hromadu)

 

Listy vzduchem létají,
(běh po třídě)

pochytat se nedají,
(běh po třídě)

jeden směr jim nestačí,
(běh na opačnou stranu)

dokola se otáčí,
(otáčíme se dokola na místě)

a když vítr přestane,
(pomalu do lehu)

všude ticho nastane.
(ležíme + potichu říkáme)

 

Strom

Levou nohu k pravé noze - (stoj spatný, připažit)
přisuň pěkně pomalu.
Hlavu vzhůru,stopni rovně – (stoj spatný, vzpažit)
ruce zvedni nad hlavu.

Jsi strom co listy má. - (třepej prsty)
Větřík na tě zafouká,
větve tvoje rozhoupá.

Fouká, fičí, větve sklání, – (úklony vpravo, vlevo, mírně)
vpravo, vlevo se uklání. – (úklony … více)
Až ten vítr odlétne, – (nádech, výdech, připažit)
stromek ten si oddechne.

píseň „Na podzim když zlátne listí…“

 


Podtéma: Podzimní zahrada

(1.10. - 5.10.2018)

-        seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny, ovoce a jejich zpracováním, význam zeleniny a ovoce  ve stravě

 

Básničky :   

 Zelenina

 ŠEPTÁ BRAMBOR FAZOLCE,SEJDEME SE V POLÉVCE

  VOLÁ MRKEV NA PAPRIKU,NEJLEPŠÍ JSME NA CHLEBÍKU

  A KEDLUBEN HRÁŠKU ŠUŠKÁ.POHLADÍME DĚTEM BŘÍŠKA.

 

Okurčička

 OKURČIČKO,OKURČIČKO,NECHOĎ K LESU NA POLÍČKO,

  MYŠKA TAM MÁ DOMEČEK,UKOUSNE TI KONEČEK. 

Brambora

KUTÁLÍ SE ZE DVORA (mele ručičkama)
VELIKÁNSKÁ BRAMBORA (nahoru ručičky, udělat kruh a jako ukázat, jak je brambora veliká)
NEVIDĚLA (zakryje si ručičkama oči), NESLYŠELA (zakryje si ručičkama uši)
ŽE NA NI PADÁ ZÁVORA. (zvedne ruce a plácne je dolů, jako když padá závora, a sedne si do dřepu).

KAM PADÁŠ TY ZÁVORO? (dělá prstem "ty ty ty")
NA TEBE TY BRAMBORO (ukazuje dopředu)
KDYBY TUDY PROJEL VLAK (dělá ručičkama pohyb, jako když člověk běží)
BYL BY Z TEBE BRAMBORÁK. (natáhne ručičky před sebe a jedna nahoře, jedna dole a tleská - jako naznačuje, že z brambory vlak udělá placku)                    

 

Lečo (písnička):

              Rajčata se rozhněvala na zelenou papriku , boj se vede

                   bez milosti na syčícím rendlíku.

 

 Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása.

                  

                   Vejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulím.

                   Jenom já mám místo zbraně v ruce lžíci a už jím.

 

Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása.

  

Košík zeleniny – hráči sedí na židlích, uprostřed stojí zahradník.Hráči představují různé

druhy zeleniny,zahradník říká: „ Šel jsem do zahrady a natrhal jsem

např. papriku a rajčata.“ hráči představující papriku a rajčata si musí

vyměnit místa a zahradník se snaží sednout si na některou volnou židli.

Kdo zůstane uprostřed,dělá zahradníka

 

Nákupy - učitelka má zboží (obrázky zeleniny,ovoce).Děti,které nakupují,musí zaplatit

vyťukáním rytmu slova z obrázku.


ZÁŘÍ 2018

Podtéma: Podzimní zahrada (24.9.-27.9.2018)

-poznávání ovocných stromů a jejich plodů,zpracování ovoce,péče o ovocné stromy,společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

Co se učíme:

-poznat  a pojmenovat základní druhy ovoce podle vzhledu ,vůně,chuti

- poznávat některé druhy ovocných stromů ( jabloň, švestka,třešeň,hrušeň)

-poznat  kruhový tvar , červenou barvu

-rozlišovat  co je zdravé-nezdravé (ovoce-vitamíny)

Písničky – Pod naším okýnkem

                  Koulelo se koulelo

                  Cupy,dupy

Taneček - Mazurka-  Měla babka

Hrajeme si :

Na sadaře

Na zlatou bránu

Na obchod s ovocem

 

Malíř

Vezmi žlutou tužku,namaluj mi hrušku.

A pod hruškou talíř, sláva ty jsi malíř

 


PODTÉMA: Podzim klepe na dveře (17.-21.9.2018)

-   charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka, hraní  a tvoření z listů, všímání si změn  v přírodě,charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

 

Básnička s kreslením(drak)

Jedna špička,druhá špička,třetí špička,čtvrtá špička,

had se točí do klubíčka.

Na špičky dám pentličky,

dovnitř zas dva puntíčky.

K tomu ještě mističku

a už je tu dráček, letí rovnou k nebíčku. 

 

Pouštění draků

Vítr fučí,vítr skučí,

pojďte pouštět draky.

Každý spěchá na kopeček

a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,aťsemraky mračí,

vypustíme na oblohu,

celou letku dračí.

 

Písnička s pohybem

Fouká,houká meluzína v komíně,

Fouká,houká meluzína v kamnech.

Kap,kap,kap na střeše,

kap,kap,kap na okně,

kap,kap,kap na dvoře padá tam déšť.

 

 

Cvičení s drakem

Tam,kde modré mraky plavou,                     děti drží draka oběma rukama nad hlavou

létá dráček nad mou hlavou.

Letí,letí,letí                                                děti se točí dokola

kolem našich dětí.

dlouhý ocásek drak má,                               předávat draka před tělem z ruky do ruky

ve větru s ním třepetá.                               ruce třepetají s drakem

Snad se mu nic nestane

a v pořádku přistane.                                  dřep,děti položí draka na zem


 

Kamaráde pojď si hrát,buď můj dobrý kamarád  : 10.-14.9.2018

seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů,    společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování,oblékání,úklid hraček),   respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné      povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • JV - chvilka:- sluchové cvičení-naslouchání zvukům těla-tlukot srdce,zvuků v okolí,nelibé zvuky,naslouchání tichu

                 - dechové cvičení „spíme“(pomalý nádech,výdech),kontrola rukou na břiše    

                 -gymnastika mluvidel- „posíláme pusinku,špulíme rty“            

                 -artikulační cvičení-„vzdycháme“-áách,„divíme se“-jééé,jéjé„brzdíme“ -ííí „natloukli jsme si“-au,a

  vytváření třídních pravidel-

Srdíčková pravidla

 • máme se rádi, jsme kamarádi
 • problémy řešíme společně, pomáháme si
 • umíme se rozdělit, obdarovat
 • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
 • každý umí něco, všichni jsme důležití
 • respektujeme se navzájem
 • když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
 • myslíme na sebe i na druhé

Pusinková pravidla

 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými
 • můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého)
 • když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to
 • domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas
 • v ložnici se chováme tiše
 • mluvíme slušně
 • umíme poprosit,poděkovat

Ručková pravidla

 • rukama si pomáháme a usmiřujeme se
 • vážíme si práce druhých,,chráníme jejich výtvory
 • šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami
 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety
 • chráníme přírodu, vše živé
 • bereme si jen to, co nám patří

Oušková pravidla

 • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
 • hlukem můžeme škodit, hluk nám může škodit

Nožičková pravidla

 • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
 • kopeme pouze do míče

 Motivační říkanka: Kamarád je ten,kdo chce jít s tebou ven.Ať je velký nebo malý,nemusí být dokonalý.poradí ti v těžké chvíli,když ti zrovna došly síly.Dokáže ti poradit,umí tě i pobavit.Tráví s tebou volný čas,když ho pozveš,přijde zas.

 komunitní kruh-srdíčkový-rozhovor (jak se chováme k někomu,koho máme rádi,vyprávíme si o sobě(jak se jmenujeme,kdo na nás čeká doma, pro koho jsme důležití,kdo nás má rád,co rádi děláme,co nás baví,co nám jde,co už umíme)pusinkový -říkanka KAMARÁD,KAMARÁD,JE TO TEN,KOHO MÁM RÁD……,ručičkový- posílání pohlazení(rozhovor jak nám ruce pomáhají,co ruce nedělají),ouškový(neskáčeme druhému do řeči,když mluví)nožičkový (Co se může stát, když naše nožičky dělají to co nemají)

 • Hv-pohybová hra „KRUH“
 • Písnička : Pojď si hrát
 • Hv hra: Když si mezi kamarády,tleskej rukama (tlesk,tlesk)

        Když  si mezi kamarády ,dupej nohama (dup,dup)……luskej prstama..pozdrav se s nimi 

       (ahoj,zamávat),Když si mezi kamarády dělej to naráz (tles,tlesk,dup,dup,lusk,ahoj)


Školka nás volá (3.-7.9.2018)

-   seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy,poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,respektovat ho

 

Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,očičkami mrkají,

na koberec lehají,do nohou se plácají,

do podlahy dupají,do kolečka běhají,

na koberec sedají,za uši se tahají,

kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.

 

Kam co patří

Hračky se nám pomíchaly,

velký zmatek udělaly.

Pojď mi …… (jméno dítěte)poradit,

kampak hračky uklidit.

 

Ve školce ať máme čisto,každá hračka má své místo.

my to všechno dobře víme,po hraní si uklidíme.

POHYBOVÉ AKTIVITY:

-  poskoky snožmo, jednonož, střídavě…, PH:“Na kočku a myš“

-  různé druhy lezení – v podp.dřepmo, pozpátku…, HPH:“Káčátka, Ježek“

-  procvičit manipulaci s různě velkými míčky při cvičení – PH:“Na Bumbrlíka“(jména dětí)

-  správně se orientovat při cvičení, PH:“Oheň, voda,blesk“

-  procvičit různé druhy lezení, skoků, poskoků, HPH: „Na ježka“, „Na vrabečky“

 

 HRY, OZČ, INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

-  učit se ukládat hračky na své místo

-  kresba lidské postavy (tatínek) pro založení

-  domlouvat se s kamarády na společné hře, jejím výběru, výběru hraček

-  naučit se pravidla – kreslení těchto pravidel

-  písničkové hádanky u klavíru, opakování písní dle volby dětí

-  DH:“Na listonoše“ – poznej svou značku (příp. značku kamaráda)

-  kreslíme obrázek pro kamaráda - dárek

-  procvičování rytmizace různých říkadel a říkadlových melodií

-  rozvoj paměti a postřehu – co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, kdo je pod plachtou,najdi místo pro hračku

-  hry na rozvoj logického myšlení – logico, dřevěné hry na logiku

-  tančení podle hudby a volby dětí – možno i na tanečním koberci

-  námětové hry v herně – na knihovnu, na dopravu ,na rodinu

-  konstruktivní a námětové hry dle volby dětí

-  pohybové hry s padákem a míčem – balanční činnosti

-  kreslení oblíbené hračky z domu nebo ze školky, třídních pravidel, moje značka v šatně (vybarvování)

 

POBYT VENKU:

-  stanovení pravidel při pobytu na zahradě, seznámení s bezpečností při zdolávání průlezky, jízdě

    na koloběžkách 

-  tvoření v písku, míčové hry na travnaté ploše – vymezení pravidel při pobytu venku

-  pohybové a hudebně pohybové hry na trávě, volné hry dle volby dětí

-  kreslení křídami na chodník, klacíkem do písku

-  skákání panáka, přes gumu, zdolávání určené trasy

 

 ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY:

-  práce s polytechnickými stavebnicemi

-  tvoření v kinetickém písku, modelíny

-  procvičení jemné motoriky – korálky, hříbky, drobné hračky

-  konstruování na volné téma