Úvodní stránka » PLÁNOVANÉ AKCE

Organizace školního roku 2018/2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 ZAČÍNÁ  v pondělí 3. září 2018. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 – ve středu 2. ledna 2019. 

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. 

Jarní prázdniny pro okres Děčín připadnou na  18. 2. - 24. 2. 2019 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 – do neděle 1. září 2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019


Plánované akce ve školním roce 2018/2019

Doplňková činnost :

 • Logopedická péče - v rámci vých.procesu v MŠ (jazykové chvilky)

-     s dětmi, které jsou v péči logopeda procvičují p. uč. s kurzem logopedické prevence po obědě

-     do MŠ dochází p. logopedka Mgr.Helena Beytlerová (středy)

 • Výuka AJ – lektorem pan Milan Hrabal – každé úterý  od 14-14,30 hod.
 • Tvoření s keramickou hlínou – v pondělí 1x 14 dní – lektoruje p. Kamila Žítková
 • S předškoláky navštěvujeme divadlo na předplatné
 • Sboreček Zvoneček – vede p. uč. Zuzana Švecová a Kristina Korbová – každou středu od 12,30 – 13,15 hodin
 • Každé pondělí navštěvujeme v ZŠ Edisonova velké tělocvičny –děti Šnečků , Rybiček
 • Kino – navštěvujeme vždy poslední čtvrtek v měsíci (mladší děti od ledna)
 • Divadelní představení v MŠ
 • pravidelné návštěvy knihovny -  1x měsíčně – Šnečkové, Rybičky
 • preventivní program v MŠ – zdravý způsob života formou pohádek a příběhů ve spolupráci S PPP Rumburk v rámci protidrogové prevence
 • Bruslení – dle nabídky – děti od 5ti let
 • Plavecký výcvik – předškolní děti v pondělí- Listopad- Leden

 

Podrobnosti ke všem akcím na jednotlivých třídách aktuálně.

ZÁŘÍ

 • Informativní schůzka s rodiči 4.9.2018
 • Společná akce s rodiči v odpoledních hodinách ve školce a v okolí- Putování za drakem – plnění dračích úkolů – přesné datum bude upřesněno

 

ŘÍJEN

 • Výlet do lesa za zvířátky – dopoledne
 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf – Příhody Maxipsa Fíka – 2.10.2018 od 9,30hodin (předškolní děti - předplatné)
 • Divadelní představení ve školce – 5.10.2018   Červená Karkulka od 8,30 hodin všechny děti

 

LISTOPAD

 • Tématické exkurze do lékárny, zdravotního střediska (téma: Když kamarád stůně)
 • Adventní tvoření s rodiči –v odpoledních hodinách ve třídách
 • Odpolední zdobení stromků u knihovny v parku – společně s rodiči a dětmi
 • Divadelní představení ve školce – 13.11.2018  

Jak šel Kuba do pekla od 8,30  hodin – všechny děti

 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf

O strašidelném nádraží - 18.12.2018 v 9,30 hodin (předškolní děti-předplatné)

 

PROSINEC

 • Mikulášská besídka  –  odpoledne ve školce s rodiči
 • Vánoce v parku -  vítání adventu - vánoční zpívání a tancování  dětí všech školek ve Varnsdorfu
 • Zpíváme pro dědy a babičky - vystoupení  dětí v domově Pohádka pro důchodce

 

LEDEN

 • Sněhulákový den –dopoledne ve třídách i na zahradě (stavby ze sněhu, pokusy s ledem a sněhem)
 • Bobování dětí v rámci pobytu venku – dle sněhové nadílky
 • Divadlo ve školce – Rodinka Palečkovic – 15.1.2019 v 8,30 hodin pro všechny děti
 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf – Ať žijí strašidla 23.1.2019 v 9,30 hodin (předškolní děti)

 

ÚNOR

 • Karneval ve školce  - dětem prosíme  připravte  masku
 • Bobování dětí v rámci pobytu venku – dle sněhové nadílky
 • Český Honza – divadelní představení pro předškoláky - 5.2.2019 v 9,30 hodin
 • Divadelní představení v Městském divadle Varnsdorf -Hudební pohádka – 14.2.2019 v 9 hodin (předškoláci – předplatné)

 

BŘEZEN

 • Návštěva místní knihovny s programem, který si připravují paní knihovnice
 • Výlet na statek – dopoledne
 • Eko týden – návštěva EKO servisu, tvoření z odpadového materiálu, třídění odpadu, vycházka k černé skládce – starší střídy
 • Divadelní představení ve školce – Cirkus na kolečkách 2.3.2018 v 8,30 hodin pro všechny děti
 • Informativní rodičovská schůzka a beseda s učiteli ZŠ

        pro rodiče předškolních dětí

 • Návštěva předškoláků v Základních školách před zápisem do první třídy.

 

DUBEN

 • Velikonoční zajíčkování  – velikonoční úkoly a hledání vajíček od zajíčka – odpoledne pro děti s rodiči na zahradě mateřské školy
 • Čarodějnický rej – v dopoledních hodinách
 • Čarovné spaní ve školce - pouze děti, které půjdou v září do ZŠ
 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf –  Pyšná princezna  2.4. 2018 v 9,30hodin (předškolní děti)

 

KVĚTEN

 • Oslava „Dne matek“ – besídka pro maminky, babičky, rodiny dětí
 • Zápis do MŠ
 • Vernisáž mateřských škol – divadlo Varnsdorf
 • Školkový výlet - výlet autobusem – bude upřesněno
 • Divadelní představení ve školce – Ježibaba Kolobajzna 26.5.2018 v 10 hodin
 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf - Velké dobrodružství malého brouka – 14.5. 2019 v 9,30 hodin (předškolní děti- předplatné)

 

ČERVEN

 • Olympiáda mateřských škol
 • Oslava MDD – dopoledne
 • Školový ples pro všechny děti a rodiče z naší MŠ

 

Na spolupráci v novém školním roce 2018-2019

se srdečně těšíme.

 

NĚKTERÉ AKCE MOHOU TEPRVE VZNIKNOUT DLE INDIVIDUÁLNÍCH SITUACÍ ČI MOŽNÝCH NÁMĚTŮ ZE STRAN RODIČŮ A BUDETE O NICH VČAS INFORMOVÁNI NA NÁSTĚNKÁCH I WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.