Úvodní stránka » Plánované akce

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v termínu: od 1. 3.  do 7. 3. 2021     

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Přerušení provozu:

V době letních prázdnin z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců mateřské školy. Rodiče budou informováni o možnostech a podmínkách předškolního vzdělávání dětí v jiné mateřské škole minimálně 2 měsíce předem. Plošně budou mateřské škol ve Varnsdorfu uzavřeny od 26.7.2020 do 6.8.2020.

Organizace školního roku 2021/2022 ZDE

Organizace školního roku 2022/2023 ZDE


Plán akcí září 2020 – červen 2021

 Doplňková činnost :

 • Logopedická péče - středa, logopedka p.Doleželová z SPC v Rumburku, prevence log.vad v rámci vých.procesu v MŠ (jazykové chvilky),denně po obědě s dětmi v péči log. preventivy p.uč.
 • Výuka AJ – pan Mgr. Milan Hrabal – každé pondělí od 14,45 – 15,15 hodin
 • navštěvujeme divadlo na předplatné (předškoláci)
 • Hudební kroužek Zvoneček – p. uč. Zuzana Švecová a Bc.Miroslava Menšíková – každou středu od 12,30 – 13,15 hodin
 • kino - poslední čtvrtek v měsíci v období říjen - duben, starší děti (mladší děti od ledna)
 • divadelní představení v MŠ
 • Preventivní program v MŠ – zdravý způsob života formou pohádek a příběhů ve spolupráci s PPP Rumburk v rámci protidrogové prevence
 • Bruslení – dle nabídky
 • Plavecký výcvik – předškolní děti – 24.11. – 26.1.
 • Celoroční projekty: Mezigeneračně, CČČD, Rodinka spolu, Mámo,táto přesvědč mně, že jezdíme bezpečně, EVVO

 

Podrobnosti ke všem akcím na jednotlivých třídách aktuálně.

 

ZÁŘÍ

 • Informativní schůzka s rodiči ve třídách – 8.9. v 15.30hod.
 • Atletický den – 22.9.2020
 • Výlet do Zoo Děčín
 • Interhaf 21.9.2020, v 10.30hod.

 

ŘÍJEN

 • Výlet do lesa za zvířátky – dopoledne
 • Kino – od 9,30 hodin
 • Dopravní projekt – dopravní hry pro děti na zahradě
 • Divadelní představení ve školce – Co malí medvědi o podzimu nevědí – 27.10.,v 10hod.

 

LISTOPAD

 • Tématické exkurze do lékárny, zdravotního střediska (téma: Když kamarád stůně)
 • Adventní tvoření s rodiči – v odpoledních hodinách na třídách
 • Zdobení stromků u knihovny - dopoledne
 • Kino
 • Dopravní projekt – Hry na dopravní prostředky-školní zahrada
 • Plavecký kurz

 

PROSINEC

 • Mikulášská besídka –  ŠKOLKOVÝ MIKULÁŠSKÝ PLES - odpoledne s rodiči, sál Lidové zahrady, mikulášská nadílka
 • Vítání adventu - vánoční zpívání a tancování  dětí všech školek ve Varnsdorfu
 • Pohádka v Městském divadle – předplatné předškoláci,4.12.v 9.30hod.
 • Kino
 • Zpíváme pro dědy a babičky - vystoupení dětí v domově „Pohádka“ pro seniory
 • Dopravní projekt - skupinové tvoření s dětmi – semafor, přechod
 • Bruslení – starší děti
 • Plavecký kurz

 

LEDEN

 • dopoledne ve třídách i na zahradě (stavby ze sněhu, pokusy s ledem a sněhem)
 • Bobování dětí v rámci pobytu venku – dle sněhové nadílky
 • Dopravní projekt – hry na chodce ve školce
 • Kino
 • Pohádka v Městském divadle – předplatné předškoláci 18.1. v 9.30hod.
 • Divadelní představení ve školce – Pruhovaná pohádka-22.1. v 8.30hod.
 • Bruslení – starší děti
 • plavecký kurz

 

ÚNOR

 • Masopust ve školce (dětem prosím  připravte  masku)
 • Bobování dětí v rámci pobytu venku – dle sněhové nadílky
 • Dopravní projekt – dopravní hry ve školce
 • Kino
 • Pohádka v Městském divadle – předplatné předškoláci,24.2. v 9.30hod.
 • Bruslení – starší děti

 

BŘEZEN

 • Návštěva místní knihovny s programem, který si připravují paní knihovnice
 • Výlet na statek – dopoledne
 • Eko týden – tvoření z odpadu,třídění odpadu, vycházka k černé skládce
 • Pohádka v Městském divadle Varnsdorf – 18.3. v 9,30hodin, předškoláci
 • Dopravní projekt – malujeme značky, auta  

    .   Informativní rodičovská schůzka a beseda s učiteli ZŠ

        pro rodiče předškolních dětí

 • Návštěva předškoláků v Základních školách před zápisem do první třídy.
 • Kino
 • Divadelní představení ve školce – O kohoutkovi a slepičce- 29.3.,v 8,30hod.

 

DUBEN

 • Úkoly od zajíčka – velikonoční úkoly a hledání vajíček od zajíčka – dopoledne pro děti  na zahradě mateřské školy
 • Čarodějnický rej – v dopoledních hodinách
 • Dopravní projekt – Jezdíme bezpečně – společná akce školy a městské policie na dopravním hřišti ve Varnsdorfu
 • Pohádka v Městském divadle ve Varnsdorfu – 14.4. v 9,30 hodin – předškoláci
 • Kino

 

KVĚTEN

 • Školkový ples – závěrečný ples pro děti a rodiče (sál Lidová zahrada) - bohužel letos vzhledem k opatřením NEBUDE, proběhne jiné rozloučení s dětmi, které odchází do ZŠ - upřesníme
 • Zápis do MŠ
 • Vernisáž mateřských škol v divadle
 • Dopravní projekt – návštěva hasičů, poznávání prostředí a jejich práce
 • Divadelní představení ve školce – Námořnická pohádka-6.5., v 8.30hod. - zrušeno

 

ČERVEN

 • Olympiáda mateřských škol
 • Školkový výlet – celodenní výlet s dětmi - vzhledem k opatřením - PĚŠÍ VÝLET
 • Oslava MDD – dopoledne - TÉMA INDIÁNI
 • Dopravní projekt- hledej a slož dopravní obrázky, hry na školní zahradě
 • Divadelní představení ve školce – Rodinka Palečkovic aneb hurá na prázdniny – 7.6. v 8,30 hod.
 • Čarovné spaní ve školce - pouze předškoláci - ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

 

 

Na spolupráci v novém školním roce 2020 - 2021

s Vámi rodičii a Vašimi dětmi se srdečně těšíme.

 

NĚKTERÉ AKCE MOHOU TEPRVE VZNIKNOUT DLE INDIVIDUÁLNÍCH SITUACÍ ČI MOŽNÝCH NÁMĚTŮ ZE STRAN RODIČŮ A BUDETE O NICH VČAS INFORMOVÁNI NA NÁSTĚNKÁCH I WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.