Základní informace o škole


 Mateřská škola byla postavena v rámci panelové zástavby  města Varnsdorf a její provoz byl zahájen 1.3.1978. Budova je majetkem města Varnsdorf a spravuje ji odbor správy majetku města Varnsdorf.

 

Adresa školy:          Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO, PSČ 407 47

                                     (neoficielní název mateřská  škola  „SLUNÍČKO“)


 IČO:                    727 422 59

Bankovní spojení:        181 698 451/0300

Telefon:                 412 371 040

E-mail:                  16msvdf@seznam.cz

Webové stránky:       www.ms16.cz

Právní forma:           příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol:  1.1.2006

Název zřizovatele:     Městský úřad Varnsdorf

Součásti školy:         školní jídelna

IZO ředitelství:        600075702


 

Naše trojtřídní mateřská škola byla postavena v rámci panelové zástavby města Varnsdorf. Provoz MŠ byl zahájen 1.3.1978. Budova MŠ je majetkem města Varnsdorf a spravuje ji odbor správy majetku města Varnsdorf. Součástí mateřské školy je rozsáhlá školní zahrada, která je dostatečně velká, oplocená a vybavena již novými dřevěnými sestavami. V měsíci září 2012 proběhla rekonstrukce chodníčků na zadní zahradě, v r. 2014 zateplení budovy a výměna oken. Přízemní budova MŠ je umístěna ve středu panelového sídliště a skládá se ze tří propojených školních pavilonů i hospodářské budovy, včetně samostatných vchodů. V současné době jsou v provozu tři věkově homogenní třídy. Všechny tři pavilony jsou shodně vybavené, co se počtu a uspořádání oddělených místností týče. V každém pavilonu je umístěna jedna heterogenní třída s 25 dětmi i ložnice s  lehátky, přičemž ve III. třídě je tato místnost využívána i jako tělocvična, dále pak přípravná kuchyňka, šatna pro děti i učitelky, umývárna a WC. Celková kapacita mateřské školy je pro 75 dětí. Školní kuchyně mateřské školy zajišťuje celodenní stravování.

 

 


Kontakt


Omluvy dětí, komunikace s pedagogy:email: pedagog.vdf.krizikova @ seznam.cz
email vedení MŠ:16msvdf@seznam.cz
412 371 040
OMLUVY DĚTÍ: mobil MŠ
778 411 346
mobil ředitelka
736763846
FAX DS: xj8k3gc

Oblíbené odkazy

TOPlist