DLOUHODOBÁ OMLUVENKA JE KE STAŽENÍ ZDE.

boy-1299574_1280.png

ccčd


skolka_vola.jpg

ZÁPIS DO MŠ

VIDEA Z NAŠÍ MŠ

A

INFORMACE K ZÁPISU NALEZNETE ZDE.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

den-deti.jpg 


Sboreček double-semiquaver-orange.png

Pozor změna.

Sboreček bude probíhat od 1. 3. 2023 do konce školního roku ve ČTVRTEK. Čas zůstává stejný. 


NEŠTOVICE

Vážení rodiče,

ve školce máme potvrzený výskyt neštovic. Sledujte, prosím, pečlivě zdravotní stav svého dítěte. V případě podezření kontaktujte svého pediatra. 

Jak se plané neštovice projevují?

Jejich inkubační doba je 2-3 týdny. To znamená, že po tuto dobu je virus už v těle hostitele, ale neprojevují se příznaky nemoci. Po vniknutí viru do těla se množí ve sliznici dýchacích cest, dále putuje krevním oběhem a v lymfatických drahách. Už v této fázi se dítě může cítit unavené a většinou má i zvýšenou teplotu. Průvodním příznakem je často bolest hlavy, rýma a celkové nechutenství. Na těle se objevují červené skvrnky. Místo, kde se chystá puchýřek projevit může nejdříve 1-2 dny svědit, a pak se objeví výsev v podobě puchýřků naplněných tekutinou. Na začátku je tekutina čirá, později se mění na zakalenou. Nejvíc puchýřů najdete na trupu a hrudníku, nevynechají ale ani tvář, oční víčka a vlasovou část. Na končetinách je jich méně. Nebezpečnější je výsev na sliznici úst nebo genitálií. Postupně se objevují ve vlnách v rozmezí 2-6 dní, proto na těle můžeme ve stejnou chvíli pozorovat nové pupínky a již zasychající stroupky. 


Do soutěže se mohou zapojit i rodiče s dětmi.

Pokud se budete chtít zapojit a pomoci tím dětem získat zajímevé ceny, budeme rádi. Hotové výtvory prosíme odevzdejte p.uč. ve třídě do 20.4.2023

VV soutěž.JPG

TS.png

karneval

kids-g8ef133675_640.png

Předškoláci se půjdou v dopoledních hodinách podívat na ukázkové hodiny do 1.třídy v ZŠ Náměstí. Děti se seznámí s prostředím školy, prvňáčci jim předvedou, co se již naučili.

Rybičky: 9.3.2023

Šnečci: 2.3.2023


klaun.jpg

Vážení rodiče,

v týdnu 13.-17.2.2023  budeme mít s dětmi v naší školce karneval.

Prosíme, připravte dětem masku. Konkrétní den upřesníme.    Děkujeme.


colored-42660.png

PF 2023 

Do nového roku 2023 Vàm všem přejeme:

12 měsíců bez nemocí,

53 týdnů optimismu,

365 dnů štěstí,

8 760 hodin splněných přání,

525 600 minut pohody

a 31 536 000 vteřin lásky!

Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ Sluníčko


SILVESTROVSKÝ BĚH VE VARNSDORFU

- platí zvýhodněné startovné pro dospělé a startovné pro děti zdarma, pokud se účastníci přihlásí on-line. Veškeré informace, propozice, časový harmonogram a přihlašování je na stránkách města:

vánoční přání 2023

DSC05556.jpg

Vítání adventu 2022 ve Varnsdorfu

Ve čtvrtek 24.11.2022 se slavnostně děti z mateřských škol setkaly, aby společně přivítaly adventní čas.  Již tradičně toto setkání pořádá naše Mateřská škola Sluníčko za pomoci dotačního grantu od zřizovatele-města Varnsdorf.Díky grantu byly mimo jiné pořízeny vánoční stromky pro všechny mateřské i základní školy. Děti s mateřských škol nazdobily stromečky na náměstí u městského vánočního stromu a děti ze základních škol ozdobily stromečky na městských úřadech (na náměstí a u Červeného kostela). Vánoční atmosféru navodily vánoční koledy, které jsme si společně zazpívali. Děti prozradily svá vánoční přání. Pan starosta Jan Šimek i pan místostarosta pan Jan Šišulák promluvili k dětem milým slovem a popřáli nám všem veselé Vánoce. Přítomen byl i p. zastupitel Pavel Beránek. Těšit se s dětmi na Vánoce přišlo i spousta rodičů, zaměstnanců městského úřadu, veřejnosti a nechyběly naše školkové babičky. Andílci všem nabízeli domácí cukroví a věnovali každé mateřské škole dáreček.  Děti si společně s p. učitelkami napsaly přání na „andělský“ balónek, pošeptaly do dlaně „kouzelným“ semínkům a společně „poslaly“ Ježíškovi. Za ekologicky rozložitelné balónky děkujeme Balónkovému Baronovi Danovi. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali i zatančili na píseň od Ewy Farne Vánoce na míru. Za video z akce děkujeme Jindřichu Škorňovi a za foto Tomovi Plešingerovi. 

Všem zúčastněným srdečně děkujeme za příjemnou atmosféru a přejeme veselé Vánoce, plné radosti, pohody i lásky, rozzářená dětská očka i srdíčka a spoustu dobré nálady.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko z Varnsdorfu. 

Foto z akce ZDE

Video z akce : 


krabice od bot.JPG

Vážení rodiče,

pokud se budete chtít zapojit do sbírky "daruj krabici od bot", kterou pořádá i naše MŠ, prosíme přineste zabalenou krabici do školky do 2.12.2022. Zajistíme odvoz do komunitního centra Kostka v Krásné Lípě.
O co jde: každý, kdo se chce zapojit, zabalí do krabice od bot libovolný dárek či dárky a na krabici napíše věk a pohlaví pro které dítě je dárek určen (např. dívka 5let nebo chlapec 14let apod.) Více informací zde: https://www.krabiceodbot.cz/


Prosíme šiřte tuto informaci i ve svém okolí. Do naší školky může přinést krabici s dárkem kdokoli a společně s námi udělat radost z dárků, které pomohou chudým dětem prožít radost z vánoční nadílky. DĚKUJEME.


mikulas-736056_640 (1).png

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5.12.2022 dopoledne přijde k nám do školky, Mikuláš, čert i andílek.

Děti mohou mít na sobě masku čertíka, andílka či Mikuláše.


christmas-1812726_640.png

 Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na tradiční vánoční besídku.

Besidka  začíná v každé třídě v 15,30 hod.

13.12.2022 u Koťátek

15.12.2022 u Šnečků

16.12.2022 u Rybiček

Těšíme se na Vás.


Hurááá...naše přání se pomalu naplňuje

Děti se dočkaly nových herních prvků na šolní zahradě :-). DĚKUJEME ZŘIZOVATELI a stále doufáme,že podaná žádost na dotační titul ohledně přední zahrady vyjde a  po malých krůčcích získáme další kousek části přední zahrady :)

img_0343.jpg

herni-prvky-ms-krizikova.jpg

img_0318.jpg

INFORMACE O TERMÍNU ZÁPISU DO ZŠ

Ředitelé ZŠ si stanovili termín zápisu do 1. tříd na čtvrtek 13. dubna 2023 od 14.00 do 18.00 hod., současně proběhne první kolo zápisu do přípravné třídy v IZŠ Karlova. Druhé kolo zápisu do přípravné třídy  pak proběhne ve společném termínu zápisu do mateřských škol.


vítání adventu 2022

firefighter-3812661_1280.png

Dnes 2.11.2022

proběhl v naší školce POŽÁRNÍ POPLACH. 

Nečekaně a zrovna při netradičním dnu HALLOWEENU.

Všichni jsme se stihli evakuovat  z budovy za necelé 2min.

Je důležité nacvičovat i tyto situace, i když doufáme,že zbytečně.

SM


čarodějnice

2.11.2022

H A L L O W E E N S K Ý       D E N 

- "strašidelné" ZÁBAVNÉ  dopoledne v MŠ

- zábavné soutěže, nebojácný taneční rej a "strašidelná" odměna

- prosíme, dejte dětem v tento den tematické masky, pokud nemáte, stačí černé nebo oranžové tričko, které dětem již ráno oblečte.

DĚKUJEME.


pines-576574_640 (1).png

VÝLET DO LESA

Ve čtvrtek 20.10.2022

jdeme s dětmi na malý výlet do lesa.

Odchod od školky po svačině

v 8.30 hod., na oběd budeme zpět.

Prosíme,dejte dětem vhodné oblečení

do batůžku malé uzavíratelné pití .

Děkujeme.

deer-1157862_640.png


digi

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

ZAČÍNÁ 21.9. A BUDE PROBÍHAT VŽDY VE STŘEDU.

Vybíráme PET lahve a papír.

Papír je nutno mít zvážený a PET láhve spočítané na kusy

- lístečky s množstvím a jménem předávají rodiče p.uč.

ve třídě.

DĚKUJEME.


UPOZORNĚNÍ RODIČŮ – OMLOUVEJTE SVÉ DĚTI

S POVINNÝM  PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

V případě neomluvené absence dítěte může být pokrácen rodičovský příspěvek o 22 800 Kč (neřeší se počet zameškaných hodin, stačí když je vydáno pravomocné rozhodnutí v libovolné výši pokuty až do 5 000 Kč). Dále je možné vyměřenou pokutu uhradit z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení.

 DLOUHODOBÁ OMLUVENKA JE KE STAŽENÍ ZDE.

Neplnění povinné školní docházky dítěte a rodičovský příspěvek

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

§ 54a
Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte


(1) Jestliže byl alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině, tak se z celkové částky rodičovského příspěvku, který náleží rodiči z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, odečítá částka 22800 Kč. Jestliže počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu uvedené ve větě první, již je nárok na částku rodičovského příspěvku nižší než 22800 Kč, odečte se tato 

zbývající částka od celkové částky rodičovského příspěvku.

 

Neomluvené absence ve škole a srážky z dávek

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

§ 51a
Srážky na příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení na úhradu pokut za přestupky


(1) Z příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení lze provádět srážky na úhradu pravomocně uložených pokut za přestupky uvedené v odstavci 2 spáchané fyzickou osobou, která není mladistvým a která je příjemcem příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení nebo osobou s ním společně posuzovanou, jestliže od jeho spáchání neuplynuly více jak 3 roky a od pravomocného uložení pokuty neuplynul víc než jeden rok. Ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí.


(2) Přestupky, u kterých se postupuje podle odstavce 1, jsou tyto přestupky:
a) nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce,
b) zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka,….


šnek.jpg

šneci akce

kote.jpg

k

rybička.jpg

ryby akce

coronavirus-gdc35975d2_640.png

Informace o výskytu nákazy Covid-19 v MŠ

Vážení rodiče,

dovolte mi vás informovat o výskytu viru Covid-19 v naší MŠ.

Několik dětí bylo již pozitivně testováno na coronavirus.

Vzhledem k možnému riziku vás všechny prosím o ohleduplnost. Pokud bude vaše dcera/syn jevit známky nemoci (rýma, kašel, teplota atd.), nechte si jej doma a pokud se objeví teploty nebo horečka, zajděte prosím na PCR test.

Pokud by onemocnělo větší množství pedagogů, byl by další provoz školky velmi ztížen.

Proto vás ještě jednou prosím, nepodceňujte nachlazení vašich dětí .

S přáním pevného zdraví 

Plešingerová Štefanie
ředitelka mateřské školy


boy-1299574_1280.png
TŘÍDNÍ SCHŮZKA
Srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzku
dne 6.9.2022 od 15,30hod. ve své třídě.
Těšíme se na vás.

Informace k platbám: 

ZDE

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022.2023 ZDE


skolka_vola.jpg
 1.9. začíná nový školní rok
a my se těšíme na všechny děti.
Co sebou poprvé do školKy zjistíte ZDE

  kids-3171905_1280.png
  TĚŠÍME SE NA VÁS 


  Organizace školního roku 2022/2023 ZDE


  boy-1299574_1280.png
  Výborný nápad :-)  ZDE nebo ZDE 

  fully_supported.png


  Červen 2021

  196935045_388073929376836_1656478823650659411_n.jpg