Úvodní stránka » Aktuálně
Na tomto webu jsou používány obrázky volně ke stažení zdarma: pixabay skolkavuvalu.czTOPlist
Provoz MŠ:  6,00 - 17,00 hod.


Přání léto

Milí rodiče,

neustále se zamýšlíme, jak naši školku zlepšit a dětem pobyt v ní ještě více zpříjemnit. Ne vždy je vše v našich možnostech (převážně z finančních či organizačních důvodů), Váš názor na školku nás ale velmi zajímá. Budeme tedy moc rádi, pokud nám napíšete svoje podněty, či postřehy.

Anketa pro rodiče


Seznam přijatých dětí

z jiných MŠ k letnímu provozu zde


pozv

PROGRAM:

- přivítání

- krátké vystoupení dětí

- pasování

- společné opékání

Mohou přijít i rodiny s dětmi odcházejících do ZŠ,

které v současné době MŠ nenavštěvují

(musí sebou přinést podepsané čestné prohlášení - ke stažení ZDE ).

Účast na akci je dobrovolná a za děti zodpovídají rodiče.

TĚŠÍME SE NA VÁS.


Velice děkujeme

za sponzorský dar Technickým službám města Varnsdorf, převážně panu Roubíčkovi (od Damiánka K. ze třídy Koťátek) a kolektivu za nakládku i odvoz kompostu.


Pro školní rok 2020/2021 jsou přijaty tyto děti:

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Výuka AJ

S politováním oznamuji zastavení výuky do konce školního roku. Důvodem je pandemie koronaviru a s tím spojený omezený provoz školek.

Co dál?

A/ Chcete pokračovat v příštím školním roce. - Nemusíte dělat nic, jen se příští rok přihlašte do kurzu a poměrnou část školného za neodučené hodiny bude převedena do dalšího školního roku. 

B/ Pokračovat nechcete , nebo nemůžete. - Zažádejte do 15. 6. 2020 o vrácení poměrné části školného za neodučené hodiny ZDE (vyplňte formulář, do části zpráva napište jméno dítěte, jméno školky a jméno majitele účtu z kterého byl poplatek placen, peníze budou vráceny na tento účet)

 

S přáním pevného zdraví

Hrabal.English

 


INFORMACE: PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  ZDE

Vážení rodiče naší MŠ,

prosíme Vás o závaznou informaci, zda v  uvedených termínech budete či nebudete požadovat umístit Vaše dítě do MŠ. Informaci je možné předat emailem na email 16msvdf@seznam.cz nebo se dostavit do MŠ k podpisu formuláře (mají p. učitelky ve třídách). Prosíme i o nahlášení informace v případě, že vaše dítě naši MŠ navštěvovat v červenci a srpnu nebude. 

Termíny: 13.- 17.7. 2020

                20.- 24.7.2020

                  24.- 31.8.2020.

 

Pokud zákonný zástupce nenahlásí zájem o MŠ v době provozu nejpozději do 29. 5. 2020, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy, mimo přípravný týden. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu. Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte.

Podrobné informace na webu MŠ i na nástěnkách od 25.1.2020.


House-and-sun-33.png

V pondělí 25.5.2020

se na všechny MOC těšíme.

Podrobné informace o znovuotevření zde na stránce

- níže (info z 5.5.2020) a také zde


20.5.2020

Čerstvé informace o ošetřovném

- zveřejnila Jana Maláčová - ministryně práce a sociálních věcí na soc. síti

- 20.5.2020 schváleno Senátem, novelu musí ještě podepsat prezident ČR

Ošetřovné


Obnovení svozu  druhotných surovin (PAPÍR a PET lahve)

První svoz: 27.5.2020

Poslední svoz:  24.6.2020.


Nové hygienické zázemí pro děti hotovo :-)

Chtěla bych za celou MŠ Sluníčko poděkovat zřizovateli za investici, pracovníkům odboru správy majetku za spolupráci po celou dobu rekonstrukce, převážně p. Puschové , RG architects studio s.r.o. za návrh i odborný dohled po celou dobu rekonstrukce i realizační firmě p. Zajíčka za nové sociální zázemí pro děti v jedné třídě. I když byla rekonstrukce neplánovaně realizována v hodně dlouhém časovém úseku, vše jsme společně zvládli a čekání stálo za to! Dětem se nové hyg. zázemí líbí, jsou nadšené, rodiče výsledek také chválí, my, zaměstnanci školky jsme šťastní, že máme krásné a vyjímečné hyg. zázemí pro děti a těšíme se na další.    Bc.Štefanie Plešingerová,DiS (ředitelka)

Před:

97256662_2664192190460410_8889951384909119488_o.jpg

Po:

(foto Tom Plešinger)

96940414_2664192000460429_3932576711685701632_o.jpg

97214952_2664191977127098_6812111353168265216_o.jpg

97470021_2664192083793754_5813911097597493248_o.jpg

97996299_2664192050460424_3561262443755732992_o.jpg

97560880_2664192073793755_7221166615419682816_o.jpg


gif smajlík

PRAVIDELNĚ DOPLŇUJI STRÁNKU: JAK ZABAVIT DĚTI DOMA  ZDE


Kdo by chtěl mít doma šnečího kamaráda?

napište sms na 736763846 nebo email na 16msvdf@seznam.cz.

Šnečků je pro všechny dost :-)

Jak pečovat o velikého šneka se dočtete např. zde

šneci


Pozdrav od nás všech pro vás děti gif smajlík


5.5.2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem se naše mateřská škola znovu otevře

v pondělí 25.5.2020.

Dřívější otevření MŠ nelze zajistit z personálních důvodů (většina paních učitelek pečuje o děti školou povinných, nemají možnost zajištění svých dětí a mohou nastoupit až s otevřením ZŠ). Děkujeme za pochopení.

 Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů. Režim v mateřské škole bude omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlídli k tomu při docházce Vašeho dítěte do školky. 

Docházka dítěte s povinnou předškolní docházkou, není do konce školního roku 2019/2020 povinná.

Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem.

 • v měsíci květen bude vybírána úplata ve výši 20,00 Kč/den a to od 25.5.2020, za květen pošlete částku 250,-Kč (20,-Kč x 5dní =100,-Kč úplata a stravné za 5 dní 30,-Kč x 5 dní=150,-Kč)
 • v měsíci červen bude vybírána úplata v plné výši (tzn. 400,00 Kč/měsíc + stravné) 

POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:  

 1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
 2. podepsat čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (toto prohlášení přineste již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
 3. potvrzení o tom, že jste byli seznámeni o provozu školy a hygienických opatřeních (toto potvrzení přineste již z domova vyplněné a podepsané!),
 4. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr dětí - např. měření teploty bezkontaktním teploměrem...).
 1. použitou ústní roušku, ve které dítě do MŠ rodiče přivedou, dítěti sundají při příchodu do MŠ a odnesou si ji. Nebudou ji nechávat ani dítěti v kapse apod.,
 2. Nepoužitou, vyvařenou, čistou, podepsanou roušku dají rodiče dětem do skříňky do průhledného sáčku pro případ, že by byla potřeba,
 3. děti si do MŠ nemohou nosit hračky z domova.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE ZDE

Potvrzení ke stažení zde

Čestné prohlášení ke stažení zde

Dokument MŠMT zde


PANÍ UČITELKY OD KOŤÁTEK

POSÍLAJÍ POZDRAV  ZDE


DNES 29.4.2020 ODPOLEDNE

sdělil pan ministr školství R.Plaga, že manuál na znovuoteřvření MŠ (na který všichni netrpělivě čekáme) vydá  MŠMT na přelomu dubna - května.  Na základě tohoto manuálu začneme jednat se zřizovatelem a zajišťovat podmínky otevření.

AŽ BUDU VĚDĚT VÍCE, BUDU VÁS INFORMOVAT. Š.P.

Zatím není zřejmé datum znovuotevření školek.


PROZATÍM ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU

Prosím ty rodiče, kteří ještě nedali vědět

(zda v případě otevření MŠ jejich dítě nastoupí do MŠ či nikoliv),

aby tak učinili do 30.4.2020

zasláním sms na číslo 736763846

nebo email 16msvdf@seznam.cz

(prosím nevolejte, nemám vždy u sebe seznam, abych si vše hned zapsala, děkuji)

Ředitelka MŠ


21.4.2020

ODKLADY 

Vážení rodiče dětí,

Ti, kteří jste žádali v ZŠ o odklad PŠD, prosím Vás, aby jste kopii rozhodnutí o odkladu vašeho dítěte vhodili do poštovní schránky naší MŠ. Tento dokument potřebuji k tomu, abych s Vaším dítětem počítala i od září 2020. Děkuji. Ředitelka.

P.S. Rodiče o případném odkladu informují ředitelku MŠ

na tel čísle 736763846

nebo

na email 16msvdf@seznam.cz


20.4.2020

Vážení rodiče,

vím, že současná situace je pro nás všechny náročná a složitá a já se snažím zjistit co nejvíce informací, které se týkají podmínek znovuotevření mateřské školy.

Z vystoupení ministra školství Roberta Plagy vyplynulo, že nejpozději ke konci měsíce dubna 2020 vydá ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiologickým týmem manuál pro znovuobnovení provozu mateřské školy. Jakmile bude tento manuál vydán, bude se ve spolupráci se zřizovatelem zajišťovat naplnění podmínek provozu.

Velmi Vás již nyní prosím o oznámení, zda by Vaše dítě v případě otevření mateřských škol v květnu do MŠ nastoupilo či nikoliv. V případě obav některých rodičů a jejich rozhodnutí, že jejich dítě nastoupí až v září, prosím, aby mi i takovou informaci sdělili. Váš zájem i nezájem mi můžete zaslat na email 16msvdf@seznam.cz, nebo sms na číslo 736763846. Děkuji.


Jelikož manuál pro otevření mateřských škol není ještě k dispozici, omlouvám se, ale nemohu nic konkrétního zatím sdělit.

Velmi prosím o shovívavost a přeji všem mnoho zdraví.

Bc.Štefanie Plešingerová,DiS. ředitelka školy


15.4.2020

O TERMÍNU OTEVŘENÍ MŠ

PROZATÍM NIC BLIŽŠÍHO NEŽ VÍME VŠICHNI Z TISKOVÝCH KONFERENCÍCH VLÁDY NEVÍM. ČEKÁME NA POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A METODIKU, ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE BUDOU MOCI OTEVŘÍT MATEŘSKÉ ŠKOLY.


velikonoce

7.4.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU

DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

NALEZNETE ZDE


obr.png

PRO DOBU UZAVŘENÍ MŠ JSME PŘIDALI NOVOU STRÁNKU:

JAK ZABAVIT DĚTI DOMA  (mrkněte zde)

STRÁNKA ZDE NA WEBU: PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY:

CO BY MĚLO UMĚT DÍTĚ PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY NALEZNETE ZDE3.4.2020
ZÁPIS DO MŠ
Právě MŠMT vydalo opatření k letošním zápisům ZDE.
Včas dám rodičům na vědomí, jak bude zápis probíhat. :-) 

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření MŠ od 23. 3. 2020 vám bude odečtena poměrná část úplaty, tj. 20 Kč za den – 140,- Kč za měsíc březen. Stejně tomu bude i v dubnu, případně další měsíce.

2.4.2020
Anetka všechny moc pozdravuje :-), posílá krásné obrázky. Chvíle bez školky si krátí hrou na schovávanou :-D. My ji vidímeeeee :-D. Děkujemeee.
AnetkaAnetka2

2.4.2020
Vážení rodiče,
předávám Vám odkazy na jednotlivé školy ve Varnsdorfu ( i ZŠ v Dolním Podluží),  kde najdete podmínky zápisu do ZŠ na školní rok 2020/2021. Každá škola si zvolila svůj vlastní postup, je potřeba si školy "projet" na jejich webových stránkách, zjistit si termíny a postupovat dle jejich podmínek. Přeji šťastnou volbu školy a úspěšné zapsání dětí.  :-)
________________________________________________
ZŠ VÝCHODNÍ:
ZŠ NÁMĚSTÍ:
ZŠ BRATISLAVSKÁ
ZŠ KARLOVKA + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
ZŠ EDISONOVA
ZŠ DOLNÍ PODLUŽÍ


Hanička všechny moc pozdravuje a posílá také krásný obrázek vytvořený z foukacích fix..děkujeme :-)

Hanička

Štěpánek doma pracuje :-), ve volných chvilkách si hraje na školku a všechny moc pozdravuje :-).

Honzík doma hraje s maminkou pexeso a prší a moc se těší do školky :-)

Moc děkujeme Kubíkovi L. za první obrázek :-). Udělal nám velikou radost :-).

Milé děti,

školka sice spinká, ale my všichni na vás moc myslíme... Moc nás potěší, když nám do schránky vložíte nějaký obrázek, který jste nakreslily nebo pošlete na email 16msvdf@seznam.cz nějakou fotečku, jak trávíte dny bez školky. 

Zdraví vás vaše paní učitelky, asistentky, asistent i provozní zaměstnanci :-).

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE,KDYŽ VY TAM NEJSTE :-) :

97991820_259337435475437_3485610421652553728_n.jpg

98061031_1123662881321355_7674370001125507072_n.jpg

98203316_535698477335232_2047565219588210688_n.jpg

98350685_2544492605867092_1052973062963593216_n.jpg

97997162_248284756482340_1913241423075868672_n.jpg

98019486_262686018443660_7154075210461741056_n.jpg

99248147_697007047777809_4387056093520461824_n.jpg

97997018_546516269343467_4933456215100358656_n.jpg

91566095_1650844751741442_8202858610137497600_n.jpg91635036_333716404269008_4651883781286789120_n.jpg91844406_223611732058657_2090810373413273600_n.jpg


30.3.2020

Informace pro rodiče, kteří čerpají ošetřovné

- je potřeba vyplnit formulář, který si vyplníte (MŠ jej nepotvrzuje) a odevzdáte svému zaměstnavateli

Formulář můžete stáhnout zde 

Info z webu ČSSZ zde

INFORMACE PRO ČERPÁNÍ OŠETŘOVNÉHO PRO OSVČ ZDE


29.3.2020

INFORMACE K PLATBÁM ZA MŠ

Vážení rodiče, platbu za duben 2020 zatím do MŠ nezasílejte. Za měsíc březen vám bude odečtena poměrná část úplaty 20,-Kč za den uzavření MŠ tj.140Kč. Odpočet za stravné je samozřejmostí. V případě změn, vás budu informovat. Pozdravujte vaše děti a těšímE se, že se brzy ve zdraví sejdeme. Plešingerová Š.


23.3.2020

INFORMACE OD ZŘIZOVATELE MATEŘSKÉ ŠKOLY

z důvodu nezájmu pracujících rodičů o náhradní školu MŠ Pražská, rozhodlo  vedení města s účinností od 24.3.2020 do odvolání o uzavření i této MŠ(dnes dorazilo 0 dětí). Uzavření školy se netýká pracujících rodičů v IZS.  Pokud budou oba pracující rodiče V NUTÝCH PŘÍPADECH potřebovat zajistit vzdělávání v MŠ, nechť kontaktují MěÚ OŠKT  a my následně vyhodnotíme celkovou potřebu a případné znovuobnovení provozu MŠ. 
 

Přidali jsme stránku: JAK ZABAVIT DĚTI DOMA,

kterou budeme průběžně doplňovat.


VÁŽENÍ RODIČE

Ti, kteří si budou chtít vyzvednout osobní věci jejich dětí, budou mít možnost v  úterý 24.3.2020 v čase 9-12hod.(pokud si je nevyzvednou v pondělí při vyzvedávání očr 10-11hod). Paní učitelky vám připraví tyto věci do sáčků, které vám předají. Z důvodu prevence nebude rodičům umožněn vstup do MŠ. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

předávám vám informaci Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19.3.2020:

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9ti dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení......Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze. Po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně. Podrobné informace zde


20.3.2020

Vážení rodiče,ti kteří nemáte možnost si OČR vytisknout(budete doplňovat odd B),přijďte si jej vyzvednout do MŠ v pondělí 23.3.2020 od 10-11 hod.Všem vydám automaticky i druhý tiskopis-pokud by se chtěli rodiče vystřídat.Ostatním, kteří si požádali (kdo si nevyzvedne osobně) jej zašlu  po 11 hod. v pondělí na email, pokud jej uvedl. Ředitelka MŠ


Take jsme usily nějaké roušky (i dětské), které jsou dostupné zdarma v obchůdku

pana Pěčka za školkou


19.3.2020

Vážení rodiče,

připomínám dodržení termínu na vaše požadavky - vydávání OČR a zajištění místa v "krizové MŠ" (viz níže). Dále vás informuji, že formuláře OČR vám zašlu emailem v pondělí 23.3.2020, kdo nemáte možnost vytištění, platí zpráva níže (osobní převzetí 23.3.2020 od 10-11 hod.). Pokud by některý z rodičů potřebovat vystavit OČR v jiném čase, či v průběhu uzavření MŠ, kontaktujte mne na email 16msvdf@seznam.cz nebo zašlete sms s emailovou adresou na mobil 736763846. 

Přeji všem hodně sil, zdraví i pozotvního myšlení v této těžké době . Bc.Plešingerová Štefanie,DiS (ředitelka)


Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky

nebo jiné ochrany obličeje od půlnoci dne 18.3.2020.

Od 19.3.2020

musí mít děti i rodiče při vstupu do MŠ roušky

- do odvolání. Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/povinne-noseni-rousek-20200318.html

Ředitelka MŠ bude vydávat OČR

Rodiče, kteří potřebují čerpat OČR od 23.3.2020 nahlásí ředitelce MŠ (na email či sms na mobil: 736763846) neprodleně, nejpozději do 20.3.2020 do 8 hod. ranní. OČR bude možné zaslat elektronicky na vaší emalovou adresu (pokud ji zadáte), ve vyjímečných případech osobně (pouze s rouškou) v pondělí 23.3.2020 od 10-11 hodin. pokud by potřeboval některý z rodičů zahájit čerpání OČR pozdeji, kontaktujte ředitelku MŠ.


Vážení rodiče, 

od 23.3.2020 bude v provozu pouze MŠ Zahrádka-dle nařízení vlády převážně pro pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo  pracovníky určené školy.

Žádám rodiče, aby zvážili v této kritické době nouzového stavu v celé ČR

a v důsledku rizika kulminace nákazy nutnost přítomnosti jejich dětí v krizové MŠ,

ve které se budou potkávat s dětmi i dospělými ze všech MŠ z Vdf,

ale i okolních obcí včetně rodičů.

Pokud patříte do skupiny kteří budou požadovat náhradní MŠ či ošetřovné,

dodržte dané termíny.

O aktuální situaci vás budu průběžně informovat.  Plešingerová Š.


Vážení rodiče,

situace ohledně opatření proti koronaviru se mění každým dnem.

Dnes 17.3.2020 po dohodě se zřizovatelem a ředitelkami varnsdorfských mateřských škol jsme připravili následující krizový plán:

Ø  od pondělí 23.3.2020 se uzavírají všechny mateřské školy s výjimkou MŠ Zahrádka v ulici Pražská, která byla zřizovatelem určena jako školka s omezeným provozem pro vyhlášený nouzový stav

Ø  rodiče, kteří oba pracují, jsou povinni (v případě potřeby zajištění náhradní MŠ) nahlásit ředitelce kmenové MŠ nejpozději do 20.3.2020 do 8 hodin požadavek o umístění jejich dítěte do MŠ Zahrádka

Ø  ředitelka kmenové školky předá (žádosti a evidenčními listy) dětí ředitelce „krizové“ školky

Ø  jelikož opatření se mění každým dnem, tento stav bude trvat do odvolání

Ø  do mateřské školy se budou přijímat pouze děti obou pracujících rodičů, jak bylo psáno v druhém bodě a navíc pouze ZDRAVÉ (jakékoliv příznaky respiračního onemocnění u dítěte jsou v současné době s ohledem na zdraví všech nepřípustné a v kompetenci učitelky je takovéto dítě do školky nepřijmout – rodič bude odkázán na dětského lékaře).

 „....zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe….“

Buďme vděční, že se můžeme zastavit, být se svými dětmi,
myslet s láskou na staré, slabé, ohrožené.
Hodnotu věcí začínáme chápat, až když nám chybí….“

Italský básník Andrea Melis Parolaio


 

NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ CIZÍ OSOBY DO ODVOLÁNÍ!!!!

(dealeři, obchodníci apod. – sjednané schůzky RUŠÍME!!!)

OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od 17.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu stavu, kdy Vláda ČR vyhlásila s účinností od půlnoci z neděle 15.3.2020 na pondělí 16.3. 2020 s platností do 24.3.2020 do šesté hodiny ranní omezení volného pohybu osob na území ČR  a stanoviska zřizovatele mateřské školy ze dne 16.3.2020 města Varnsdorf, omezujeme provoz MŠ pouze pro OBA pracující rodiče! Do MŠ nebudou přijímány děti s příznaky respiračních onemocnění (kašel, rýma, teplota…).

V režimu omezení voďte a vyzvedávejte si děti pouze ve třídě Koťátek.

Doklad OČR mateřská škola v omezeném provozu vystavovat nemůže, v případě potřeby Vám OČR může vystavit ZŠ popř. lékař.

Nadále budu sledovat dění ohledně koronaviru a s tím spojená nutná opatření, o kterých Vás budu bezodkladně informovat..

Děkuji za pochopení, apeluji na zdravý rozum a úsudek, dodržování a respektování vydaných opatření.

Přeji nám všem zdraví a hodně štěstí. 

Bc.Plešingerová Štefanie,DiS (ředitelka MŠ)

Ve Varnsdorfu dne 16.3.2020 10hod.


Na základě MIMOŘÁDNÉHO nařízení Ministerstva zdravotnictví

dočasně přerušujeme  mezigenerační aktivity, do kterých jsme zapojeni v programu Povídej, společnosti Mezi nami o.p.s. 

i v rámci projektu Celé Česko čte dětem - do odvolání.


Vážení rodiče, jistě jste si všimli,

že vám  jsou zasílány informace formou sms. Jedná se o IT zasílání hromadných sms.

Proto prosím, aby jste na tyto sms neodpovídali a nepovažovali toto číslo jako kontakt na MŠ. 

Věříme, že tato služba bude pro vás přínosná. Ředitelka MŠ


11.3.2020

Stanovisko zřizovatele

"Momentálně není zájmem města plošně uzavřít všechny mateřské školy". 

Situace provozu jednotlivých mateřských škole se bude řešit individuálně.

Prosíme rodiče o zodpovědnost

a o ponechání dětí s příznaky jakéhokoli onemocnění doma.!!!


10.3.2020

Zřizovatel města Varnsdorf dne 11.3.2020 rozhodne,

zda bude nutné omezit či přerušit provoz mateřských škol.         

O rozhodnutí vás budu neprodleně informovat. Ředitelka MŠ.

Předáváme informace, které jsou uvedeny na krajském webu (www.kr-ustecky.cz / https://www.kr-ustecky.cz/aktualne-ve-stredu-se-zaviraji-zakladni-stredni-a-vyssi-odborne-skoly/d-1742347/p1=204698 )  a budou aktualizovány dle situace:

 

AKTUÁLNĚ z tiskové konference předsedy vlády k uzavření škol:

 

Ve středu se zavírají ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ.

Jak oznámil premiér Babiš, s účinností od 11. března 2020 se ruší "osobní přítomnost žáků a studentů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání". 

 

Situaci podle Vojtěcha bude vláda průběžně vyhodnocovat stejně jako u zákazu hromadných akcí, časové omezení zatím není stanoveno.

 

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, 

řekl ministr Vojtěch. Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

 

Podle vyjádření ministra zdravotnictví se volno netýká zaměstnanců, pouze žáků a studentů vyšších odborných škol.


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

na základě zákonné povinnosti a doporučení MŠMT

vás informujeme  ohledně výskytu koronaviru a jeho šíření.

Informace naleznete v následujících odkazech:

Koronavirus leták

Technika správného mytí rukou

Informace koronavir

Zakrývání úst

Tisková zpráva MPSV

APELUJI NA RODIČE,

ABY SI VŠÍMALI ZDRAVOTNÍHO STAVU SVÝCH DĚTÍ I SVÉHO

S OHLEDEM NA OSTATNÍ DĚTI V KOLEKTIVU.


11.3.2020 sboreček nebude.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

S P.UČITELKOU ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 3.3.2020 V 15.30hod.

VE TŘÍDĚ ŠNEČKŮ.

RODIČE BUDOU INFORMOVÁNI O PRŮBĚHU ZÁPISU DO ŠKOLY,

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP DO ŠKOLY, JAKÉ KOUPIT  VHODNÉ POMŮCKY apod.


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Nabízíme v měsíci únoru 2020 rodičům

individuální třídní schůzky v každé třídě

    Rodiče budou informováni o vývoji, pokrocích a vzdělávání jejich dítěte.

Konkrétní den a čas si prosím domluvte ve třídě s paní učitelkou.     

Děkujeme.


KERAMIKA V PONDĚLÍ 10.2.2020 NEBUDE.


ZVEŘEJNĚNO: 9.2.2020 15,00 HOD.

POZOR VÝSTRAHA !!!

VÁŽENÍ RODIČE, zvažte, zda vaše děti přivedete do školky!!!

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ

- je možné, pokud nastane situace výpadku elektřiny apod., budeme obvolávat rodiče dětí, aby si své děti ihned z MŠ vyzvedli.

Upozornění nastává vzhledem k momentální situaci na základě informací:

"Vzhledem k tomu, že Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v neděli 9.2.2020 zvýšil stupeň výstrahy před větrem, který má zasáhnout navečer území České republiky. Pro pondělní i úterní (10.-11.2.2020) ráno a dopoledne bude platit extrémní stupeň nebezpečí, což je nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy. V úterý ráno a dopoledne vítr opět zesílí a bude foukat místy rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině, ojediněle i vyšší. Výstraha před silným větrem je v platnosti až do úterních 20:00. Vítr může lámat stromy a způsobovat problémy v dopravě a dodávkách elektřiny. Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu jsou vzhledem k očekávané situaci v pohotovosti hasiči, silničáři i energetici. Meteorologové i hasiči doporučují lidem, mimo jiné, aby omezili pohyb venku i jízdu autem. Neměli by se zdržovat či parkovat v okolí starších budov, větších stromů a vysokých stožárů, nemají ani chodit za silného větru do lesa a přibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně.  V případě bezprostředního ohrožení mají lidé volat hasiče na číslo 112 nebo 150."


Vážení rodiče,

obracíme se na vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti. Dotazníky jsou dostupné u p. učitelek ve třídách a vyplněné je můžete vložit do schránek důvěry, které jsou v každé třídě v šatně do 29.2.2020. Předem děkujeme za vaše odpovědi.


Sboreček

Vystoupení pro seniory v klubu Pohádka.

 Datum: 29.1.2020

Čas: 15 hod

 Děti si prosím vyzvedněte v 15:30 v klubu seniorů Pohádka!

Děkujeme.


V pondělí 6.1.2020 MŠ opět otevřena.


2019

Vítání Vánoc 2019 (video) KLIKNI ZDE


Ať je bláto, ať je sníh, k Vánocům vždy patří smích.

To pravé vánoční veselí a úspěšný nový rok 2020

přeje kolektiv MŠ Sluníčko Varnsdorf


JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE

Dne 12.12.2019 oslaví děti s p. učitelkami ve třídě  Vánoce.

Prosíme rodiče, aby sebou dětem dali trochu cukroví. Děkujeme.


KNIHOBUDKA

Díky grantu od města Varnsdorf s názvem „Pojďme číst dětem“ jsme v tomto roce vybavili naší školní knihovnu spoustou nových knih a pro Vás všechny jsme vybudovaly venkovní veřejnou půjčovnu knih - Knihobudku s heslem: „Půjč si, přečti a vrať nebo vyměň“.

Za knihobudku srdečně děkujeme p.Čižmárikovi - firmě HOCI.CZ.

Kdokoli tak může přijít, knihu si půjčit, přečíst, vrátit nebo vyměnit za jinou.

Přijďte se přesvědčit, podívat a třeba si některou vyberete.

Foto: Tom Plešinger

Knihobudku vyrobila firma: hoci.PNG


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Rada města Varnsdorf vzala na vědomí přerušení provozu MŠ 

z důvodu nezájmu rodičů o umístění jejich dětí v  období:

 od 23.12.2019 až 3.1.2020

Provoz bude opětovně zahájen 6. 1. 2020.

Usnesení č. 513/2019

Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin dle předloženého návrhu.


SBOREČEK "ZVONEČEK"  

zve ne jen rodiče dětí ze sborečku na své vystoupení 

 dne 19.12. 2019 od 16 hod. v naší školce ve třídě Šnečků.

Přijďte se před Vánoci na chvíli zastavit na čajíček :-).


BRUSLENÍ

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI KAŽDÝ PÁTEK

(NA BRUSLENÍ ZAČÍNÁME CHODIT 6.12.)

 

Co je potřeba:

·     Brusle

·     Lyžařská či hokejová helma

·     Zimní oblečení

·     Rukavice (ne pletené)

·     Vše ve svém batohu

·     Malé pitíčko


/

 Zdroj obrázku: www:dubanci.cz/

PLAVECKÝ KURZ   

KAŽDÉ ÚTERÝ

(26.11.2019 – 5.2.2020)

 DĚTEM DEJTE DO BATOHU:

 • PLAVKY
 • OSUŠKU
 • PLAVECKOU ČEPICI (HOLČIČKÁM S DLOUHÝMI VLASY)

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  RODIČE

na   Mikulášskou  besídku

ve čtvrtek  5.12.2018

třída Koťátek  od 15.00hod.

  třída Rybiček   od 15.45hod.

  třída Šnečků   od  15.45hod.  
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

ROK SE S ROKEM SEŠEL A MY VÁS SRDEČNĚ ZVEME 

NA TRADIČNÍ SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ.

BUDEME VYRÁBĚT OZDOBY

NA NÁŠ VÁNOČNÍ STROMEK V PARKU U KNIHOVNY.

ZAPOJIT SE RODIČE MOHOU PŘI VYZVEDÁVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ VE SVÝCH I JINÝCH TŘÍDÁCH

KAŽDÉ ODPOLEDNE 

OD ÚTERÝ 19.11. AŽ DO ČTVRTKA 21.11. 2019

 

Více informací Vám sdělí p.učitelky ve třídě.


Vážení, milí, vstřícní a laskaví rodiče,

velice Vám děkujeme  za Vaši trpělivost a vstřícnost

….rekonstrukce bude probíhat cca ještě měsíc...snad :-).

I my se již těšíme, až bude vše hotovo :-).

Každopádně, dětem naštěstí rekonstrukce ani v nejmenším život nekomplikuje. Neřeší ji a jsou úplně úžasné :-) ... a to je to zásadní :-). Děkuji. Ředitelka MŠ :-)


Vážení rodiče,

přesto, že souhlasíme s důvody vedoucími ke stávce učitelů, ve středu 6.11.2019 se k ní nepřipojíme. V naší MŠ bude tedy tento den probíhat běžná výuka. Zároveň však s nespokojeností a obavami dlouhodobě sledujeme situaci ve školství, tristní vývoj a dění kolem platových poměrů pedagogů i nepedagogů, ale také množství dalších skutečností celkově negativně ovlivňujících naše školství.

Zaměstnanci MŠ Sluníčko Varnsdorf


INFORMACE PRO RODIČE
Dne 22.10.2019
byl oznámen 1 případ onemocnění dítěte
z naší MŠ spálovou angínou.

Ve čvrtek 24.10.2019 se budou děti v MŠ fotografovat.
Umožňujeme i dětem z různých důvodů nepřítomných v MŠ, aby je rodiče přišli vyfotogravovat hned od 7,30 hod.
Pouze pokud se jedná o infekční onemocnění, tak do MŠ chodit nelze.


Dnes přišlo do emailu MŠ:

Dobrý den,

upozorňuji na zhoršení kvality dodávaných surovin v rámci soutěže, kterou pro Vás organizujeme společně s městem.

Opakuji a připomínám, že do soutěže sbíráme pouze:

 

 1. Papír – noviny, časopisy, kancelářský papír – pokud tento papír bude skartovaný, ukládejte ho do pytlů, v žádném případě papírové ubrousky!
 2. Plast – PET lahve, jiné směsné plasty než PET lahve od nápojů NE!

 

Přestože jsme Vám na začátku školního roku poskytli podmínky sběru v soutěži, mnozí z Vás nereflektovali na tuto situaci, znovu zdůrazňuji a prosím ,abyste tyto informace ihned předali kompetentním osobám.

 

Příští svoz již provedeme detailní kontrolu dodávaných surovin a v případě, že skutečnost nebude odpovídat podmínkám, tento „odpad“ již neodvezeme jako druhotnou surovinu do soutěže.

Současně se neváhejte na mě obrátit v případě, že Vám vznikají tříděné odpady neuvedené v soutěži a pokusíme pro Vás připravit nabídku na odvoz a využití/odstranění odpadů.

 

Přílohou zasílám ještě fotky z dnešního sběru ve školách do soutěže.

 

 

S pozdravem

 EKO servis Varnsdorf  a.s.

   Adam Cedrych

My víme, že foto nepochází z naší MŠ, jelikož zatím nemáme žoky,ale pouze pytle, přesto nemáme jistotu, co v pytlích je ..., ale věříme, že by to naše rodiče ani nenapadlo :-).

Ve čtvrtek   17.10.2019

jdeme s dětmi na malý výlet do lesa.

Odchod od školky po svačině

cca v 8.30 hod., na oběd budeme zpět.


Prosíme, dejte dětem do batůžku:

- malé uzavíratelné pití

- sušenku nebo ovoce

Děkujeme.

SBĚR 2019

Začátek sběru: 11. 9. 2019 – každou středu

Co sbíráme?: papír a PET-lahve

 Tento rok se bude tříděný odpad odvážet v žokách.

Prosíme abyste vždy vysypali odpad do správného žoku.

Pokud nebudou žoky, prosíme zanechte sběr u branky.

Je potřeba předat informaci na lístečku p. učitelce ve třídě 

(jméno dítěte a množství v kusech PET a v kilech papír)

 Děkujeme za spolupráci 

Dobrý tip pro všechny rodiče zde: Nažehlovačky pro děti do školky

DOPORUČUJEME VŠEM.