Úvodní stránka » PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

POČET VOLNÝCH MÍST K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

V MĚSÍCI ČERVENCI 2017 - 


 JIŽ PLNO


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH 2017

(1.7.2017 – 31.8.2017)

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se Zřizovatelem zajistí provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu  nepřetržitě se střídavým provozem jednotlivých škol dle přiloženého plánu (pro konkrétní rok) dle zákona 561/2004 §34 ods.10. (Plán provozu jednotlivých mateřských škol je přiložen). Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte z jiné MŠ maximálně do výše kapacity mateřské školy.

Zákonní zástupci:

  • nahlásí zájem  o umístění jejich dítěte v době hlavních prázdnin ve „SVÉ“ mateřské škole nejpozději do 5.6.2017 s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy
  • mají možnost ve dnech:

8.6.2017 od 13.00 – 16.00 hodin

a

9.6.2017 od 13.00 – 15.00 hodin

OSOBNĚ

 přihlásit své dítě v MŠ, která v konkrétním období zajišťuje provoz. S sebou je nutné mít:

1.     oboustrannou kopii Evidenčního listu ze své MŠ

2.     žádost o přijetí

(kopii EL a formulář žádosti si zákonní zástupci vyžádají ve „SVÉ“ mateřské škole)

  • zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.

Mateřské školy:

  • zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu a poté vyvěsí předběžný počet volných  míst pro děti z jiných MŠ a to nejpozději do 7.6.2017
  • budou informovat zákonné zástupce docházejících dětí do jejich MŠ o tom, která mateřská škola v měsících červenci a srpnu 2017  zajišťuje provoz a to nejlépe ihned po schválení plánu Radou města, nejpozději však do 30.4.2017
  • zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte na jinou MŠ předají kopie Evidenčních listů a tiskopis Žádosti o přijetí.
  • ve dnech podávání žádostí 8.6.2017 od 13.00 – 16.00 hod. a 9.6.2017 od 13.00 – 15.00 hodin vydají zákonným zástupcům Rozhodnutí a předají složenku.

Zákonným zástupcům dáno na vědomí dne 28.2.2017


 


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf,
Křižíkova 2757,
příspěvková organizace
email: 16msvdf@seznam.cz
412 371 040
mobil MŠ
778 411 346
mobil ředitelka
736763846

Oblíbené odkazy

TOPlist