Úvodní stránka » Prázdninový provoz

13.10.2023

Naše MŠ bude v době letních měsíců

července a srpna 2024 uzavřena

 od 1.7.2024 do 9.8.2024

Usnesení č. 36/2024 - Rada města rozhodla dne 25.1.2024 schválit změnu organizace provozu mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2024 dle předloženého návrhu.

Rozpis provozu MŠ léto 2024.JPG


PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL (MIMO PLOŠNÉHO UZAVŘENÍ) BUDE ZAJIŠTĚN STŘÍDAVÝM PROVOZEM JEDNOTLIVÝCH MŠ.

MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJMOU DĚTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Z JINÉ MŠ MAXIMÁLNĚ DO VÝŠE SVÉ KAPACITY.

  • Předběžný plán provozu všech MŠ z  Varnsdorfu schválený Radou města dne 12.10.2023 usnesením č.374/2023

            Tento předběžný plán se může kdykoli změnit dle aktuální situace a např. s ohledem na plánované opravy, rekonstrukce a úpravy škol.              Během letních měsíců se mohou MŠ mezi sebou "prohazovat" tak, aby byl zajištěn daný počet kapacitních míst...

  • Žádost o přijetí dítěte ke stažení ZDE 
  • s žádostí sebou přineste na MěÚ i evidenční list-školní matriku (kopii si vyžádejte ve své MŠ)             
  • potvrzení lékaře není třeba nové - stačí kopie z kmenové MŠ

metodika léto 2024.JPG