Úvodní stránka » PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2018

(1.7.2018 – 31.8.2018)

OZNÁMENÍ

Úhrada úplaty za vzdělávání

v měsíci červenci a srpnu 

Základní výše úplaty za jeden den a dítě se stanovuje na 20,- Kč. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu. Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte. Odhlášení proveďte písemně emailem (na 16msvdf@seznam.cz) nebo osobně v MŠ.

___________________________________________________________________________

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem zajistí provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu nepřetržitě se střídavým provozem jednotlivých škol dle přiloženého plánu (pro konkrétní rok) dle zákona 561/2004 v platném znění (Plán provozu jednotlivých mateřských škol je přiložen). Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte z jiné MŠ, maximálně do výše kapacity mateřské školy.

Zákonní zástupci:

  • Ve „SVÉ“ MŠ nahlásí zájem, nejpozději do 1.6.2018, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy

  • do ostatních MŠ se mají možnost dostavit OSOBNĚ a přihlásit své dítě v MŠ, která v konkrétním období zajišťuje provoz a to ve dnech:

7.6.2018 od 13.00 – 16.00 hodin

a

8.6.2018 od 13.00 – 15.00 hodin 

S sebou je nutné mít:

1.       oboustrannou kopii Evidenčního listu – vydá Vám Vaše MŠ

2.       žádost o přijetí – vydá Vám Vaše MŠ (možnost stáhnout zde na webu viz Dokumenty)

  • zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.
  • prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti  své dítě včas odhlásili (stačí telefonicky)
  • děti se speciálně vzdělávacími potřebami přijme mateřská škola k prázdninovému provozu pouze v případě, že bude schopna zajistit dítěti se SVP potřebné podmínky

Mateřské školy:

  • zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu a poté vyvěsí předběžný počet volných  míst pro děti z jiných MŠ a to nejpozději do 6.6.2018
  • budou informovat zákonné zástupce docházejících dětí do jejich MŠ o tom, která mateřská škola v měsících červenci a srpnu 2018  zajišťuje provoz a to  ihned po schválení plánu Radou města, nejpozději však do 30.4.2018
  • zákonným zástupcům, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte na jinou MŠ předají kopie Evidenčních listů a prázdninový tiskopis Žádosti o přijetí.
  • ve dnech podávání žádostí vydají zákonným zástupcům ihned Rozhodnutí a v případě přijetí předají i složenku.

  Zákonným zástupcům dáno na vědomí dne 2.2.2018

                                                                                                                                                                                                                          ředitelka školy