Úvodní stránka » Doplňkové aktivity

 

Nabídka doplňkových aktivit ve školním roce 2018/2019:

Sboreček Zvoneček

- v hudebním „kroužku“ budou děti prostřednictvím nácviku různých písní hudebně       rozvíjet sluchové vnímání, rytmické cítění.

- hud. kroužek povede – p.uč. Zuzana Švecová a p.uč. Martina Žítková

- nabízíme zdarma dětem z naší MŠ pro děti od 4let, které baví zpívat

- každou středu od 12.30 – 13,15 hod.


KERAMIKA

- tvoření s keramickou hlínou, rozvíjení jemné motoriky pro děti od 3,5let

- hotové výrobky si děti odnáší domů - lektorka Kamila Žítková

- v pondělí od 14.30 – 15,30hod. 1x za 14 dní, první hodina 1.10.2018


ANGLIČTINA

- získání základů anglického jazyka, učení formou zábavné hry

- pro děti od 5ti let

- lektor – Mgr. Milan Hrabal

- nabízíme předběžně dětem z naší MŠ každé úterý od 14.00 – 14.30 hod.


  „ŠKOLIČKA“ v rámci přípravy na školu PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

- každý týden v úterý od 12,30-13,00 hod.

- ve své třídě se svými p. učitelkami.

PLAVÁNÍ

Od 19.11.2018 – 28.1.2019 budou předškoláci chodit na plavání, pod vedením instruktorů plavecké školy Varnsdorf. Cena 400,-Kč, kterou proplácí pojišťovna. Plavecká škola vystaví účet o zaplacení. Bližší info před termínem zahájení na nástěnkách.

BRUSLENÍ

- pro děti 5ti leté, popř. mladší, které již zvládají (např. chodí bruslit s rodiči)

- v měsíci leden a únor, každý čtvrtek

- je zdarma

Děti nutně musí mít:

- lyžařskou helmu (ne cyklistickou...)

- brusle

- silnější rukavice

- odpovídající oblečení (kombinéza, oteplovačky...)


Logopedie

– pro všechny děti, které potřebují zvýšenou logopedickou péči.

- podrobné info – individuálně.

- placená služba od p. logopedky Mgr. Heleny Beytlerové.


Další doplňkové aktivity:

 • Různé akce s dětmi i rodiči vrámci výchovně vzdělávacího procesu 
 • V zimních měsících bruslení (zdarma) - dle nabídky zimního staionu- děti od 5ti let
 • Spolupráce s PPP Rumburk - preventivní programy, přednášky pro rodiče
 • Zapojení do projektu Celé Č esko čte  dětem 
 • Cvičení ve velkých tělocvičnách v ZŠ Edisonova ( každé pondělí - starší děti)
 • Kino-každý poslední čtvrtek v měsíci - promítání pásma pohádek
 • Divadelní představení v MŠ
 • Divadelní představení pro předškolní děti v Městském divadle Varnsdorf
 • Plavecký výcvik v bazénu pro předškoláky
 • Focení
 • Koncert v ZUŠ
 • Návštěvy ZŠ, knihovny, hasičů ve Varnsdorfu
 • Besedy s Policií ČR, RZS
 • Celodenní výlety
 • Ukázka dravců
 • Ukázka pejsků a jejich dovedností, návštěvy jiných zvířat v naší MŠ
 • Účast na sportovní OLYMPIÁDĚ ................