Úvodní stránka » Doplňkové aktivity

 

Nabídka doplňkových aktivit :

Sboreček Zvoneček

- v hudebním „kroužku“ si děti prostřednictvím nácviku různých písní hudebně rozvíjejí sluchové vnímání, rytmické cítění.

- hud. kroužek vede – p.uč. Zuzana Švecová 

- nabízíme zdarma dětem z naší MŠ pro děti od 4let, které baví zpívat

- každou středu od 12.30 – 13,15 hod.

 

ANGLIČTINA

- získání základů anglického jazyka, učení formou zábavné hry

- pro děti od 5ti let

- lektor – Mgr. Milan Hrabal

- nabízíme předběžně dětem z naší MŠ každé úterý od 14.00 – 14.30 hod.

PLAVÁNÍ

 Předškoláci chodí na plavání pod vedením instruktorů plavecké školy Varnsdorf.

Cena 500,-Kč, kterou proplácí pojišťovna. Plavecká škola vystaví účet o zaplacení.

Bližší info před termínem zahájení na nástěnkách.

BRUSLENÍ

- pro děti 5ti leté, popř. mladší, které již zvládají (např. chodí bruslit s rodiči)

- v měsíci leden a únor, každý čtvrtek

- je zdarma

Děti nutně musí mít:

- lyžařskou helmu (ne cyklistickou...)

- brusle

- silnější rukavice

- odpovídající oblečení (kombinéza, oteplovačky...)

 

Logopedie

– pro všechny děti, které potřebují zvýšenou logopedickou péči.

- podrobné info – individuálně.

- zdarma ve spolupráci s SPC Rumburk (všem dětem) a soukromou logopedkou Mgr.Helenou Beytlerovou (na žádost rodičů)

 

Další doplňkové aktivity:

 • Různé akce s dětmi i rodiči vrámci výchovně vzdělávacího procesu 
 • Školkový Ples na konci šk. roku
 • Tradiční vítání adventu a zdobení stromů v parku
 • Spolupráce s PPP Rumburk - preventivní programy, přednášky pro rodiče
 • Zapojení do projektu Celé Česko čte  dětem 
 • Cvičení ve velkých tělocvičnách v ZŠ Edisonova ( každé pondělí - starší děti)
 • Kino-každý poslední čtvrtek v měsíci - promítání pásma pohádek
 • Divadelní představení v MŠ
 • Divadelní představení pro předškolní děti v Městském divadle Varnsdorf
 • Focení
 • Koncert v ZUŠ
 • Návštěvy ZŠ, knihovny, hasičů ve Varnsdorfu
 • Besedy s Policií ČR, RZS
 • Celodenní výlety
 • Ukázka dravců
 • Ukázka pejsků a jejich dovedností, návštěvy jiných zvířat v naší MŠ
 • Účast na sportovní OLYMPIÁDĚ ................