Úvodní stránka » POPRVÉ DO ŠKOLKY

 

Je nad lidské možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je tedy nutné, aby  děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

 • být bez plen a bez dudlíku
 • částečně se obléknout a svléknout, obout a zout, ČÁSTEČNĚ složit oblečení
 • poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí
 • poznat si své oblečení a obuv (pro jistotu vše podepište)
 • samostatně jíst (lžící) a pít z hrnečku 
 • umýt si ruce (používáme tekuté mýdlo), utřít si je do ručníku
 • používat záchod, děti mladší 3 let nočník
 • alespoň částečně se vysmrkat a používat kapesník
 • bezpečně chodit po schodech
 • uklidit po sobě hračky, své věci (přiměřeně k věku)
 • zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku ( ŘEČ )

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je ( pozdravit, poděkovat, poprosit ). Důležité je, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky ( dospělých ).

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě. Pravidelností, důsledností a postupem doby jistě zvládnete většinu správných dovedností a návyků. Chvalte své dítě za každý pokrok, kladně motivujte! Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy by jste je tedy neměli zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou.

Nástup bude pravděpodobně trochu komplikovaný odloučením od ročiče. Některé děti to ponesou opravdu těžce a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Naopak by jste neměli odcházet tajně, bez rozloučení.

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti! Mrkající

 

Seznam věcí, které jsou potřeba do školky

                                                                     VŠECHNY VĚCI DĚTEM URČITĚ PODEPIŠTE

 • přezůvky s pevnou patou - bačkory (ne pantofle, ne kroksy, ne zavacovací-pokud to dítě samo nezvládá)
 • pohodlné oblečení – do třídy (tepláky, tričko...)
 • oblečení na pobyt venku, které si může i umazat 
 • náhradní oblečení - pro případ potřeby
 • pyžamo
 • vhodnou pohodlnou obuv na pobyt venku
 • holínky a pláštěnku (pro deštivé a blátivé počasí)
 • Pokud se rodič rozhodne, tak (u starších dětí, které umí zubní kartáček používat) i zubní kartáček, pastu, kelímek - rodič denně dohlíží na čistotu kartáčku (z hyg. důvodů), kontroluje stav kartáčku, do MŠ roztřepený kartáček nepatří

          

 Oblečení a obuv dětem podepište či označte tak, aby si dítě vše poznalo.

 Můžete označit (mladším dětem) i pravou a levou botu, aby si je nepletlo.

 Do školky nedávejte dětem sebou ostré a nebezpečné předměty,

 žvýkačky, tvrdé bonbóny, cennosti, mobilní telefon, drahé hračky,peníze….

JE TO POPRVÉ...

MILÁ MAMINKO, MILÝ TATÍNKU,

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli připravit pro Vás několik informací, které Vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřskéškoly vnímají děti.

ADAPTACE DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek: Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? atp. Stává se nám to vždy, kdyžnás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává.

Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání" je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Nejprve dochází dítě do školky s maminkou, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. V této fázi adaptace hledá dítěodpovědi na otázky: Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaká je paní učitelka? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Seznamuje se s prostředím třídy, s novými kamarády a paní učitelkou. Maminka si hraje se svým dítětem, spolu s ním si prohlíží prostory mateřské školy, vybavení třídy. Maminka tak pomáhá učitelce dítě poznat a sblížit se s ním.

Postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje a přichází den, kdy maminka může bez obav na chvíli odejít a dítě zůstává ve třídě samo. Hlavičkou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas: Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc poprvé v životěse setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, když získalo pocit bezpečí a pohody v MŠ, když už samo obědvá, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.


Mgr. Ludmila Šprachtová

 

Důležité info pro rodiče nově příchozích dětí:

 

 • přechod dítěte z rodiny do MŠ  je prvním krokem do dospělosti má vliv na rodinu – v životě dítěte se objevuje další autorita v podobě paní učitelky. Vaše dítě přijímá do svého světa i jiné lidi, než rodiče – učí se žít v kolektivu, osvojuje si nová pravidla odpoutává se od rodiny, ale i rodina se od něj musí odpoutat. Dítě se v MŠ učí nové věci, vypráví rodičům zážitky, vytváří si svůj názor na svět. Děti přináší do MŠ svůj vzor chování (otce, matky). Při začleňování dítěte do světa dalších dětí nezapomínáme na pohlazení, mazlení. Paní učitelka se snaží zkrátit dobu ranního loučení s rodiči a zaměstnat dítě činností, která ho baví.

 • Důležitá je připravenost dítěte na vstup do MŠ již z rodiny – jde především o přiměřenost řečového rozvoje, přiměřený rozvoj hrubé a jemné motoriky, sociální vztahy a socializace v rámci rodiny = na základě těchto kontaktů, dochází postupně k osamostatňování dítěte v dalších sociálních vztazích. Dítě by mělo být schopno odpoutat se na nějaký čas od rodiny. Mělo by mít základní úroveň základních mravních návyků, schopnost respektovat požadavky a podřídit se jim. Učíme se  přizpůsobit se a  podřídit podmínkám daného prostředí, začlenit se do kolektivu. Požadavky na dítě jsou ovšem přiměřeny věku.

  Velice důležitá je spolupráce rodiny a MŠ např. v těchto oblastech:

 

 • partnerské vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou základem pro to, aby se Vaše děti v MŠ cítily dobře

 • účast rodičů na společenských, poznávacích i sportovních akcích MŠ umožňuje dětem přijímat MŠ, jako součást svého života

 • informovanost rodičů o základních pravidlech a režimu práce v MŠ

 • možnost přítomnosti rodiče při adaptaci dítěte na nové prostředí

 • možnost vstupu do MŠ a účast na různých aktivitách

 • možnost podílet se na koncepci a plánu školy

 • případné řešení problémů rodičů spolu s pedagogy

 • aktivní podílení na organizaci různých akcí

 • oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost

 


Kontakt

Mateřská škola Varnsdorf,
Křižíkova 2757,
příspěvková organizace
email: 16msvdf@seznam.cz
412 371 040
mobil MŠ
778 411 346
mobil ředitelka
736763846
FAX DS: xj8k3gc

Oblíbené odkazy

TOPlist