Úvodní stránka » ZÁPIS DO MŠ

Ředitelé mateřských škol

v dohodě se zřizovatelem stanovují termín

ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 pro školní rok 2018/2019 na

čtvrtek 10. května 2018 od 13 do 16 hodin.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI  O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI A TAKÉ KRITÉRIA PRO PŘIJÍMANÍ

(naleznete zde na webu viz "Dokumenty" - žádost o přijetí)

podávají zákonní zástupci v mateřských školách.

O přijetí rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Naše mateřská škola: Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,

příspěvková organizace

 Ostatní mateřské školy:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace,

(proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy),

Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

příspěvková organizace.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – formuláře, formuláře OVÚ.

 

Ve stejném termínu proběhne

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

  v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700,

okres Děčín, příspěvková organizace

 

 Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

-       rodný list dítěte

-       občanský průkaz

-       doporučení pedagogicko-psychologické poradny

       (možno vyžádat v poradně při vyřizování odkladu povinné školní docházky)