Úvodní stránka » Zápis do MŠ
VÍTEJTE 
Provoz MŠ:  6,00 - 17,00 hod.
video: O.Čížek  (https://www.velky-den.cz/ )

Další videa z naší školky:  ZDE  a ZDE  a  ZDE  a  ZDE   a    ZDE    a  ZDE  a  ZDE

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 : ZDE

Zápis do mateřské školy  

se bude konat dne 12.05.2022 od 13-16 hodin. 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, pokud jste si pro své dítě vybrali právě naši Mateřskou školu.

 PŘI ZÁPISE: 

  • na Vás bude ve třídě rybiček čekat paní učitelka, která se Vám v případě Vašeho zájmu postará o Vaše dítko (mezitím, co budete vyplňovat dokumenty v kanceláři p.ředitelky)

DO KANCELÁŘE ŘEDITELKY VSTUPUJTE PROSÍME NA VYZVÁNÍ:

  1. S VYPLNĚNOU ŽÁDOSTÍ (potvrzenou od lékaře)
  2. RODNÝM LISTEM DÍTĚTE (nebo občanským průkazem dítěte)
  3. OBČANSKÝM PRŮKAZEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Zapsat dítě může pouze jeho zákonný zástupce. Přítomnost dítěte není podmínkou, ovšem  děti jsou vítány.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE KE STAŽENÍ ZDE

(k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře

- potvrzení od lékaře nejlépe potvrzené v  měsíci, kdy žádost předáváte v MŠ)

ŽÁDOST JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V MŠ.

Informace pro cizince i v ukrajinštině:

ZDE

ZDE

ZDE