Úvodní stránka » PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Usnesení č. 41/2020

Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2020 dle předloženého návrhu

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2020

(1.7.2020 – 31.8.2020)

OZNÁMENÍ

Úhrada úplaty za vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 

Základní výše úplaty za jeden den a dítě se stanovuje na 20,- Kč. Úplatu za vzdělávání hradí plátce za každý objednaný den pobytu. Je nutné uhradit i v případě, že dítě přihlásíte na tyto měsíce a neodhlásíte. Odhlášení proveďte písemně emailem (na 16msvdf@seznam.cz) nebo osobně v MŠ.

_____________________________________________________________

Ve Varnsdorfu dne 25.1.2020

Naše mateřská škola bude uzavřena:

od 1.-10.7.2020

27.7.-21.8.2020


PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2020

(1. 7. 2020 – 31. 8. 2020)

 ___________________________________________________________________________

Mateřské školy ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem

budou plošně uzavřeny

v době od 27.7. – 7.8.2020.

Informace pro rodiče  

Provoz mateřských škol ve Varnsdorfu v měsících červenci a srpnu, vyjma plošného uzavření, bude zajištěn se střídavým provozem jednotlivých škol dle zákona 561/2004 v platném znění. Mateřské školy přijmou děti zákonných zástupců (kteří nemají jinou možnost, jak dítě zaopatřit) z jiné MŠ maximálně do výše své kapacity.

Zákonní zástupci:

·       V kmenové MŠ nahlásí zájem o svou MŠ v době jejího provozu, nejpozději do 29. 5. 2020, s vědomím, že pokud své dítě nenahlásí, bude na jejich místo v době hlavních prázdnin přijato dítě z jiné mateřské školy

·       do náhradních MŠ přihlásí zákonní zástupci své dítě předáním žádosti o přijetí s požadovaným termínem na MěÚ Varnsdorf  na Odbor vedení úřadu - správa školství  (1.patro, dveře č.12), kde jim bude přiděleno registrační číslo a to ve dnech:

1.6.-3. 6. 2020

dle úředních hodin MěÚ

 

Žádost o přijetí – vyžádejte si ve své MŠ

 

V případě většího počtu zájemců o umístění bude rozhodnuto o přijetí losem, který zajistí vedení MěÚ – správa školství.

 

·       zákonní zástupci první den příchodu jejich dítěte do náhradní mateřské školy předloží uhrazenou složenku. Pokud se tak nestane, dítě nebude do MŠ přijato.

·       prosíme rodiče o ohleduplnost vůči ostatním např. neúspěšným zájemcům o umístění dítěte, aby v případě nepřítomnosti své dítě včas odhlásili (stačí telefonicky)

 

Mateřské školy:

  • zjistí předběžný zájem rodičů o umístění jejich dítěte v době prázdninového provozu
  • předají složenku pro platbu v jiných MŠ zákonným zástupcům nejdéle do 30. 6. 2020
  • Rozhodnutí o přijetí zveřejní MŠ do 15. 6. 2020 (na svých webových stránkách, na místě obvyklém a na webových stránkách MěÚ)