Úvodní stránka » ZÁPIS DO MŠ

Leták v pdf zde:Zápis 2020

Žádost o přijetí ke stažení zde: Žádost o přijetí dítěte do MŠ


Ředitelé mateřských škol

v dohodě se zřizovatelem stanovují termín

ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2020/2021

na

čtvrtek 14. května 2020 od 13 do 16 hodin.

Od počátku školního roku, který následuje po dni,

kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte,

je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel školy.

Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí:

- svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné vyzvednout před zápisem

 v příslušné mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy

nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – úřad, formuláře, formuláře OVÚ.

K zápisu již přinést žádost potvrzenou od lékaře.

 

 Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

-          rodný list dítěte

-         občanský průkaz

-       vyplněnou žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře