Úvodní stránka » ADAPTAČNÍ PROGRAM

ADAPTAČNÍ PROGRAM

PŮJDU UŽ DO ŠKOLKY ...

MILÁ MAMINKO, MILÝ TATÍNKU,

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli připravit pro Vás několik informací, které Vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.

 

ADAPTACE DÍTĚTE NA PROSTŘEDÍ MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek: Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? atp. Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává.

Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání" je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

 

Kroky ke správné adaptaci

1.  Od rodičů

 • rozumně připravit dítě na docházku, pozitivně dítě motivovat a informovat jej o skutečném životě v MŠ
 • před nástupem navštívit s dítětem MŠ i několikrát
 • navazovat rozhovory s učitelkami za účelem předat co nejvíce poznatků o svém dítěti
 • sdělovat učitelce své požadavky a představy o životě dětí v MŠ
 • naučit děti zvládnout základní dovednosti v sebeobsluze
 • uvědomit si, že základním předpokladem úspěšnosti adaptace dítěte je také zvládnutí celé situace samotnými rodiči
 • uvědomit si, že je potřeba podávat dítěti jen pravdivé informace ve smyslu, že pro dítě přijdu, až budu moci, ne za chviličku; vysvětlit mu již na začátku, že není možné, aby byli rodiče s dítětem v MŠ celý a každý den
 • účastnit se podle svých možností akcí v MŠ
 • snažit se sladit režimové prvky MŠ s domovem
 • každé ráno před odchodem poskytnout dítěti dostatek času na všechny úkony, snažit se vyloučit jeho rozladění
 • při předávání dítěte učitelce informovat o všech důležitých skutečnostech
 • po delší nepřítomnosti opakovat stejný postup jako na začátku docházky

 

2. Od p. učitelek

 • přistupovat k dítěti s úctou a důvěrou
 • pracovat s dítětem individuálně s okamžitým porozuměním a vcítěním se do jeho potřeb
 • trpělivě pomáhat při činnostech, které dítě nezvládá
 • klást přiměřené požadavky
 • posilovat pocit dítěte, že je v bezpečí
 • navazovat kladný osobní kontakt, který by se měl prohlubovat
 • vítat a loučit se s každým dítětem i rodičem individuálně, navazovat rozhovor s rodiči o tom, co je nového a co je potřebné
 • přítomnost rodičů ve třídě přijímat s ochotou a přátelsky
 • sladit denní životosprávu a potřeby dítěte s požadavky rodičů
 • vymezovat co největší časový prostor volné hře dětí
 • nenutit nové děti k účasti ve společně řízených činnostech a nenutit je vykonávat  to, co by pravděpodobně nezvládly
 • postupně vyžadovat dodržování dohodnutých pravidel soužití a denního režimu
 • po uplynutí dvou měsíců vyhodnotit proces adaptace a vytýčit si ve spolupráci s rodinou další postupy

 3. Od ostatních zaměstnanců MŠ

 • znát jména všech nových dětí
 • navazovat s nimi kladné osobní vztahy
 • pomáhat dětem při oblékání, jídle, osobní hygieně
 • dbát na to, aby se dítě cítilo v bezpečí
 • ochotně a přátelsky komunikovat s rodiči
 • podávat potřebné informace k provozu školy

 Jednotlivé fáze adaptace

1.fáze –před nástupem
 • probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)
 • rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již po zápise, a to po předchozí domluvě s paní učitelkou – obvykle na školní zahradě při pobytu venku nebo v odpoledních hodinách, kdy je režim volnější
 • přijaté děti  mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise a v době otevření provozu MŠ v době hlavních prázdnin
 2. faze – postupný nástup – dítě samo v MŠ 1 - 4hod.
 • probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

  1.týden – 2.týden

 • v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení – maximálně 1 hod.
 • do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 9,30hod. - možnost s rodiči


Nejprve dochází dítě do školky s rodičem, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. V této fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky: Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaká je paní učitelka? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Seznamuje se s prostředím třídy, s novými kamarády a paní učitelkou. Rodič si hraje se svým dítětem, spolu s ním si prohlíží prostory mateřské školy, vybavení třídy. Rodič tak pomáhá učitelce dítě poznat a sblížit se s ním.

Tato část adaptace trvá 1 – 2 týdny, pak už by dítě mělo zkoušet být v MŠ samo, aby si nezvyklo, že je tam rodič stále s ním. Z praxe víme, že odloučení snáší ještě hůře a jednou bude muset zůstat ve školce samostatně.

 2.týden – 3.týden

 • docházka dítěte v rozsahu 1-3 hodin samo (odchod z MŠ před obědem) - tato doba je zdarma stravné se neplatí

 Postupně nastává doba, kdy rodič může bez obav na chvíli odejít a dítě zůstává ve třídě samo. První den,dva tak hodinku, postupně se prodlužuje doba setrvání dítěte ve školce bez rodiče „maminka(tatínek) se posílá na nákup“ a dítě se už pomalu osamostatňuje. Jen malé procento dětí vše zvládne bez slziček, tak se proti nim obrňte a důvěřujte paním učitelkám. Většinou netrvají déle než pět minut a pak si jdou hledat lepší zábavu. Důležité je, aby rodič rychle odešel, neloučil se dlouho s dítětem, nestál za oknem, kde by ho mohlo dítě spatřit.

Hlavičkou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas: Kde je maminka  (tatínek)? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc poprvé v životě se setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna, dvě.. paní učitelka/y.

 3.týden – 4.týden

 • docházka dítěte na dopoledne bez rodičů (odchod z MŠ před obědem)

 

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez potíží
Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, když získalo pocit bezpečí a pohody v MŠ, když už samo obědvá, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

Pokud chcete, aby dítě spalo, učiňte tak po domluvě s učitelkou, ale alespoň čtrnáct dní choďte jen na dopoledne, aby to pro dítě nebylo moc dlouhé odloučení. Pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.


U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě další individuální průběh adaptace.

První dny ve školce

Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat – jistota a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla… Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas.

Mohou přetrvávat potíže typu „já dneska nechci“. Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete „po obědě“. Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ?

Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží.

Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.

Jaký „recept“ mají učitelky mateřské školy na zmírnění dětského pláče při ranním loučení?

Každá pedagogická pracovnice je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou, fotografie maminky, tatínka, sourozence.. apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

 

Recept: Líbající 

 - plný hrnec úsměvu učitelky

- 1x  přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do školky

- několik odměrek  vyprávění o tom, nač se dnes může těšit

- bezedný hrneček ujištění, že maminka (tatínek) brzy pro něj přijde, jen co

   si ve školce pohraje

- nekonečná snaha zaujmout dítě zajímavou činností

- nelitování dítěte, ale chování se tak, že se vlastně nic neděje

 

Co všechno by mělo umět dítě při vstupu do MŠ:

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat
 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
 • mývat si ruce a utírat se do ručníku
 • používat toaletu z vlastní iniciativy - dítě s plenkami nelze přijmout do MŠ
 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí
 • snažit se uklízet si po sobě hračky
 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít...) a na své jméno
 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit, brát na vědomí přítomnost druhého dítěte a případně se s ním dát dohromady
 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé
 • umí prosadit svou vůli a chtění
 • pozorovat a napodobovat okolí
 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi

 Rady pro rodiče

 • vysvětlete dítěti, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností - Vy práci, Vaše dítě školku.
 • přibalte dítěti oblíbeného plyšového mazlíčka
 • voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu
 • používejte konkrétní údaje o tom, kdy dítě vyzvednete - po obědě, po svačině - nejen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • rozlučte se krátce - loučení dlouze neprotahujte! Někdy loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte Vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach, a pokud se Vy nezbavíte své úzkosti, nemůžete zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se v rodině dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, kdo s tím má menší problém.
 • vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností - vy práci, vaše dítě školku. Možná se dozvíte, že když ze školky, po nervy drásající scéně, odejdete, Vaše plačící dítě se rázem uklidní  v a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
 • komunikujte s učitelkou
 • neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky (tatínka).Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. Zeptejte se Vašeho dítěte s kým a na co si hrálo, jak se mu to líbilo, jak řešilo případné konflikty či situace…
 • buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém!
 • nestrašte své dítě školkou:"Počkej, ve školce ti ukážou" a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • nepodávejte dětem nepravdivé informace o tom, v kolik hodin je přijedete vyzvednout.
 • neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.

 -----------------------------------------------

 • potřebné informace mohou rodiče získat na webových stránkách MŠ www.ms16.cz
 • všechny pracovnice MŠ (pedagogové i provozní personál) mají k dětem, empatický, klidný a trpělivý přístup
 • paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a svým profesionálním přístupem, jsou připraveny Vám pomoci, podat potřebné informace, případně Vám poradit, co by pro vaše dítě bylo v rámci snadné adaptace nejvhodnější

Záleží na rodičích, zda využijí některé z možností našeho adaptačního programu, neboť oni nejlépe znají své dítě Mrkající

 

  Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Našim cílem je, aby adaptační období (zkušební doba-nejdéle tří měsíce viz. vyhláška 35/92 Sb.) sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ.

 

Hodně úspěchu a trpělivosti přeje ředitelka a kolektiv mateřské školy Sluníčko Varnsdorf.