Úvodní stránka » Celé Česko čte dětem
 


Celé Česko čte dětem 

UVÍTÁME

rodiče i ostatní členy rodiny, kteří nám přijdou přečíst svou oblíbenou pohádku či příběh nebo jen to, co máme právě rozečteno. Velice se bude dětem líbit i prosté vyprávění např. prarodičů o svém dětství apod. Stačí se jen domluvit s paní učitelkou ve své třídě.

TĚŠÍME SE NA VÁS :-)

 


Foto na : http://ms16vdf.rajce.idnes.cz/

 

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ KAŽDÝ DEN!

 

Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,PO

 Od září  roku 2013 se naše škola zapojila do celorepublikového projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. „Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.“ Více informací o projektu lze nalézt na  webových stránkách : www.celeceskoctedetem.cz

 

Snažíme se vhodnou formou probouzet a rozvíjet co možná největší zájem o knihu jako takovou, o mluvené slovo o rozvoj paměti i dětské fantazie tak, aby se děti na četbu těšily a nebyla pro ně fádní a stereotypní.


 

 „Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize."

Jim Trelease, autor The Read-Aloud Handbook (Učebnice předčítání).

 

 Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,

dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?Čtěme dětem!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.


 

Pravidelné čtení dítěti:

 •  uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla; Þ rozvíjí smysl pro humor; Þ je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.