Úvodní stránka » Kdy a jak požádat o odklad

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením buď příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Před odkladem povinné školní docházky by měli zákonní zástupci tuto skutečnost řešit s mateřskou školou, která jim  dá doporučení do PPP (pedagogicko - psychologické poradny). Odklad povinné školní docházky na základě projednání důvodů se zákonnými zástupci obvykle navrhuje mateřská škola, připraví potřebný dokument pro zákonné zástupce o dítěti, který je nutný do PPP. Obvykle se toto děje v dostatečném předstihu před ZÁPISEM do ZŠ.

 

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad povinné školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

 

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

Více na : http://www.msmt.cz/vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-2-dotazy-k-nastupu-ditete-do