Úvodní stránka » Kdy a jak požádat o odklad

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

 

Dítě, které oslaví šesté narozeniny od 1.9. do 31.8., je nutné v témže školním roce přihlásit  k zápisu. Zápisy do ZŠ probíhají od 1. dubna do 30. dubna.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel ZÁKLADNÍ školy.

Pomůcka pro rodiče, kteří chtějí žádat o odklad dítěte:  ZDE

Zákonný zástupce, který chce požádat o odklad povinné školní docházky dítěte:

  1. konzultuje tuto skutečnost s mateřskou školou - MŠ připraví žádost do Pedagogicko-psychologické poradny či do Speciálně pedagogického centra
  2. navštíví s dítětem Pedag.-psych.poradnu a dětského lékaře (nebo klinického psychologa či logopeda), který vystaví doporučení k odkladu (V obou zařízeních posoudí školní zralost vašeho dítěte a vydají vám (ne)doporučující vyjádření. Školské poradenské zařízení praskají ve švech, objednací lhůty jsou dlouhé. Proto doporučujeme se na vyšetření školní zralosti objednat nejpozději v lednu, abyste doporučení mohli základní
    škole včas předložit).
  3. musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole - musí se účastnit zápisu do ZŠ
  4. o odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena dvěma doporučujícími posouzeními (viz výše uvedené) . Většina škol má na webových stránkách formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“, pokud ji na webu školy nenajdete, vyplníte ji v ZŠ.
  5. vyzvedne si rozhodnutí o odkladu u ředitele ZŠ (jeho kopii nutné předat ředitelce MŠ)

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Před odkladem povinné školní docházky by měli zákonní zástupci tuto skutečnost řešit s mateřskou školou, která jim  dá doporučení do PPP (pedagogicko - psychologické poradny). Odklad povinné školní docházky na základě projednání důvodů se zákonnými zástupci obvykle navrhuje mateřská škola, připraví potřebný dokument pro zákonné zástupce o dítěti, který je nutný do PPP. Obvykle se toto děje v dostatečném předstihu před ZÁPISEM do ZŠ, kdy se v naší MŠ konají individuální třídní schůzky o jejímž termínu vás budeme včas informovat.

 

 

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad povinné školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

 Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Rodiče si musí v ZŠ vyzvednout rozhodnutí o odkladu a jeho kopii předat v MŠ – pokud dítě neukončilo vzdělávání v MŠ.

 

Případné dotazy vám zodpoví paní učitelky či paní ředitelka MŠ.