Úvodní stránka » Požadavky na placení

                                              P o ž a d a v k y     k     p l a t b á m

 Úhradu stravného na dítě lze uhradit  složenkou  nebo trvalým příkazem (upřednostňujeme TP).

Každou změnu vždy nahlaste v mateřské škole.

 

Částka na platbu stravného i s úplatou  (400,-Kč ) za předškolní vzdělávání  je:

- do 15. září  uhraďte na č.ú. MŠ 1.500,-Kč, zadejte variabilní symbol dítěte!

- další následující měsíce zašlete 1 000,-Kč na č.ú. MŠ a to nejpozději do 15. dne   v měsíci

 

Číslo účtu mateřské školy: 181698451/0300

V případě platby složenku:

Složenku obdržíte, vždy kolem  5. dne daného měsíce do skříňky v šatně.

 

Vracení přeplatků stravného.

Platíte-li složenkou, neprojedená částka se odečítá hned následující měsíc.  To znamená, že přeplatek např. z ledna 2021 bude odečten na únorové složence . Platíte-li stálým příkazem a přesáhne-li uspořená částka 500,- Kč, bude Vám příslušná částka přeúčtována na váš účet.

Omluva  dítěte.

Nepřijde-li dítě do 8.  hodiny ráno, je automaticky omluveno a nemá nárok na stravu, nedohodne-li se  rodič jinak s paní učitelkou.

 Omlouvat dítě lze:

  • telefonicky na č. tel. 412 371 040           mobil: +420 778 411 346
  • elektronicky na email: pedagog.vdf.krizikova@seznam.cz

 

Odhláška odpolední svačiny:

Děti, které půjdou po obědě domů, zapíší zákonní zástupci do sešitu v šatně. Na základě tohoto zápisu bude odpolední svačina odhlášena (nebude se účtovat). 

Stravné v mateřské škole je stanoveno na základě  Vyhlášky č.272 ze dne ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.


Výše celodenního stravného:

 Děti do 6tilet, budou mít finanční normativ: 

 

Přesnídávka     9,- Kč 

Oběd              18,- Kč 

Svačina            8,- Kč 

Celkem           35,- Kč za celodenní stravu.

 

 Děti, které dovrší ve školním roce 7 let, budou mít finanční normativ: 

Přesnídávka     10,- Kč 

Oběd                20,- Kč 

Svačina            10,- Kč 

Celkem           40,- Kč za celodenní stravu.


V případě potřeby je možno kontaktovat vedoucí školní jídelny:

Telefonicky: 412 371 040

Elektronicky na email: sj.krizikova.varnsdorf@seznam.cz

 Vedoucí stravování: Irena Nekvindová