Úvodní stránka » Požadavky na placení

  

                                              

P o ž a d a v k y     k     p l a t b á m

 Úhradu stravného na dítě lze uhradit  složenkou  nebo trvalým příkazem (upřednostňujeme TP).

Každou změnu vždy nahlaste v mateřské škole.

 

Částka na platbu stravného i s úplatou  (400,-Kč ) za předškolní vzdělávání  je:

- do 15. září  uhraďte na č.ú. MŠ 1.500,-Kč, zadejte variabilní symbol dítěte!

- další následující měsíce zašlete 1 000,-Kč na č.ú. MŠ a to nejpozději do 15. dne   v měsíci

 

Číslo účtu mateřské školy: 181698451/0300

V případě platby složenku:

Složenku obdržíte, vždy kolem  5. dne daného měsíce do skříňky v šatně.

 

Vracení přeplatků stravného.

Platíte-li složenkou, neprojedená částka se odečítá hned následující měsíc.  To znamená, že přeplatek např. z ledna 2018 bude odečten na únorové složence . Platíte-li stálým příkazem a přesáhne-li uspořená částka 500,- Kč, bude Vám příslušná částka přeúčtována na váš účet.

Omluva  dítěte.

Nepřijde-li dítě do 8.  hodiny ráno, je automaticky omluveno a nemá nárok na stravu, nedohodne-li se  rodič jinak s paní učitelkou.

 Omlouvat dítě lze:

  • telefonicky na č. tel. 412 371 040           mobil: +420 778 411 346
  • elektronicky na email: pedagog.vdf.krizikova@seznam.cz

 

Odhláška odpolední svačiny:

Děti, které půjdou po obědě domů, zapíší zákonní zástupci do sešitu v šatně. Na základě tohoto zápisu bude odpolední svačina odhlášena (nebude se účtovat). 


Finanční normativ na stravné :

------------------------------------------

Přesnídávka                  7,-    Kč

Oběd                           16,-    Kč

Svačina                         7,-    Kč

------------------------------------------

C e l k e m                 30,-  Kč


 Děti, které dovrší ve školním roce 7 let, je finanční normativ:  

 Přesnídávka                  8,-  Kč

Oběd                           18,-  Kč

Svačina                        7,-  Kč

------------------------------------------       

C e l k e m                  33,-  Kč


V případě potřeby je možno kontaktovat vedoucí školní jídelny:

Telefonicky: 412 371 040

Elektronicky na email: sj.krizikova.varnsdorf@seznam.cz

                                                                  Vedoucí stravování: Irena Nekvindová