Úvodní stránka » Požadavky na placení

výše úplaty od 1.9.2024 cedule.JPG


  P o ž a d a v k y   k     p l a t b á m 

 Úhradu stravného na dítě lze uhradit  bankovním převodem, vyjímečně hotově pokladníkovi MŠ (upřednostňujeme TP).

Každou změnu vždy nahlaste v mateřské škole.

 VARIABILNÍ SYMBOL MÁ DÍTĚ STEJNÝ

PO CELOU DOBU DOCHÁZKY.

NOVÝM DĚTEM BUDE VAR.SYMBOL PŘIDĚLEN  V ZÁŘÍ

Částka na platbu stravného i s úplatou za předškolní vzdělávání  je:

- do 15. září  uhraďte na č.ú. MŠ 2000,-Kč, zadejte variabilní symbol dítěte, který vám sdělí p.uč. na tř.schůzce v září

- další následující měsíce zašlete na č.ú. MŠ a to nejpozději do 15. dne   v měsíci:

1500,- Kč - stravné + úplata děti do 6ti let

   900,-Kč ´- děti,které naplatí úplatu  (děti s povinnou předškolní docházkou)

  1000,-Kč - stravné děti,které dovrší  7.let  do 31.8. ve školním roce (odkladové děti)

 

Čísla účtů mateřské školy:

Školné a stravné: 181698451/0300

Peněženky (školní akce apod.): 328403460/0300

(na tento účet se zasílají zálohy, z nichž jsou pak odečítány finance např. na divadla, kina, foto, plavání apod., kdy mají rodiče přehled v mobilní aplikaci)

Vracení přeplatků stravného.

 Platíte-li stálým příkazem a přesáhne-li uspořená částka 500,- Kč, bude Vám příslušná částka přeúčtována na váš účet.

Omluva  dítěte.

Nepřijde-li dítě do 8.  hodiny ráno, je automaticky omluveno a nemá nárok na stravu, nedohodne-li se  rodič jinak s paní učitelkou.

 Omlouvat dítě : v mobilní aplikaci, do které mají rodiče přístup po nástupu 

Popřípadě:

  • telefonicky na č. tel. 412 371 040           mobil: +420 778 411 346
  • na email: pedagog.vdf.krizikova@seznam.cz

 

Odhláška odpolední svačiny:

Děti, které půjdou po obědě domů, zapíší zákonní zástupci do sešitu v šatně. Na základě tohoto zápisu bude odpolední svačina odhlášena (nebude se účtovat). 

Stravné v mateřské škole je stanoveno na základě  Vyhlášky č.272 ze dne ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Výše celodenního stravného od 1.9.2022 a stále aktuální:

 Děti do 6tilet: 

 Přesnídávka    10,- Kč 

Oběd               20,- Kč 

Svačina            10,- Kč 

Celkem           40,- Kč za celodenní stravu.

 

 Děti, které dovrší ve školním roce 7 let: 

Přesnídávka     11,- Kč 

Oběd                23,- Kč 

Svačina            11,- Kč 

Celkem           45,- Kč za celodenní stravu.

V případě potřeby je možno kontaktovat vedoucí školní jídelny:

Telefonicky: 412 371 040

Elektronicky na email: sj.krizikova.varnsdorf@seznam.cz

 Vedoucí stravování: Irena Nekvindová