Úvodní stránka » Stravování

Životospráva

 

Stravovací návyky se obvykle upevňují v prvních letech  života dítěte. Vhodný způsob výživy ovlivňuje nejen tělesný růst, ale podporuje i duševní vývoj.

Mateřská škola poskytuje dětem významnou  část  denního příjmu potravy.  Proto se snažíme pomoci dětem vytvořit  rozumné  stravovací  návyky, které je  budou  provázet po celý život.

Dodržujeme časový odstup mezi jídly, který nesmí přesáhnout tři hodiny.

Dětem je po celý den poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, děti mají možnost ovlivnit velikost své porce jídla, mohou si zvolit ze dvou nápojů při ranní svačině (děti ,které nepijí mléko si mohou vzít čaj),  pokud nejí pomazánku mohou si zvolit pečivo s máslem. V letošním roce začínáme s nenásilnou motivací dětí, volit si spíše pomazánku tím, že mají možnost si ji samostatně namazat na pečivo. Již od 7.15 hod. je dětem k dispozici ovocný či zeleninový tác naaranžovaný dětskými obrazci tak, aby se děti každodenně na „zdravé“ tácy těšily a byly tím motivované ke konzumaci co největšího množství ovoce či zeleniny během dne.

Množství jídla, které dítě  potřebuje  k zajištění  své  potřeby energie  a  výživy se liší.  Chuť k jídlu je obvykle spolehlivým měřítkem jeho potřeb. Rozhodně nikdy děti do jídla nenutíme, ale snažíme se do jídla povzbudit především vlastním příkladem a také se snažíme o to, aby jídlo alespoň ochutnaly. Pravidlo „dojídat se musí“ je zastaralé a může vést k poruchám zažívání nebo k celoživotnímu odporu k určitému jídlu.

Během dne dodržujeme pitný režim. Děti mají ve třídě dostatek tekutin v průběhu celého dne a kdykoliv se mohou samostatně obsloužit. Dětem podáváme zejména ovocné čaje, ředitelné ovocné sirupy i vodu. V letních měsících zvyšujeme příjem tekutin. Jsme připraveni poskytnout dítěti v případě zdravotních problémů i dietní stravu.

Na tvorbě jídelníčku se od letošního roku mohou podílet i rodiče tím, že přinesou oblíbený recept jejich dítěte a po konzultaci s vedoucí stravování o vhodnosti, je možné jej zařadit do jídelníčku, ve kterém bude i napsáno, kdo recept doporučil. Předpokládáme, že i toto bude děti více motivovat ke konzumaci jídla v mateřské škole a také rodiče k větší spolupráci s mateřskou školou. S jídelníčkem se rodiče  mohou  seznámit na nástěnce v šatně,  kde je vyvěšen a na webových stránkách.

Vedeme děti k samostatnosti, starší děti si samy svačinku připravují a hlavní jídlo si samy přináší,rovněž po sobě sklízí ze stolu,učíme se jíst příborem.

Mladší děti postupně tyto úkoly zvládají také.

Rodiče mají možnost po předchozí domluvě přivádět a odvádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb.

Dětem je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je ale natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

K dostatečnému každodennímu pobytu venku, který je přizpůsoben kvalitě ovzduší, je využívána školní zahrada, terasy a vycházky do okolí mateřské školy. Dostatečný pobyt dětem skýtají i vnitřní prostory školy zejména herna pro pohybové činnosti.

Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dítěte, všechny děti odpočívají do 13.00 hod., po té jsou dětem, které nespí nabídnuty doplňkové aktivity a jiné klidové činnosti ve třídě. Do spaní děti nikdy nenutíme, ale motivujeme.

Zásadami zdravého životního stylu se řídí především všichni zaměstnanci školy a poskytují tak dětem přirozený vzor.