Úvodní stránka » 1.Třída - KOŤÁTKA

ŠKOLNÍ ROK: 2020/2021

Ve třídě KOŤÁTEK je zapsáno 21  dětí  ve věku 2 - 4 let.   

 Na děti se zde těší:

          

          Zuzana Švecová - učitelka

       Bc.Miroslava Menšíková - učitelka

       Hana Janoušková - asistent pedagoga, školní asistent   

       Bc.Štefanie Plešingerová,DiS. - ředitelka

      (zajišťuje nespací aktivity, v určité dny odpolední vých.vzd.)                       

        

SEZNAM TÉMAT PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZDE


CO SE UČÍME

(CELOROČNÍ DISTANČNÍ VÝUKA PRO NEPŘÍTOMNÉ A PŘEHLED PRO PŘÍTOMNÉ)

Mateřská škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, rozhodli jsme se distanční vzdělávání PRO NEPŘÍTOMNÉ DĚTI poskytovat celoročně.

 • realizována bude pomocí pracovních listů a jiných úkolů, které jsou uskutečňovány v rámci vzdělávání dle TVP pro dané období
 • dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy
 • rodiče mají možnost si pracovní listy vyzvednout u p. učitelek
 • určený den k vyzvedávání pracovních listů a jejich odevzdávání je: 

            PÁTEK od 12 – 16 hod.

Pro usnadnění sledování počtu nepřítomných dětí se distanční výuky účastní:

Děti s povinnou předškolní docházkou: VŽDY PŘI ABSENCI VÍCE NEŽ 3 DNŮ

Ostatní děti: DOBROVOLNĚ


ZÁŘÍ 2020

Podtéma: Podzimní zahrada

 1. 9. – 2. 10. 2020
 • poznávání ovoce a zeleniny, jeho zpracování, společné výrobky z ovoce a zeleniny, význam ovoce a zeleniny pro zdraví

 

Děti ve věku 2 – 3 roky

1

Děti ve věku 4 roky

2

 

Rozvoj pohybových schopností

 • Pohybová básnička „Jablíčko“ (viz. příloha) 1. – 2. soustředit se na pohyby a koordinaci svého těla, umět opakovat pohyby dle učitelky
 • Opakování pohybových básniček: – 2. „Brambora“ a „Bublina“(viz příloha)
 • Pohybová písnička – „Šel zahradník do zahrady“ (viz. příloha) – 2. – práce s písní, hra na tělo a pohybové vyjádření, napodobování pohybu dle textu písně a dle učitelky
 • Cvičení s jablíčky z papíru – – 2. - úchop jablíčka, přendávání jablíčka z jedné ruky do druhé před sebou, nad sebou, za sebou, 2. - podáváme si mezi nohama, posadíme se na zem se skrčenými koleny, zkoušíme posílat balonek od kolínek k bříšku, položíme se na zem, pokoulíme balonek na bříšku, sledujeme, jak se balonek zvedá při nadechování (relaxační chvilka)

Motivační říkanka:   Jablíčko se kutálelo,

                                         Vůbec ho to nebolelo.

                                         Podívejte, jak se koulí,

                                         Nemá ani jednu bouli.

 • Hod „jablíčkem“ na cíl – 1. – 2. - úklid papírových koulí, koordinace ruky a oka.
 • Výroba jablíček z papíru – 1. – 2. rozvoj jemné motoriky – zmačkáním červeného papíru vytvoříme jablíčka a použijeme při cvičení s „jablíčky“ – viz.výše
 • Modelování jablíček – – 2. - rozvoj jemné motoriky a hmatového vnímání - za pomocí modelovací hmoty tvoříme jablíčka (kuličky), kuličky rozkrajujeme plastovými nožíky
 • Vizuomotorika – – 2.koordinace ruky a oka, snažit se napodobit tvar na předlohu – na chodník nakreslit křídou např. jablko a děti z přírodnin (kaštany, ořechy, šišky) napodobí tvar 

Grafomotorika

 • Drak letí – uvolnění paže (ramenního a loketního kloubu, zápěstí), papír A1, kresba silnou voskovkou, motivace obrázkem draka a zpěvem písně Máme draka – viz příloha, respektujeme fyziologický úchop
 • Malujeme jablíčka – nácvik kruhu, uvolnění paže (ramenního a loketního kloubu, zápěstí), papír A2, kresba trojhrannou pastelkou, motivace obrázkem jablíčka a písničkou „Měla babka“, dbáme na správný úchop
 • Omalovánky - -2. podzimní omalovánky – ovoce, motivace tištěným obrázkem ke kresbě, slovní motivace k volné kresbě
 • Krájení dřevěného ovoce – 1. – 2. - rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka
 • Slalom mezi šiškami – – 2. - rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, při pobytu na školní zahradě – varianta 2 – slalom se zahradním vozíčkem – do vozíčku naložíme šišky a převážíme je slalomem do kýble
 • Jablečná tiskátka – 1. – 2. děti tiskají rozpůlenými jablky natřenými barvou na papír, 2. domalují stopku, bubáka, lísteček
 • Výroba ježků z vykopaných brambor – 1. – 2. – děti si do brambor napíchají párátka – bodliny a hřebíček – oči, venkovní aktivita
 • Roztloukání zbytků barevných kříd kladívkem – 2. – rozvoj motoriky
 • Práce na školní zahradě – 1. – 2. hrabání a zametání listí na školní zahradě, úprava „políčka“ pro sázení brambor – vybrání kamenů z políčka, vykopávání zasazených brambor – pomůcky: hrabičky, košťata, motyčky,…
 • Volný, přirozený pohyb na školní zahradě – – 2. -běhání (hra na honěnou), skákání, hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku
 • Upevňování hygienických návyků – 1. – 2. připomínání mytí rukou po toaletě, před jídlem – motivační básnička: „To jsou prsty“ (viz příloha).
 • Postupné zdokonalování v sebeobsluze – motivace dětí, pochvaly i za drobné zlepšení, snažit se dětem pomáhat, ale děti motivovat také ke snaze o samostatnost.

  Rozvoj myšlení a řeči

 • Manipulace s předměty, zkoumání vlastností všemi smysly – 2. pozorujeme s dětmi jablíčka a hrušky a zkoumáme vlastnosti všemi smysly:
 • zrakem (barva, stopka, „bubák“)
 • hmatem (tvar, velikost)
 • čichem (vůně)
 • sluchem (poklepáním u ucha posloucháme semínka v jádřinci, srovnáváme s kinder vajíčkem naplněným např. rýží)
 • chutí (ochutnáváme) – 2. - st.děti mohou zkusit se zavřenýma očima – pouze na základě dobrovolnosti
 • Poznávání barev – 1. – 2. během celého týdne se zaměřujeme na pojmenovávání barev okolo sebe – venku např. švestky, šípky, stromy, nebe, apod., pojmenováváme barvy na oblečení, hračkách, ovoci a zelenině.
 • Motivační vítací písnička – – 2. ranní rituál, stále stejná, pro psychickou pohodu dětí a zahájení řízené činnosti.
 • Motivační básnička našeho oddělní – Bum, bum, ratata – 1. – 2. viz příloha
 • Říkanka „Foukej, foukej, větříčku“ a „Byla jedna babka“ – – 2. – seznámení s novou básničkou, osvojení si textu, schopnost zapamatování si říkanky, viz příloha
 • Písnička „Měla babka“ – 1. – 2. naučit se text písničky
 • Počítání jablíček – motivace dramatizací písně „Měla babka“, rozvoj početních dovedností
 • JV chvilka – – 2. „Červík v jablíčku“ – motivace papírovým jablíčkem (vystřiženým z čtvrtky), ze kterého vylézá červík – prst

                        GM - procvičení motoriky jazyka, pusinka je jablíčko, jazýček je červíček,

                                    červík se pohybuje dle pokynů učitelky, zalézá a vylézá, jde se podívat,

                                    zda svítí sluníčko, jde si uklidit v jablíčku, leze až hooodně dozadu do

                                    jablíčka a leze zase ven, leze vpravo, vlevo ….

                           DC – snažíme se sfouknout jablíčko ze stromu – nádech nosem, silný výdech

                                     ústy

                            RC – vytleskáváme různé druhy ovoce a zeleniny

 • Přiřazování obr. k ovoci a zelenině – 1. – 2. – seznámení se s několika druhy podzimního ovoce a zeleniny; rozvoj logického myšlení
 • Adaptace - – poskytnout dětem psychickou podporu, pomáhat jim, aby se cítily ve školce dobře, nabízet hračky a jednoduché hry.

Četba:

 • „O jablůňce“ – 1. – 2. - motivační četba k tématu – Eduard Petiška, Martínkova čítanka, leporelo – CČČD
 • „O ztracené hrušce“ - – 2. - motivační četba k tématu – Eduard Petiška, Martínkova čítanka – CČČD
 • Leporelo Krtek a podzim – – 2. – Zdeněk Miler - motivační četba k tématu, CČČD

Přílohy:

Motivační básnička – Koťata

Bum, bum, ratata,

my jsme hravá koťata.

Jako z vody rosteme,

hezký den si přejeme-

Básnička na mytí rukou – hygienické návyky

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně

a po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

 Pohybová básnička: Jablíčko

Roste, roste stromeček, (Z podřepu se pomalu zvedáme.)

na stromečku kvíteček.  (Zvedáme paže a roztáhneme je do široka. Dlaň  otevřeme, prsty roztáhneme.)

Až kvíteček odkvete,    (Dlaně dáme v pěst a ruce klesají k hrudi.)

jablíčko z něj vyroste.  (Před hrudníkem obkreslíme rukama kruh, jako bychom hladili pomyslné jablíčko.)

Pak jablíčko utrhneme,  (Ve stoji vzpažíme a natahujeme ruce, jako bychom chtěli utrhnout jablíčko.)

mamince ho odneseme (Chůze v kruhu.)

 

Pohybová básnička: „Bublina“

Velikánská novina,                (Jsme v kroužku, ale těsně u sebe, šeptáme)

přiletěla bublina.                    (Jsme v kroužku, ale těsně u sebe, šeptáme)

Bublina se nafukuje               (jdeme od sebe)

Přitom hezky vyšlapuje         (šlapeme na místě)

Podívejte děti,                        (jdeme dokola)

jak bublina letí.                      (točíme se dokola)

 

Pohybová básnička: Brambora“

Kutálí se ze dvora,                 (Motáme rukama před sebou, naznačujeme motání)

velikánská brambora.             (Veliké kolo rukama)

Neviděla, neslyšela,               (Zakrýt oči, zakrýt uši)

spadla na ni závora.               (Rukama naznačujeme padání závory, můžeme až na zem)

Kam koukáš ty závoro           (Ukazujeme ty ty ty)

na tebe ty bramboro.              (ukazujeme jednotlivě na děti)

Kdyby tudy projel vlak,         (Rukama jako mašina)

byl by z tebe bramborák.       (Rukama před sebou nataženýma tleskáme s obracením)

 Básnička: Byla jedna babka

Byla jedna babka,

prodávala jabka.

Za děravý groš,

prodala jich koš.

 

Básnička: Foukej, foukej, větříčku

Foukej, foukej, větříčku,

shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě,

budou sladké obě dvě.

Měla babka

dr1
  Podtéma: PODZIM KLEPE NA DVEŘE

 1. 9. 2019 – 18. 9. 2019

 

Po celý pobyt vašich dětí v MŠ se snažíme o individuální péči všem dětem, snažíme se plnit jejich aktuální potřeby (dle možností), snažíme se o jejich spokojenost, pokračujeme v adaptaci dětí na školkové prostředí, poskytujeme jim psychickou podporu, zajišťujeme pocit bezpečí, podporujeme kamarádské vztahy, upevňujeme hyg. návyky a rozvíjíme jejich samostatnost.

 

Co se učíme:

-charakteristika podzimní přírody, hraní s přírodninami, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí.

 

Pohybová básnička - „Papírový drak“ – motivace – velký papírový drak

Podívejte milé děti,                                                  (Postavíme se, zakloníme hlavu a ruce                                                                               

                                                                                      dáme k očím, vyhlížíme draka.)

co tam na obloze tiše letí.                                        (Jednou rukou ukazujeme na papírového                                                                           

                                                                                       draka.)

Je to papírový drak,                                                (Stoj rozkročný, vzpažíme. Po té ruce                                                                                 

                                                                                   pomalu upažujeme a připažujeme ve                                                                                  

                                                                                     tvaru papírového draka.)

vyletěl až do oblak.                                                  (Upažíme, nakloníme tělo na jednu                                                                                     

                                                                                      stranu a běháme na místě nebo  v prostoru.)

Léta si to mezi mraky,                                             (Provádíme stejný cvik, jen s úklonem na  druhou stranu.)

zamávejte na něj taky.                                            (Zamáváme drakovi.)

Hra „Na vítr“ – součástí rozvoje grafomotoriky, motivace papírovým drakem, drak je smutný, že nefouká vítr, s dětmi ho drakovi přivoláme

– malý větříček (pohybujeme prsty), větší (použijeme ruce), největší (přidáváme trup).

Cvičení s dračími ocásky – rozvoj obratnosti a úchopu rukou

– opakování pohybů dle paní učitelky – proplétání ocásků mezi nohama, pokládání a sbírání ocásků, přendávání ocásků z jedné ruky do druhé (před sebou, za zády, nad hlavou), uvolňování ramenního kloubu, zápěstí (mávání ocásky), aj. - pomůcky: dračí ocásky

Dračí tanecpěstovat radost z pohybu

– volný tanec dětí na reprodukovanou hudbu – dětské písničky

Hra: „Domeček, stromeček, kříbeček“ – rozvoj koordinace pohybů a správné reakce na signál (rozvoj sluchového vnímání). Učitelka říkne „domeček“ – úkolem dětí je stoj s rukama spojenýma nad hlavou jako střecha. Učitelka řekne: „stromeček“ – úkolem dětí je stoj s rozpaženýma rukama jako větve. Učitelka řekne „hříbeček“ – děti si sednou na bobeček, představují hříbek.

Hra: „Jdeme na houby“ – děti v prostoru herny sbírají do košíku houby, ale pozor na muchomůrky.

Motivační básnička „Pavoučci“ – rozvoj jemné motoriky

Pavoučci – sed s pokrčenými koleny, st. děti v tureckém sedu

Vidím lézt dva pavoučky,                              (Prsty lezeme jako pavoučci od řísel na kolena.)

pomaličku na součky,

zvedají tam botičky,                                      (Zvedáme prstíky na kolínkách.)

kudy kam teď nožičky,

Do klubíčka se stulí,                                      (Na kolínkách prstíky v pěst.)

na záda se překulí,                                         (Stále na kolínkách přetočíme zaťaté ruce.)

pak natáhnou nožičky,                                   (Natáhneme prsty, necháme je u sebe.)

protáhnou se celičký.                                     (Roztáhneme i prstíky.)

 

Volný, přirozený pohyb na školní zahradě

běhání (hra na honěnou), skákání (namalované kameny na chodníku), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku, pohyby zvířátek dle učitelky (dle písničky „U rybníka“ – žába, vrabec, kačenka, čáp), chůze s hadem, hra s padákem aj.

Seznámení dětí se základními znaky podzimu – fouká vítr, padá listí, pouštíme draky, prší, rostou hoby – jedovaté x jedlé hoby – pomocí připraveného did. materiálu

Barevné představy a orientace v prostoru – začínáme s poznáváním základních barev - barvy pojmenovává učitelka, popř. starší děti, ml. děti pouze hledají stejnou barvičku - hra s dračími ocásky – pojmenování barev, hledání ocásků v prostoru, drak letí domů – domov je vyrobený z barevného papíru, který je barevně sladěný s ocáskem.

Gymnastika mluvidel – důležité pro rozvoj správné artikulace

- Drak = jazýček, pusinka je jeho domeček – Motivace: pohádka o „drakovi“ – drak bydlí v domečku, letí se podívat na oblohu (vypláznout jazyk směrem nahoru), letí se podívat, zda není na zemi bláto (vypláznutí směrem dolu), má radost (létá ze strany na stranu), jde uklidit v domečku (přejíždíme po zoubkách), hraje na schovávanou (děláme bouličky ve tvářích), protáhne se před spinkáním (vyleze, zaleze, vyleze, zaleze, vyleze) a jde spinkat (zaleze, odpočívá).

 

Písnička: „Máme draka“ – seznámení s písničkou.

dr1


  Podtéma: ŠKOLKA NÁS VOLÁ

 1. 9. 2020 – 11..9..2020
 • seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat jej
 • seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 Vzdělávací nabídka:

 • Pohybové básničky - Rozvoj hrubé motoriky a koordinace pohybů. „Had leze z díry“, „Bublina“, „Brambora“
 • Písničky s pohybem: Rozvoj hrubé motoriky a koordinace pohybů. Taneček: „Měl jsem myšku tanečnici“, „Pásla ovečky“, „Kolo, kolo, mlýnský“, „Pec nám spadla“ (tleskání a ukazování dle textu písničky), „Indiáni“.
 • Pohybové hry: Zajíček v své jamce – klasická dětská hra. „Na mašinku“ – chůze v zástupu, orientace v prostoru MŠ - výlet po třídě, k umývárce, ložnici s využitím ísní „Jede, jede vláček“ nebo „Jede, jede mašinka“, „Tiše, tiše, ježek spí“ – pozice v klubíčku na kolenou – protažení zádových svalů, dupání, tleskání.
 • Míčová hra: Jak se jmenuješ? - procvičení koulení míčem - děti sedí v kruhu nebo sedí ve dvojicích s učitelkou. Které dítě bude míč držet v ruce, zkusí říci své jméno – děti, které se nebudou chtít zapojit, mohou kamarády pozorovat a příště se třeba již zapojí
 • Nabídka stavebnic a didaktických hraček pro rozvoj jemné motoriky: zatloukání hřebíčků, puzzle, lego, navlékání korálků, aj.
 • Grafomotorika: umožnit dětem volnou kresbu, motivační omalovánky, vybarvování vlastní značky, cviky pro uvolňování ramenního kloubu a zápěstí. Pozorovat úchop tužky, opravovat úchop tužky.
 • Venkovní hry: hry na průlezkách – procvičování obratnosti, rozvíjení hrubé motoriky, závody zvířátek – nápodoba pohybů uč., hra na schovávanou, hra s pískem – rozvoj jemné motoriky, jízda na odrážedlech a koloběžkách, házení s míčem, kopání do míče aj.
 • Seznámení se svým místem, s místem na hygienu, s místem odpočinku, místem na stolování místem pro samostatné pití během celého dne: Postupně upevňovat návyky sebeobsluhy, hygienické návyky a společenské návyky při stolování.
 • Hrajeme si ve školce: Velký prostor pro spontánní hru a poznávání předmětů ve třídě i venku – stavba z kostek, manipulace s hračkami, lezení na průlezky, hra s pískem, odrážedla, chůze a běhání na zahradě BOZ - dostatečný prostor, ohled na ostatní děti, neustálý dohled, opakování bezpečnostních pravidel – např. neházet písek, nelézt v protisměru na klouzačku apod.
 • Postupně seznámení s denním režimem a základními bezpečnostními pravidly ve školce
 • Didaktická hra zaměřená na poznání a pojmenování své značky a svého místa.
 • „Kdo tu s námi dneska je“: Rozpočítadlo pomáhající dětem zapamatovat si jména kamarádů.
 • „Kde je má značka“: Děti hledají svůj obrázek.
 • Svolávací písnička: „Ať jsi holka nebo kluk“ (viz. příloha) – vytvoření ranního rituálu, svolávání dětí do kruhu, seznámení s tím, o nás dnes čeká apod.
 • Motivační básnička k zahájení společné činnosti: „Bum, bum, ratata“.
 • JV chvilka (1,2): „Auto jede“ - zaměřeno na motoriku mluvidel a zapojení mluveného slova s pohybem, volání na Kukačku (KU KU) – motivace písničkou Prší, prší.
 • Písničky s klavírem – zpěv známých dětských písniček:„Pec nám spadla“, „Kalamajka“, „Kočka leze dírou“, „Prší, prší“, „Travička zelená“ – rozvoj hudebního cítění a pozitivního vnímání hudby, seznámení se s hudebními nástroji.
 • „Kam patří hračka?“ – učitelka ukazuje hračky (např. ty, které děti zapomněly uklidit) a děti ukládají za pomocí učitelky hračky na svá místa. Podporujeme uklízení hraček, chválíme děti, pokud znají správné místo pro hračku. Motivace: např. hračky jsou smutné, pláčou, volají na děti, ať jim pomohou na svá místa, po úklidu jsou hračky naopak veselé, děkují dětem apod.
 • VV: společný třídní obrázek – obtiskování rukou na karton, tvoření společného srdíčka z knoflíků – spoluvytváření hezkého prostředí
 • VV- Čtvero ročních období: společný třídní obrázek – vybarvování koleček temperovou barvou (nabídka barev dle ročního období, tzn. jeden den barvy jara, další den barvy léta atd.), ozdobování koleček dle poskytnutých materiálů a dle fantazie dětí (dolepování knoflíků, krep. papíru aj.), dokreslování různých detailů.

 

Had leze z díry

Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Bába se ho lekla,

na kolena klekla.

Jen se bábo nelekej,
na kolena neklekej.
Já jsem přece hodný had,
já mám všechny děti rád

   Bublina

Velikánská novina,

přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje,
přitom hezky vyšlapuje.

Podívejte děti,
jak bublina letí.
Vyletěla nad náš dům,
udělala prásk a bum!

 Kruh (1).jpg