Úvodní stránka » 1.Třída - KOŤÁTKA

ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

Ve třídě KOŤÁTEK je zapsáno 25  dětí  ve věku 2 - 3 let.   

 Na děti se zde těší:

                       

Bc.Štefanie Plešingerová,DiS.  Zuzana Švecová            Bc.Zdeňka Vacková         Kristina Korbová 

ředitelka                                        učitelka                                     učitelka                               chůva

                           


Ranní  přivítání

Bum, bum, ratata,

my jsme hravá koťata.

Jako z vody rosteme 

hezký den si přejeme.


ZÁŘÍ 2018

  Podtéma: PODZIM KLEPE NA DVEŘE (17.-21.9.2018)

– ukázka z týdenního programu pro Vaše děti

-charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka (za větrného počasí), hraní s přírodninami, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí.

 Pro děti v předškolním věku je velmi důležitý pohyb, proto mají při pobytu v MŠ možnost cvičit (pohybové motivační básničky, hry) i tančit (hudba s klavírem, reprodukovaná hudba). Zaměřujeme se na základní pohybové dovednosti. Za příznivého počasí, budeme co nejvíce na školní zahradě a hry, u kterých to jde, budeme s dětmi hrát venku. 

Budeme se učit poznávat zelenou barvu – během celého týdne se zaměříme na zelenou barvu, budeme ji pojmenovávat , hledat v herně, na zahradě, na oblečení

– ve čtvrtek 20.9.2018 , prosíme, dejte dětem na sebe něco zeleného.

Pohybová básnička - „Papírový drak“ – motivace – velký papírový drak

Podívejte milé děti,   (Postavíme se, zakloníme hlavu a ruce                                                                                

                                    dáme k očím, vyhlížíme draka.)

co tam na obloze tiše letí.  (Jednou rukou ukazujeme na papírového draka.)

Je to papírový drak, (Stoj rozkročný, vzpažíme. Po té ruce pomalu upažujeme

                                   a připažujeme ve tvaru papírového draka.)

vyletěl až do oblak.  (Upažíme, nakloníme tělo na jednu

                                   stranu a běháme na místě nebo v prostoru.)

Léta si to mezi mraky, (Provádíme stejný cvik, jen s úklonem na   druhou stranu.)

zamávejte na něj taky. (Zamáváme drakovi.) 

Hra „Na vítr“ – součástí rozvoje grafomotoriky, motivace papírovým drakem, drak je smutný, že nefouká vítr, s dětmi ho drakovi přivoláme – malý větříček (pohybujeme prsty), větší (použijeme ruce), největší (přidáváme trup).

 Cvičení s dračími ocásky – rozvoj obratnosti a úchopu rukou

– opakování pohybů dle paní učitelky – proplétání ocásků mezi nohama, pokládání a sbírání ocásků, přendávání ocásků z jedné ruky do druhé (před sebou, za zády, nad hlavou), uvolňování ramenního kloubu, zápěstí (mávání ocásky), aj. - pomůcky: dračí ocásky

 Dračí tanecpěstovat radost z pohybu

– volný tanec dětí na reprodukovanou hudbu – dětské písničky

 Rozvoj jemné motoriky

- činnosti s přírodninami (přendávání, osahávání, hra), motivace ke hře se stavebnicemi, motivační básnička „Pavoučci“

Pavoučci – sed s pokrčenými koleny, st. děti v tureckém sedu

Vidím lézt dva pavoučky,   (Prsty lezeme jako pavoučci od řísel na kolena.)

pomaličku na součky,

zvedají tam botičky,   (Zvedáme prstíky na kolínkách.)

kudy kam teď nožičky,

Do klubíčka se stulí,  (Na kolínkách prstíky v pěst.)

na záda se překulí,   (Stále na kolínkách přetočíme zaťaté ruce.)

pak natáhnou nožičky, (Natáhneme prsty, necháme je u sebe.)

protáhnou se celičký.   (Roztáhneme i prstíky.)

 Volný, přirozený pohyb na školní zahradě

běhání (hra na honěnou), skákání (namalované kameny na chodníku), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku, pohyby zvířátek dle učitelky (dle písničky „U rybníka“ – žába, vrabec, kačenka, čáp), chůze s hadem, pouštění draka, pokud bude větrné počasí, hra s padákem aj.

- st. děti – hrabání listí (pokud už začne padat)

v  Děti velmi rády pracují s výtvarnými materiály, proto si tento týden společně vyrobíme velikého draka. Děti mají také možnost vybarvovat si omalovánky i malovat vlastní kresby.

Drak  - podpora grafomotorického cvičení (podklad draka tvoří „čmáranice“ voskovkami), podpora barevného cítění (práce s temperovými barvami), st. děti – práce s lepidlem (lepení očí, pusy, nosu, obočí, třásní)

v  Součástí předškolního vzdělávání je také rozvoj kognitivních funkcí: V tomto týdnu se zaměříme na rozvoj řeči, paměti, hudebního cítění, orientace v prostoru, zrakového vnímání a znalostí (přiměřeně k věku dětí). 

Seznámení dětí se základními znaky podzimu – fouká vítr, padá listí, pouštíme draky, prší – pomocí připraveného did. materiálu

Barevné představy a orientace v prostoru – začínáme s poznáváním základních barev - barvy pojmenovává učitelka, popř. starší děti, ml. děti pouze hledají stejnou barvičku - hra s dračími ocásky – pojmenování barev, hledání ocásků v prostoru, drak letí domů – domov je vyrobený z barevného papíru, který je barevně sladěný s ocáskem.

Písnička: „Vyletěl si pyšný drak“ – seznámení s písničkou – pouze první sloka. 

Gymnastika mluvidel – důležité pro rozvoj správné artikulace

- Drak = jazýček, pusinka je jeho domeček – Motivace: pohádka o „drakovi“ – drak bydlí v domečku, letí se podívat na oblohu (vypláznout jazyk směrem nahoru), letí se podívat, zda není na zemi bláto (vypláznutí směrem dolu), má radost (létá ze strany na stranu), jde uklidit v domečku (přejíždíme po zoubkách), hraje na schovávanou (děláme bouličky ve tvářích), protáhne se před spinkáním (vyleze, zaleze, vyleze, zaleze, vyleze) a jde spinkat (zaleze, odpočívá).

v  Po celý pobyt vašich dětí v MŠ se snažíme o individuální péči všem dětem, snažíme se plnit jejich aktuální potřeby (dle možností), snažíme se o jejich spokojenost, pokračujeme v adaptaci dětí na školkové prostředí, poskytujeme jim psychickou podporu, zajišťujeme pocit bezpečí, podporujeme kamarádské vztahy, upevňujeme hyg. návyky a rozvíjíme jejich samostatnost.              

 


Podtéma: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád (10-14.9.2018)

    • postupná adaptace dětí, seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů,   společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti...

- děti jsou velice šikovné, začínáme postupně s denním rituálem - ranním pozdravem v kroužku a také se již některé děti zapojují do pohybových her

Na kouzelníka - pohybová hra

Učitelka bubnuje  a společně se s dětmi pohybuje do rytmu bubínku. Na slova:“Čáry máry fuk, ať jsou tady samé kočičky“ začne společně s dětmi napodobovat kočičky. Obměnami jsou různá zvířata: pejskové, hadi, opičky, sloni…Hravé dítě se bude rádo přizpůsobovat „kouzlům“.

Ranní rozcvička

Začínáme s denním rituálem – pravidelné ranní cvičení. Jednoduché cviky, ale musí být zábavné. Aby to děti bavilo vymýšlíme jednoduché příběhy...

Například: “Šel si tak chlapeček do lesa na procházku (chůze na místě), protože tam byla vysoká tráva, musel zvedat nohy hooodně vysoko (zvedání nohou vysoko) a bylo tam i roští a spousty větví, které musel odklánět rukama (pravou rukou půlkruh doprava a levou doleva). A protože to byl nebezpečný les, musel se pořád dívat pod nohy, jestli se tam neplazí nějaký had (sklonit hlavu dolů) a nahoru na nebe, jestli tam neletí nějaký velký pták, který by jej mohl unést do svého hnízda (zaklonit hlavu a dívat se nahoru)"... apod.

Pohádkou udržíme delší pozornost. Na každý den vymýšlíme jiný příběh.

Básnička s pohybem:

Tančila myška tančila,

až se jí hlavička točila.

Sedla si, zdřímla si,

ale jen málo,

poslyšte dětičky co se jí zdálo.

Že mašina takhle hučí: "Hůů, hůů",

že bičem práská kočí,

ptáčkové, že uletěli

a myšičku probudili.


Dětem se velice líbí písnička AUTO:

Tů, tů, tů, auto už je tu.

Pojeď mámo (táto, Nikolko, Tobíku...),

pojeď s námi, za chvíli jsme za horami.

Tů, tů, tů, auto  (táta, Nikolka, Tobík...) už je tu!


Seznamujeme se s lidovými písničkami:

Skákal pes

Kočka leze dírou


Básnička PACI, PACI:

Paci, paci, pacičky,

to jsou ruce ručičky

a tohle je mistička,

z které pije kočička.

Paci, paci, pacičky,

to jsou ruce ručičky

a tohle je lodička,

která vozí Pepíčka...


Básničky při mytí rukou:

To jsou ruce, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně

a po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.


Voda, voda hodná je,

ručičky nám umyje.

Umyje i pusinku

a pocáká maminku.

Podtéma: Školka nás volá (3.-7.9.2018)

    • seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat jej

Pohybová hra:

Kolo, kolo mlýnské,
za čtyři rýnské,
kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác!
Vezmeme si hoblík, pilku,
zahrajem si ještě chvilku.
Až to kolo spravíme,
táák se zatočíme.INFORMACE Z PRVNÍHO DNE VE ŠKOLCE


Kontakt


Omluvy dětí, komunikace s pedagogy:email: pedagog.vdf.krizikova @ seznam.cz
email vedení MŠ:16msvdf@seznam.cz
412 371 040
OMLUVY DĚTÍ: mobil MŠ
778 411 346
mobil ředitelka
736763846
FAX DS: xj8k3gc

Oblíbené odkazy

TOPlist