Úvodní stránka » 1.Třída - KOŤÁTKA

ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020

Ve třídě KOŤÁTEK je zapsáno 25  dětí  ve věku 2 - 3,5 let.   

 Na děti se zde těší:

          

          Zuzana Švecová - učitelka

       Bc.Miroslava Menšíková - učitelka

       Hana Janoušková - asistent pedagoga, školní asistent                          

        


Ranní  přivítání

Bum, bum, ratata,

my jsme hravá koťata.

Jako z vody rosteme 

hezký den si přejeme.

Plánovaná témata pro školní rok 2019/2020 zde


KVĚTEN 2020

  Podtéma: HRAJEME SI NA MARŤANY (25. 2020 – 29. 5. 2020)

 • radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti,

 Týden ve školce zahájíme veeeelkým přivítáním. Dále si budeme v kruhu povídat o situaci, která nastala. Shrneme si, co se okolo nás děje, proč jsme se dlouho neviděli, jak se máme chránit.

 

Vzdělávací nabídka pro tento týden:

Upevňování hygienických návyků – důkladné mytí rukou v průběhu celého dne, zejm. před jídlem a po WC – motivační báseň „To jsou prsty“, „Prosím, prosím ptáčku“ – básnička (viz níže). Opakujeme použití kapesníku, správné kýchání a kašlání.

 

Pohybové dovednosti:

 „Hvězdný tanec ve vesmíru“ – nápodoba pohybů učitelky (Hvězdy), tanec na písničku „Hvězda“ - https://www.youtube.com/watch?v=do53CaoLO74 

PH „Pohyb planet“ - děti soutěží ve dvojici, každé drží v ruce 2 vařečky, těmi uchopí míč (planetu) a přenáší ho v určené dráze – vyhrává rychlejší.

PH "Zpátky do rakety": po třídě či venku volně leží velké barevné kostky - raketoplány; děti jsou kosmonauti (děti mají barevného kosmonauta), kteří volně poletují vesmírem; na zvuk "činel" - vesmírného třesku se děti musí vrátit do svého raketoplánu, bez narážení do kamarádů a kostek; obměna hry - vracejí se děti jen té barvy, která je volaná.

„Cvičení kosmonautů“ – motivace: písničkou ze Včelích medvídků Chvátám, chvátám. Kosmonauti se trénují ve vytrvalosti.

„Cvičíme s míčem – zeměkoulí“ - Procvičování techniky: vyhazování míče do výšky oběma rukama; házení a chytání ve dvojicích; chytání míče po odrazu; házení jednoruč, obouruč na koš; házení a chytání různě velkých míčů; koulení míče po podlaze a po těle

Hra „Otáčení Země kolem slunce“ – Na žlutém kruhu stojí jedno dítě (nebo více) a drží v ruce papírová sluníčka a ostatní mají v ruce modré stuhy a obíhají okolo sluníčka.

„Po stopách kosmonauta“ – překážková dráha. Procvičování hrubé motoriky, koordinace, hbitosti, posilování svalstva celého těla. Motivace: příběhem, let do vesmíru, obrázkem kosmonauta

Básnička „Startujeme raketu“básnička viz níže.

Hra na nekonečno“ - Pomůcky: lavička. Vesmír je nekonečný, proto si zahrajeme na nekonečno. Děti sedí na lavičce obkročmo. První dítě přeběhne ke konci lavičky, pohladí (či předá jiný dohodnutý signál, či předmět – např. hvězdičku) dítěti před sebou.  Pohlazení putuje „vesmírem“ až k prvnímu dítěti, to, aby mohlo pohlazení předat dál, běží zase na konec řady a pohlazení předá před sebe. Pohlazení (signál) nikde nekončí, je nekonečné.

 „Najdi hvězdičku“ – činnost zaměřená na rozvoj jemné motoriky, práce s pinzetou. Malé hvězdičky se ztratily ve tmě (zrnka kávy v nádobě). Děti mají za úkol hvězdičky vyndat pomocí pinzety.

„Měsíční kameny“ - činnost zaměřená na rozvoj jemné motoriky – mačkání alobalu, procvičení hodu na cíl – trefování měsíčními kameny do nádoby.

Grafomotorika – Motivace: Let do vesmíru. Uvolnění zápěstí (pohyb vycházející ze zápěstí): Na formátu A4 mají děti předtištěné tři kosmické lodě a tři kosmonauty, uvolněnou rukou pohybovat tužkou nahoru a dolů Dbát na lehký a správný úchop tužky, provedení plynulého pohybu bez křečovitosti.

Tematické omalovánky – rakety, mimozemšťané, planety, hvězdy, Slunce. Obrázky motivují děti k vybarvování, k zacházení s pastelkou, podporují pozornost a schopnost dokončovat započatou činnost. Vedeme děti ke správnému úchopu psacího náčiní.

Volný pohyb venku – maximální využití pobytu venku, vzhledem k dane situaci s COVID 19, chůze, běh, skákání, jízda na odrážedlech, lezení na prolézačce, hra na písku, malování křídami, lokomoční i nelokomoční činnosti, pohybové hry dle zájmu dětí – „Na honěnou“, „Na schovku“,  „Na čarování“, (proměna v různá zvířátka), „Honzo vstávej“. závody v běhání apod.

 

Kognitivní dovednosti:

Komunitní kruh – Co je vesmír? Co je Slunce a proč ho potřebujeme? Co jsou hvězdy?

„Hvězdy“ – hra pro rozvoj zrakového vnímání a soustředění se na daný úkol. Var.1: Na zem se rozmístí hvězdy (vystřižené ze čtvrtky), každá jiná (puntíkatá, hvězdičková, kytičková, čárkovaná apod.), děti hledají dvě stejné hvězdy. Var. 2: Děti mají hvězdy rozdané mezi sebou, když najdou kamaráda se stejnou kostí, chytí se za ruce.

„Kolik je hvězd ?“ – hra rozvíjející předmatematické dovednosti, pojmy více a méně, dále počítání do 5. Počítání hvězdiček v kruzích.

„Kde je Slunce“ – Motivace: Kam se nám schovalo sluníčko? Musíme ho najít nebo nám začne být veliká zima. umisťování plyšového slunce na různá místa. Děti hledají sluníčko – ve třídě, venku na zahradě. Procvičování předložek – nad, pod, před, za, vedle. Kdo sluníčko najde, nesmí polohu prozradit kamarádům, ale běží zpět k učitelce (venku) nebo se například posadí na koberec – dle pokynů učitelky.

Porovnávání - větší x menší, největší, nejmenší – motivace vystřiženými planetami a sluníčka, porovnávání velikosti

Jv - chvilka     

DC       – zahřívání hvězdičky v dlaních, foukání do polévky

GM      – před cestou do vesmíru se musíme pořádně posilnit

                    – olizujeme si rty,  mlaskáme, cvakáme zuby (koušeme)    

                     - rozkmitání rtů (frkáme jako kůň)

                     - prskání (jako když startuje auto)

                    - nafukování tváří - obě najednou, střídavě jednu a druhou tvář

                       (spolkli jsme       balónek)

                    - mimika obličeje (hra na zrcadlo, dítě opakuje mimiku v obličeji po učiteli)

                    - čištění zubů jazykem

AC – pomáháme Marťánkům poznat zvířátka na zemi – nápodoba zvuků zvířat

 

 

Na závěr týdne nás čeká DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ NA TOTO TÉMA. Pro děti je připraven také dáreček a sladká odměna.


POZDRAV OD PANÍCH UČITELEK

ZDE

BŘEZEN 2020

  Podtéma: KDYŽ SLUNÍČKO SVÍTÍ

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020

- poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání,

poznávání jarních dětských her, seznámení s bezpečností při hrách a s ochrannými pomůckami

 

Zvýšeně se snažíme dbát na správné hygienické návyky dětí. Prosíme, pomozte dětem naučit se správnému kýchání, kašlání, dbejte na správné používání kapesníků!

 

V průběhu celého dne v MŠ: Upevňování hygienických návyků – důkladné mytí rukou v průběhu celého dne, zejm. před jídlem a po WC – motivační báseň „To jsou prsty“, „Prosím, prosím ptáčku“ – básnička

 

Prosím, prosím, ptáčku, ptáčku          (dlaně proti sobě a na slovo ptáčku prsty třeme v dlani, ruce                                                           vystřídat)

hlaď mě hezky po zobáčku                 (dlaní jedné ruky třeme hřbet druhé ruky – ruce vystřídat)

postavím ti stříšku                              (propleteme prsty a třeme mezi sebou)

a zatočím kličku.                                (chytit plec ruky druhou rukou a točit v dlani, ruce vystřídat)

 

 

Vzdělávací nabídka:

Ø  Pohybová hra „Uvíjíme věneček“ – společná hra rozvíjející schopnost chůze v útvaru za ruku za sebou za sebou, poznávání a pojmenovávání barev, rozvoj řeči, pozornosti, trpělivosti – vyčkat, až na mě přijde řada, respektování pravidel hry, společná radost ze hry, upevňování kamarádských vztahů

Ø  Pohybová básnička: „Jaro“ (viz níže), motivace velkou kytkou – rozvoj nelokomočních pohybů, procvičení hrubé motoriky, nápodoba pohybů dle učitelky.

Ø  Pohybová písnička: „Sedmikráska“ – schopnost vědomého zklidnění organismu, relaxační cvičení

Ø  Pohybová písnička „Na jaře“ (viz níže) - schopnost nápodoby pohybů, procvičování lokomočních i nelokomočních pohybů, rozvoj pohybové koordinace, schopnost zapamatovat si text písničky, rytmizace písně – hra na tělo, hra na hudební nástroje

Ø  Relaxační cvičení – motivace změnou ročního obdobíděti jsou zima a ukládají se ke spánku, klidné dýchání, relaxace. Děti se pak proměňují v jaro  - z lehu jdou na bobeček a začíná se probouzet semínko a růst kytička, pomalu se zvedáme, až rozkveteme a jsme na špičkách s rukama vzhůru. Protahování celého děla směrem vzhůru.

Ø  Probouzení zvířátek – lokomoční cvičení, procvičování hrubé motoriky. Přišlo jaro a teplíčko probudilo ptáčky (čápy, špačky), ježky (opakování motivační  básničky „Ježek“ a pohybová hra „Tiše, tiše, ježek spí“), hady, aj.

Ø  Prolézací dráha – dráha pomocí kruhů a židliček, kruhů a žíněnek – rozvoj hrubé motoriky, obratnosti

Ø  Skákání ke sluníčku – nácvik skoku do výšky

Ø  Přílet ptáčků – rozvoj jemné motoriky a špetkového úchopu. Motivace písničkou „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp“ .

Ø  Grafomotorika – dbáme na správný úchop tužky

            - uvolňování ramenního kloubu, paže, zápěstí a ruky – motivace: letí včelička, nácvik na velké svislé ploše, uprostřed plochy včelička, děti krouží okolo včeličky. 

            - nácvik paprskovíté čáry na velké vodorovné ploše – motivace: kresba sluníčka.        Uvolňování ramenního kloubu, paže, zápěstí a ruky.

Ø  Omalovánky – motivace ke kresbě krásnými jarními omalovánkami, dbáme na správný úchop, zaplnit (alespoň částečně) plochu.

Ø  Dramatizace příchodu Jara – loučíme se zimou (postava zimy) – odháníme zimu dupáním, tleskáním, voláním. Vítáme jaro tancem a zpěvem. Opakujeme základní charakteristiky jara – teplo, začíná růst tráva, kytičky.

Ø  Prohlížení knih a obrázků, popisování dějů okolo nás – rozvoj slovní zásoby, schopnosti komunikovat a správně vyslovovat

Ø  Rozlišování a pojmenování různých druhů jarních kytiček (obrázky se symboly počasí a s jarními květinami) - diskuse a manipulace s obrázky

Ø  Rozlišování a pojmenování změn v počasí - diskuse a manipulace s obrázky

Ø  JV – chvilka – DC - voníme ke kytičce – v kruhu rozkvetou zalaminované kytičky, přivonět                        ke kytičce, foukáme na kytičku

                        GM Zima už jde spát (zívání – hodně otevírat ústa)

                       GM – motivace pohádkou, jazykové zapojení do pohádky          

                       AC – nápodoba zvuků zvířat – probouzí se čmelák, moucha, včelka, komár,                        had, jak děláme na kočičku? – zvuky dle shlédnutého obrázku, procvičování             správné výslovnosti                 

Ø  Volný pohyb venku – chůze, běh, skákání, jízda na odrážedlech, lezení na prolézačce, hra na písku, malování křídami (lokomoční i nelokomoční činnosti), pohybové hry dle zájmu dětí – „Na honěnou“, „Na schovku“,  „Na čarování“, (proměna v různá zvířátka), „Honzo vstávej“. závody v běhání

Ø  Jarní hry – opakujeme jarní hry (Pásla ovečky, Kolo kolo, Zajíček v své jamce, Zlatá brána, Had leze z díry, Bublina, Uvíjíme věneček) – podpora kamarádských vztahů, pomoc v zapojení se do společných her dětem, které se do kolektivu příliš nezapojují

Ø  Spontánní hra s kamarádem – rozvoj sociální stránky osobnosti dítěte, společná činnost s vrstevníky, kontakt s nimi i s dospělými, rozvoj spolupráce, tolerance, ohleduplnosti. navazování přátelských vztahů. Dopomoc učitelky při řešení konfliktů, snaha o řešení dohodou, uzavírání kompromisů.

Ø  Vést děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. – pozorování dětí, vysvětlování vzniklých situací, podporování kamarádských vztahů, učení hře s kamarádem.

Ø  Výtvarná činnosttulipán. Kresba temperovou barvou na papírový talíř nebo bílou čtvrtku (stonek, listy), obtisk vidličky nebo brambory (květ). Barva a tvar tulipánu dle volby dětí.

Ø  Výtvarná činnost – pokračování v malování kytiček vodovými barvami – barvy dle volby dětí – výzdoba společných prostor

Ø  Práce s knihou – prohlížení knih, četba pohádek, popisování obrázků

Ø  Uvědomění si, že končí zima, začíná jaro – např. za pomocí písničky „Na jaře“, básničky „Sněženka“, dramatizace, konverzace s dětmi na téma změny ročního období, ukazování si jarních květin na zahrádkách

Ø  Větvičky Zlatého deště – pozorování větviček ve váze i mimo vázu, dolévání vody, porovnávání větviček ve vodě a bez vody – pozorování pupenů, lístečků, květů, zasychání větvičky bez vody

Ø  Jarní procházka – pozorování jarních kytiček, voníme ke květinám, pozorujeme měnící se přírodu, opakujeme důležitost odhazování odpadků do koše

Ø  Seznamování dětí s pravidly na silnici – správné rozhlížení, chůze po chodníku

 

Jaro – pohybová básnička

Podívej se, támhle v trávě,                                 (dřep, rozhlížet se) 
kytička vyrostla právě,                
                      (z dřepu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku,        
                        (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku.
                        (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)
K sluníčku lístky natahuje,         
                       (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
ještě se ospale protahuje,        
                          (ospale se protahovat)
na louce není jediná,                 
                         (stoj snožmo, hlavou NE)

protože jaro už začíná.                                        (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

                                                                                   nebo radostné poskoky


Podtéma: Těšíme se na jaro (9. 3. 2020 – 13. 3. 2020)

„Konec zimy“ (J. Žáček)

Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!

Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.

 Rozvoj pohybových schopností:

- grafomotorika – pracovní list  A4 Sluníčko svítí (rozvoj grafomotorických dovedností, uvolnění ruky, zápěstí, správný úchop tužky, orientace na ploše) - kroužení sluníčka uvolněným zápěstím -  nejdříve si děti vyzkouší kroužení sluníčka ve vzduchu: – celou paží – uvolnění ramenního kloubu – předloktím – celým uvolněným zápěstím – zkouší kreslit prstem sluníčko kamarádovi na záda – prstem ve vzduchu krouží sluníčko i s paprsky. Poté děti krouží celé sluníčko tužkou (pastelkou, křídou, …) na papír i s paprsky. 

- PH Sluníčko se probouzí – (rozvoj hrubé motoriky, procvičování nelokomočních pohybů, schopnost nápodoby pohybů) - protahování nohou, rukou, protřepávání nohou, rukou, kroužení trupem, kývání hlavou,… 

- PH Hoky Koky – (fyzický rozvoj, rozvoj pohybové koordinace, nápodoba pohybů, uvědomění vlastního těla) – děti provádějí pohyb dle pokynů učitelky

- PH Na zimní královnu -  (rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, pozornosti, lokomoční činnost) – děti sedí v kruhu, uprostřed sedí jedno dítko na židli (zimní královna) a drží žezlo (míč). Děti sedící v kruhu odříkávají básničku: Zimo, ty jsi bílá paní, končí Tvoje kralování. Sundej bílou korunu a sesedni ze trůnu“. Vybrané dítko vezme míč královně, oběhne kruh dětí a sedne si na židli. Obdoba hry Na krále.

- hudebně pohybová písnička Volám Tě, sluníčko - (rozvoj pohybové koordinace, nápodoba pohybů) 

jarní tanec Jaro dělá pokusy (Z. Svěrak, J. Uhlíř), (rozvoj spontánního pohybu, orientace v prostoru, rozvoj hrubé motoriky, lokomoční činnost) – volný tanec na známou písničku 

- sbírání odpadků v lese – ve vytvořeném lese v herně, děti sbírají odpadky a nosí je do „kontejneru“ na odpad (úchop předmětu, orientace v prostoru, spolupráce s ostatními, rozvoj hmatového a zrakového vnímání) 

- výtvarná činnost – (rozvoj jemné motoriky, správný úchop tužky, snaha zaplnit plochu) – omalovánky s jarní tématikou – sluníčko, první  jarní kytičky – sněženky, bledulky, krokusy, narcisy 

- přirozený volný pohyb ve třídě a zahradě MŠ – prostor pro samostatnou hru na základě vlastní volby dětí 

- upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem, klást důraz na hygienu v chřipkovém období! 

Rozvoj myšlení a řeči 

- individuální činnosti – logopedické chvilky, stavebnice, Albi tužka, stolní hry (pexeso, domino), upevňování návyků sebeobsluhy, upevňování kamarádských vztahů 

- povídání o blížícím se jaru – motivační říkanka Zimo, zimo táhni pryč – rozhovor o konci zimy, blížícím se jaru. Co se mění v přírodě. Jak se cítí lidé? Co všechno jsme prožili v zimě. Jak se lidé loučí se zimou – Mořena (staročeský zvyk – symbolizuje konec zimy). Jaké kytičky rostou ještě před příchodem jara (použití demonstračních obrázků – bledule, sněženka) - (rozvoj slovní zásoby, získávání nových poznatků, pozornosti) + třídění obrázků k tématu  - co patří k jaru (rozvoj zrakového vnímání, časoprostorová orientace) – děti vybírají z různých obrázků ty, které patří k jaru. 

- opakování barev – hra Jaro našlo kytičku (rozvoj zrakového vnímání, představivosti, fantazie, poznávacích schopností) – obměna hry Čáp ztratil čepičku. „Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku…“ – děti musí najít předměty dané barvy. 

- hra Co vidí sluníčko, které se probudilo ze zimního spánku – (rozvoj slovní zásoby, řeči, komunikačních schopností, rytmizace) – Z nebe slunce vidí svět, pověz… (jméno dítěte), co všechno může uvidět. Děti sedí v kruhu, uprostřed obrázky s jarní tématikou (kytičky, hmyz, který se po zimě probudil,…), Vyvolané dítko si vybere obrázek, pojmenuje ho a společně vytleskáme.

 

- Jazyková chvilkaDC – usměrňování výdechového proudu (nádech, dlouhý výdech -

                                           čicháme, jak voní kytička)

                                  GM – mračíme se jako zima (špulíme ústa), smějeme se jako

                                            sluníčko (široký úsměv)

                                  AC – jak dělá včela, moucha - bzzzzzzzz

                                  RC – rytmizace jarních písniček (travička zelená, Sluníčko, sluníčko,…)

 

- četba leporela Krtek a jaro – (pozorné vyslechnutí pohádky, rozvoj slovní zásoby, poučení z pohádky), ukázka obrázků k textu, doplňující otázky k pohádce, převyprávění pohádky. 

- hudebně pohybová písnička Volám Tě, sluníčko - (seznámení s novou písničkou, nácvik a zapamatování textu, použití hudebních nástrojů) 

 - písnička Voláme jaro - (seznámení s novou písničkou, nácvik a zapamatování textu, použití hudebních nástrojů) 

- hudební činnost – zpěv dětských písniček na přivolání jara – Travička zelená, Sluníčko, sluníčko, Prší, prší – klavírní doprovod, hra na Orffův instrumentář, vytleskávání rytmu, zpěv


  Podtéma: TAJEMSTVÍ KNÍŽEK (2. 3. 2020 – 6. 3. 2020)

      poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

 V průběhu mladšího školního věku patří pohádky k nejoblíbenějšímu čtení. Děti jim rozumí, protože svět pohádek je jejich světem. Čtení pohádkových příběhů je mimořádně důležité. Poslechem pohádek pomáháme rozvíjet myšlení, řeč, schopnosti souvislého vyjadřování, soustředění atd. Pohádky zvyšují dětskou představivost, fantazii a ovlivňují jejich city.

 Nabídka činností pro správný fyzický rozvoj.

Tanec s Ježibabou - tanec na hudbu podle předcvičování učitelky, schopnost nápodoby pohybů, procvičování lokomočních i nelokomočních pohybů, rozvoj pohybové koordinace

Básnička s pohybem „Moje knížka“ (viz níže) – správná reakce na pokyn a pohyb učitelky, uvolňování ramenního kloubu.

Překážková dráha – motivace: cesta k perníkové chaloupce. Velká perníková chaloupka z kartonu je cíl cesty. Chůze po lavičce, průlez tunelem, lezení na žebřiny a skákání po kamenech (kruhy). Rozvoj rovnováhy, koordinace, lokomočních pohybů, schopnosti vylézt na žebřiny, posilování svalstva nohou i rukou, zvyšování fyzické zdatnosti.

„Zlobivá žába“ – motivace: začarování dětí v žabky. Rozvoj fyzických schopností, pohybové koordinace. Vykonat jednoduchý pohyb podle učitelky za doprovodu básničky.

„Zakleté žabky“ – fyzický rozvoj a pohybová koordinace. Schopnost sedět na bobku.

„Princeznička na bále“ – děti sedí v kruhu, každé dítě dostane jeden korálek. P. učitelka posílá kruhem šňůrku, děti mají za úkol společně jeden po druhém navléknout korále pro princeznu. Motivace básničkou „Princeznička na bále“ (viz níže).

Cvičení s koblížkem – lokomoční i nelokomoční cvičení - přendávání koblížku z ruky do ruky (nad hlavou, mezi nohama, za zády), skákání přes koblížek, koblížek na bříško – klidné dýchání bříškem, zkusit v sedě udržet perníček mezi nohama, sednout si na koblížek apod.

„Prstové cvičení“ – motivace básničkou (viz níže). Rozvoj jemné motoriky, koordinace oko, ruka.

Grafomotorika a vizuomotorika – motivace „Cesta Koblížka“ –– nácvik na velké svislé ploše, sledování správného úchopu tužky.

Koblížek - výtvarná a grafomotorická činnost, rozvoj jemné motoriky, zvládnout krouživý pohyb zápěstí, správný úchop pastelky.

Tematické omalovánky – děti budou mít k dispozici spoustu omalovánek postav z pohádek

Hra s pískem, modelínou, zatloukání hřebíků –a jiné did. hračky - procvičování jemné motoriky

Jak si myjeme ruce – společně v kruhu si ukazujeme, jak si správně mýt ruce (reakce na danou virovou situaci). Zlepšit hygienické návyky dětí, uvědomění si důležitosti mytí rukou. Motivace básničkou: „To jsou prsty“.

 

Nabídka činností pro správný psychický rozvoj.

Hra „Do kolečka chodíme“ – použijeme obrázky pohádek, které děti znají, obrázky se dají doprostřed kruhu z dětí, chodíme do kolečka a říkáme básničku (viz níže). Po skončení básničky jedno vybrané dítě otočí obrázek v kruhu, společně pojmenujeme postavu či pohádku – rozvoj slovní zásoby, pozornosti, porozumění.

Opakování naučených písniček – rozvíjení schopnosti zapamatování si textu a pohybů, rozvoj pozornosti, řeči

„Žabka princezna“ (Jaro, léto, podzim, zima, K. Konvalinová, str. 136) – dramatizace pohádky, rozvoj poznávacích funkcí, rozvoj představivosti a fantazie, myšlenkové operace, schopnost soustředěně poslouchat pohádku.

„Práce s pohádkou Žabka princezna“ – rozvoj jazyka a řeči – výslovnost, gramatická správnost, porozumění, dorozumívání, vyjadřování. Rozvoj poznávacích funkcí, rozvoj představivosti a fantazie, myšlenkové operace, schopnost soustředění, pozornosti a paměti. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovídat na otázky.

              1. O kom byla pohádka?

              2. Kde žila žabka?

              3. Kdo poslouchal, jak žabka zpívá?

              4. Vysvobodil žabku?

              5. Kdo ví, jak dělá žabka?

              6. Které další zvíře znát, co žije ve vodě?      

              7. Ukažte, jak umíte skákat jako žáby.

 „O Koblížkovi“ – četba pohádky, rozvoj poznávacích funkcí, rozvoj představivosti a fantazie, myšlenkové operace, schopnost soustředěně poslouchat pohádku. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovídat na otázky.

Cvičení s koblížkem - rozvoj sluchového vnímání, procvičení předložek – dej koblížek před sebe, nad sebe, za sebe, pod sebe. Cvičení pomocí židličky – před židli, pod židli, na židli, vedle židle nad židli.

JV – chvilka     - AC - Hra: „Po lese si chodíme, co je v lese nevíme“ – napodobování zvuků zvířat

                            - DC - nácvik správného dýchání (zařazeno k rannímu rituálu při vítání s dětmi)

                            - GM – nápodoba pohybů rtů a jazyka – motivace zvířátky z pohádek a jinými                                               předměty

 „Jak to bylo pohádko“ – procvičení dějové posloupnosti. Srovnat obrázky pohádky dle časové posloupnosti. Pohádka „O koblížkovi“

Korunka pro princeznu – pracovní list – spojení korunky s jejím správným stínem. Procvičení zrakového vnímání, pochopení zadání úkolu, soustředění se na činnost.

„Pohádkové knihy“ – děti si z domova mohou donést oblíbenou pohádkovou knihu, diskuze a ukázka knížky, čtení pohádek z donesených knih. Rozvoj poznávacích schopností a funkcí, představivosti, fantazie, myšlenkových operací. Rozvoj jazyka, řeči, výslovnosti, gramatické správnosti řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování.

Motivační pohádka s maňásky – „Jak se chováme ke knížkám“ - Kašpárek – ukazuje dětem knížku, povídá o tom, co v knížkách je. Přijde kluk a ošklivě s knížkami zachází (šlape po nich, hází s nimi, čmárá do knížek a jednu dokonce roztrhl). Kašpárek vysvětluje, že tohle se nedělá a ukazuje, jak se knížka prohlíží a jak se ukládá na své místo. Během dne Kašpárek kontroluje knihovničku, jestli v ní jsou knihy srovnané.

„Balonkový baron“ – sponzorský dar, oslava narozenin chlapečka ze třídy Koťátek – společná akce, vystoupení balonkového barona

Přirozené pozorování - blízkého prostředí a život v něm, okolní příroda, kulturní i technické objekty, vycházky do okolí MŠ.

Poučení o možných nebezpečných situacích na silnici – během vycházek do okolí MŠ. Poučení o správném přecházení přes silnici, učíme se rozhlížet přes silnici.

Pozorujeme počasí – sledování rozmanitostí a změn v přírodě.

Při běžných denních aktivitách - vést děti při běžných aktivitách, aby si všímaly věcí kolem sebe (např. při pobytu venku), aby se je snažily popsat, jaké jsou (barva, tvar, velikost, materiál atd.) kolik jich je. - hovořit s dětmi o věcech kolem nich a postupně je vést např. k zobecňování, používání nadřazených a podřazených pojmů (Lžíce, nůž, vidlička – co je to dohromady? Příbor. Které druhy zeleniny znáš? Čemu se říká dopravní prostředky, vyjmenuj některé atd.)

 

Básnička s pohybem – „Moje knížka“

Knížka se maluje, knížka se píše,                     (malujeme před sebou velké kruhy)

zveme vás do tajů kouzelné říše                      (hluboký předklon, předpažíme)

Knížka se maluje, knížka se píše,                     (malujeme před sebou velké kruhy)

za naší pohádkou půjdeme tiše.                      (chůze po špičkách)

svou knížku otevři, spočítej slova,                  (znázorňujeme otevřenou knihu)

obrázky prohlédni zase a znova.                      (otočka kolem své osy)

Princeznička na bále

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory
nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

Prstové cvičení – ruce jsou zaťaté v pěst a rozvíráme dlaně

Bliky, bliky, blikáme,

světlo ve tmě děláme.

Když vůbec nic nevidíš,

blikni, a tak rozsvítíš.

ÚNOR 2020

Téma: Co už umím  - v ZŠ jarní prázdniny (24.-28.2.2020)

-  zařazování co nejvíce pohybových činností v tělocvičně   i při pobytu  venku, volný výběr dětí z nabízených činností, opakování dovedností, které děti už umí – dále je rozvíjí, zdokonalují

Opičí dráha – chůze po trase, zdolávání překážek, rozvoj hrubé motoriky, stabilita

Hmatové hádanky – didaktická hra – děti mají za úkol vyndat ze sáčku velkou či malou věc, apod. s obměnami (kolo, talířek, kostky,..) – rozvoj představivosti, hmatové vnímání

Kdo jsem? – opakování – umět se představit: celé jméno, svůj věk, kde bydlím, jména rodičů, sourozenců

Večerníčkův kvíz - skluzavka, látkový tunel, slalom, plazení po lavičce po břichu, chůze ve dřepu, slalom, chůze po laně, podlézání tyče, schůdky z polykarpovek, přeskoky lana apod. BOZ – dostatečný prostor, zajištění bezp. U rizikových stanovištích, předem domluvit pravidla, poučení dětí, žíněnka při seskoku

Hra Chodí pešek okolo – hra s říkankou: Chodí pešek okolo,

                                                                         Nedívej se na něho,

                                                                         Kdo se na něj koukne,

                                                                          Toho Pešek bouchne,

                                                                           Ať je to ten, nebo ten,

                                                                          Praštíme ho koštětem!

-zvolený ,,Pešek“ si vybere dítě, kterého se dotkne a následně musí vybrané dítě peška chytit – reakce na signál, postřeh, pochopení pravidel hry


  Podtéma: HÁDEJ, KDO JSEM - 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

- společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě soutěže a hry

 

Nabídka činností:

- PH „Paleček a obr“ – společná hra s míči - obr honí palečka. Procvičení podávání míče, manipulační činnost, spolupráce.

- Karnevalový tanec – volný tanec na hudbu, rozvoj spontánního pohybu, orientace v prostoru, rozvoj hrubé motoriky, procvičování lokomočních i nelokomočních činnost

- Karnevalová soutěž – pohybové soutěžní úkoly – na lžíci nést vajíčko, to nesmí spadnout, chůze s vajíčkem od kuželu ke kuželu. Manipulační činnost, soustředění, zvládnout prohru.

- Hra s padákem – podbíhaná – procvičení rychlosti a obratnosti.

- Pohybová básnička „Šašek dělá legraci“ a „Šašek“(viz níže) – fyzický rozvoj dítěte, rozvoj pohybové koordinace, provádět jednoduché pohyby podle učitelky za doprovodu básničky

- Prolézání „ohnivými“ obručemi rozvoj hrubé motoriky, rozvoj pohybové koordinace, lokomoční činnost – lezení.

- Házení míčků na cíl (do kbelíku) – hod horním obloukem, procvičení hodu, procvičení ramenního kloubu nelokomoční činnost

- Domečky – (obruče) – tanec na hudbu, když hudba přestane hrát, každý si najde svůj domeček, orientace v prostoru, reakce na pokyn, lokomoční činnost

- PH „Zlatá brána“ - lokomoční činnost – chůze v prostoru, spolupráce s ostatními, orientace v prostoru, schopnost pochopit pravidla

- PH – „Vodník“ – procvičování lokomočních i nelokomočních dovedností.

- Zlatovláska – navlékání korálků – rozvoj jemné motoriky, soustřední se na činnost

- Motivační cvičení s míčem – motivační říkanky, napodobování pohybu, nácvik úchopu míče, prostorové pojmy

- Grafomotorika – motivace obrázkem klauna – děti dodělávají vlasy klaunovy – nácvik paprskovité čáry, procvičujeme správný úchop tužky, plynulost čáry, uvolněnost celé ruky a paže. Nácvik nejprve na velké ploše, poté na pracovním listu.

- Omalovánky – Na téma karneval – klauni, masky, korunky pro princezny, princezny, princové, spidermani, batmani apod. – správný úchop tužky, snaha zaplnit plochu, manipulační pohyb, rozvoj jemné motoriky

- Volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě – rozvoj volního pohybu, prostor pro samostatnou hru na základě vlastní volby dětí

- Upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem – motivační báseň „To jsou prsty“

- Náš karneval – radostné prožití karnevalu, dopoledne plné tance, veselí a soutěží, promenáda masek, vyvrcholení příprav

- Masopustní koláče – procvičování předmatematických a předfinančních dovedností

- Obličeje – dokreslování detailů obličejů masek indiána, klauna rozvoj orientace v tělním schématu

- Moje maska – děti v kruhu představí svou masku, kdo jsou, z jaké pohádky jsou, pojmenují barvy svého oblečení apod. Rozvoj řeči, komunikace, nebát se mluvit před ostatními.

- Opakování naučených básniček – schopnost znovu vybavení si textu, rozvoj dlouhodobé paměti

- Karnevalové soutěže – schopnost pochopit pravidla samotné hry i pravidla soutěže, zvládnout prohru

- Máme tu masopust (viz níže)-  seznámení s písničkou, nácvik písně. Procvičení výslovnosti, řeči, rozvoj slovní zásoby, paměti, soustředění.

- Čáp ztratil čepičku – hra na procvičování a opakování barev

- Jazyková chvilka –    DC - foukáme do bublifuku, nácvik správného dýchání, použití síly dechu

                GM - smutný pejsek a veselý kašpárek – motivace básničkou: „Já se směji tuze rád, se smíchem jsem kamarád“

                           cvičení s jazykem (pan domácí), gymnastika mluvidel,      rozhýbání mimických svalů

               AC - hra na zvířátka nápodoba zvuků, procvičení hlásek

               RC - vytleskávání názvů karnevalových masek

- VV – výzdoba třídy na karneval

- Písničky z  CD -  získávat vztah k taneční hudbě, hledat rytmus a dynamiku, rozvoj spontánních pohybů

- CČČD – poslech masopustních příběhů a příběhů o karnevalu, ukázka obrázků,

- Lidové tradice – seznámení s tradicí masopustu

- Staráme se o ptactvo v zimě – péče o ptáčky, sypání do krmítek, rozvoj empatie ke zvířatům, schopnost pomoci druhým, mít ponětí o tom co, zvířata jedí

- Pozorujeme počasí – napadl, nebo roztál sníh, fouká vítr, svítí slunce, co bude po zimě?, vnímání střídání ročních období, využití obrázků i pobytu venku

 

Pohybová básnička Šašek

Když se tahá za šnůru, leze šašek nahoru.
(dřepíme, rukama jakoby šplháme nahoru)

Vyhazujeme rukama,
(stojíme a upažujeme a připažujeme)

vykopává nohama,
(vykopáváme střídavě jednu a druhou nohu vpřed)

rolničkami zazvoní
(hlavu ukláníme střídavě k jednomu a druhému rameni)

a potom se ukloní

(předkloní se, ruce jsou volně)

 

Pohybová básnička: Šašek dělá legraci

Šašek dělá legraci,                    děti pochodují na místě

má to přece na práci. 

Rozhazuje rukama,                   rozhazují rukama

vykopává nohama.                   třepají nohama

Zadečkem si zavrtí,                  vrtí zadečkem

a pak mává na děti.                  mávají

Široce se usměje,                     usmějí se

hezký den ti popřeje.               děti si navzájem podají ruce a přejí si  hezký den


  Podtéma:  Hrajeme si na pohádku  (10. 2. 2020 – 14. 2. 2020)

 

Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky,

všichni už se na nás ptají! Tak už pojď, ať nečekají.

 Rozvoj pohybových schopností:

- sbírání drobečků po Jeníčkovi a Mařence – (lokomoční činnost, manipulační pohyby, úchop, rozvoj zrakového a hmatového vnímání, orientace v prostoru, spolupráce) – děti sbírají papírové drobečky po herně, společně je dávají do košíčku 

- pohybové cvičení - vyhlížíme světýlko v lese – (nácvik lezení do výšky, koordinace pohybů, překonání strachu, lokomoční pohyb) – žebřiny 

- oslavný tanec „Utekli jsme ježibabě“ – (rozvoj spontánního pohybu, orientace prostoru, rozvoj hrubé motoriky, lokomoční činnost) – volný tanec na hudbu – Dáda Patrasová – Ježibaba 

- Jak kdo dělá – (schopnost nápodoby pohybů, pohybové koordinace, představivosti, pozornosti) – nápodoba - jak chodí ježibaba, zvířata, co žijí v lese, jak poskakují Jeníček s Mařenkou, jak táta kácí stromy,… 

- PH Cesta k perníkové chaloupce – (rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, procvičování lokomoce) – překážková dráha – prolézání tunelem, přelézání překážky, přechod přes lavičku, slalom 

- PH Jeníček s Mařenkou utíkají před ježibabou - (rozvoj hrubé motoriky, orientace v prostoru, procvičování lokomoce, pochopení pravidel hry) – hra na honěnou – kdo má babu, dá si na hlavu ježibabí šátek 

- PH Na ježibabu – (rozvoj hrubé motoriky, lokomoce, pochopení pravidel hry, rozvoj postřehu) – děti sedí v kruhu, uprostřed sedí ježibaba, která drží v rukou perníček (balon), vyvolané dítě z kruhu vejde „dveřmi“ do kruhu a v naprosté tichosti vezme ježibabě perníček, vyběhne z kruhu, oběhne ho a zpět dveřmi se vrátí zpět. Takto se vystřídají všechny děti (Jeníčkové a Mařenky) 

- hudebně pohybová písnička „Byla jednou jedna bába“ – (rozvoj pohybové koordinace, nápodoba pohybů)

- volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě 

- upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem 

Rozvoj myšlení a řeči 

- individuální činnosti – logopedické chvilky, stavebnice, Albi tužka, stolní hry (pexeso, domino), upevňování návyků sebeobsluhy, upevňování kamarádských vztahů 

- práce s Albi tužkou – kniha Večerníčkovy pohádky (poslech pohádky, orientace v knize, práce s interaktivní knihou, rozvoj lásky ke knize) – poslech známých pohádek, možnost kvízu 

- seznámení s knihou „Knížka- H. Tullet“- (přirozený rozvoj pozornosti, orientace na ploše, číselných představ a zrakového vnímání), knížka na každé stránce poví, co s ní máte udělat 

- Perníková chaloupka – využití obrazu pro práci na magnetické tabuli a 6 dějových obrázků jdoucích za sebou (rozvoj slovní zásoby, plynulosti řeči, časová posloupnost), děti popisují, co vidí na obrázku, řadí obrázky podle časové posloupnosti, převypráví pohádku dle obrázků 

- hra „Pomíchané pohádky“ – (rozvoj zrakové diferenciace, rytmizace slov, znalost pohádky), děti sedí v kruhu, na koho ježibaba (učitelka) ukáže, ten si vybere  uprostřed kruhu kartičku s piktogramem, který souvisí s pohádkou Perníková chaloupka (kartiček je více, např. z pohádky Červená karkulka, O řepě,…, dítě musí správně vybrat, pojmenuje ho a společně ho vytleskáme.

 

- Jazyková chvilkaDC – usměrňování výdechového proudu (nádech, dlouhý výdech

                                          foukáme na oheň)

                                  GM – mračíme se jako čarodějnice (špulíme ústa), smějeme se jako

                                            Jeníček (široký úsměv)

                                  AC – hra na zvířátka – nápodoba zvuků zvířat, procvičení hlásek

                                  RC – vytleskávání rytmu dětských říkanek (Paci, paci, …)

 

- námětová hra dětí – Perníková chaloupka – společné vytvoření chaloupky, společná hra dětí

- četba a dramatizace pohádky „Perníková chaloupka“ – (pozorné vyslechnutí pohádky, rozvoj slovní zásoby, poučení z pohádky), ukázka obrázků k textu, doplňující otázky k pohádce, převyprávění pohádky, jednoduchá dramatizace  pohádky, pomůcky: loutky Jeníček, Mařenka, ježibaba 

Byla jednou jedna bába

Byla jednou jedna bába

a to byla ježibaba.

Měla v lese chaloupku

s muří nožkou na sloupku.

Znala kouzla, znala čáry,

jednou řekla „čáry máry“.

Přečetla to v notesu

a už jela do plesu.

Bába byla jako kráska,

svěží jako sedmikráska,

a než sýček zahoukal,

princ se do ní zakoukal.

Svatba byla o půlnoci,

bába měla prince v moci,

bylo by tak ještě dnes,

kdyby ji čert neodnes.


  Podtéma: VÝPRAVA ZA TUČŇÁKY

3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 

- poznávání jiných krajin a zajímavých zvířat, poznávání života tučňáků – kde žijí, jak žijí, co jedí, rozvíjení komunikačních schopností, experimenty s ledem, rozvoj fantazie a hry jako takové

 

Pohybová hra „Utíkej tučňáku“ – motivace: obrázkem tučňáka a tuleně, příběh o životě tučňáka. Procvičení rychlosti, obratnosti, správné reakce na signál a orientace v prostoru.

V herně jsou rozmístěné bílé kruhy (domečky tučňáka). P. učitelka zpívá písničku „Tučňáci“, děti chodí v rytmu mezi domečky. Na signál – tuleň si děti musí stoupnout do kroužku. Kroužky postupně ubývají.

Pohybová pohádka Tučňáci – pohádka o tučňácích s pohybovým zapojením dětí. Nácvik lokomočních dovedností, protahovací cviky, posilování svalstva.

Hrajeme si na tučňáky varianta 1 – rozvoj lokomočních dovedností – chůze jako voják, kolíbavá chůze. Motivace: obrázkem a písničkou o tučňácích.  

Hrajeme si na tučňáky – varianta 2 – děti si mezi kolena vloží pěnový váleček a zkouší s ním jít a zároveň ho nohama udržet – procvičení chůze s předmětem mezi koleny, posilování svalstva nohou a koordinace nohou

Cesta za tučňáky – chůze po balanční dráze, rozvoj koordinace a rovnováhy. Motivace vytvořenou zimní krajinou, mořem a obrázky tučňáků a tuleně. Cvičení v tělocvičně MŠ.

Rybolov – chytání velkých ryb na háček, rozvoj koordinace ruky i trpělivosti.

Tučňáku, schovej se domů – nácvik grafomotoriky a vizuomotoriky na velké svislé ploše a poté na pracovním listu, oprava správného úchopu tužky, motivace obrázkem tučňáka a iglú, předkreslená cesta, po které musí tučňák jít

Didaktická pomůcka tučňáci – využití didaktické pomůcky tučňáků, rozvoj předmatematických dovedností, počítání, pojmy první, poslední, třídění tučňáků, řazení tučňáků do řad dle předlohy, střídání dvou až tří barev dle věku dítěte, pojmenovávání barev.

Obrázky zvířat žijících za polárním kruhem - popis obrázků, rozvoj komunikace, řeči, zvětšování slovní zásoby, sluchového vnímání, vědomostí, paměti, soustředění

Prohlížení knížek – rozvoj zrakového vnímání a porozumění mluvenému slovu. Vyhledávání v encyklopediích.

Písnička „Tučňáci“ – rozvoj rytmického cítění, paměti, výslovnosti, slovní zásoby, soustředění – viz níže

JV chvilka – RC – vytleskávání slov spojených s tématem         

                        DC -  opakování básničky „Vločka“

                        GM – napodobování pohybů úst a jazyka – motivace pohádkou o tučňákovi (jazyk), který žije v puse

                                   - vyjde ven – vypláznout

                                   - podívá se, jestli svítí slunce (vypláznutý jazyk nahoru)

                                   - jestli není bláto (vypláznutý jazyk dolu)

                                   - čistí své hnízdo (přejíždět jazykem po zubech)

                                   - hraje na schovávanou (bouličky do tváří)

                                   - seká venku trávu (kmitání jazyk od koutku ke koutku)

                                   - myje okna (jazykem okolo úst, přejíždět po rtech)

Vybarvování tematických omalovánek – správné držení tužky, schopnost zaplnit plochu, dokončovat činnost

Stavba Antarktidy – výroba umělého sněhu – smíchání pěny na holení a prášku do pečiva, figurky zvířátek, polystyren apod.

Hra na Eskymáky a výroba velkého iglú – hra v iglú, společné chytání ryb

Výroba společného iglú – tiskání velkou houbou bílou temperovou barvou

Výroba ryb – na zavěšení před iglú – úlovek Eskymáků, malování temperovými barvami na vystřižený karton ve tvaru ryby, zavěšení dle obrázku níže

Výroba tučňáka – lepení papíru dle vzoru, otisk rukou jako nohy tučňáka

Experimenty -  výroba sněhu – smíchání prášku do pečiva a pěny na holení

                        - pozorování ledu – led ve vodě, zmražený tučňák v ledu – pozorování jeho vysvobozování (tání ledu)

Dopravní výchova – na vycházce – opakování zásad správného přecházení (silnice, koleje).

Volný pohyb venku – chůze, běh, pohybové hry – Na honěnou, Na schovávanou, Na ovečky apod. Před pobytem venku opakování bezpečnostních pravidel – neběhat s klacky, neházet kameny ani písek, na průlezku nevynášet žádné předměty, při lezení nahoru se se držet, držet se na houpačce, nesedat na mokrou zem apod.


LEDEN 2020

  Podtéma: Jak zvířátka v zimě žijí

            (27. 1. 2020 – 31. 1. 2020) 

Rozvoj pohybových schopností:

- zajíci skáčou ke krmelci – (lokomoční pohybové činnosti) – překážková dráha (přelézání, podlezání, prolézání tunelem, lezení po lavičce, poskoky snožmo 

- let ptáčků – (hudebně pohybové cvičení, rozvoj hrubé motoriky, sluchového vnímání ) – rytmizovaná chůze a běh v různém tempu – zrychlování, zpomalování podle bubínku 

- pohybová hra Zajíčci a vlk – (rozvoj hrubé motoriky) - honička – vlk postupně vychytá všechny zajíčky 

- pohybová hra Zajíček v své jamce – (rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů) 

- báseň s pohybem „Vrabec“ – rozvoj schopnosti napodobit pohyb 

- hudebně pohybové cviční „Sněhuláci – Míša Růžičková (youtube - https://www.youtube.com/watch?v=lZExYJbqVP8) - rozvoj hrubé motoriky, smyslu pro rytmus, nápodoba pohybů 

- sluchová hra „Co je to za zvířátko?“ – (sluchové cvičení bez využití zraku, rozvoj sluchového vnímání) – poznávání hlasů zvířat (youtube Zvuky domácích zvířat https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y) – kachna, kočka, kůň, koza,… 

- společný grafomotorický list „zvířecí stopovaná“ – děti hledají, kterému zvířátku patří jaké stopy (uvolnění ruky, zápěstí, IČ s dětmi), hledání stop zajíce, srnky, ptáčka 

- výtvarná činnost – rozvoj jemné motoriky - omalovánky se zimní tématikou 

- upevňování základů sebeobsluhy – oblékání a svlékání oděvu, věšení na háček, ramínko (starší děti), oblékání čepice, šály, rukavic, udržování pořádku v oblečení, skládání a ukládání do skříňky 

- přirozený volný pohyb ve třídě a zahradě MŠ 

Rozvoj myšlení a řeči

 

- práce s Albi tužkou – kniha Svět zvířat – vyhledávání různých obrázků – kvíz z knížky, seznámení se s novými zvířaty, (práce s knihou, rozvoj lásky ke knize, rozvoj prostorové orintace – např. najdi zvířátko, které je nahoře,…)

 

 

- jazyková chvilka – DC – vrabec se chystá odletět (prodloužený nádech, výdech)

                                   GM – špulení rtů tváří – zobáček

                                   AC – procvičení hlásky Č – čimčarara čim čim čim

                                   RC – rytmizace dětských písní a básní      

 

- krmení pro ptáčky – společná výroba krmení pro ptáčky – spolupráce s ostatními, pomáháme si; ruličku od toaletního papíru pomažeme arašídovou pomazánkou a následně ji obalíme v ptačím zobu pro volně žijící ptáky, přivážeme provázek

 

- krmení pro kačenky – společná příprava krmení – děti si natrhají starší pečivo (chléb, rohlíky – rozvoj jemné motoriky)

 

- písnička „Bude zima, bude mráz“ a „Vrabec a sýkorka“ – seznámení s novými písněmi o ptáčcích, společný zpěv, hra na Orffův instrumentář 

- četba a dramatizace pohádky „Jak zvířátka našla domov“ – poslech veršované pohádky o zvířátkách v zimě, doplňující otázky k pohádce, převyprávění pohádky, pomůcky: loutky zvířátek 

- výtvarná činnost – „Veverka na větvičce“ – děti si vybarví veverku a následně ji dolepí do ruky oříšek, práce s temperovými barvami, pastelkami 

- návštěva dětského představení v kině 

-- jak se o zvířátka staráme v zimě, jak zvířátka přečkávají zimu (souvislé vyjadřování, řešení problému) – rozhovor s dětmi o tom, čím v zimě zvířátka krmíme, jak můžeme pomoci myslivci v péči o zvířátka (sběr kaštanů na podzim…), co uděláme, když najdeme poraněné zvířátko 

- zavěšení vyrobeného krmiva (ruliček) pro ptáčky na stomečky + pozorování ptáčků (jáké druhy létají ke „krmítku“) 

- krmení kačenek u vody 

- pozorování stop zvířátek ve sněhu při vycházkách (kačen, ptáků,…) 

- individuální činnosti – logopedické chvilky, konstrukční stavebnice, Albi tužka, stolní hry (pexeso, domino), upevňování hygienických návyků, upevňování kamarádských vztahů


  Podtéma: ZIMNÍ HRÁTKY (20.1.2020 – 24.1.2020)

- seznamování se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru

Pohybové aktivity:

 „Koulovaná“ – děti zmačkáním bílého papíru vytvoří papírovou kouli (rozvoj jemné motoriky, pohybu v prostoru, hodu na cíl)

Pohybová hra „Na vločku“ – rozvoj rychlosti, obratnosti, správné reakce na signál a orientace v prostoru.

„Trefa na cíl“ – využití papírových koulí z předchozí hry. Úkolem dětí je trefit se do připravené nádoby a do zavěšeného sněhuláka. Rozvoj hodu na cíl, přesnosti pohybu ruky a pohybu v ramenním kloubu.

Pohybová básnička – „Vločka“ (viz níže) – rozvoj lokomočních pohybů, koordinace pohybů, schopnost nápodoby pohybů.

Pohybové básničky„Chumelenice“, „To to zebe“, „Rampouch“ a „Na saních“ (viz níže)

Pohybová písnička z CD „Sněhuláci“ – rozvoj hrubé motoriky, rytmického cítění, schopnost napodobit pohyb.

Rozvoj rovnováhy – chůze po připravené balanční dráze

Pohybová hra „Sněhulák“ – nácvik skoku snožmo. Společný pohyb v kruhu dle textu písničky, uprostřed stojí dítě (Sněhulák). Na konci písničky má sněhulák někoho chytit, vzhledem k věku dětí si Sněhulák na konci vybere kamaráda z kruhu, kterého chytí za ruku, toto dítě se pak stává sněhulákem. Dítě sněhulák si může zapůjčit hrnec, nos a bílé tičko s knoflíky

„Grafomotorika“ – „Padající vločka“ a „Sněhuláci“ – motivační básnička „Vločka

 „Sněží“- rozvoj jemné motoriky. Trhání krepového papírů (procvičení svalů prstů a špetkového úchopu). Po dokončení trhání, vyhození papírů do vzduchu – nápodoba sněhu. Sbírání kousků papíru – špetkový úchop.

Jemná motorika – posilujeme svalstvo ruky (prstů i dlaní) – mačkání bílého papíru (vytváření sněhových koulí), umisťování koulí do kruhů, vznikne sněhulák, dále při výtvarné činnosti – natírání doktorských špachtlí a lepení knoflíků nebo vloček (trénujeme špetkový úchop). Motivovat děti k did. hrám rozvíjejících jemnou motoriku.

 

Rozvoj rozumových schopností:

JV – chvilka ­   DC – motivační básnička „Vločka“ (viz níže), foukání do bílého peříčka

                        AC – nápodoba sněhuláka (uč. se obleče do kostýmu sněhuláka, dělá legrační grimasy podporující mimické svalstvo, svalstvo rtů, tváří, jazyka a děti ji napodobují

                        RC – rytmizace slov spojených se zimou, zimními hrami a sporty, motivace obrázky

Prohlížení obrázků zimních sportů – popis obrázku (každý den pouze jedna zimní činnost vzhledem k věku dětí a udržení jejich pozornosti). Rozvoj komunikace, porozumění, slovní zásoby, paměti, pozornosti.

Opakování zimních písní „Padá sníh“, Sněží“, „Kos a vrána“ – rozvoj paměti, slovní zásoby, výslovnosti, pozitivní naladění dětí.

Seznamujeme se se zimními hrami a sporty – stavíme hranatého sněhuláka (z papírových krabic obalených bílým papírem), koulování (děti si samy zmačkají bílý papír, zkouší se trefit do sněhuláka Olafa zavěšeného v prostoru), sáňkování a bobování (ukázka sání a bobů – upozornění na nebezpečí rychlé jízdy, pozor na náraz (písnička „Padá sníh“ – náraz do stodoly, názorná ukázka pádu a nárazu s figurkami), lyžování - prohlídka a vyzkoušení opravdového lyž. vybavení, bruslení – prohlídka vybavení.

Rozvoj fantazie a tvořivosti – při ranním příchodu dětí – děti hledají v herně papírové sněhuláčky ze čtvrtky, poté si je dle vlastní fantazie vybarví - Motivace: p. uč. převlečená za sněhuláka, děti pomáhají sněhulákovi hledat kamarády.

Opakování základních barev – použijeme velkou did. pomůcku 4 sněhuláků. Každý sněhulák má určitou barvou vybarven hrnec, stejnou barvou pak knoflíky na dvou zbylých koulích. Děti mají za úkol, sněhuláky správně sestavit. Barvy pojmenováváme, vytleskáváme.

Seznámení se správným oblečením na zimu, odůvodnění - Motivační pohádka „O chlapci, který se nechtěl oblékat“ – ponaučení se z příběhu, využití maňáska chlapce, dramatické vyprávění, zapojení dětí do příběhu

Pozorování počasí – proč někdy sníh je, jindy není, jakou má barvu, jaký je na omak.

Pozorování přírody (živé i nežové), poznávání budov v okolí MŠ.

Dopravní výchova – zásady správného přecházení (silnice, kolejí).

Opakování bezpečnostních pravidel na zahradě v rámci RK i na zahradě – držet se na houpačce, neházet kameny, nebrat kamínky pod houpadly, neběhat s klacky a nebouchat s nimi, neházet pískem, nestrkat do kamarádů, nebrat žádné předměty na průlezku, nepodávat si je ze spodu nahoru, na průlezku se držíme také rukama, dolu po klouzačce jezdíme pouze po zadečku, nestojíme pod klouzačkou, nevykláníme se přes zábradlí.

 

Podpora kamarádských vztahů mezi dětmi – opakovat, jak se k sobě chováme, pomáhat řešit konflikty, vysvětlovat dětem vzniklé situace a vést děti k jejich správnému řešení. Pomáhat dětem při hře s kamarádem, učit je, že hračky jsou společné, že si je půjčujeme, nikomu z ruky je nebereme.

Podporovat děti v komunikaci mezi sebou, umět se také slovně bránit, umět říci ne, pokud se mi něco nelíbí, umět si říci o pomoc.

 

VV výroba sněhové vločky – děti si natřou bílou barvou doktorské špachtle, po zaschnutí polepí knoflíky nebo vražené vločky, za pomocí uč. slepí tři klacíky k sobě a vznikne vločka.

 


Podtéma: ZEM POD SNĚHEM

            (13. 1. 2020 – 17. 1. 2020) 

Rozvoj pohybových schopností:

 - pohybová hra „Na mrazíka“ - mrazík dotknutím mrazí děti až do úplného vychytání, (rozvoj lokomočních dovedností, orientace v prostoru)

 - pohybová hra „Sníh“ – děti utvoří v menších skupinkách kruh, do každé skupinky dáme nafukovací balonek. Úkolem každé skupinky je udržet balonek co nejdéle ve vzduchu - pinkají si (rozvoj hrubé motoriky, prostorové orientace, spolupráce).

 - pohybová hra „Koulování“ – vytvoření sněhových koulí zmuchláním papíru, házení koulí do určitého místa, trefit se do vymezeného prostoru, shazování kuželek (rozvoj jemné motoriky – práce s papírem, koordinace ruky a oka, rozvoj hrubé motoriky)

 - pohybová hra „Na lachtana“ – přitahování na lavičce, plazení po zemi, odstrkávání dlaněmi (rozvoj hrubé motoriky)

 - pohybová improvizace na téma Zima (Vivaldi – Čtvero ročních období) – děti začínají vleže, postupně vstávají, tančí na hudbu, rozvíjení fantazie – pokud bude potřeba děti vést, tančíme např. jako medvědi, sněhové královny, Eskymáci,…

 - báseň s pohybem „Sníh“ (procvičení koordinace celého těla, schopnost nápodoby pohybů)

 - námětová hra „Pod sněhem“ – prostor ve třídě vytvořený z prostěradla nebo bílého krep. papíru - stavba sněhových závějí - rozvíjení vlastní představivosti, iglú – z kartonových cihliček – hra „Na Eskymáky“, koulování pap. koulemi

 - písnička a taneční hra „Dovádění s mrazíky“ - děti utvoří dvojice, tančí a zpívají (rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů, vnímání hudby)

 - grafomotorika – společná grafomotorika na velkou plochu – „sněhulák“ – uvolnění zápěstí a ramenního kloubu

 - volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě

 - upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem

 

Rozvoj myšlení a řeči

- hra „Zimní královna“ – děti sedí v kruhu, předávají si korunku z hlavy na hlavu, při tom hraje hudba. Když hudba přestane hrát, dítě, které má korunku, si vybere uprostřed obrázek (se zimní tématikou), pojmenuje ho a společně ho vytleskáme (rytmizace)

 

- četba pohádky „Dva mrazíci“ – povídání o příběhu, doplňující otázky, ukázka obrázků, loutek mrazíků (rozvoj komunikace, slovní zásoby)

 

- básnička tvořená z piktogramů „Sněhulák“ – děti se učí novou básničku pomocí piktogramů

 

- básnička „Rukavičky“ (rozvíjení paměti)

 

- píseň „Padá sníh“ doprovod na Orffovy hudební nástroje

 

- výtvarná činnost – „rukavice“ – práce s temperovými barvami, pastelkami; děti pomocí prstu namočeného v barvě nebo ušní tyčinky „oťupkají“ obrys rukavice a následně dotvoří dle vlastní fantazie pomocí pastelek (rozvoj jemné motoriky)

 

- výtvarná činnost „Zimní královna Elsa“ – vybarvení omalovánky a dolepení koleček na šaty (rozvoj jemné motoriky)

 

- omalovánky se zimní tématikou

 

- jazyková chvilka – DC – meluzína (nádech nosem, při výdechu uíííííí)

                                   GM – nafukování tváří – střídavě nafukovat levou a pravou tvář, obě

                                   AC – klepeme se zimou „zzzzz“

                                   RC – rytmizace dětských písní a básní       

 

- individuální činnosti – logopedické chvilky, konstrukční stavebnice, Albi tužka, stolní hry (pexeso, domino), upevňování návyků sebeobsluhy

 - vytváření obrazců ve sněhové pokrývce

- pozorování, jak padá sníh, poznávání sněhu, že studí, taje, stavění sněhuláka, andílek ve sněhu, stopy ve sněhu, hry ve sněhu… (pokud napadne sníh J)


  Podtéma: PŘÍBĚH HRAČEK (6.1.2020 – 10.1.2020)

 Rozvoj pohybových schopností:

- Pohybová hra na auta – běháme po vyznačené trase – reagujeme na barvu na plácačce – červená stát, zelená můžeš jet. Rozvoj lokomočních dovedností, orientace v prostoru, správná reakce na signál.

- Pohybová hra s medvídky – děti si nejprve s medvídky zacvičí a poté si s nimi zahrají hru. Děti drží medvídky v ruce, medvídci jsou ve čtyřech barvách, chodíme po třídě, na znamení (cinkání zvonkem ve stejné barvě a s vyslovením názvu barvy) se rychle seběhnou děti se stejnou barvou medvídka – rozvíjení prostorové orientace, udržení pozornosti, soustředění se na činnost, poznávání barev.

- Pohybová hra za doprovodu klavíru – děti na zvuk klavíru běhají dokola, když se přestane hrát, děti reagují na pokyn – udělej dřep, sedni si, lehni si, ruce nad hlavu, chyť kamaráda za ruku, napodobování zvířat, …

- Pohybová básnička – „Rozcvička“ – procvičení koordinace celého těla (viz níže).

- Cvičení s balónky – protahovací cvičení. Děti cvičí dle vzoru a pokynů učitelky.

- Grafomotorika – omalovánky – motivace tištěným obrázkem ke kresbě, slovní motivace k volné kresbě, pojmenovávání obrázků hraček, básničky na procvičení a masáž prstů.

-Volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě

-Upevňování hygienických návyků – mytí rukou po WC a před jídlem – báseň „To jsou prsty“

 

Rozvoj myšlení a řeči

- Povídání o Vánocích – děti mají prostor vyprávět své zážitky z Vánoc, podle svých možností – rozvoj komunikace, poslechu kamarádů, co vypráví, neskáčeme si do řeči, trpělivost až na nás přijde řada. 

- Počítání medvídků – procvičení předmatematických dovedností, jednoduché počítání, pojmy první a poslední. Procvičení tvoření řad – střídání dvou barev, st. děti střídání tří barev. Postavení medvídků do řady dle vzoru, pokračování v započaté řadě.

- Vyprávění O třech králích – ukázka obrázků, kniha „Betlém“, didaktické obrázkyrozvoj sluchového vnímání, pochopení mluveného slova – příběhu, rozvoj slovní zásoby.

- Hračky od Ježíška – děti přináší ukázat svoje hračky, pojmenujeme je společně, z čeho jsou hračky vyrobené, jak se k hračkám chováme.

- Příběh o nechtěné hračce – krátká dramatizace o nechtěné hračce. Poslech vyprávění, konverzace, ponaučení z příběhu, zhodnocení pocitů, jak se hračka cítila, projev soucitu, smutku, strachu o hračku apod.

- Kam co patří? - vybereme ve třídě několik hraček, kousků skládaček, dáme je do krabice, postupně pak vyndáváme a děti určují, kam patří.

Jazyková chvilka:

DC - Jede mašinka – nádech, fouká z komína – výdech, a syčí – s,s,s,s,s,s,s

GM - Z okénka kouká strojvedoucí – vystrčíme jazyk, zamáváme mu – jazyk ze strany na stranu

 AC - Jak dělá mašinka – šššššš, jak houká – úúúúúúú, jak cinkají koleje – bim,bam

RC - Co jsme dostali od ježíška? Děti říkají hračky – společně opakujeme a vytleskáváme, starší děti zkouší vytleskat samy

- Individuální činnosti – logopedické chvilky, Logiko primo, skládání puzzlí, prohlížení knih apod.

- Cvičení s balónky – pojmy před, za, pod, nad

 - Opakování písničky „Sněží, sněží“ – doprovod na triangl

- Nácvik nové písně – „Padá sníh“ (viz níže)doprovod na hudební nástroje

- Výtvarná činnost      - Sněhulák – kresba temperovou barvou, lepení detailů

                                   - Společný obraz – zimní strom – kresba temperovou barvou

PROSINEC 2019

  Podtéma: KDYŽ ZAVONÍ CUKROVÍ (9.12.2019 – 20.12.2019)

- poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

Pohyb je pro děti velmi důležitý, proto ho zařazujeme do každodenních činností:

Pohybová básnička:  „Andělské čarování“ (viz níže) procvičování motoriky, schopnost nápodoby pohybů

Překážková dráha: „Cesta za dárkem“ – děti mají za úkol překonat různé překážky, aby se dostaly k dárku. Lezení strachovým tunelem, lezení na žebřiny, přelézt švédskou bednu, přitahování na lavičce, chůze po balančním chodníčku. Procvičování koordinace pohybů, lokomočních pohybů, posilování svalstva, procvičování rovnováhy.

PH „Zmrzni“ - lokomoční pohybová činnost (pohybová hra, zastavení pohybu v různé poloze)

„Cvičení a Andělíčkem“ - cviční s říkankou (viz. níže)

Vánoční tanec – tanec na písničku „Vánoční“ – pohybové písničky z CD cvičení s Míšou. Cílem je schopnost napodobit ukazovaný pohyb učitelkou.

Opakování pohybové básničky: „Čerti v pekle“ (viz níže)

Pohybová hra: „Tancovali dva čertíci“ (viz níže)

Pohybová hra ,,Na rybičku” – správně reagovat na signál, pohotovost, postřeh.

Pečeme cukroví - manipulační činnost (zvládat jemnou motoriku, zacházet s materiálem), pomůcka: modelína

Vánoční omalovánky - manipulační činnost, navozovat správný úchop, dbát na úklid po činnosti

Zdobení stromečku – rozvoj jemné motoriky. Za pomocí didaktické hračky zatloukání zdobíme stromeček Výroba přáníčka a dárečku – rozvoj jemné motoriky, zručnosti

Grafomotorická činnost – činnost na velké ploše – dbáme na správný úchop tužky. Kreslení různých tvarů dle předlohy (vizuomotorika). Děti nejprve obtahují prstem a až poté pastelkou.

Další činnosti: 

Barevné představy – umisťování barevných dárků (vyrobeny z barevných papírů) na stejně barevná pole padáku – pojmenovávání barev, vytleskávání názvů barev

Hra: Na vánoční ozdobu – hra pro rozvoj sluchového vnímání a pozornosti – učitelka říká různá slova, jakmile řekne slovo vánoce, děti musí najít vánoční ozdobu a stoupnout si na ni

JV – chvilka -  DC – Nácvik nádechu nosem – přivoníme k cukroví

                      - DCdráha z modelíny – pomocí brčka se snažíme foukat polystyrenový míček od jednoho   konce k druhému

                               – motivae obrázky sromečku a ozdobiček – foukáme ozdobičku na   stromeček

                            - GM – „Dáváme cukroví do trouby“ „Jíme vánoční cukroví“ „Zívání“ – u všech cviků hooodně otevíráme ústa

                            - AC – procvičování samohlásek, široké otevírání úst, zvýrazněná artikulace                                        

                                         Těšíme se na ježíška – JÉÉÉÉ, kdo se těší  na ježíška JÁÁÁ,

                                         chtěli byste děti už dárečky? JÓÓÓÓ, dostali jsme krásné dárky JÚÚÚÚ,

                                         máme velikou radost ÍÍÍÍÍÍÍ

                            - RC – rytmizace sov spojených s Vánoci

Finanční gramotnost – nákup ozdobiček na stromeček – motivace smutným stromečkem, kterému chybí ozdobičky. Děti společně s p. učitelkou vyrobí veliký vánoční strom se suchými zipy, na které půjdou přilepit vánoční ozdoby. P. učitelka prodává ozdobičky, na kterých jsou barevné hvězdičky (=cena ozdoby), děti po zakoupení ozdoby přilepují ozdobu na strom. Další dny již děti pracují samostatně s dopomoci učitelky.

Smyslová hra: „Kde zvoní zvoneček“- dítě má zavázané oči, je v prostoru herny. Učitelka zazvoní, dítě jde pomalu směrem k učitelce (o zvuku zvonečku). Rozvoj sluchového vnímání.

Obrázky s vánoční tematikou – rozvoj slovní zásoby, rytmizace slov

Zdobení vánočních stromečků s didaktickou pomůckou – zdobení dle vlasrní fantazie i dle předlohy – poznávání barev.

Dárky - poslech vyprávěného příběhu CČČD (Martínkova čítanka str. 168)

Rozkrojení jablíčka - společný rozhovor (seznámení s tradicemi, házení botou)

Rozvoj komunikačních dovedností –– co si přeješ od Ježíška, proč si to přeješ, co s tím budeš dělat, co si přeje maminka, tatínek. Popisování veškerého dění a situací v MŠ, aktivity s did. obrázky, motivace k mluvení dětí, schopnost požádat o pomoc, říci učitelce, co potřebuji.

Pokračujeme v poznávání barev – individuálně s did. hračkami dle diagnostického listu a věku dítěte

Vánoční ozdoba – pomocí kruhů a plastových víček – zdobení dle vlastní fantazie a představivosti

Vánoční koledy - hudební činnost (poslech vánočních koled)

Rytmická píseň „Pásly ovce valaši“ – rytmizace (tleskání, pleskání, hra na rytmické hudební nástroje)

Štědrej večer nastal, - klidová hudební činnost, poslech, navození vánoční atmosféry

Pečení vánočního cukroví – učitelka rozválí těsto, děti vykrajují a dávají na plech na pečící papír.

Vánoční stromeček –- výtvarná činnost – tvoření přáníčka pro rodiče – činnost s lepidlem

Vánoční dáreček pro rodiče – vytvoření závěsného betlémku – vybarvení omalovánky, lepení sena a hvězdičky

Rozbalování vánočních dárečků – společně si rozbalíme dárečky pod stromečkem

Návštěva kina – shlédnutí pásma pohádek pro děti. Opakování, jak se v kině chváme.

CČČD – „Jak krtek slavil se svými kamarády Vánoce“ – poslech pohádky o Vánocích.

Zdobení vánočního stromečku – seznámení s tradicí zdobení stromku

Proč slavíme Vánoce – oslava narození Ježíška

Seznámení dětí s některými dalšími vánočními zvyky – rozkrojení jablka, házení botou, …

Vyprávění o Vánocích – kdo je ježíšek, komu nosí dárky, kam je dává – pouze krátké informace vzhledem k věku dětí

Pobyt venku – pozorování a vyprávění o přírodě, pozorování ledu, rampouchů, jinovatky, sněhu, vyprávění o ochraně přírody (s přihlédnutím k věku dětí), o zvířátkách, lidech, budovách, pozorování vánoční výzdoby ve městě i v oknech domů, popisování jednotlivých předmětů. Volné hry na hřišti, zahradě.

Péče o ptáčky – zavěšování krmiva pro ptáčky na strom, sypání do krmítka


LISTOPAD 2019

Podtéma: KDYŽ CHODÍ ČERT S MIKULÁŠEM

25.11.2019 – 6.12.2019 

Příklady pohybových aktivit:

Pohybová básnička:  „Čerti v pekle“ (viz níže) - rozvoj hrubé motoriky, schopnost nápodoby pohybu

Krátká pohybová básnička – Mikuláš (viz níže) - schopnost nápodoby pohybu.

Pohybová hra: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas“ (viz níže) - Schopnost napodobovat pohyb pomalu a poté rychleji a rychleji

Pohybová hra: „Tancovali dva čertíci“ (viz níže) – rozvoj koordinovaných pohybů, sladění s rytmem a hudbou.

Hrajeme si na čertíky (viz níže) - zdravotní cvičení, procvičení jednotlivých svalových oblastí

Hra: „Čerti odhazují uhlík“ - hod horním obloukem do pekelného kotle, procvičení hodu lehkým předmětem (zmačkaným černým papírem).

Čertí tanec – tanec s písničkou z CD „Bu, bu, bu“ – rozvoj kladného vztahu k pohybu a radosti z pohybu

 - Relaxace: „Unavení čertíci“ – uvolňování jednotlivých částí těla + vydýchávání vleže

Cvičení a Andělíčkem (viz níže)  - cviční s říkankou 

Další aktivity:

Rozvoj hmatového vnímání: „Hledej bonbon v punčošce“ – děti sáhnou do punčošky, která je naplněná vlašskými oříšky (ve skořápce) a bonbonky, děti nahmatávají bonbon.

Nabídka tematických omalovánek – omalovánky k danému tématu – schopnost zaplnit plochu, správný úchop tužky

Dolepování obličeje čerta – lepení očí, nosu, jazyka a rohů, lepení vánočních stromečků, zdobení vánočních kouliček – rozvoj jemné motoriky

Nácvik na besídku: Opakování naučených písniček a básniček, příprava na příchod rodičů do MŠ, kteří se přijdou na děti podívat (zatím použít např. plyšáčky, kteří se budou dívat, jak děti zpívají).

Básnička:  „Čerti v pekle“ (viz níže) – rozvoj emocí a kladnému vztahu k čertům i peklu. Rozvoj předčtenářských dovedností – dupání a tleskání v rytmu básně, rozvoj slovní zásoby. Zažití společné radosti a legrace.

Kdo je Mikuláš a čert? - seznámení s postavou čerta a Mikuláše, rozvoj komunikačních dovedností

JV – chvilka:

   - GM – napodobování čertíka – vyplazování jazyka

    - O zlobivém Pepíčkovi (viz níže) – motivační pohádka na procvičení jazyka a mimických svalů (viz příloha)

    - DC - Foukání na pekelný oheň - nácvik prodloužené výdechové fáze

Rozvoj komunikačních dovedností – činnost spíše individuálně či v menších skupinkách – popisování situací, aktivity s did. obrázky, motivace k mluvení dětí, schopnost požádat o pomoc, říci učitelce, co potřebuji

Pokračujeme v poznávání barev – individuálně s did. hračkami dle diagnostického listu a věku dítěte

Vyprávění o čertících, Mikuláši a Andílcích – pomocí připraveného did. materiálu ukazujeme čertíka, Mikuláše a Andílka – jak vypadají, proč chodí, co dělají. Prostor pro vyjádření dětí k danému tématu.

 

Podpora kamarádských vztahů – v průběhu celého dne – motivujeme k půjčování hraček, k ohleduplnému chování, k pomoci druhému

Citlivé chování – pohladit kamaráda – poh. básnička „Čerti v pekle“

Výtvarná činnost – čertíci v kotli. Zacházení s temperovou barvou a štětcem, lepení čertíkova obličeje. Společné namalování kotle – kulisa pro čertíky na nástěnku – výzdoba chodby

Výtvarná činnost – vánoční výzdoba třídy a šatny

Výroba vánočních ozdob – viz příloha. Lepení vykrojených koleček, hvězdiček apod.,, malování.

Návštěva kina – shlédnutí pásma pohádek, opakování, jak se chováme v kině

Společné ozdobení smrku v parku a vítání adventu – společně se sejdeme s ostatními školkami v parku a přivítáme advent koledami

 

 PH: Tancovali 2 čertíci

„Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“

            - říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady

- opakujeme dle zájmu dětí

 

Pohybová hra „Rohy, kožichy, kopyta, ocas“

- obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena

- II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.

- společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla

 

Mikuláš

Vážně chodí Mikuláš,            (ruce nahoru, vytvoří mikulášskou čepici, chodíme)

anděl se jen vznáší,                (máváme rukama jako anděl)

ale čertík tancuje,                   (tancujeme, dovádíme)

až se zněho práší.

 

Hrajeme si na čertíky

- děti udělají kruh, sednou si do sedu snožmo

Máme špičky jak šavličky – střídavé sklápění a propínání špiček

jako růžky, jako nůžky – vykopnout nejprve levou, pak pravou nohu před sebe, pokračuje se komíháním nataženýma nohama před tělem. Následuje rychlá změna ze sedu snožmo do sedu na patách.

Trky, trky, šmiky, šmiky – prudce předpažit levou a potom pravou ruku se vztyčenými ukazováčky. Pak prohnutými pažemi švihnout 2x před sebe

zahrajem si na čertíky – ve vysokém kleku se trup rytmicky natáčí vlevo a vpravo za pomoci paží

Hopsa hejsa, skáky, skáky – následuje rychlý přesun do stoje, 4 poskočné kroky střídavě na pravé a levé noze

zahrajem si na bubáky – sbalit se do předklonu a „na bubáky“ vyskočit do vzpažení.

 

Cvičení s andělíčkem

Podívejte děti! - stoj snožmo, ruka ukazuje do stropu

Kdopak to sem letí? - stoj snožmo, ruka kreslí otazník

Bílá křídla, žluté vlasy - ruce dělají křídla, hladí vlasy

Andělíček je to asi - mírný předklon, ruce na tvářích

Na hlavě má hvězdičku - ukazovat na čelo

Svítí si na cestičku - chůze na místě, ruce v bok

A přilétl k nám - otáčet se dokola, ruce mávají jako křídla

Andělíček sám - do dřepu

 Pohybová básnička „Čerti v pekle“

Dupy, dupy, dupáníčko, to je malé zlobeníčko. (silně dupeme)
Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble, …)

Teď si pěkně lehneme, už se ani nehneme. (leh na zem)
Pojedeme na kole, dojedeme ke 
škole. (leh nohama jako šlapeme na kole)
Tam se pěkně posadíme a hezky se pohladíme.  (sed na zemi, hladíme vedle sedícího kamaráda)
čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte)

O zlobivém Pepíčkovi – pohádka na procvičení jazyka a mimických svalů

Byl jednou jeden chlapeček a ten moc moc moc zlobil. Na všechny se mačil (mračíme se), vyplazoval jazyk na kamarády (vyplazujeme jazyk), dělal na maminku ošklivé věci („prdíme“ pusou), kvůli všemu se nafukoval (nafukujeme tváře), na všechny jen křičel (do široka otevřít pusu a zakřičet), na jednu paní v obchodě dokonce udělala BLÉÉÉÉÉ (uděláme bléééé).

Jenže ….. tohle ošklivé chování uviděl čert, přiletěl ke chlapečkovi, udělal bl bl bl (jazykem děláme čertíka), popadl Pepíka a šup s ním do pekla (utíkáme s Pepíkem na zádech dokola).


  Podtéma:  TATÍNEK A MAMINKA TO JE MOJE RODINKA 

                            (18.11.2019 – 22.11.2019)

 Vařečková strkaná

Motivace: maminka vaří knedlíky, ale jeden se jí zakutálelstrkání papírové koule - „knedlíku“ - po vyznačené trase (např. kostkami) vařečkou „do hrnce“ .

Pohybové písničky z CD – tanec s nápodobou učitelky – opakování Hasiči, Popeláři, Sloník Toník, Nová písnička Bu bu bu, - Rozvoj hudebního a rytmického cítění, hrubé motoriky, posilování svalstva, udržování se v kondici..

Dort - činnost s modelínou, modelování dortu k narozeninám pro maminku, pro babičku, pro tatínka – rozvoj jemné motoriky

Korálky pro maminku – navlékání korálků – rozvoj jemné motoriky

Táta zatlouká hřebíky – did. pomůcka na rozvoj jemné motoriky – zatloukání hřebíků.

Opičí rodinka – překážková dráha, přeskok, slalom, podlézání, chůze po lavičce

Masáž prstíků – pomocí básničky (viz níže) – rozvoj hmatového vnímání

Grafomotorika – společná grafomotorika na velké ploše,

Motivace: babička plete šálu. K motání použijeme básničku pro správný rytmus kresby: Motám, motám klubíčko, podívej se babičko. Uvolnění ramenního kloubu a zápěstí. Správný úchop tužky.

Opakování pohybových písniček a básniček – rozvoj koordinace, napodobení jednoduchého pohybu podle vzoru, pohybová paměť, orientovat se v prostoru, pohybovat se rytmicky.

Jak se jmenuje maminka – děti zkouší říci, jak se jmenuje jejich maminka - rozvoj komunikačních dovedností

Společné povídání - o rodině, kdo má sestru, bratra, jak se jmenují – rozvoj komunikačních dovedností

Kolik nás je v domečku – rozvoj předmatematických dovedností – počítání do pěti. Pojmy více x méně. Pomůcka: barevné domečky a postavičky.

„Najdi si svůj domeček“ – děti si vyberou barevnou figurku a musí najít stejně barevný domeček. Dále barvu pojmenovat a vytleskat. Poznávání barev a jejich pojmenovávání.

Hra: „Kdo to je?“  Ukázka, pojmenování obrázků – holka, kluk, děda, babička, maminka, tatínek. Slova rytmizujeme.

Hra se stíny“ – správné přiřazení kartiček (obličej a stín) – rozvoj zrakového vnímání, logického uvažování soustředění a pozornosti

Jazyková chvilka: „Rodina jede na výlet“ – pohádka, ve které samy děti napodobují určité zvuky -  rozvoj naslouchání, motoriky mluvidel, správného dýchání při mluvení, artikulace; rozvoj komunikačních schopností a představivosti

Námětové hry „Na rodinu“ – vaření, úklid, žehlení, péče o miminko apod.

Rozvoj kresby – nakreslit svou maminku

Tematické omalovánky – rodina, dům

Příprava na Mikulášskou besídku - opakování básní a písní – rozvoj paměti, soustředění, pozornosti, trpělivosti, řeči


  Podtéma: ČÍM BUDU AŽ VYROSTU

11.11.2019 – 15.11.2019

            - seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, námětové hry (na       kuchaře, na prodavače, na doktora, na hasiče, apod.)  

 Příklady pohybových aktivit:

Hra: „Na sochaře“ - Děti se volně pohybují po třídě, na signál (např. bouchnutí do bubínku) se musí ihned zastavit, ani se nehnout. Motivace: Pan sochař vytváří sochy, sochař je nejprve paní učitelka, která bubínkem vytvoří sochy, poté může být sochařem také dítě.

Pohybové básničky „Kouzelník“ a „Voják“ (viz níže)

Hra „Na kouzelníka“ - Kouzelník proměňuje děti v různá zvířátka (pejsky, kočičky, hady, kačenky, čápi, slony, medvědy, vlky, ptáky, žáby aj.)

Hra: „Na hasiče“ – s dětmi v průběhu týdne vyrobíme hořící dům, který budou moci děti „hasit“ za pomocí pěnových žížal. Zkusíme si z krabic vytvořit také hasičské auto.

Hra Na tanečníky“ - Tanec na písničku z CD „Popelář“ a „Hasiči“

Hra: „Kominík“ - lokomoční pohybová činnost (lezení a plazení strachovým pytlem, šplhání na žebřiny)

Hra „Na kuchaře“ - Grafomotorika - Hrajeme si na kuchaře, mícháme kaši v hrnci. Uvolňovací grafomotorické cvičení s básničkou „Vařila myšička kašičku“ (viz níže).

Hra „Na malíře“ – volná kresba a omalovánky různých povolání

 

Příklady dalších aktivit

Rytmizace písničky - Pekař peče housky (viz níže)

Gymnastika mluvidel - procvičování jazyka, rtů, mimických svalů pro správný vývoj řeči

Prohlížení kniha obrázků – rozvoj slovní zásoby dětí

Barevné představy – individuální činnost s učitelkou – pojmenovávat barvy pomocí didaktických hraček

Pojmenovávat různá povolání dětem v tomto věku známým (pomocí didaktických obrázků i pomocí her) – prodavačka, kuchařka, opravář, řidič (auta, vlaku, autobusu)  aj.

Divadlo v MŠ – „Trampoty čerta Huberta“

 

Vařila myšiška kašičku – ke grafomotorickému cvičení

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Tomu dala, tomu nic;
tomu málo, tomu víc.
A ten maličký?
Frrrr do komůrky na homůlky,
tam se napapal.

 

Pekař peče housky – k rytmickému cvičení

Pekař peče housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.

 

Voják – pohybová básnička

Voják hlídá na strži, pušku nosí na paži. (stojíme a zvedáme pravou a levou ruku)
Při cvičení s ní i běhá, (popoběhneme)
v blátě, v dešti k zemi lehá.(otočíme se a lehneme si na břicho)
Plazí se s ní k cíli, trvá mu to chvíli.
(plazíme se zpět)
Bez hluku a křiku stojí v jednom šiku. (vztyk a postavení se na původní místo)

 

Kouzelník – pohybová básnička

Kouzelník je kouzel znalý, (rukama děláme „čáry máry“)
Láry, fáry, had je tady, (rukou vlníme tak, že napodobujeme hada a při tom syčíme)
Z klobouku už leze ven,
my ho ale zaženem! (vytřepeme ruce, jako když hada odháníme a zavoláme "kšááá") 

H A L L O W E E N S K Ý       D E N

             - zábavné strašidelné dopoledne u Koťátek      

Den: 5. 11. 2019 – úterý   

- prosíme, dejte dětem v tento den tematické masky,

pokud nemáte, stačí černé nebo oranžové tričko .


  Podtéma: SLUNÍČKO SLEDUJE, JAK TĚLO FUNGUJE

4.11.2019 – 8.11.2019

 

Hra „Štronzo“ - společná hra. Děti se volně pohybují na hudbu, pokud hudba přestane hrát, děti se musí ihned zastavit, ani se nehnout.

Pohybová písnička – „Hlava ramena“ – schopnost napodobovat pohyb dle učitelky BOZ – dostatečný prostor

Pohybová písničkaTlesky plesky– koordinace pohybů rukou, nohou, těla BOZ – dostatečný prostor

Opakování oblíbených pohybových básniček a písniček – řízeně i v průběhu dne (pro rozvoj jemné a hrubé motoriky): „Pavoučci“, „Ježek“, „Jablíčko“, „Brambora“, „Myška tanečnice“, „Měla babka“, „Hádaly se houby“, „Kalamajka“, „Podzimní ježkování“, „Hlava, ramena“ aj.

Opičí dráha – rozvoj rovnováhy  a koordinace

Rozvoj grafomotoriky – uvolňování zápěstí a ramenního kloubu, poznávání správného úchopu tužky – vytvoření obrysu hlavy, tzn. velké kruhy na svislé ploše

Masáž prstíků – rozvoj hmatového vnímání pomocí básničky

To je táta,

to je máma,

to je dědek,

to je bába,
to je vnouček, malý klouček.

Části těla – ukázat, pojmenovat – naučit se základní pojmy. Hra: „Hledej na svém těle“ – děti mají za úkol najít na svém těle jmenovanou část a chytit se za ní. Učitelka však občas děti mate a chytne se nesprávně. Děti mají chybu odhalit a samy se chytit správně.

Počítání jednotlivých orgánů – při ukazování jednotlivých částí lidského těla počítáme např. dvě oči, jeden nos atd. (rozvoj předmatematických dovedností)

Sestavit obličej – rozvoj fantazie a tvořivosti – děti mají k dispozici obruč a různé stavebnice a sestavují obličej (dvě kostky – oči, šňůrka - pusa atd.)

Kimova hra na rozvoj zrakové paměti a soustředění – zapamatování si předmětů pomocí zraku

Poznej baru – pomocí padáku – děti hledají předměty stejné barvy a umisťují je na padák – barvy pojmenováváme vytleskáváme

Sestavení těla – pomocí didaktické pomůcky vytvořené učitelkou

Hry „Kdo ti stojí za zády“ – v kruhu jde jedno dítě doprostřed, učitelka vybere jedno dítě, které si potichu stoupne za záda dítěti v kruhu, zeptá se: „Kdo ti stojí za zády?“, dítě v kruhu má zaúkol poznat, který kamarád mu stojí za zády.

Hra „Hledej oko“ – v herně jsou „schované“ oči, které mají každé jinou barvu, děti musí najít dvě stejné oči.

JV chvilka – Artikulační cvičení  – „Pohádka o jazýčkovi“

                        Dechové cvičení – foukání brčkem do vody

Pracovní list sestavování obličeje – děti budou mít vystřiženou hlavu a části obličeje (uši, oči, pusa nos) – úkol: správně jednotlivé části nalepit dle vzoru

Haloweenský den – taneční rej, zábavné soutěže

 

Básnička:

Paci, paci, pacičky, to jsou moje ručičky.
Ťapy, ťapy, ťapičky, to jsou moje nožičky.
Ručky aby dělaly, nožky aby běhaly,

očička jsou na koukání, ouška zase k poslouchání,
pusinka je na papání a nosánek na čmuchání,
čmuchy, čmuchy, čmuch.

      


ŘÍJEN 2019

Podtéma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ  29.10.2019 – 1.11.2019

 Příklady pohybových aktivit:

Pohybové básničky – „Tělo“, „Když já se vytáhnu“ (viz níže) - podporujeme správné držení těla, protahujeme různé části, posilujeme svalstvo

Cvičení na písničku „Hlava, ramena“

Pohyb dle rytmu písně – pomalu, rychle, zastavit – schopnost rychlé reakce na slyšenou změnu

Zdůraznění důležitosti pohybu – vliv na zdravílezení, válení sudů, chůze po cihličkách, chůze po provaze,

Volný přirozený pohyb na zahradě MŠ a ve třídě

Upevňování hygienických návyků – vysvětlování důležitosti mytí rukou

 

 

Další aktivity pro správný rozvoj dětí:

- společné vytvoření lékařské ordinace

„O zlém bacilu a hodném Vitamínu“ – dramatická četba s loutkami – CČČDz příběhu plyne poučení o správné životosprávě, oblékání i hygieně.

- Hra: „Chytni se“ – děti mají za úkol chytit si tu část těla, kterou učitelka říká. Obtížnější varianta: učitelka sice říká různé části, ale sama se občas chytne špatně, děti mají za úkol odhalit chybu učitelky a chytnout se správně. Rozvíjíme slovní zásobu, správnou výslovnost, pozornost, myšlení.

- Jak předejít nachlazení - hra (pojmenovat hlavní části oděvu) – využití oblečení a obrázku zimy a léta – děti mají za úkol správně dané oblečení přiřadit.

- Každodenní jazykové chvilky – dechové cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, rytmická cvičení

- Námětové hryna doktora, na sestřičku, na nemocnici, na lékárnu, na veterináře - tvořivé hry, vytvoření lékařské ordinace (lehátka, monitor, kapačka, lék. vybavení, léky, …) prohlubování přátelských vztahů s kamarády

- Dostatečný prostor pro hru s kamarádem

- Návštěva kina

- Jak vypadá doktor, jak vypadá nemocný – převlek p. uč. – dramatizace toho, co dělá doktor, dramatizce různých nemocí – děti mají za úkol poznat o jakou nemoc se jedná – kašel, rýma, vyrážka, zlomená ruka, říznutí, bolest zubu, bolest břicha apod.

- Čistota půl zdraví - povídání o významu hygieny, čistoty osobní i okolí pro zdraví 


  Podtéma: JEŽKOVA POSTÝLKA  - 14.10.2019 – 18.10.2019

 

Příklady pohybových aktivit:

Pohybová básnička – „Ježčí rozcvička“ (viz níže)

Jógová cvičení – „Ježek“ a „Zajíc“ (popis cviku a jeho účinky - viz níže)

Cvičení na písničku „Podzimní ježkování“ (viz níže)

Grafomotorika – nácvik paprskovité linie na velké svislé ploše, motivace – obrázkem ježka (doděláváme bodliny ježkovi), st. děti – pokračují v nácviku také na pracovním listu - individuální činnost s dětmi

Oromotorika mluvidel – cvičení na polohování a pohyblivost jazyka, rtů, tváří

Modelování ježečka – rozvoj jemné motoriky – pomůcky: modelína a nalámaná špejle

Cvičení s písničkou z CD – „V lese“ – schopnost napodobit pohyb dle učitelky

 

Další aktivity pro správný rozvoj dětí:

O rukavičce – motivační četba k tématu – CČČD

Prohlížení obrázků zvířat – didaktické obrázky, knihy

Společná hra: „Hra: „Tiše,tiše, ježek spí“

Seznámení s písničkou „Podzimní ježkování“ (viz níže) – použití drumbenů – bubnování rytmu písničky

Výtvarná činnost – ježek – malování ježčích bodlin pomocí vidličky

 

Učíme se novou písničku:

 

Ježčí rozcvička

 

 Doprovázíme básničku pohybem:

Leze ježek po trávníčku.

(lezeme počtyřech)

Leze ježek po lese.

(lezeme po čtyřech)

Když se blíží nebezpečí, bodlinami brání se.

(píchají prsty do vzduchu)

Když si vůbec neví rady,

(krčí rameny)

do klubíčka schoulí se.

(schoulí se do klubíčka)

 

Hra: „Tiše,tiše, ježek spí“

Popis hry – děti utvoří kruh. Uprostřed kruhu spí schoulený ježek – určené dítě.

Tiše, tiše ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.                             (děti potichoučku říkají slova)

Já mám doma ovci, můžu dupat, jak chci.                             (vytleskávání rytmu)

Já mám doma berana, můžu dupat do rána.                           (vydupávání rytmu)

Ježku, vstávej!                                                                       (dítě uprostřed vyskočí)

 Dítě v úloze ježka se vystřídá a hra může znovu začít. Zpočátku říká text učitelka, později se přidávají i děti.

 

Po celý týden mají děti dostatečný prostor pro spontánní hru, která je také důležitá pro správný vývoj dítěte. Společné aktivity jsou chvilkové a odpovídají schopnosti udržení pozornosti v tomto věku. 


  Podtéma: PODZIMNÍ ZAHRADA (23.9.2019 – 4.10.2019) 

- poznávání ovoce a zeleniny, zpracování ovoce, společné výrobky z ovoce, význam ovoce pro zdraví

 Příklady pohybových aktivit:

 • Pohybová písnička – „Šel zahradník do zahrady“
 • Tancování na dětské písničky z CD
 • Cvičení s barevnými balonky (jablíčky)
 • Opakování pohybové básničky „Pavoučci“ (viz níže podtéma Podzim klepe na dveře)
 • Modelování jablíček – za pomocí modelovací hmoty tvoříme jablíčka (kuličky)
 • Grafomotorika – nácvik svislé čáry na velké svislé ploše
 • Slalom mezi šiškami - při pobytu na školní zahradě – varianta 2 – slalom se zahradním vozíčkem – do vozíčku naložíme šišky a převážíme je slalomem do kýble.
 • Volný, přirozený pohyb na školní zahradě – běhání (hra na honěnou), skákání), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku.

 Pohybová básnička: Jablíčko

Roste, roste stromeček,                                  (Z podřepu se pomalu zvedáme.)

na stromečku kvíteček.                                  (Zvedáme paže a roztáhneme je do široka. Dlaň                                                                  otevřeme, prsty roztáhneme)

Až kvíteček odkvete,                          (Dlaně dáme v pěst a ruce klesají k hrudi.)

jablíčko z něj vyroste.                         (Před hrudníkem obkreslíme   rukama kruh, jako                                                                  bychom hladili pomyslné jablíčko.)

Pak jablíčko utrhneme,                                   (Ve stoji vzpažíme a natahujeme ruce, jako                                                                          bychom chtěli utrhnout jablíčko.)

mamince ho odneseme.                                  (Chůze v kruhu.)

 

Učíme se novou písničku, kterou se děti naučí také dramaticky ztvárnit: 

Písnička: Měla babka čtyři jabka

Měla babka čtyři jabka

a dědoušek jen dvě.

Dej mi babko jedno jabko

budeme mít stejně.

  Další aktivity pro správný rozvoj vašich dětí:

 • pozorujeme s dětmi jablíčka, hrušky, švestky apod. a zkoumáme vlastnosti všemi smysly
 • Společně pečeme jablečný štrúdl
 • Učíme se barvy – pomocí různých druhů ovoce a zeleniny
 • JV chvilka – „Červík v jablíčku“ – motivace papírovým jablíčkem (vystřiženým z čtvrtky), ze kterého vylézá červík - procvičení motoriky jazyka
 • Kolektivní práce – věnečky na dveře – výzdoba školky

·         Hra: „Máme se tu všichni rádi“ – v kruhu pohladit kamaráda, který sedí vedle

 • O jablůňce – motivační četba k tématu – Eduard Petiška, Martínkova čítanka - CČČD
 • Jablečný strom – činnost s temperovou barvou, tiskání jablíčky
 • Poznávání určitých druhů ovoce, klademe důraz na jeho význam pro tělo 
 • Pokus: Co se stane s jablíčkem, když ho rozpůlíme – oschne, změní barvu, zkazí se.
 • Pozorování měnící se přírody při pobytu venku.

 

Po celý týden mají děti dostatečný prostor pro spontánní hru, která je také důležitá pro správný vývoj dítěte. Společné aktivity jsou chvilkové a odpovídají schopnosti udržení pozornosti v tomto věku. 


ZÁŘÍ 2019

  Podtéma: PODZIM KLEPE NA DVEŘE - 16.9.2019 – 20.9.2019

-charakteristika podzimní přírody, hraní s přírodninami, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí.

 Po celý pobyt vašich dětí v MŠ se snažíme o individuální péči všem dětem, snažíme se plnit jejich aktuální potřeby (dle možností), snažíme se o jejich spokojenost, pokračujeme v adaptaci dětí na školkové prostředí, poskytujeme jim psychickou podporu, zajišťujeme pocit bezpečí, podporujeme kamarádské vztahy, upevňujeme hyg. návyky a rozvíjíme jejich samostatnost.

 

Pohybová básnička - „Papírový drak“ – motivace – velký papírový drak

Podívejte milé děti,           (Postavíme se, zakloníme hlavu

                                            a ruce  dáme k očím, vyhlížíme draka.)

co tam na obloze tiše letí.   (Jednou rukou ukazujeme na papírového draka.)

Je to papírový drak,        (Stoj rozkročný, vzpažíme.

                                           Po té ruce  pomalu upažujeme

                                         a připažujeme ve tvaru papírového draka.)

vyletěl až do oblak.      (Upažíme, nakloníme tělo na jednu  stranu

                                         a běháme na místě nebo v prostoru.)

Léta si to mezi mraky,   (Provádíme stejný cvik,

                                         jen s úklonem na druhou stranu.)

zamávejte na něj taky.   (Zamáváme drakovi.)

Hra „Na vítr“ – součástí rozvoje grafomotoriky, motivace papírovým drakem, drak je smutný, že nefouká vítr, s dětmi ho drakovi přivoláme

– malý větříček (pohybujeme prsty), větší (použijeme ruce), největší (přidáváme trup).

Cvičení s dračími ocásky – rozvoj obratnosti a úchopu rukou

– opakování pohybů dle paní učitelky – proplétání ocásků mezi nohama, pokládání a sbírání ocásků, přendávání ocásků z jedné ruky do druhé (před sebou, za zády, nad hlavou), uvolňování ramenního kloubu, zápěstí (mávání ocásky), aj. - pomůcky: dračí ocásky

Dračí tanecpěstovat radost z pohybu

– volný tanec dětí na reprodukovanou hudbu – dětské písničky

Hra: „Domeček, stromeček, kříbeček“ – rozvoj koordinace pohybů a správné reakce na signál.

Hra: „Jdeme na houby“ – děti v prostoru herny sbírají do košíku houby, ale pozor na muchomůrky

Motivační básnička „Pavoučci“ – rozvoj jemné motoriky

Pavoučci – sed s pokrčenými koleny, st. děti v tureckém sedu

Vidím lézt dva pavoučky,       (Prsty lezeme jako pavoučci od řísel na kolena.)

pomaličku na součky,

zvedají tam botičky,             (Zvedáme prstíky na kolínkách.)

kudy kam teď nožičky,

Do klubíčka se stulí,         (Na kolínkách prstíky v pěst.)

na záda se překulí,         (Stále na kolínkách přetočíme zaťaté ruce.)

pak natáhnou nožičky,    (Natáhneme prsty, necháme je u sebe.)

protáhnou se celičký.      (Roztáhneme i prstíky.)

Volný, přirozený pohyb na školní zahradě

běhání (hra na honěnou), skákání (namalované kameny na chodníku), hry s balony (fotbal, házení, koulení), houpání, jízda na odrážedlech, manipulace s přírodninami, hry na písku, pohyby zvířátek dle učitelky (dle písničky „U rybníka“ – žába, vrabec, kačenka, čáp), chůze s hadem, hra s padákem aj.

Seznámení dětí se základními znaky podzimu – fouká vítr, padá listí, pouštíme draky, prší, rostou hoby – jedovaté x jedlé hoby – pomocí připraveného did. materiálu

Barevné představy a orientace v prostoru – začínáme s poznáváním základních barev - barvy pojmenovává učitelka, popř. starší děti, ml. děti pouze hledají stejnou barvičku - hra s dračími ocásky – pojmenování barev, hledání ocásků v prostoru, drak letí domů – domov je vyrobený z barevného papíru, který je barevně sladěný s ocáskem.

Gymnastika mluvidel – důležité pro rozvoj správné artikulace

- Drak = jazýček, pusinka je jeho domeček – Motivace: pohádka o „drakovi“ – drak bydlí v domečku, letí se podívat na oblohu (vypláznout jazyk směrem nahoru), letí se podívat, zda není na zemi bláto (vypláznutí směrem dolu), má radost (létá ze strany na stranu), jde uklidit v domečku (přejíždíme po zoubkách), hraje na schovávanou (děláme bouličky ve tvářích), protáhne se před spinkáním (vyleze, zaleze, vyleze, zaleze, vyleze) a jde spinkat (zaleze, odpočívá).

 

Písnička: „Houby“ – seznámení s písničkou.