Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI

                                                                               

ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých. 

Na děti se zde těší paní učitelka:

             

                          

Marie Škorňová       Petra Jedličková,DiS.   Kristina Korbová

                                                                                                     asistent pedagoga


Třídní pozdrav                            

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.


CO SE UČÍME: 

LISTOPAD 2018

Integrovaný blok: 

Od rána až do večera 

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků


12.11. – 16.11.2018

 Téma: SLUNÍČKO SLEDUJE,JAK TĚLO FUNGUJE

- POZNÁVÁNÍ LIDSKÝCH SMYSLŮ,MÍT POVĚDOMÍ O VÝZNAMU A FUNKCI SMYSLŮ,JAK SE CHRÁNIT PŘED ÚRAZEM

 

 Nač má člověk smyslů pět

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mi poví, co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.

 

Hry na procvičení smyslů

Chuť – poznávání jídla chutí

            co je kyselé,sladké,slané,teplé,studené

Hmat – poznat kamaráda hmatem

             co je v krabičce-rozlišovat předměty hmatem

Sluch – poznat kamaráda podle hlasu

Čich – poznávání vůní,koření

Zrak – hledání rozdílů na obrázcích

           hra na slepce – vyzkoušet si chůzi se zavázanýma očima

 

Pohybové hry

Kuba řekl - reakce na změny podle slovní instrukce

Hlava-ramena-kolena-palce

Slepá bába

Podtéma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ 5.-9.11.

 • poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

 

Každý má ve své puse,

řezáky i stoličky.

Když je čistí dvakrát denně,

lesknou se jak perličky. [ZUBY]

 

písničky-„Čistím zoubky,řízy,řízy“ „Medvědí trápení“

HLAVA,RAMENA,KOLENA,PALCE,             KOLENA ,PALCE ,KOLENA ,PALCE

HLAVA,RAMENA ,KOLENA,PALCE              OČI,UŠI,ÚSTA,NOS.

-Děti při říkance ukazují části těla,říkanka se zrychluje

 

HRA  KUBA ŘEKL 

ZVÍŘÁTKA A BACILY-honička

námětové hry..na lékaře,na zubaře,na nemocnici..29.10. – 2.11.2018

Téma: 

Čím budu až vyrostu?

-        seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, vědět kde pracují rodiče, námětové hry (na kuchaře, na prodavače, na školu, apod.)   

 

Rozpočítadlo

Počítáme jedna dvě

Hádej kdo teď vyhraje

Ten kdo mi řekne v krátku

Co má kuchař,švadlena,doktor,… na začátku

 

Na řemeslníky

My jsme malí řemeslníci

Pracujeme ve dne v noci

Naše řemeslo je kuchař – pekař,kadeřník,malíř……

  

Hádanka

Kdo ti spraví budíka, když už nejde, netiká?" = HODINÁŘ

 

Na poště-prodáváme poštovní známky

Velká obruč uprostřed sedících dětí(POŠTA).Uč.prodává známky(vystřižené z časopisu-reprodukce opravdových známek).Vybrané dítě přijde k obruči jako na poštu-pozdraví,požádá o jednu známku na dopis a uč. Řekne kolik stojí korun.Děti mají u sebe dětské mince nebo něco obdobného,ty v požadovaném počtu dají v obruči do řady,aby ostatní děti měly přehled o správném počítání.

 

Kuchař (Kabát, M.)

Hrnce, pánve, pokličky, talíře a hrníčky.

Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku.
Vaří, peče, dusí, smaží, z vaření má sílu v paži.
Krupicová kaše vařící, představte si, utíká mu čepicí.

A) Báseň nejprve dětem přednese učitelka. Seznámení s dosud neznámými pojmy a přirovnáními (co je to žezlo, kdo nosí žezlo, přirovnání žezlo - vařečka). Proč má kuchař sílu v paži? Už děti někdy míchaly těsto? atd.
B) Pohybové ztvárnění básně.
C) Vyzkoušíme si míchání těsta. Upečeme hrnečkovou bublaninu. Děti dle instrukce učitelky podávají suroviny a každý chvilku míchá těsto. Poté těsto vylijeme na pekáč, nasypeme rybíz nebo jiné ovoce a dáme do kuchyně péct.
D) Rozcvička motivovaná činnostmi, které vykonává kuchař.

 

Pantomima povolání

učitelka předvádí jednotlivá povolání

děti hádají a následně napodobují učitelku

 ŘÍJEN 2018

Barevný podzim

-      integrovaný blok (délka 4-5týdnů) je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim, příprava zvířat na zimu, s podzimními pracemi na zahradě. Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí.


Podtéma: JÁ JSEM MALÝ POŘÁDNÍČEK (22.10.-26.10.2018)

-seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zavazování kliček, zapínání knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne, co děláme celý den

 

Učíme se:

-samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky

-postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky

-udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

-orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)

 

-pohyb s říkadlem „Máma pere drum,drum,drum..“, věšení prádla

třídění oblečení do skupin -(holčičky-kluci, podle ročního období,k různým příležitostem),popisování částí oblečení

-Námětové hry-Na domácnost, Na pradlenku- Pereme,žehlíme,věšíme,skládáme prádlo-prohlubování

 přátelských vztahů při hře 

-Hv pohybvá hra Na šáteček

                                                     

Já jsem malý pořádníček,
když je po hře, vždycky sám,
auto, koníčka i míček
na místo zas pěkně dám.
Čím dřív uklizeno všude,
čím dřív hračky v pořádku,
tím víc mámě času zbude,
na veselou pohádku.

 

„ Máma pere drum,drum,drum,

až se třese celý dům.

Cachty,cachty,máchá prádlo,

prádlo,které  prve spadlo

s naší  Jitkou do bláta,

když honila kůzlata.

Cachty,cachty,ždímy,ždímy,

nechoď nahá do té zimy.

Máma pere drum,drum,drum,

až se třese celý dům.

= říkadlo s pohybem,prádlo se musí pověsit-pojmenování oblečení

 

Básnička :   Hop punčoško na nohu, já ti trochu pomohu..

                    Nejdřív  špička,potom pata,ať jsem hotov dřív než táta.

Podtéma: Ježkova postýlka (15.10. - 19.10.2018)

Učíme se poznávat a chránit přírodu. Děti poznávají volně žijící zvířata a rozpoznávají ta,která se ukládají k zimnímu spánku nebo odlétají do teplých krajů a která přezimují v přírodě.

 

VLAŠTOVKA

VLAŠTOVIČKO NAŠE MILÁ,JSI TAK PĚKNĚ ČERNOBÍLÁ.

VE SVÉM FRÁČKU ŠVITOŘÍŠ,NA CESTU SE PŘIPRAVÍŠ.

POLETÍŠ SI Z MĚSTA K MĚSTU

PŘEJEME TI ŠŤASTNOU CESTU.

 


Grafomotorika

Nakreslíme kopeček,

plný malých jehliček.

pak dva malé puntíčky

je tu ježek maličký.

Malý ježek pichláček,

má zvědavý čumáček.

Na podzim si navléká,

na bodlinky jablka.

 

Kroužím,kroužím kolečko,

až vykroužím jablíčko

 

Na spící medvědy

Děti sedí v kruhu,s hlavou na zemi,oči jsou zakryté.Učitelka prochází mezi dětmi,koho pohladí po hlavě,ten jde potichu za učitelkou.Poslední sedící dítě všichni obklopí a zakřičí:Vstávej spící medvídku! medvídek děti honí,koho se dotkne,ten si sedne na koberec.

 

Básnička s pohybem – Ježek

Já jsem ježek malinký   -  chůze volně v prostoru

mám na sobě bodlinky    -  prsty píchat do všech stran

i když malé nožky mám   -  zadupat na místě

rychle s nimi utíkám    -  běhat po třídě

a pak až se unavím

do listí se posadím     -  sednout si na zem

 

Veverka Čiperka

Veverka Čiperka ve stromě bydlí – poskoky snožmo

má tam svou postýlku a starou židli – stoj,vytleskáme

Ráno si přivstane,učeše kožíšek – stoj,protahujeme se

ze spíže sebere poslední oříšek – stoj,jedna ruka nad hlavou

 

Vzala si batůžek,po stromech šplhá – chůze na místě

žaludy,bukvice do něho trhá – stoj,druhá ruku natahujeme nad hlavu

Semínka ze šišek má tuze ráda – stoj,hladit si břicho

proto je nahoru pečlivě skládá – stoj,ukazujeme nad hlavu

 

Na zemi sebere dvě velké houby – do dřepu,sbíráme houby

venku je strčila do staré houby – dřep,střídavě ruce před tělo

Domeček uzamkla na deset zámků – dřep,zamykáme

v postýlce ulehla ke svému zámku – lehneme si

 

Ježek a podzim

Na podzim ke spánku se uložil – ze stoje do kleku

pichlavé tělo a hlavičku – z kleku do lehu

na polštář z listí si položil – ruce pod hlavu

a chce spát jenom chviličku – v kliduležíme

 

V klidu si zimu prostinká – v klidu ležíme

trvat to bude jen krátce – z lehu do kleku

jaro až zvonečkem zacinká – klek,hlava ze strany na stranu

potkáme ho na zahrádce – chůze na místě


Podtéma:   Listí žloutne poletuje (8.10. - 12.10.   )

-poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin (výstavky), používat drobné nářadí 

Hra Na houbaře

-chůze v zástupu, rychlý běh, orientace v prostoru,postřeh 

Na Ježka

Děti utvoří  kruh  a rozestupy na upažení .Uprostřed kruhu spí schoulený ježek-určené

Dítě.Děti postupují do středu kruhu ve vzporu dřepmo podle slov:

----„Tiše ,tiše ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.“

Dále děti vstanou,pochodují na místě a vytleskávají rytmus následujících slov (ježekTleská s nimi)

----„Já mám doma  ovci,mohu dupat jak chci.“

Pak se děti uchopí za ruce a zvětšují kruh chůzí vzad s přídupy:

-----„Já mám doma berana, mohu dupat do rána.“

Ježek provádí totéž na místě.Dítě v úloze ježka se vystřídá a hra může znovu začít.

KAŠTÁNEK

Kaštánku,kaštánku,  počkej tu na mě.

Zvednu tě ze země,   dám do své dlaně.

Pěkně se ohřeješ,  zaleskneš zakrátko,

Ve škole si z tebe   udělám zvířátko.

U NAŠEHO LESÍKA

U našeho lesíka, starý ježek naříká.Ztratil prý tam nové boty,když šel včera do roboty.

Nenaříkej ježku náš,mezi námi boty máš.

Ať je vzal ten nebo ten, vypíchej ho z kola ven.

 

ČÍM  SE JEŽEK ČEŠE V LESE?Nevím čím,nevím čím.

Každé ráno učeše se   jehličím,jehličím.

Zahradník jde do zahrady,
(chůze po třídě)

s listím si však neví rady,
(chůze + hlava „NE“)

my mu ale ukážeme,
(stoj + ukazujeme na sebe)

hrabat listí dokážeme,
(stoj + hlava „ANO“)

nahrabem ho na hromady,
(ukazujeme, jak hrabat listí)

my si víme s listím rady.
(stoj + ruka ukazuje hromadu)

 

Listy vzduchem létají,
(běh po třídě)

pochytat se nedají,
(běh po třídě)

jeden směr jim nestačí,
(běh na opačnou stranu)

dokola se otáčí,
(otáčíme se dokola na místě)

a když vítr přestane,
(pomalu do lehu)

všude ticho nastane.
(ležíme + potichu říkáme)

 

Strom

Levou nohu k pravé noze - (stoj spatný, připažit)
přisuň pěkně pomalu.
Hlavu vzhůru,stopni rovně – (stoj spatný, vzpažit)
ruce zvedni nad hlavu.

Jsi strom co listy má. - (třepej prsty)
Větřík na tě zafouká,
větve tvoje rozhoupá.

Fouká, fičí, větve sklání, – (úklony vpravo, vlevo, mírně)
vpravo, vlevo se uklání. – (úklony … více)
Až ten vítr odlétne, – (nádech, výdech, připažit)
stromek ten si oddechne.

píseň „Na podzim když zlátne listí…“

 


Podtéma: Podzimní zahrada

(1.10. - 5.10.2018)

-        seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny, ovoce a jejich zpracováním, význam zeleniny a ovoce  ve stravě

 

Básničky :   

 Zelenina

 ŠEPTÁ BRAMBOR FAZOLCE,SEJDEME SE V POLÉVCE

  VOLÁ MRKEV NA PAPRIKU,NEJLEPŠÍ JSME NA CHLEBÍKU

  A KEDLUBEN HRÁŠKU ŠUŠKÁ.POHLADÍME DĚTEM BŘÍŠKA.

 

Okurčička

 OKURČIČKO,OKURČIČKO,NECHOĎ K LESU NA POLÍČKO,

  MYŠKA TAM MÁ DOMEČEK,UKOUSNE TI KONEČEK. 

Brambora

KUTÁLÍ SE ZE DVORA (mele ručičkama)
VELIKÁNSKÁ BRAMBORA (nahoru ručičky, udělat kruh a jako ukázat, jak je brambora veliká)
NEVIDĚLA (zakryje si ručičkama oči), NESLYŠELA (zakryje si ručičkama uši)
ŽE NA NI PADÁ ZÁVORA. (zvedne ruce a plácne je dolů, jako když padá závora, a sedne si do dřepu).

KAM PADÁŠ TY ZÁVORO? (dělá prstem "ty ty ty")
NA TEBE TY BRAMBORO (ukazuje dopředu)
KDYBY TUDY PROJEL VLAK (dělá ručičkama pohyb, jako když člověk běží)
BYL BY Z TEBE BRAMBORÁK. (natáhne ručičky před sebe a jedna nahoře, jedna dole a tleská - jako naznačuje, že z brambory vlak udělá placku)                    

 

Lečo (písnička):

              Rajčata se rozhněvala na zelenou papriku , boj se vede

                   bez milosti na syčícím rendlíku.

 

 Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása.

                  

                   Vejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulím.

                   Jenom já mám místo zbraně v ruce lžíci a už jím.

 

Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása.

  

Košík zeleniny – hráči sedí na židlích, uprostřed stojí zahradník.Hráči představují různé

druhy zeleniny,zahradník říká: „ Šel jsem do zahrady a natrhal jsem

např. papriku a rajčata.“ hráči představující papriku a rajčata si musí

vyměnit místa a zahradník se snaží sednout si na některou volnou židli.

Kdo zůstane uprostřed,dělá zahradníka

 

Nákupy - učitelka má zboží (obrázky zeleniny,ovoce).Děti,které nakupují,musí zaplatit

vyťukáním rytmu slova z obrázku.


ZÁŘÍ 2018

Podtéma: Podzimní zahrada (24.9.-27.9.2018)

-poznávání ovocných stromů a jejich plodů,zpracování ovoce,péče o ovocné stromy,společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

Co se učíme:

-poznat  a pojmenovat základní druhy ovoce podle vzhledu ,vůně,chuti

- poznávat některé druhy ovocných stromů ( jabloň, švestka,třešeň,hrušeň)

-poznat  kruhový tvar , červenou barvu

-rozlišovat  co je zdravé-nezdravé (ovoce-vitamíny)

Písničky – Pod naším okýnkem

                  Koulelo se koulelo

                  Cupy,dupy

Taneček - Mazurka-  Měla babka

Hrajeme si :

Na sadaře

Na zlatou bránu

Na obchod s ovocem


Malíř

Vezmi žlutou tužku,namaluj mi hrušku.

A pod hruškou talíř, sláva ty jsi malíř

 


PODTÉMA: Podzim klepe na dveře (17.-21.9.2018)

-   charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka, hraní  a tvoření z listů, všímání si změn  v přírodě,charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

 

Básnička s kreslením(drak)

Jedna špička,druhá špička,třetí špička,čtvrtá špička,

had se točí do klubíčka.

Na špičky dám pentličky,

dovnitř zas dva puntíčky.

K tomu ještě mističku

a už je tu dráček, letí rovnou k nebíčku. 

 

Pouštění draků

Vítr fučí,vítr skučí,

pojďte pouštět draky.

Každý spěchá na kopeček

a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,aťsemraky mračí,

vypustíme na oblohu,

celou letku dračí.

 

Písnička s pohybem

Fouká,houká meluzína v komíně,

Fouká,houká meluzína v kamnech.

Kap,kap,kap na střeše,

kap,kap,kap na okně,

kap,kap,kap na dvoře padá tam déšť.

 

 

Cvičení s drakem

Tam,kde modré mraky plavou,                     děti drží draka oběma rukama nad hlavou

létá dráček nad mou hlavou.

Letí,letí,letí                                                děti se točí dokola

kolem našich dětí.

dlouhý ocásek drak má,                               předávat draka před tělem z ruky do ruky

ve větru s ním třepetá.                               ruce třepetají s drakem

Snad se mu nic nestane

a v pořádku přistane.                                  dřep,děti položí draka na zem


 

Kamaráde pojď si hrát,buď můj dobrý kamarád  : 10.-14.9.2018

seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů,    společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování,oblékání,úklid hraček),   respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné      povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • JV - chvilka:- sluchové cvičení-naslouchání zvukům těla-tlukot srdce,zvuků v okolí,nelibé zvuky,naslouchání tichu

                 - dechové cvičení „spíme“(pomalý nádech,výdech),kontrola rukou na břiše    

                 -gymnastika mluvidel- „posíláme pusinku,špulíme rty“            

                 -artikulační cvičení-„vzdycháme“-áách,„divíme se“-jééé,jéjé„brzdíme“ -ííí „natloukli jsme si“-au,a

  vytváření třídních pravidel-

Srdíčková pravidla

 • máme se rádi, jsme kamarádi
 • problémy řešíme společně, pomáháme si
 • umíme se rozdělit, obdarovat
 • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
 • každý umí něco, všichni jsme důležití
 • respektujeme se navzájem
 • když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
 • myslíme na sebe i na druhé

Pusinková pravidla

 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými
 • můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého)
 • když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to
 • domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas
 • v ložnici se chováme tiše
 • mluvíme slušně
 • umíme poprosit,poděkovat

Ručková pravidla

 • rukama si pomáháme a usmiřujeme se
 • vážíme si práce druhých,,chráníme jejich výtvory
 • šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami
 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety
 • chráníme přírodu, vše živé
 • bereme si jen to, co nám patří

Oušková pravidla

 • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
 • hlukem můžeme škodit, hluk nám může škodit

Nožičková pravidla

 • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
 • kopeme pouze do míče

 Motivační říkanka: Kamarád je ten,kdo chce jít s tebou ven.Ať je velký nebo malý,nemusí být dokonalý.poradí ti v těžké chvíli,když ti zrovna došly síly.Dokáže ti poradit,umí tě i pobavit.Tráví s tebou volný čas,když ho pozveš,přijde zas.

 komunitní kruh-srdíčkový-rozhovor (jak se chováme k někomu,koho máme rádi,vyprávíme si o sobě(jak se jmenujeme,kdo na nás čeká doma, pro koho jsme důležití,kdo nás má rád,co rádi děláme,co nás baví,co nám jde,co už umíme)pusinkový -říkanka KAMARÁD,KAMARÁD,JE TO TEN,KOHO MÁM RÁD……,ručičkový- posílání pohlazení(rozhovor jak nám ruce pomáhají,co ruce nedělají),ouškový(neskáčeme druhému do řeči,když mluví)nožičkový (Co se může stát, když naše nožičky dělají to co nemají)

 • Hv-pohybová hra „KRUH“
 • Písnička : Pojď si hrát
 • Hv hra: Když si mezi kamarády,tleskej rukama (tlesk,tlesk)

        Když  si mezi kamarády ,dupej nohama (dup,dup)……luskej prstama..pozdrav se s nimi 

       (ahoj,zamávat),Když si mezi kamarády dělej to naráz (tles,tlesk,dup,dup,lusk,ahoj)


Školka nás volá (3.-7.9.2018)

-   seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy,poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,respektovat ho

 

Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,očičkami mrkají,

na koberec lehají,do nohou se plácají,

do podlahy dupají,do kolečka běhají,

na koberec sedají,za uši se tahají,

kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.

 

Kam co patří

Hračky se nám pomíchaly,

velký zmatek udělaly.

Pojď mi …… (jméno dítěte)poradit,

kampak hračky uklidit.

 

Ve školce ať máme čisto,každá hračka má své místo.

my to všechno dobře víme,po hraní si uklidíme.

POHYBOVÉ AKTIVITY:

-  poskoky snožmo, jednonož, střídavě…, PH:“Na kočku a myš“

-  různé druhy lezení – v podp.dřepmo, pozpátku…, HPH:“Káčátka, Ježek“

-  procvičit manipulaci s různě velkými míčky při cvičení – PH:“Na Bumbrlíka“(jména dětí)

-  správně se orientovat při cvičení, PH:“Oheň, voda,blesk“

-  procvičit různé druhy lezení, skoků, poskoků, HPH: „Na ježka“, „Na vrabečky“

 

 HRY, OZČ, INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

-  učit se ukládat hračky na své místo

-  kresba lidské postavy (tatínek) pro založení

-  domlouvat se s kamarády na společné hře, jejím výběru, výběru hraček

-  naučit se pravidla – kreslení těchto pravidel

-  písničkové hádanky u klavíru, opakování písní dle volby dětí

-  DH:“Na listonoše“ – poznej svou značku (příp. značku kamaráda)

-  kreslíme obrázek pro kamaráda - dárek

-  procvičování rytmizace různých říkadel a říkadlových melodií

-  rozvoj paměti a postřehu – co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, kdo je pod plachtou,najdi místo pro hračku

-  hry na rozvoj logického myšlení – logico, dřevěné hry na logiku

-  tančení podle hudby a volby dětí – možno i na tanečním koberci

-  námětové hry v herně – na knihovnu, na dopravu ,na rodinu

-  konstruktivní a námětové hry dle volby dětí

-  pohybové hry s padákem a míčem – balanční činnosti

-  kreslení oblíbené hračky z domu nebo ze školky, třídních pravidel, moje značka v šatně (vybarvování)

 

POBYT VENKU:

-  stanovení pravidel při pobytu na zahradě, seznámení s bezpečností při zdolávání průlezky, jízdě

    na koloběžkách 

-  tvoření v písku, míčové hry na travnaté ploše – vymezení pravidel při pobytu venku

-  pohybové a hudebně pohybové hry na trávě, volné hry dle volby dětí

-  kreslení křídami na chodník, klacíkem do písku

-  skákání panáka, přes gumu, zdolávání určené trasy

 

 ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY:

-  práce s polytechnickými stavebnicemi

-  tvoření v kinetickém písku, modelíny

-  procvičení jemné motoriky – korálky, hříbky, drobné hračky

-  konstruování na volné téma