Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI

                                                                               

ŠKOLNÍ ROK: 2019/2020

Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 25 dětí 3 - 7 letých. 

Na děti se zde těší :          

Petra Jedličková, DiS - učitelka

Marie Škorňová - učitelka 

Kristina Korbová - asistent pedagoga  

                          


Třídní pozdrav                            

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.

Plánovaná témata pro školní rok 2O19/2020 zde


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Nabízíme rodičům individuální třídní schůzky:

     20.2.   12.30 - 16.00hod.

         3.3.    13.00  – 16.00hod.

       10.3.   13.00 – 16.00hod.

       12.3.  14.00 – 16.00hod.

 Rodiče budou informováni o vývoji, pokrocích a vzdělávání jejich dítěte.

Konkrétní den a čas si prosím domluvte ve třídě s paní učitelkou.

      Děkujeme.


CO SE UČÍME: 

BŘEZEN 2020

7. Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií.


Podtéma: Těšíme se na jaro     (9.-12.3.2020)

-seznamování s tříděním odpadu, s péčí o živou i neživou přírodu, pomoc při úklidu školní zahrady

 Třídíme odpad

(písnička-melodie prší,prší)

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

modrá,žlutá,zelená,

víme co to znamená.

 

Nedá nám to žádnou práci

už jsme jako dospělci.

Papír,plasty,sklenice,

nápojové krabice.

 

Prší,prší,jen se leje

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze

 

 

Bubínek

děti chodí po kruhu.Uprostřed je bubínek.Učitelka říká :

Dokola chodíme,co je tady z…..(doplnit materiál),to si právě povíme.

Kdo první z dětí ví,který předmět je ze zmiňovaného materiálu,běží doprostřed kruhu,zabubnuje na bubínek a řekne svou odpověď.

 

Jaký je to materiál?-1.,2.,3.třídění předmětů podle materiálu,Různé věci tady máme,hned se na ně podíváme.Děti pěkně hledejte a to co je z……..,to mi prosím podejte.


ÚNOR 2020

Téma: Co už umím  - jarní prázdniny (24.-28.2.2020)

-  zařazování co nejvíce pohybových činností v tělocvičně   i při pobytu  venku, volný výběr dětí z nabízených činností, opakování dovedností, které děti už umí – dále je rozvíjí, zdokonalují

Opičí dráha – chůze po trase, zdolávání překážek, rozvoj hrubé motoriky, stabilita

Hmatové hádanky – didaktická hra – děti mají za úkol vyndat ze sáčku velkou či malou věc, apod. s obměnami (kolo, talířek, kostky,..) – rozvoj představivosti, hmatové vnímání

Kdo jsem? – opakování – umět se představit: celé jméno, svůj věk, kde bydlím, jména rodičů, sourozenců

Večerníčkův kvíz - skluzavka, látkový tunel, slalom, plazení po lavičce po břichu, chůze ve dřepu, slalom, chůze po laně, podlézání tyče, schůdky z polykarpovek, přeskoky lana apod. BOZ – dostatečný prostor, zajištění bezp. U rizikových stanovištích, předem domluvit pravidla, poučení dětí, žíněnka při seskoku

Hra Chodí pešek okolo – hra s říkankou: Chodí pešek okolo,

                                                                         Nedívej se na něho,

                                                                         Kdo se na něj koukne,

                                                                          Toho Pešek bouchne,

                                                                           Ať je to ten, nebo ten,

                                                                          Praštíme ho koštětem!

-zvolený ,,Pešek“ si vybere dítě, kterého se dotkne a následně musí vybrané dítě peška chytit – reakce na signál, postřeh, pochopení pravidel hry


Podtéma:        HÁDEJ KDO JSEM  17.-21.2.2020

-společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry

 

-hra Na sochy-běh v prostoru,reakce na ztišení hudby, Medvědí honička, soutěže a hry s balonky

-Klaunovo cvičení-cvičení podle klauna

-luštění hádanek,labyrinty,najdi cestu,doplň chybějící obrázek..

-Jv chvilka-artikul.cvič.-Chacha,chacha,chuchu,chuchu,copak je ti Honzo k smíchu?

                          Jak pak bych se nechechtal, když  táta polechtal?                           

                         -smějeme se –chacha,Chichi,chocho,chudnu

                         -Breptadla

           -dech.cvič.- nafukování balonku,bublifuk

           -gymn. mluvidel-pohyb jazykem venku odspoda vzhůru-lízáme zmrzlinu

-procvičování obratnosti jazyka-Jazykolamy

-Veselé soutěžení-zdolávání jednoduchých úkolů,posílení závodivosti dětí                

-společné tančení a tančení ve dvojicích- brát ohled na kamaráda,pomáhat si  

Kalamajka

Kalamajka mik, mik, mik,
oženil se kominík,
vzal si ženu Elišku,
v roztrhaným kožíšku.

Kalamajka mik, mik...

Píseň: Kalamajka

 • nácvik písně+ seznámení s tanečkem (nácvik výkopu a zátočky)
 • Kala – výkop pravou nohou
 • majka – výkop levou nohou
 • mik mik mik – dup dup dup,
 • ože – výkop pravou nohou
 • nil se – výkop levou nohou
 • kominík – dup dup dup,
 • vzal si ženu Elišku – zátočky za pravou ruku
 • v roztrhaném kožíšku – zátočky za levou ruku

 

Pohybové hry:

1. Masopust pryč

Děti stojí v kruhu, chůze do středu a zpět. Pustí se a na slovo "pryč" tlesknou.

2. Maso- pust

Reakce na slovní pokyn. Děti jsou volně rozmístěny v prostoru. Učitelka zavolá slovo "maso" a děti se pohybují. Na slovo "pust" se děti zastaví.

Medvědí honička

Děti utvoří kruh a drží se za ruce. Dítě v roli medvěda sedí v dřepu uprostřed. Děti chodí v rytmu říkanky.

Ty medvěde chlupatý,
co máš kožich na paty,
rychle, rychle utíkej,
všechny si nás pochytej.
Jedna, dvě, tři čtyři, pět,
už nás začni honit. Teď!

Na poslední slovo se všechny rozběhnou a medvěd je honí. Chycený je zase medvědem.

 Kašpárek-pohybová říkanka

Kašpárek si poskakuje,

takhle nožky protahuje.

Ručkama si kývá,

očičkama dívá.

Teď si dřepne, klekne, sedne, lehne

a už se ani nehne.

 Šašek

Když se tahá za šňůru,
(rukama naznačujte tahání)
leze šašek nahoru.
(rukama naznačujte lezení)
Rozhazuje rukama,
(rozpažování rukou do stran)
vyhazuje nohama.
(předkopávání před sebe)
Rolničkami zazvoní
(potřásání hlavou)
a takhle se ukloní.
(úklon dopředu)

 Brzy bude velký bál

Brzy bude velký bál, hurá, je tu karneval.

(děti se otočí okolo své osy vpravo, potom vlevo)

Nafoukneme balónky, ozdobíme záclonky.

(opíšeme ve vzduchu velký kruh, zatřepotáme prsty nad hlavou)

Schováme se za masku, jsme jak z hadích ocásků.

(zakryjeme si oči dlaněmi, poskakujeme na místě)


(10.2. – 14.2.2020) Jak to chodí v pohádce?

       společná dramatizace pohádek, námětové hry a činnosti poznávání klasických pohádek, četba, vyprávění pohádek  a příběhů  s etickým obsahem a poučením, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

 

Kašpárkova říkanka

Od pohádky klíček mám, nechci sedět v koutě sám.
Vložím klíček do zámku, odemknu jím pohádku.
Bude to jen chvilinka, hned jak klíček zacinká.

Dobrý den, Karkulko".

 Pravidla - jedno dítě je Karkulka a odpovídá ostatním na otázky:

 • Děti - "Dobrý den, Karkulko, kam jdeš?"
 • Karkulka - "Jdu nakoupit."
 • Děti - "A je to daleko?"
 • Karkulka - "Pět kroků." (děti jdou pět kroků mezi židličkami a ptají se znovu)
 • Karkulka - "Já nejsem Karkulka, já jsem zlý vlk." (posadí se na jednu židli spolu s ostatními dětmi, na koho židle nezbude, je Karkulka)

Karkulka

Karkulka jde cupy,cup.

a vlk za ní dupy,dup.

Karkulka dnes pospíchá,

vlk se pěkně zadýchá.

Vlk už zkrátka nemůže,

Karkulka ho přemůže.

Karkulko, kde jsi!
Děti utvoří kruh. Dvě děti, Karkulka a vlk stojí se zavázanýma očima uprostřed kruhu.Vlk se ptá Karkulky: “ Karkulko, kde jsi“? Karkulka s jenom potichoučku ozve: „Tady“. Vlk se pak snaží karkulku najít. Když ji najde role se vymění.  Rozvoj smyslováho vnímání a kooperativy.

Do kolečka chodíme,co je v koši nevíme.

Co je v koši?Kdo to ví?

vybrané dítě  NÁM ODPOVÍ.

V KOŠÍKU JSOU KARTIČKY S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI,DÍTĚ SI JEDNU VYBERE A SPRÁVNĚ VYSLOVÍ A VYTLESKÁ SLABIKY,PŘEDŠKOLÁCI SPOČÍTAJÍ SLABIKY,URČÍ PRVNÍ A POSLEDNÍ PÍSMENO .

 

 Na vlka a kůzlátka – rušná poh.hra,procvičení pohotové reakce na slovo Kůzlátka.

LEDEN 2020

Integrovaný blok:  

Paní zima čaruje                         

-        V tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu.


27.1. – 31.1.2020

 

Jak zvířátka v zimě žijí

-         poznávání lesních zvířat a ptactva přezimujících u nás, společná péče o lesní zvířata a ptactvo

 

 „VRABEC“ 

-poskoky snožmo na místě i z místa,pohyby paží,rozvíjení smyslu pro rytmus

 

Čimčarára čím,čim,čim                                        -poskoky snožmo na místě s připažením 

 Že je zima,to já vím!                                             skrčmo,prsty na ramenou,pohyb křídel

 

Moje šaty z peříčka,                                              -stoj,paže do vzpažení,pomalý pohyb

Profoukala zimička.                                                upažením do připažení,hmitání prsty

 

Čimčarala,čim,čim,čim,                                        -poskoky snožmo z místa s pohyby paží

Hodné děti poprosím.                                              (křídla)

 

Schovávejte drobečky                                           -skokem dřep,prsty ťukají v rytmu říkanky

Pro ubohé vrabečky.                                               do země(vrabci zobají)

 

 

Uprostřed herny namačkané kousky papírků, pár dětí dělá ptáčky, mají v ruce kolíček na prádlo a musí jím přenášet papírky (jídlo) do obruče (hnízdo). Krmí ptáčky-počítáme, kolik se dětem povedlo přenést papírků-počítání, obratnost, jemná motorika..

 

 Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp. (ruce na ramena a pohybujeme se)
Vytrhli si po peříčku, honili se u keříčku. (běh okolo kruhu)
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp. (opět ruce na ramena a pohybujeme se)

Využíváme představivosti, že jsme vrabčáci a skáčeme, pohyb doprovázíme čim ča rá ra, čim, čim, čim.
Najednou se z nás stávají sýkorky,típ,típ,típ - kroky na místě.
Vrány - krá, krá, krá, mávat křídly
Létáme a hledáme zrníčka a zobeme - zob, zob, zob.
To nás uvádí do dalšího námětu, co v zimě ptáčci jedí, co jim můžeme dát do krmítka a co ne.

 

 

Hladoví ptáčci

Copak dělá maminka?

Sype vrabcům semínka.

Jdi jim také nasypat,

v zimě mají ptáčci hlad.

Copak dělá tetička?

Sype kosům zrníčka.

Sojky, vrabci, straky –

nasypeš jim taky?

 

Ptačí krmení

výroba krmení z rozpuštěného loje a semínek,nalít do formiček,nechat ztuhnout,vyklopit,provléknout  provázek a zavěsit na větev stromu

 

Dramatizace pohádky Budka v poli

 


Téma: Zem pod sněhem (13.-17.1.2020)

-         charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou,oblečení v zimě

 

Hry

Sněhuláci a vítr – 1 dítě vítr,ostatní jsou sněhuláci.Vítr ( chytá ) fouká na sněhuláky,koho sfoukne,ten si dřepne.

 

Bum-bác – děti sedí v kruhu,jedno dítě chodí okolo a říká BUM,BÁC RATATA,ZIMA ŤUKÁ NA VRATA.U koho se zastaví,tomu zaťuká na hlavu a dítě musí  říct něco co patří k zimě(led,mráz,sníh,sněhulák,lyže..),pak se honí jako u peška.

 

Vločka – jako u našeho lesíka… děti sedí v kruhu,jeden chodí okolo při říkance HLEDÁ VLOČKU VLOČKA,NEMŮŽE SE DOČKAT,ŽE PRÝ SE JÍ SCHOVALA,KAM,TO VĚDĚT NEDALA.Vločka je někde schovaná mezi dětmi a dítě jí musí najít.

Cvičení s říkankou

Utíkám,utíkám                                                    běh

já se chytit nenechám.

Zima už je blízko nás,

už je přece čas.

Utíkám,utíkám,

já se chytit nenechám.

protřepu ručičky                                                protřepat ruce

Zadupou nožičky                                                zadupat

To se pak zahřeju

od hlavy až po špičky.                                       ukazovat na hlavu a špičky

Sněhulák

Sněhový panáček za okny stál                        stoj na místě

ze zimy,ze sněhu se radoval                           tleskat

nemám sice nožičky,                                        dupat

přesto je mi do tance.                                      ruce v bok a kroutit boky

Jindy mi však bývá úzko                                  rukama otírat oči

to když dlouho hřeje slunce.

někdy skoro pláču.

ale když zas padá sníh,radostí jen skáču.      poskoky

HÁDANKY

UŠI CHRÁNÍ NEJVÍCE,TEPLÁ ZIMNÍ …….čepice

 

AŤ JE MRÁZ ČI FUJAVICE,PRSTY SCHOVÁ ………rukavice

 

BABIČKA HO PĚKNĚ PLETE,POZOR,AŤ TO NEPOPLETE.

MÁ HO BARČA,BA I PETR,KAŽDÝ MÁ SVŮJ TEPLÝ……..svetr

 

NA PÍSEK NÁS NOSÍŠ RÁD,MŮŽEŠ SI JE UMAZAT.

V KŘOVÍ CHYTNOUT BODLÁKY,VŠECHNO ZVLÁDNOU …….tepláky

 

HOLKY TY JI RÁDY NOSÍ,MAJÍ V NÍ PAS JAKO VOSY.

A KDYŽ TANČÍ CHVILINKU,ROZTOČÍ SVOU ……sukýnku

 

NA NOŽIČKY DO ŠKOLKY,OBOUVÁM SI …….bačkorky

 

DO POSTÝLKY,KDYŽ JDU SPÁT.MUSÍM SI HO OBLÉKAT…..pyžamo

 

NA NOHY JE OBOUVÁM,VŽDYCKY S NIMI PRÁCI MÁM.

DNES JIM JEŠTĚ UKÁŽU,JAK TKANIČKY UVÁŽU….boty


Podtéma: PŘÍBĚH  HRAČEK  6.-10.1.2020

-„Moje nejmilejší hračka v mateřské škole“-zdokonalování kresby-progreso,tuž

Grafomotorika1.kreslíme menší a větší kruhy- „Míče“,horní oblouk „Hážeme si

               s míčem“2.„Na malíře“-dokresli obrázky

-vést děti k tomu,aby se dovedly postarat o hračky,uklízet je po sobě na své místo,

úklid nových hraček „Kam je uložíme?“,omalovánka

-„Má nejmilejší hračka“-vyprávění se zaměřením na 1.podst.jména a 2.slovesa,proč mám hračku nejraději,jak vypadá,co se s ní dělá..

-hra „Hádej co mi přinesl Ježíšek“-1.poznávání různých druhů hraček podle popisu,2.umět je správně pojmenovat,správně s nimi zacházet,vědět z čeho jsou vyrobeny

-společenské hry- umět se domluvit,dodržovat pravidla při hře

 

Podtéma: Zimní hrátky   -seznamování se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru 20.-24.1.2020

-cvičení se sněhovou koulí,vločkou-motivační cvičení

-„Koulovaná“(Sněhová bitva)-mačkání papíru,1.2.hod na cíl 3.horním obloukem

-hra „Sněhuláci“-běh volně v prostoru,reakce na signál,vytváření trojic

(1.s pomocí obručí)

 

-„Co kdo dělá?“-1.2.rozhovor s obrázky-poznávání zimních sportů,činností(jízda na saních,

     bruslení,hokej…),1.používání sloves2.hra-hádej postupně odkrývající se obrázek- soustředit se na činnost,zaměřit se na podstatné

-JV chvilka-dech.cvič.- procvičovat usměrňování výdech.proudu-foukat do vatové kuličky

hokej-namířit vatovou kuličku do brány,dýcháme do dlaní-zahříváme ruce,foukání do vločky

           -gymn.mluv.-kloužeme se jazykem o horní patro

           -artik.,sluch.cvič.-Gól-voláme vesele,smutně,šeptáme..

 

Sněhuláček

Snížek padá z nebe, někdy trochu zebe

My si ale rady víme,sněhuláka postavíme¨

Uvalíme si tři koule,nikdo nemá žádné boule

Hrnec na hlavu mu dáme,mrkev místo nosu máme.

Uhlíky  má místo očí, Honzík pro ně rychle skočí.

Do ruky mu koště dáme,sněhuláka rychle máme.

 

-upozornit na možná nebezpečí při klouzání,sáňkování,bruslení „Co by se stalo kdyby..“

-Co si obléknu?-správně zvolit oblečení podle počasí,Proč se v zimě více oblékáme?

Zimní aktivity-vzdělávací nabídka-porovnávání polystyrenových koulí,třídění(3 velikosti-malá,větší,největší),vločka-pravidelnost při skládání

 


LISTOPAD 2019

ČÍM BUDU AŽ VYROSTU (11.11.-15.11.2019)

"PEKAŘ PEČE HOUSKY"
Lidové říkadlo obohatíme hrou na tělo, využijeme dětské rytmické nástroje. Lze přednášet také jako dialog - první část chlapci, druhou dívky - nebo se pokusit o jednoduchou melodizaci. Říkadlo také využijeme ke hře se slovy a k vytváření jednoduchých rýmů:

Pekař peče chleba, všude ho je třeba.
Pekařka mu pomáhá, pečou chleba oba dva.

Pekař peče vdolky, pro kluky a holky.
Pekařka mu pomáhá, pečou vdolky oba dva.

Pekař peče rohlíčky s makovými zrníčky.
Pekařka mu pomáhá, mákem sypou oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče.
Pekařka mu pomáhá, pěkně pečou oba dva.

                -Na kadeřníka,Na poštu,Na opraváře a stavbaře,zedníky,Na kuchaře,Na prodavače,Na hasiče

 využití koutků v herně-hry a činnosti,které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a ke 

 sbližování dětí(tvořivé hry)

-Na tichou poštu-podávání vzkazu,zřetelně ho pošeptat do ucha a poslat dál

-Čím bys chtěl být  vyrosteš?-rozhovor s dětmi na konci týdne-které řemeslo se jim 

 nejvíce líbilo, co by chtěli dělat až vyrostou (hodnocení)

KK- rozhovor s dětmi na téma práce

Ø  Proč chodí lidé do práce?

Ø  Co dělá maminka, která se stará o miminko? Chodí do práce?

Ø  Co to znamená, když je někdo nezaměstnaný?

Ø  Co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval?

Ø  Co by se stalo, kdyby rodiče neměli zaměstnání?

 • -JV chvilka DC: foukáme do horké polívky

            RC: rytmizace říkanky Pekař peče housky

                                AC: Říkanka s pohybem: Šiju,Šiju,košilku,ušiju ji za chvilku(napodobování

               pohybu šití,procvičení hlásky Š)

            GM: pekař upekl dort a nám moc chutná-olizování jazykem


(18.11. -22.11.2019) Podtéma: Tatínek a maminka,to je moje rodinka

   seznámení s rodinou, znát zaměstnání rodičů, poznat a pojmenovat členy rodiny, prohlubovat citovou vazbu na rodinu

- nacvičujeme besídku 

 

Prima rodina

Já mám prima maminku,ta mi hladí hlavinku.

Já mám prima tatínka,vím to já i maminka.

Já mám prima bratříčka,půjčuje mi autíčka.

Já mám prima sestřičku,ušila mi vestičku.

Já mám prima babičku,zazpívá mi písničku.

Já mám prima dědečka,spravuje mi autíčka


4.11. – 8.11. 2019  Téma: SLUNÍČKO SLEDUJE,JAK TĚLO FUNGUJE

- POZNÁVÁNÍ LIDSKÝCH SMYSLŮ,MÍT POVĚDOMÍ O VÝZNAMU A FUNKCI SMYSLŮ,JAK SE CHRÁNIT PŘED ÚRAZEM

 

 

Nač má člověk smyslů pět

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mi poví, co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.

 

Hry na procvičení smyslů

Chuť – poznávání jídla chutí

            co je kyselé,sladké,slané,teplé,studené

Hmat – poznat kamaráda hmatem

             co je v krabičce-rozlišovat předměty hmatem

Sluch – poznat kamaráda podle hlasu

Čich – poznávání vůní,koření

Zrak – hledání rozdílů na obrázcích

           hra na slepce – vyzkoušet si chůzi se zavázanýma očima

 

Pohybové hry

Kuba řekl - reakce na změny podle slovní instrukce

Hlava-ramena-kolena-palce

Slepá bába

ŘÍJEN 2019

Podtéma: KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ    29.9.-1.11.2019

 • poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

 

-hra „Kuba řekl“-reakce na změny podle slovní instrukce

-Jv chvilka –dechové cvič.-hra „Doktor větříček“,správné dýchání v mrazivém počasí-nosem

            - artikul.cvič.-hra „Co Anička potřebuje“-2.pojmenování předmětů denní  

                       potřeby     3.popis,rozhovor s dětmi,co se s nimi dělá

            -sluchové cvič.- posloucháme papír-mačkání,skládání,trhání,šustění papíru

            -gymn. mluvidel- ukazujeme jazykem na jednotlivé části těla

-hra „Na dotyky“-určení části svého těla podle dotyku, procvičení levé,pravé strany

-hra „Zavolejte pana doktora“-poučit se o lékařích,poznávání a pojmenování částí těla, 

 správné zacházení s telefonem

-Co je to zdraví?Proč se vlastně myjeme?

„Polámal se mraveneček“-leporelo

námětová hra „Nemocný Medvídek plyšáček“-pečujeme o něho,písničkou,básničkou,pohádkou mu 

 zlepšit náladu,co nemocný potřebuje-péče,klid(být chvilku zticha,tiše si hrát,nechat 

 nemocného odpočívat)vitamíny,léky,být ohleduplný v případě nemoci-nemocný patří do

 postele,kýchání do kapesníku,hygiena rukou (říkanka Umývání ručiček)

písničky-„Čistím zoubky,řízy,řízy“-Medvědí trápení“

-Jak chráníme své zdraví-Proč nesbíráme předměty odhozené na ulici,na zahradě?

                         Proč si nic nebereme od neznámých lidí?-rozhovor s dětmi

HLAVA,RAMENA,KOLENA,PALCE,             KOLENA ,PALCE ,KOLENA ,PALCE

HLAVA,RAMENA ,KOLENA,PALCE              OČI,UŠI,ÚSTA,NOS.

-Děti při říkance ukazují části těla,říkanka se zrychluje

 


Potéma: (21.10.-25.10. 2019) Já jsem malý pořádníček

-        seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zavazování kliček, zapínání knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne, co děláme celý den

 Cvičení s gumou Máma pere 

 

Máma pere košilku,

vypere ji za chvilku.

Já jí ráda pomáhám,

taky hodně síly mám.

 

Máma máchá košilku,

vymáchá ji za chvilku.

Máchá,máchá,cáky,cák,

umíme to taky tak.

 

Máma ždímá košilku,

vyždímá ji za chvilku.

Ty se jenom nedívej,

taky trochu vyždímej.

 

Máma věší košilku,

pověsí ji za chvilku.

Ukaž jak se natáhneš,jak vysoko dosáhneš.

 

 

Na kluky a holčičky-učitelka má dva maňásky,kluka a holčičku:při vzpažení kluka se po třídě pohybují kluci,při vzpažení holky se pohybují děvčata.je možné ukázat oba Maňásky současně.

 

Rukavice

Mám dvě teplé rukavičky,je to dárek od babičky.

mám dva domky mám,copak do nich dám?

Pošlu do nich prstíčky,neposedné ručičky.

Pošlu do nich dlaně,zatleskáme na ně.

zatleskáme prudčeji,hned mi bude tepleji.


Podtéma: JEŽKOVA POSTÝLKA  (14.-18.10.2019  )

- poznávání lesních zvířat, volně žijícího ptactva, příprava zvířat na zimu, výlet do  

  lesa,soustředěně pozorovat,zkoumat,objevovat,všímat si souvislostí

 

 HPH: Zajíček v své jamce

 • pomůcky: maska zajíčka
 • „Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám. Ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati. Chutě skoč a vyskoč, na koho chceš!“
 • chytneme se za ruce a utvoříme kruh
 • 1 dítě=zajíc sedí v dřepu uprostřed kruhu s rukama na očích (má masku zajíčka)
 • ostatní děti zpívají písničku a chodí v kruhu kolem něj
 • po do zpěvu se děti zastaví a zajíček skočí na některé dítě
 • vymění si místa i masku a hra se opakuje

 

- rozpočítadlo-  U našeho lesíka  ,starý ježek naříká.

                          Ztratil prý tam nové boty, když šel včera do roboty.

                               Nenaříkej  ježku náš,  mezi námi

                         Ať  je vzal ten nebo ten,  vypíchej  ho z kola ven.

                   

-Matematické představy- pohádka „O třech medvědech“-porovnávání –1.2. malý,velký,3.pojmy malý, větší, největší, Hra s obrázky na magnetické tabuli

hra „Na datla“-1.2.vyťukávání slov,3.s říkadlem,pohybem „Čím se ježek češe v lese..“

- písnička Cupy, dupy

-Zásoby na zimu-jak můžeme zvířátkům pomoci-kaštany,krmelec ,krmítka-rozhovor o přírodě týkající se přezimování zvířat a jejich obživy

Medvěd tančí 

Medvěd tančí, k tomu bručí, 

medvíďata  tančit učí.

Táta tančí,  hlavou kývá,  

maličký se na něj dívá.

Medvěd chodí  kolem plotu,

chtěl by zpívat,ztratil  notu.

Bručí,bručí,až se třese,

hlavou kývá  už je v lese.


Podtéma: Listí žloutne, poletuje (7.10. - 11.10.2019)

- poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin (výstavky), používat drobné nářadí při pracovních činnostech

Motivační říkanka – Co najdeme v lese

Ještě dnes,ještě dnes,

navštívím já hustý les.

Ještě dnes,ještě dnes.

navštívím já les.

Copak asi najdu,

když do houští zajdu?

ještě dnes,ještě dnes,

navštívím já les.

Po dokončení říkanky si dítě vybere,co může najít v lese

a dá to do košíku.Řekne co si vybralo.

Houba-říkanka s pohybem

Houbičky,houbičky mají rovné nožičky. stoj spojný

V trávě,v mechu stojí,houbaře se bojí. skákání na místě

A tak v mechu potají pod klobouk se schovají

(dřep a ruce spojit nad hlavou jako klobouk)

Hříbek

Hříbku,hříbku,ukaž se mi,

Neschovávej se mi v zemi.

Vystrč hlavu ze chvojí,

Správný hřib se nebojí.

ZÁŘÍ 2019

Barevný podzim

-        Integrovaný blok je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim,příprava zvířat na zimu,s podzimními prácemi na zahradě.Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí.

 

 

Téma:  Podzimní zahrada - 2.týdny (23.- 4.10)

-        poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

-        seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny a jejich zpracováním,význam zeleniny ve stravě


Dary ze zahrádky
Zima už je o krok blíž,dobrot máme plnou spíž.
S maminkou jsme zavařili třešně,hrušky,jablíčka,
marmeládu jahodovou přinesla nám babička.
Brambory jsme vykopali,do spíže je také dali.
Než se jaro vrátí zpátky,sníme dary ze zahrádky.

"Švestky" :

  • děda dřímá na židli (předklony, houpání se jako v houpacím křesle);
  • babka míchá povidly (míchání vařečkou jako v hrnci);
  • jejich vnouček malý klouček, nese švestky přes palouček (ťukání ozvučnými dřívky);
  • babi míchej, dědo vstaň (vztyk ze sedu), švestek je tam plná stráň (ťukání ozvučnými dřívky nad hlavou).

"Knedlíky":

  • máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky (uprostřed kruhu sedí děti v podřepu - jsou knedlíky a nadzvedávají zadeček - vaří se, ostatní se drží za ruce - chůze v rytmu říkanky);
  • až se hrnec roztočí (lehký běh po kruhu);
  • knedlík z něho vyskočí (dřep, ruce jsou spojeny s kamarádem a knedlíky vyskakují z hrnce, přes spojené ruce).

Podtéma: Podzim klepe na dveře  16.9.-20.9.2019

- pohybová hra „Na počasí“-obměny chůze a běhu podle pokynů či s rytmickým i hudebním doprovodem

-motivované cvičení- „Na vítr“- napodobování větru,deště-cviky do výponu,předklony, úklony hlavou-správné držení těla                    

-„Drak“-tvoření z různých materiálů,nalepení ,dokreslení

-hra „Co se venku změnilo?“-rozhovor s dětmi 2.jaké změny nastávají v přírodě na podzim,

- pozorování počasí-prší,je mlha,zamračeno,vítr,rosa,hlavní znaky podzimu(opadávání listí,vítr)

Písnička „Vyletěl si pyšný drak“

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak,
zvysoka se dívá na svět,
strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran,
potom hrozí hejnu vran,
ale vrány se mu smějí,
že je ještě malý pán.

Do výše a do dáli
nikde se ho nebáli
a ty zuby papírové?
Všichni se jím vysmáli.

Básnička Drak

Děti: Draku, ty jsi vážně drak?
Drak: Hudry, hudry, je to tak.
Děti: A máš zuby dračí?
Drak: Mám dva. Ty mi stačí.
Děti: A co těmi zuby jíš?
Drak: Princezen mám plnou spíž.
Děti: I ty lháři! Každý to ví, že jsi jenom papírový.


  9.9. - 13.9.2019

  PODTÉMA: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád 

  - seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné  povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

  Svolávací básnička

  Hola, děti,hola,

  šneček na  nás volá.

  pojďte honem sem,

  do kruhu se sesednem.

   Kdo tu s námi dneska je? - rozpočítadlo

  Kdo tu s námi dneska je?

  Jakpak se on jmenuje?

  kdo tu je,kdo tu je,

  řekne,jak se jmenuje.

  Básnička s pohybem

  V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

  dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

  za uchem se drbají,očičkami mrkají,

  na koberec lehají,do nohou se plácají,

  do podlahy dupají,do kolečka běhají,

  na koberec sedají,za uši se tahají,

  kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.

   

  Kam co patří

  Hračky se nám pomíchaly,

  velký zmatek udělaly.

  Pojď mi …… (jméno dítěte)poradit,

  kampak hračky uklidit.

   

  Ve školce ať máme čisto,každá hračka má své místo.

  my to všechno dobře víme,po hraní si uklidíme.

  ŠNEČKOVÁ PRAVIDLA 

  ŠNEČEK UKLÍZÍ – vždy po sobě uklidíme

  Ať je třída vždycky čistá, vracím hračky na svá místa. 

  ŠNEČEK SE UMÝVÁ – ruce si umyjeme vždy, když je máme špinavé, po použití toalety. Ruce oklepeme nad umyvadlem, abychom necákali vodu na zem.

  Na špinavé ruce platí voda s mýdlem, ale pozor-jen nad umyvadlem. A u něj už ručník čeká, osuší vše, co je třeba. 

  ŠNEČEK SPINKÁ – na lehátku si odpočineme, abychom nabrali sílu k dalšímu hraní

  Odpočíváme na lehátku a těšíme se na pohádku. 

  ŠNEČEK HEZKY MLUVÍ – hezky zdravíme, prosíme, nehádáme se a nekřičíme, neslušná slova neříkáme.

  Ve školce se zdravíme, pěkně spolu mluvíme. Když chci něco vypůjčit, umím pěkně poprosit. 

  ŠNEČEK PĚKNĚ JÍ – v jídelně se pěkně jí, nepovídá se, aby nám jídlo nezaskočilo.

  Dobré jídlo rádi máme, když ho jíme , nemluvíme. 

  ŠNEČEK  JE KAMARÁD – chováme se k sobě hezky, neubližujeme si.

  Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi.


   

  Podtéma: ŠKOLKA NÁS VOLÁ  2.9.-6.9.2019

  Seznámení se svým místem na hygienu,místem na stolování místem pro samostatné pití během celého dne.upevňovat návyky sebeobsluhy,Hygienické návyky a společenské návyky při stolování. Seznámení dětí s bezpečnostními pravidly v MŠ i při pobytu venku.

  • Didaktická hra-Najdi svou značku-poznat svou značku,umět ji pojmenovat, nakreslit,přiřadit,třídit
  • Jak jsem se měl o prázdninách-volné vyprávění, společné povídání o zážitcích z prázdnin,co jsem prožil,dělal o prázdninách-slovní zásoba, komunikace, zjištění logopedické úrovně dětí
  • Kdo jsem-rytmizace svého jména-umět reagovat na své jméno,vyvolávání jmen (tiše,nahlas),předškoláci- rozlišení délky slov,sluchové rozkládání na slabiky,(kolikrát jsi tlesknul?kolik částí mají jména?)
  • Uvítací ranní říkanka-Dobré ráno,krásný den,u šnečků si popřejem,pohladíme kamarády, máme se tu všichni rádi, nebudem se bouchat ani prát, každý šneček je náš kamarád.
  • Říkanka na zklidnění-Posadí se malá holka,posadí se malý kluk,dá si ruce na kolínka a už tiše ani muk
  • Vítáme se po prázdninách-Komunitní kruh pro podporu sociální adaptace dítěte,přivítání se po prázdninách,kdo všechno přišel do školky, zopakování a domluvení si pravidel pro soužití (využití piktogramů),seznámení s novinkami
  • CO všechno už dovedu-zjišťovat pěveckou úroveň třídy, zaujmout pozornost dětí zpěvem známých písní,3.hra Hudební hádanky
  • Uklízení hraček s písničkou-děti uklízí za doprovodu písničky „Srovnat hračky umím hravě..“ 
  • To jsou prsty, to jsou dlaně,
   mýdlo s vodou patří na ně.
   A po mýdle dobré jídlo
   a po jídle zase mýdlo.

  Chodí Zuzka do školky, má červené bačkůrky.

  U stolečku kreslí,umí to už z jeslí, před sebe se nedívá, z podlahy se ozývá.

  Je to divoch holka, tu zná celá školka.