Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI

                                                                               

ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých. 

Na děti se zde těší paní učitelka:

                            

                    Marie Škorňová         Petra Jedličková,DiS. 


Třídní pozdrav                                    

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.


CO SE UČÍME: 

ZÁŘÍ 2018


PODTÉMA: Podzim klepe na dveře (17.-21.9.2018)

-   charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka, hraní  a tvoření z listů, všímání si změn  v přírodě,charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

 

Básnička s kreslením(drak)

Jedna špička,druhá špička,třetí špička,čtvrtá špička,

had se točí do klubíčka.

Na špičky dám pentličky,

dovnitř zas dva puntíčky.

K tomu ještě mističku

a už je tu dráček, letí rovnou k nebíčku. 

 

Pouštění draků

Vítr fučí,vítr skučí,

pojďte pouštět draky.

Každý spěchá na kopeček

a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,aťsemraky mračí,

vypustíme na oblohu,

celou letku dračí.

 

Písnička s pohybem

Fouká,houká meluzína v komíně,

Fouká,houká meluzína v kamnech.

Kap,kap,kap na střeše,

kap,kap,kap na okně,

kap,kap,kap na dvoře padá tam déšť.

 

 

Cvičení s drakem

Tam,kde modré mraky plavou,                     děti drží draka oběma rukama nad hlavou

létá dráček nad mou hlavou.

Letí,letí,letí                                                děti se točí dokola

kolem našich dětí.

dlouhý ocásek drak má,                               předávat draka před tělem z ruky do ruky

ve větru s ním třepetá.                               ruce třepetají s drakem

Snad se mu nic nestane

a v pořádku přistane.                                  dřep,děti položí draka na zem


 

Kamaráde pojď si hrát,buď můj dobrý kamarád  : 10.-14.9.2018

seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů,    společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování,oblékání,úklid hraček),   respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné      povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • JV - chvilka:- sluchové cvičení-naslouchání zvukům těla-tlukot srdce,zvuků v okolí,nelibé zvuky,naslouchání tichu

                 - dechové cvičení „spíme“(pomalý nádech,výdech),kontrola rukou na břiše    

                 -gymnastika mluvidel- „posíláme pusinku,špulíme rty“            

                 -artikulační cvičení-„vzdycháme“-áách,„divíme se“-jééé,jéjé„brzdíme“ -ííí „natloukli jsme si“-au,a

  vytváření třídních pravidel-

Srdíčková pravidla

 • máme se rádi, jsme kamarádi
 • problémy řešíme společně, pomáháme si
 • umíme se rozdělit, obdarovat
 • chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
 • každý umí něco, všichni jsme důležití
 • respektujeme se navzájem
 • když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to
 • myslíme na sebe i na druhé

Pusinková pravidla

 • hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými
 • můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého)
 • když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to
 • domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas
 • v ložnici se chováme tiše
 • mluvíme slušně
 • umíme poprosit,poděkovat

Ručková pravidla

 • rukama si pomáháme a usmiřujeme se
 • vážíme si práce druhých,,chráníme jejich výtvory
 • šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knížkami
 • uklízíme hračky, udržujeme pořádek
 • myjeme si ruce před, po jídle, po použití toalety
 • chráníme přírodu, vše živé
 • bereme si jen to, co nám patří

Oušková pravidla

 • když jeden mluví, ostatní mu naslouchají
 • hlukem můžeme škodit, hluk nám může škodit

Nožičková pravidla

 • ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili
 • kopeme pouze do míče

 Motivační říkanka: Kamarád je ten,kdo chce jít s tebou ven.Ať je velký nebo malý,nemusí být dokonalý.poradí ti v těžké chvíli,když ti zrovna došly síly.Dokáže ti poradit,umí tě i pobavit.Tráví s tebou volný čas,když ho pozveš,přijde zas.

 komunitní kruh-srdíčkový-rozhovor (jak se chováme k někomu,koho máme rádi,vyprávíme si o sobě(jak se jmenujeme,kdo na nás čeká doma, pro koho jsme důležití,kdo nás má rád,co rádi děláme,co nás baví,co nám jde,co už umíme)pusinkový -říkanka KAMARÁD,KAMARÁD,JE TO TEN,KOHO MÁM RÁD……,ručičkový- posílání pohlazení(rozhovor jak nám ruce pomáhají,co ruce nedělají),ouškový(neskáčeme druhému do řeči,když mluví)nožičkový (Co se může stát, když naše nožičky dělají to co nemají)

 • Hv-pohybová hra „KRUH“
 • Písnička : Pojď si hrát
 • Hv hra: Když si mezi kamarády,tleskej rukama (tlesk,tlesk)

        Když  si mezi kamarády ,dupej nohama (dup,dup)……luskej prstama..pozdrav se s nimi 

       (ahoj,zamávat),Když si mezi kamarády dělej to naráz (tles,tlesk,dup,dup,lusk,ahoj)


Školka nás volá (3.-7.9.2018)

-   seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy,poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,respektovat ho

 

Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,očičkami mrkají,

na koberec lehají,do nohou se plácají,

do podlahy dupají,do kolečka běhají,

na koberec sedají,za uši se tahají,

kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.

 

Kam co patří

Hračky se nám pomíchaly,

velký zmatek udělaly.

Pojď mi …… (jméno dítěte)poradit,

kampak hračky uklidit.

 

Ve školce ať máme čisto,každá hračka má své místo.

my to všechno dobře víme,po hraní si uklidíme.

POHYBOVÉ AKTIVITY:

-  poskoky snožmo, jednonož, střídavě…, PH:“Na kočku a myš“

-  různé druhy lezení – v podp.dřepmo, pozpátku…, HPH:“Káčátka, Ježek“

-  procvičit manipulaci s různě velkými míčky při cvičení – PH:“Na Bumbrlíka“(jména dětí)

-  správně se orientovat při cvičení, PH:“Oheň, voda,blesk“

-  procvičit různé druhy lezení, skoků, poskoků, HPH: „Na ježka“, „Na vrabečky“

 

 HRY, OZČ, INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

-  učit se ukládat hračky na své místo

-  kresba lidské postavy (tatínek) pro založení

-  domlouvat se s kamarády na společné hře, jejím výběru, výběru hraček

-  naučit se pravidla – kreslení těchto pravidel

-  písničkové hádanky u klavíru, opakování písní dle volby dětí

-  DH:“Na listonoše“ – poznej svou značku (příp. značku kamaráda)

-  kreslíme obrázek pro kamaráda - dárek

-  procvičování rytmizace různých říkadel a říkadlových melodií

-  rozvoj paměti a postřehu – co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, kdo je pod plachtou,najdi místo pro hračku

-  hry na rozvoj logického myšlení – logico, dřevěné hry na logiku

-  tančení podle hudby a volby dětí – možno i na tanečním koberci

-  námětové hry v herně – na knihovnu, na dopravu ,na rodinu

-  konstruktivní a námětové hry dle volby dětí

-  pohybové hry s padákem a míčem – balanční činnosti

-  kreslení oblíbené hračky z domu nebo ze školky, třídních pravidel, moje značka v šatně (vybarvování)

 

POBYT VENKU:

-  stanovení pravidel při pobytu na zahradě, seznámení s bezpečností při zdolávání průlezky, jízdě

    na koloběžkách 

-  tvoření v písku, míčové hry na travnaté ploše – vymezení pravidel při pobytu venku

-  pohybové a hudebně pohybové hry na trávě, volné hry dle volby dětí

-  kreslení křídami na chodník, klacíkem do písku

-  skákání panáka, přes gumu, zdolávání určené trasy

 

 ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY:

-  práce s polytechnickými stavebnicemi

-  tvoření v kinetickém písku, modelíny

-  procvičení jemné motoriky – korálky, hříbky, drobné hračky

-  konstruování na volné téma


Kontakt


Omluvy dětí, komunikace s pedagogy:email: pedagog.vdf.krizikova @ seznam.cz
email vedení MŠ:16msvdf@seznam.cz
412 371 040
OMLUVY DĚTÍ: mobil MŠ
778 411 346
mobil ředitelka
736763846
FAX DS: xj8k3gc

Oblíbené odkazy

TOPlist