Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI

                                                                               

ŠKOLNÍ ROK: 2020/2021

Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 23 dětí 3 - 7 letých.

Na děti se zde těší :          

Petra Jedličková, DiS - učitelka

Marie Škorňová - učitelka 

Dominique Krupičková - asistent pedagoga 

Bc.Štefanie Plešingerová,DiS. - ředitelka

(zajišťuje nespací aktivity, v určité dny odpolední vých.vzd.) 

                         

SEZNAM TÉMAT PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  ZDE


Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,
máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.


CO SE UČÍME

(CELOROČNÍ DISTANČNÍ VÝUKA PRO NEPŘÍTOMNÉ A PŘEHLED PRO PŘÍTOMNÉ)

Mateřská škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, rozhodli jsme se distanční vzdělávání PRO NEPŘÍTOMNÉ DĚTI poskytovat celoročně.

 • realizována bude pomocí pracovních listů a jiných úkolů, které jsou uskutečňovány v rámci vzdělávání dle TVP pro dané období
 • dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy
 • rodiče mají možnost si pracovní listy vyzvednout u p. učitelek
 • určený den k vyzvedávání pracovních listů a jejich odevzdávání je: 

            PÁTEK od 12 – 16 hod.

Pro usnadnění sledování počtu nepřítomných dětí se distanční výuky účastní:

Děti s povinnou předškolní docházkou: VŽDY PŘI ABSENCI VÍCE NEŽ 3 DNŮ

Ostatní děti: DOBROVOLNĚ


ZÁŘÍ 2020

1.Integrovaný blok:

 Nejsem na světě sám                            

 • Prohlubovat citový vztah mezi dítětem a učitelkou, pomoc učitelky s adaptací dítěte v novém prostředí nebo se aklimatizovat po příchodu z prázdnin.

21.9.-25.9.2020        Podtéma: Podzimní zahrada – ovoce

poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

Básnička

Zima už je o krok blíž,dobrot máme plnou spíž.

S maminkou jsme zavařili třešně,hrušky,jablíčka,

marmeládu jahodovou přinesla nám babička.

Brambory jsme vykopali,do spíže je také dali.

Než se jaro vrátí zpátky,sníme dary ze zahrádky.

Písnička

Měla babka

Did.hra

Hledej stejné ovoce – každé dítě si vybere obrázek ,na obrázcích jsou modré švestky,červená a žlutá jablka,žluté nebo zelené hrušky – děti hledají kamarády se stejnými obrázky,vytvoří skupinu a určují ve které skupině je více nebo méně dětí

Pohybové činnosti

"Švestky" (F. Hrubín):

  • děda dřímá na židli (předklony, houpání se jako v houpacím křesle);
  • babka míchá povidly (míchání vařečkou jako v hrnci);
  • jejich vnouček malý klouček, nese švestky přes palouček (ťukání ozvučnými dřívky);
  • babi míchej, dědo vstaň (vztyk ze sedu), švestek je tam plná stráň (ťukání ozvučnými dřívky nad hlavou).

"Knedlíky":

  • máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky (uprostřed kruhu sedí děti v podřepu - jsou knedlíky a nadzvedávají zadeček - vaří se, ostatní se drží za ruce - chůze v rytmu říkanky);
  • až se hrnec roztočí (lehký běh po kruhu);
  • knedlík z něho vyskočí (dřep, ruce jsou spojeny s kamarádem a knedlíky vyskakují z hrnce, přes spojené ruce).

 

Stoupáme na špičky, stoupáme na špičky,                 (stoj, zkusíme stoj na špičkách)
trháme jablíčka, trháme hruštičky,                           (ruce do vzpažení a ukazujeme, jak trháme ovoce)
dáváme je do košíčku                                           (předklon, jako když dáváme hrušky do košíčku)
pro maminku, pro babičku.                                     (předpažit, dlaně vzhůru, jako když ovoce podávám

 

Grafomotorika – velké papíry

Kroužím, kroužím kolečko,

až vykroužím jablíčko.

 

Předškolní děti(školička):Mísa jablek a švestek

procvičování pojmu VÍCE-MÉNĚ-STEJNĚ – porovnávání počtu ,grafické znázornění - posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6

 

Co máme v košíčku-1.,2.,3.poznávání ovoce,vytleskávání a rozklad slov na slabiky

Pracovní listy: ZDE


Podtéma: PODZIM KLEPE NA DVEŘE

14.-18.9.2020

-Charakteristika podzimní přírody,výroba a pouštění draka,hraní a tvoření z listů,všímání si změn v přírodě,charakteristika podzimu,podzimního počasí,mít povědomí o změnách v přírodě,oblečení na podzim

Školička : procvičování barev, rozlišování pojmů vpravo,vlevo

 -2.Kde je drak?-rozlišování pojmů vlevo od,vpravo od 3.Polož draka vlevo, vpravo..(vzhledem k vlastní osobě)                                             

-JV chvilka-dechové cvič.- hra Na vítr- foukání do větrníků                              

            sluch.cvič.- poslouchat okolní zvuky,směr odkud zvuk přichází

            gymn.mluvidel-špulení rtů,pískáme (foukáme)

            artikul.cvič.-F-„Větrná řeč“- fí,fá,fé,fó,fú   ,vítr fouká  FÍÚ,FÍÚ

                             zafoukej jako lehounký vánek,obrovská fujavice,tajfun

Grafomotorika: děti věk 3-5 let- vítr fouká,  ke stažení ZDE

Předškoláci- drak- -uvolnění ruky, správný úchop, pracovní list ke stažení

Pracovní list "DRAK" - ZDE

PÍSNIČKA: Vyletěl si pyšný drak ZDE


7.9.-11.9.2020 

PODTÉMA: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád

- seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné  povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Svolávací básnička

Hola, děti,hola,

šneček na  nás volá.

pojďte honem sem,

do kruhu se sesednem.

 

Kdo tu s námi dneska je? - rozpočítadlo

Kdo tu s námi dneska je?

Jakpak se on jmenuje?

kdo tu je,kdo tu je,

řekne,jak se jmenuje.

 

Kamarád

Kamarád,kamarád,              2xnaznačit ve vzduchu úsměv

to je ten,                              ukázat prstem na ostatní děti

kdo mě má rád.                   ruce si dát na srdce

Pomůže mi,poradí,

po vláskách mě pohladí.    pohladit své dva sousedy po vláskách

 

Kamarád,kamarád,

to je ten,koho mám rád.

Pomůžu mu,poradím,

po vláskách ho pohladím.

 

Všichni jsme tu kamarádi      chytit své dva sousedy za ramena

protože se máme rádi.(nahlas)

 

 

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,očičkami mrkají,

na koberec lehají,do nohou se plácají,

do podlahy dupají,do kolečka běhají,

na koberec sedají,za uši se tahají,

kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.


 Podtéma:  Školka nás volá (1.- 6.9.2020)

 • seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy,poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,respektovat ho

 Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.

 

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí,všichni se jen opičí.

dívej se co dělají,třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,očičkami mrkají,

na koberec lehají,do nohou se plácají,

do podlahy dupají,do kolečka běhají,

na koberec sedají,za uši se tahají,

kamaráda pohladí,na sebe se usmějí.

 

Kam co patří

Hračky se nám pomíchaly,

velký zmatek udělaly.

Pojď mi …… (jméno dítěte)poradit,

kampak hračky uklidit.

 

Ve školce ať máme čisto,každá hračka má své místo.

my to všechno dobře víme,po hraní si uklidíme.

  

POHYBOVÉ AKTIVITY:

-  poskoky snožmo, jednonož, střídavě…, PH:“Na kočku a myš“

-  různé druhy lezení – v podp.dřepmo, pozpátku…, HPH:“Káčátka, Ježek“

-  procvičit manipulaci s různě velkými míčky při cvičení – PH:“Na Bumbrlíka“(jména dětí)

-  správně se orientovat při cvičení, PH:“Oheň, voda,blesk“

-  procvičit různé druhy lezení, skoků, poskoků, HPH: „Na ježka“, „Na vrabečky“

 

 HRY, INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI:

učit se ukládat hračky na své místo

-  domlouvat se s kamarády na společné hře, jejím výběru, výběru hraček

-  naučit se pravidla – kreslení těchto pravidel

-  písničkové hádanky u klavíru, opakování písní dle volby dětí

-  DH:“Na listonoše“ – poznej svou značku (příp. značku kamaráda)

-  kreslíme obrázek pro kamaráda - dárek

-  procvičování rytmizace různých říkadel a říkadlových melodií

-  rozvoj paměti a postřehu – co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, kdo je pod plachtou,najdi místo pro hračku

-  hry na rozvoj logického myšlení – logico, dřevěné hry na logiku

-  námětové hry v herně – na knihovnu, na dopravu ,na rodinu,na školku

-  konstruktivní a námětové hry dle volby dětí

-  pohybové hry s padákem a míčem – balanční činnosti

-  kreslení oblíbené hračky z domu nebo ze školky, třídních pravidel, moje značka v šatně (vybarvování)

 

POBYT VENKU:

stanovení pravidel při pobytu na zahradě, seznámení s bezpečností při zdolávání průlezky, jízdě

    na koloběžkách 

-  tvoření v písku, míčové hry na travnaté ploše – vymezení pravidel při pobytu venku

-  pohybové a hudebně pohybové hry na trávě, volné hry dle volby dětí

-  kreslení křídami na chodník, klacíkem do písku

-  skákání panáka, přes gumu, zdolávání určené trasy

 

 ROZVÍJENÍ JEMNÉ MOTORIKY:

-  práce s polytechnickými stavebnicemi

-  tvoření v kinetickém písku, modelíny

-  procvičení jemné motoriky – korálky, hříbky, drobné hračky

-  konstruování na volné téma