Úvodní stránka » 3.Třída - ŠNEČCI


Ve třídě ŠNEČKŮ je zapsáno 25 dětí 2 - 7 letých

 ŠK. ROK 2017/2018

Na děti se zde těší:

MARIE ŠKORŇOVÁ - třídní učitelka

Bc.ŠTEFANIE PLEŠINGEROVÁ,DiS. (ředitelka)

Paní učitelky: Štefka a MaruškaŠK.ROK 2017/2018

Třídní pozdrav

Dobré ráno, dobrý den.

U šnečků si popřejem.

Pozdravíme kamarády,

máme se tu všichni rádi.

Nebudem se bouchat ani prát,

každý šneček je náš kamarád.


CO SE UČÍME: 

ČERVEN 2017

8.       Integrovaný blok(květen, červen):

Náš svět - v tomto integrovaném bloku se zaměřujeme na pohybovou a tělesnou zdatnost dítěte, podporujeme jeho fyzickou i duševní pohodu. Dítě se bude seznamovat se životem na Zemi (životem lidí ve městě a na vesnici, s cizími zeměmi a s kulturami jiných národů, se životem zvířat v Zoo a u vody) a s vesmírem.   Časový rozsah – 7 týdnůPodtéma: Samá voda (25.- 29.6.2018)

-        seznámení s významem vody pro člověka, pro zvířata a rostliny, pokusy s vodou a květinou, s vodou a ledem. Poznávání vodních živočichů, ptactva a zvířat u vody, řek a moří na mapě. Výlet k rybníku, vycházky k řece.

  

 

Déšť - básnička

Déšť má plno práce,

kropí na zahrádce

stromy, trávu, květiny,

pak se schová do hlíny.

 

  

  • pomocí šátků a padáku napodobujeme vlny a vlnky 
  • učíme se plavat "nasucho", provádíme pohyby pažemi, snažíme se o správné provádění;
  • hry s vodou
  • přelévání vody, foukání do vody brčkem

 

pohybové hry:

Na rybičku

Na hastrmana-hra s básničkou

Na žabičky

Zlatá rybka-podávání a uchopování míče

Žabáci-chytání míče po odrazu

Na rybáře

 
Podtéma: Vesmírné putování (18.-22.6.2018)

–  seznámení se životem na Zemi, s vesmírem , používání encyklopedií 

Zpátky do raketyPH

-po třídě volně leží barevné KROUŽKY-raketoplány.Děti jsou kosmonauti,kteří volně plují vesmírem,na zvuk“činel“-vesmírného třesku se musí vrátit do svého raketoplánu,bez narážení do kamarádů a kostek.

Obměna-vracejí se jen ty barvy,které jsou volané(v ruce barevný papírek…)

-rychlé reagování na změny,poznávání barev,dodržování pravidel 

Čepičkový letPH

Děti vytvoří tři družstva po třech dětech-ty mají na hlavě čepice(z alobalu)-jsou kosmonauti v raketě,ostatní děti stojí volně po třídě,nemohou letět,protože nemají čepici.Děti ve družstvech při pohybu třídou dají svou čepici kamarádovi a vymění si místo

-navozování kamarádských vztahů

Na kouzelné lepidlo

Děti říkají říkadlo,nakonec se pravou rukou přilepí na daný předmět,hra se opakuje

V kouzelné pohádce,

v růžové zahrádce

spí tajemná věc,

jmenuje se…………?

Kdo tu věc pohladí,

hlásek mu naladí.

Kdo se dotkne dlaní,

přilepí se na ni.

 

Pohyb planet

PH,děti vytvoří 2družstva,každé drží v ruce 2 vařečky,těmi uchopí míč a přenáší ho na druhou stranu a zpět(vyhrává rychlejší družstvo.Obměna:děti mohou společně třídit míče dle barev a dávat do košů.

Planety hýbejte se

pravidla hry na škatulata batulata hýbejte se 

Plavba vesmírem

děti se přemísťují dle slovní instrukce,rychlá reakce na změny směru(na lavičku,na židličky,změny poloh těla apod.)

 

 • Básnička Gagarin

Povídání o tom, co to vesmír je, jak vznikl, jak vypadá. Po zodpovězení otázek se můžeme do vesmíru vydat. Ale pozor! Správní kosmonauti, než se vydají do vesmíru, musí projít těžkým výcvikem. Musí umět zdolat kdejakou překážku. Své by vám o tom mohl vyprávět první člověk ve vesmíru. Kdo to byl? No přece Gagarin!

Gagarinem chci já být,

Provádíme dohodnuté cviky.

svoje tělo otužit.

 

Levá, pravá, vpřed a vzad,

Poskoky podle směru v říkance – vlevo, vpravo, vpřed, vzad.

nesmím výcvik vůbec vzdát.

Poskoky vlevo, vpravo, vpřed, vzad.

 

 

 

 

 Básnička Startujeme raketu

Motivační básnička týdne. Přistáváme  vždy na různých planetách (kytičkové, indiánské aj.).

Startujeme co by dup,
letíme, už ani muk.
Vesmírem fičíme,
galaxie míjíme.
Pozor! Nikdo ať nelení.
Je tu první (druhé, třetí atd.) přistání. 

 • Hra na mimozemšťany (starší děti)

Učitelka nebo dítě rozloží slova na jednotlivé hlásky a představuje mimozemšťana (např. A-U-T-O). Ostatní „lidé“ se snaží porozumět mimozemské řeči. Hru můžeme obrátit – dítě se snaží rozložit dané slovo na hlásky. Procvičujeme tak sluchovou analýzu a syntézu.

 • Hra na gravitaci

A) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které začínají na hlásku J, K aj.“ Děti, jejichž jméno začíná na danou hlásku, přijdou k učitelce. Procvičujeme první hlásku ve slově.

B) Učitelka: „Jsem Zeměkoule a svou gravitační silou přitahuji děti, které mají na sobě červenou barvu.“ Děti, které mají na sobě jakoukoliv červenou věc, přijdou k učitelce. Procvičujeme barvy.

 • Hra na nekonečno

Pomůcky: lavička

Vesmír je nekonečný, proto jsme si zahráli na nekonečno. Děti sedí na lavičce obkročmo. První dítě přeběhne ke konci lavičky, pohladí (či předá jiný dohodnutý signál) dítě před sebou. Pohlazení putuje „vesmírem“ až k prvnímu dítěti, to, aby mohlo pohlazení předat dál, běží zase na konec řady a pohlazení předá před sebe. Pohlazení (signál) tak nikde nekončí – je nekonečné. 

Písně:

Naše Země

Naše země kulatá je, říká se to.

Po nebi se koulí světem celé léto.

Pozor ať se nesrazíš  s tou hvězdičkou v dáli,

to bychom se o tebe vskutku báli.

 

Mravenčí ukolébavka: 

CSlunce šlo Gspát 
Fza hromádku Gklád 
Cna nebi amihvězdy klíGčí. 
CUž nepraGcuj, Fmravenečku Gmůj, 
Cschovej se Gdo jehliCčí. 

Slunce šlo spát 
za hromádku klád 
na nebi hvězdy klíčí. 
Už nepracuj, mravenečku můj, 
schovej se do jehličí. 


CMáš Fnožičky CuběhaGné, 
Cden Fbyl tak těGžký. 
CPojď, Flůžko máš CodestlaGné 
Cv chládku Fod macešCky. 

Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí. 

Máš nožičky uběhané, 
den byl tak těžký. 
Pojď, lůžko máš odestlané 
v chládku od macešky. 

Spinká a sní 
mravenec lesní 
v hromádce u kapradí. 
Nespinká sám, 
s maminkou je tam, 
tykadlama ho hladí.
Podtéma: BAREVNÝ SVĚT (4.-8.6.2018)

-        seznámení se světadíly, poznávání jiných zemí a kultur, seznámení se životem lidí v jiných krajích

-        prohlížíme si atlasy a učíme se jim rozumět

-        povídáme si o českých tradicích

-        procvičujeme grafomotoriku

-        procvičujeme barvy, tvary 

-        vytváříme koláž na VV soutěž KÚ k 100. výročí vzniku ČSR 

Pondělí   – ČR

Úterý      –  Evropa ...Itálie

Středa     – Afrika

Čtvrtek   – Asie

Pátek      – Austrálie

 


Afrika

Čáry, máry, ententýky,
poletíme do Afriky.
Podržte si čepice,
hop! a už jsme v Africe. 

Vláček

Jede vláček kolejáček,
pěkně houká do zatáček.
Jede, jede pro děti,
Cestu zná už zpaměti.

NAŠE ZEMĚ KULATÁ - píseň

NAŠE ZEMĚ KULATÁ JE, ŘÍKÁ SE TO,

PO NEBI SE KOULÍ SVĚTEM CELÉ LÉTO.

POZOR AŤ SE NESRAZÍŠ S TOU HVĚZDIČKOU V DÁLI,

TO BYCHOM SE O TEBE VSKUTKU BÁLI. 

 

CHTĚL BYCH JEDNOU, TŘEBA NĚKDY TAKHLE K RÁNU,

NASEDNOUT DO VELIKÉHO EROPLÁNU,

NASEDNOUT DO RAKETY, PODÍVAT SE Z VÝŠE,

JE-LI ZEMĚ KULATÁ, JAK SE PÍŠE.

Cvičení s básničkou

Básnička

Základní postoj

Provedení

V Austrálii, tam to žije

stoj spojný, připažit

z připažení kruhy předloktími dovnitř, dlaně vpřed, prsty roztáhnout

klokan pořád poskakuje

stoj spojný, skrčit předpažmo, ruce sklopit

poskoky obounož na místě

ježura tam taky bydlí

podřep, předklon, pokrčit předpažmo dovnitř, ruce na předloktí (předloktí za koleny)

s výdechem zintenzivnit ohnutí pohybem zad vzhůru

do klubíčka se rád schoulí

dřep, pokrčit připažmo, zkřížit předloktí, prsty na zem

výdrž

pichlavý má kožíšek

dřep, skrčit připažmo, ruce v pěst, ukazováček vztyčit vzhůru

střídavě krčit a natahovat paže do vzpažení zevnitř (naznačení píchání)

jako z malých jehliček

dřep, skrčit připažmo, ruce v pěst, ukazováček vztyčit vzhůru

vztyk, střídavě krčit a natahovat paže do vzpažení zevnitř (naznačení píchání)

teď se koukni dozadu

stoj spojný

otočení hlavy vpravo

támhle sedí kakadu

stoj spojný

otočení hlavy vlevo

krásný kontinent je Austrálie

stoj spojný, připažit

z připažení kruhy předloktími dovnitř, dlaně vpřed, prsty roztáhnout

patří k ní i Oceánie

stoj spojný, připažit

z připažení kruhy dovnitř

 

Básnička

Základní postoj

Provedení

Co teď máme na triku?

stoj spojný, připažit

z připažení oblouky předloktími dovnitř pokrčit upažmo, dlaně vzhůru

hurá! Horkou Afriku

stoj spojný, pokrčit upažmo, dlaně vzhůru

„Hurá“ – poskok, vzpažit.
„Afriku“ – stoj spatný, připažit levou, pokrčit vzpažmo pravou, loktem „utřít“ čelo

pouští táhnou velbloudi

vzpor stojmo

chůze ve vzporu stojmo

k pyramidám zabloudí

sed zkřižný skrčmo, upažit dolů

výdrž

faraóni jako Sfingy

sed zkřižný skrčmo, pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru, dlaně vzhůru

výdrž

jsou tam pořád, jako jindy

sed zkřižný skrčmo, pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru, dlaně vzhůru

kývání hlavou

pak přeplavem řeku Nil

stoj spojný

vztyk, stoj spojný, vodorovné kruhy zevnitř z předpažení přes upažení skrčmo (naznačení plaveckého stylu prsa)

pozor, je tam krokodýl

stoj spojný, skrčit předpažmo, předloktí svisle vzhůru, ruka v pěst, ukazováček vztyčit

„pozor“ – zahrození prstem
„Krokodýl“ – z předpažení vzhůru pravou a předpažení dolů levou tlesknutím předpažit, dlaně spojit, výdrž


 

KVĚTEN 2018

PODTÉMA: Svátek dětí,velký rej  (28.5.- 1.6.2018)

-toto téma se každoročně přizpůsobuje tomu, na co si budeme hrát: na indiány, na mravence, na žabky, na piráty, na námořníky apod.

-radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti,

-připravit přání pro všechny děti na celém světě

Žongléři

Je to málem k nevíře,
jak tu víří talíře.
Kdo vás vidí, žongléři,
ten vám lehce uvěří
i když je to k nevíře
že létají talíře.
Nezkoušej to, jsem si jist,
že bys neměl z čeho jíst!

Kouzelník

Stojí, stojí bednička
v té bedničce holčička.
Čáry, máry fuk 

a už je z ní kluk!Tygr trénuje – cvičení s obručemi

  • Tygr se musí proběhnout – lezení ve vzporu volně po prostoru mezi obručemi. Na signál rychle vběhnout do obruče.
  • Tygr se protahuje – leh na zádech, vzpažit, vytáhnout do dálky za dlaněmi a chodidly.
  • Tygr má zalehnutý ocas – leh na zádech, kolena přitáhnout k hrudníku, uchopit dlaněmi, kolébat se vpřed a vzad, do stran.
  • Tygr protahuje tlapy – leh na zádech pokrčmo, střídavě kroužit pravou a levou nohou (jízda na kole).
  • Tygr si brousí drápy – klek sedmo, dlaně opřené o podlahu, rovná záda, střídavě pokrčovat a natahovat prsty.
  • Tygr se chystá ke skoku – vzpor klečmo, střídavě vzpažit levou ruku a zanožit pravou nohu, vyměníme.
  • Tygr si protahuje záda – vzpor klečmo, prohýbat a ohýbat páteř (kočičí hřbet).
  • Tygr skáče ze stupínku na stupínek – obruče po obvodu místnosti, skok snožmo.
  • Tygr proskakuje hořící obručí – průlez obručí ve vzporu skrčmo. Polovina dětí drží obruče cca 15 cm nad zemí, druhá polovina prolézá, následně se vymění.
  • Tygr usnul – uvolnění, leh skrčmo.

 


Podtéma: SLUNÍČKO PRAVÍ, CHRAŇTE SI ZDRAVÍ (21.-25.5.2018)

-        seznámení  s letními sporty, procvičování tělesné zdatnosti, trénování na Olympiádu mateřských škol ve městě, relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení )

 

Ruka, noha, hlava

procvičení: postřehu, logiky

POSTUP: Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Vedoucí vždy vyjmenuje části těla, které se mohou dotýkat země. Např: dvě ruce, jeden zadek, tři nohy, jedna hlava. Skupinka se musí dotýkat země přesným počtem vyjmenovaných částí. Nesmí se  dotýkat ničím jiným!

 

K D O    U H O D Í     D O    B U B Í N K U

Úkol : učit výskoku z místa

Pomůcky : lano, bubínek s paličkou

Organizace : celá skupina, cvičí jedno dítě po druhém, dvě děti jako pomocníci při držení lana.

 

Popis hry : Děti sedí na lavičce, před nimi drží dvě děti ve výši ramen napnuté lano. Na jednom konci stojí učitelka a drží v ruce bubínek. Děti přistupují jedno po druhém k lanu, levou rukou se přidržují lana a v druhé drží paličku. Jdou podle lana, na jeho konci vyskakují a snaží se  udeřit paličkou do bubínku. Komu se to podaří, přechází na druhou lavičku. Kterým se nepodaří, mají další pokus. Hra se opakuje, učitelka mění polohu bubínku.

 

Pravidla : 1. Při pokusu o úder vyskakovat snožmo.

                  2. Na stranu vítězů mohou přejít jen po zdařilém pokusu.

Metodické pokyny : Děti se přidržují lana, jdou přímým směrem.  Soustřeďují se na výskok tak, aby zasáhly                                  bubínek. Paličku si předávají

 

MRAVENČÍ SPORTOVCI

Cíl:

Rozvoj obratnosti, sebeovládání, spolupráce s ostatními

Místo:

Herna, zahrada

Pomůcka:

Lavička

Popis hry:

Ke hře je potřeba mravenčí pěšinka (lavička, spadlý strom,…), podložka, žíněnka sloužící jako záchrana.

Obě stejně početná družstva, kdy každé zaujme pozici před jedním koncem pěšinky (lavičky) čelem ke svým soupeřům. Na dané znamení vstoupí obě družstva na pěšinku (lavičku) a postupují v zástupu proti sobě, tak aby se co nejbezpečnější vyhnula obě družstva. Vyhrává družstvo, které v co nejhojnějším počtu přejde pěšinku až do konce.

 

-         


HEZKY JE NÁM NA SVĚTĚ -píseň

Rukama se tleská, (připravíme ruce před tělo, zatleskání)

to je hezky dneska. (kruh pažemi, zatleskání).

Velkou radost máme. (mávání pažemi až nad hlavu)

Nohama se dupe, (pohled na nohy, zadupání)

to slyší i hluchej. (přidržení za uši, zadupání)

Teď si zazpíváme. (ruce okolo úst)

Hezky je nám na světě, (mávání nad hlavou)

když si zacvičíme. (zvedání rukou od ramen do stran a vzhůru)

Ruce , nohy, hlavu, trup (ukazujeme jednotlivé části těla)

řádně unavíme. (úklony trupu v L a P)

 

 

Píseň - KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Co si to ptáčkové štěbetají, štěbetají, štěbetají?

No přece, že mámy svátek mají, svátek mají, svátek mají.

S kytičkou půjdem své mamince přát,

každý z nás řekne jí, jak jí má rád.

Láska je z pokladů ten největší,

jen to je ten pravý klíč ke štěstí.

 

SPORTOVEC-báseň

  Teď už je to jasná věc,

  bude ze mne sportovec.

  Narostou mi brzy svaly,

  zdatné děti všichni chválí.

  Pro krásu i pro zdraví

  cvičení nás pobaví.

 


Podtéma: Zvířátka ze Zoo (14.5. – 18.5.2018)

-         poznávání exotických zvířat a přiblížení jejich života v přírodě a v Zoo.   

CVIČENÍ S LANEM

Chůze nebo běh v prostoru s lanem v zástupu,lano držet v dlani-vedle těla,ve vzpažení nad hlavou,mezi dolními končetinami,procházet postavený díl švédské bedny na výšku.

 Opice

Z cirkusu utekla cvičená opice,

smála se tomu hned celičká ulice.

v davu se nosila jak pyšná pávice,

a to se všem dětem líbilo velice.

  

Král zvířat

Až za bránu před Zoo,

ozývá se řev,

to sám pan král neovládl

svůj veliký hněv.

Nedivte se tomu přeci,

zavřený je pořád v kleci!

Možná se tam trochu souží,

po svobodě jistě touží.

 

 Opičky

My jsme malé opičky,                    chodíme po vnějších hranách

máme čtaři ručičky,                     chodidel v rytmu říkanky

když nám někdo,půjčí míček,             míček si přendaváme z ruky

umíme s ním věcičky.            

 

Z levé ruky na pravou,                  sedneme si na zem a snažíme se

z pravé ruky na levou,                  nohama koulet míček jednou nohou

hodíme s ním trochu výše,               ke druhé,míček sevřeme chodidly

a už je míč za hlavou.                  a ze sedu si lehneme,zdvihneme

                                        nohy jakoby za hlavu,míček pustíme


Podtéma: Sluníčkové přání pro maminku (30.4.  - 11.5.  2018 )

-       společná příprava a realizace společné akce, výroba dárků a přáníček, prohlubování citové vazby na maminku a rodinu

-       Kdo patří do mé rodiny povídání u obrázků maminek, jaké jsou maminky dětí (použití přídavných jmen), jak se jmenuje maminka, co dělá, co pro nás znamená - rozvoj řečového projevu, slovní zásoba

Píseň - KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Co si to ptáčkové štěbetají, štěbetají, štěbetají?

No přece, že mámy svátek mají, svátek mají, svátek mají.

S kytičkou půjdem své mamince přát,

každý z nás řekne jí, jak jí má rád.

Láska je z pokladů ten největší,

jen to je ten pravý klíč ke štěstí.

Na kočku a myš – pohybová hra

-       Děti utvoří kruh. Vybereme dvě děti – myš stojí uprostřed, kocour venku z kruhu. Kocour říká: „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž.“ Myš odpovídá: „Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš.“       Myška vyběhne z kruhu, obíhá ho dokola a kocour se ji snaží chytit. Když myška oběhne kruh, snaží se dostat zpátky dovnitř, aby ji kocour nechytil. Děti střídáme. 

ÚKONY K SEBEOBSLUZE: zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání panenek, Práce s různorodými stavebnicemi – stavebnice s menšími dílky, skládání kostek, skládání mozaiky

Maminka ztratila korále-  – did. hra v prostoru- barevné představy (obdoba hry čáp ztratil čepičku)7. Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií. 

Časový rozsah – 8 týdnů (duben, květen)DUBEN 2018

Podtéma: Sluníčková kapela (23.-27.4.2018)

-poznávání hudebních nástrojů, hra na dětské hudební nástroje, společný zpěv, hudebně pohybové činnosti, didaktické hry se zaměřením na poznávání hud. nástrojů

„Najdi stejnou notu" - PH

Didaktická hra v prostoru herny– učitelka si připraví kartičky formátu A6, na které nakreslí různé noty (ne v notové osnově, ale samostatně ). Kartičky volně rozmístí po herně obrázkem dolů. Na signál se děti rozeběhnou po třídě, každé si sebere jednu kartu a hledá dítě, se stejnou notou (tvar a barva). Vzniknou skupiny o různém počtu dětí. Společně provedeme kontrolu. Každá skupina zazpívá jednu společnou píseň. Ostatní děti doprovází zpěv hrou na tělo. 

Jak se jmenuješ

Principem hry je rytmizace a melodizace jmen dětí. Na otázku učitelky nebo dítěte ostatní děti svá jména rytmizují a melodizují.

Didaktická hra „Na ozvěnu".

Využijeme drumbeny, míče, kostky....Učitelka předvede jednoduchý rytmus střídáním krátkých a dlouhých tónů – drobné údery x pohlazení míče. Děti se pokouší rytmus zopakovat. Pokud děti mají problémy, pomůžeme jim slovním spojením např. ·  · - -    Pe - tr má-vá. Můžem spojit s pohybem (krátké tóny ŤAP x dlouhé tóny ŠLÁP) nebo s grafickým záznamem  (tečky a čáry) a jeho „čtením".

 

 „Pejsek" - didaktická hra – rytmické cvičení

  Děti chodí po kruhu podle rytmu písně. Uprostřed kruhu chodí v protisměru dítě a drží na zádech hůlky. Po skončení písně začne na hůlky hrát rytmus známé písničky. Děti se předem domluví na 2–3 písních s výrazným rytmem. Volíme písně jednoduché a dětem dobře známé. Děti se střídají  v roli „pejska", učitelka může s rytmem pomáhat.

Zpěv písní s orff. děstkými nástroji: 

Travička zelená, Skákal pes, Prší, prší...

Chodí buben okolo - Poh. hra (obdoba hry chodí pešek okolo)

Hudebně pohybové hry: - rozvoj přátelství mezi dětmi

- mám prstýnek mám

- červený šáteček

- bublina

- zlatá brána

- uvíjíme věneček….. 

 


Podtéma: Těšíme se na jaro (16.-20.4.2018)

- seznamování se změnami v  předjarní přírodě,jak chránit přírodu a životní prostředí,s tříděním odpadu,s péčí o živou i neživou přírodu, pomoc při úklidu školní zahrady 

Třídíme odpad

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí.

modrá,žlutá,zelená,

víme co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci

už jsme jako dospělci.

Papír,plasty,sklenice,

nápojové krabice.

Prší,prší,jen se leje

popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

odpadky nám odveze 

Bubínek

děti chodí po kruhu.Uprostřed je bubínek.Učitelka říká :

Dokola chodíme,co je tady z…..(doplnit materiál),to si právě povíme.

Kdo první z dětí ví,který předmět je ze zmiňovaného materiálu,běží doprostřed kruhu,zabubnuje na bubínek a řekne svou odpověď. 

Jaký je to materiál?-2.,3.třídění předmětů podle materiálu,Různé věci tady máme,hned se na ně podíváme.Děti pěkně hledejte a to co je z……..,to mi prosím podejte.

 


Podtéma: JAK SE BUDÍ SEMÍNKO (9.-13.4.2018)

-       seznámení s prací na zahradě, pracovním nářadím. Poznávání zahradních květin, pokus se setím semínek a pozorování jejich klíčení, co potřebují rostliny ke svému růstu, péče o rostlinky

Koloběh živin uvnitř stromu - vytvoříme strom přání, na kterém si ukážeme záhadné tajemství přírody

DĚDA ŘEPU ZASADIL – cvičení s kelímkem

Děda řepu zasadil, u pole se posadil. Čekal…dešti jenom lál.

turecký sed s úklony a protahováním paží vpravo/vlevo;do vzpažení

Najednou se hlína zvedá, roste kopeček.

turecký sed, obě paže chytí položený kelímek

před tělem a zvednou ho obouruč do vzpažení

a položí ho na hlavu

Bábo, roste řepa… děda volá na babičku.

turecký sed, střídavé otáčení trupu vpavo/vlevo,

ruce drží na hlavě kelímek

Ukaž řepu!

vzpor sedmo pokrčmo, zvedání nohou nad podložku,

kelímek pod koleny

Vnučka přišla z lodičky.

sed, kelímek v rukou; naznačujeme celým

tělem veslování

Pejsek se nejprve vyčůral u patníku.

vzpor klečmo, kelímek postavený vedle těla

jako „patník“; střídavé zvedání pravé/levé nohy

Kočička pije mlíčko a pak číhá na myšku.

vzpor klečmo, kelímek postavený před tělem

jako „mistička“; vyhrbení x prohnutí páteře

a klek sedmo s protažením paží

Malá myška schoulená.

klek sedmo, předklon

Myšce byla dlouhá chvíle, hopsala si rozpustile.

leh na břiše, přendavání kelímku z ruky do

ruky ve vzpažení a zapažení za tělem, mezitím

ťukání kelímkem o zem

Myška trhla kočkou, kočka pejskem, dědou.

klek sedmo; 6x tlesknutí nad hlavou

Udělali bác! Myška, kočka… děda.

- 6x udělat tzv. kolíbku

Místo řepy vylezl krtek s hlínou na hlavě.

přímivé cvičení s kelímkem na hlavě                                           

Květiny a včelky- pohybová hra(PH)

-  děti sedí v kruhu, učitelka je květina, která k sobě láká mrkáním včelky-děti

dítě, na které učitelka mrkla, si s ní rychle vymění místo a stává se květinou

tato květina pak k sobě láká mrknutím jinou včelku

Na zahradníka – didaktická hra

pomůcky: konvička, květináč, zahradnická lopatka, šátek, obruče, obrázky květin na koberec připravíme konvičku, květináč, lopatku a vše zakryjeme šátkem, sedneme si do kruhu a hádáme, co je pod šátkem ukryto, po chvíli předměty odkryjeme a povídáme si, co je to za předměty a k čemu se používají a kdo je používá (zahradník) na koberec rozmístíme obruče=květináče, každý si vybere jednu obruč, stoupne si dovnitř a do ruky dostane obrázek jarní květiny, učitelka vybere zahradníka rozpočítadlem (U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.), ten dostane do ruky konvičku a začne pěstovat květiny, děti si sednou do dřepu a představují semínko nebo cibulku, zahradník je zalévá a květiny pomalu rostou, poté začne zahradník děti přesazovat-vždy řekne jméno květiny a děti s daným obrázkem si vymění místo-květináč

SMYSLOVÁ HRA : Jak se semínko probouzí

děti stojí v kruhu, drží se za ruce a mají zavřené oči

učitelka představuje slunce, které vyšle svůj životodárný paprsek (máčknutí ruky, pohlazení,…)

děti semínka si tento signál posílají dál a tím se postupně probouzí a otvírají oči 

Třídění semen – smyslová did. hra

pomůcky: plastový kelímek pro každého, misky, různé druhy semínek, igelit, obrázky květi

každé dítě dostane kelímek s jedním semínkem na dně

na koberci rozprostřeme igelit a na něj položíme různé druhy semen

děti z nich vybírají jen ten druh semínek, který mají na dně svého kelímku

po smluvené době si každé dítě spočítá, kolik semínek sebralo

semínka stejného druhu sesypeme na misku a hádáme, ke kterému obrázku květiny patří 

Jak rostlina k sobě láká včelky?- smyslová hra

pomůcky: obrázky květin, vůně

učitelka po třídě rozmístí obrázky květin, přičemž jednu z nich tajně navoní

děti obrázky zkoumají čichem

jakmile někdo najde voňavý obrázek, odejde nenápadně k učitelce a pošeptá jí místo, kde je obrázek (nebo název květiny), pak si sedne na židličku při více dětech je dobré děti pouštět na koberec po skupinkách 

 Na spáče - hra

„Jsme zakletí skřítci a probudíme se vždy, když…“

děti mají hlavy položené na stole a probudí se vždy, když uslyší název nějaké rostliny, která se pěstuje na např. na poli, na zahradě

obměna: děti se probudí, když plodina bude mít červenou barvu

Pokus: Jak pijí květiny? (obarvení karafiátů)

pomůcky: karafiáty, voda, skleničky, potravinářské barvivo, či tuš

„Voda je pro květiny nezbytná, bez ní by uschly. Ověříme si, že je tomu tak.“

několik karafiátů vždy vložíme do obarvené vody inkoustem

pozorujeme, jak za několik hodin začne měnit barva květů

barva květů se změnila proto, že rostlina do sebe nasála barevný inkoust 

Početní květiny – did. hra

pomůcky: podklady pro počítací květiny (viz obr.), PET víčka

cíl: orientace v číselné řadě do 6, opakování barev

děti mohou pracovat samostatně, či ve dvojicích

Postup: do středu podkladu děti položí 1 PET víčko, kterým určí barvu budoucí květiny

následně pokládají další vršky jako okvětní lístky mimo základ tak, aby počet přiložených vršků v navazující řadě odpovídal početnímu údaji 

Na slabiky – did. hra

učitelka drží obrázky květin, na koberci jsou rozmístěné kartičky s 1-4 tečkami

zvolí dítě, které určí název květiny, to vytleská, řekne počet slabik a danou květinu umístí ke kartičce s daným počtem puntíků (slabik)

 Více – méně – stejně – did. hra

z kytiček (na kartičce) vytváříme skupinky, vždy dvě skupinky vedle sebe

děti porovnávají počet kytiček a vkládají mezi ně znaménka < ,  > ,  =

význam matematických symbolů dětem vysvětlíme tvořením symbolu z dlaní

děti spojí dlaně k sobě a otvírají „zobáček“, do otevřeného zobáčku vložíme víc 

Činnosti na zahradě (pantomima)

motivace: písničkou – Šel zahradník do zahrady s motykou

pomůcky: obrázky (rýč, motyka, sázecí kolík, konev, hrábě…)

ukazujeme obrázky nářadí, které potřebujeme k práci na zahradě

děti pohybem ztvárňují, jak je používáme

obměny: obrázek ukážeme jen jednomu dítěti, který pohybem ztvární danou činnost, ostatní hádají, co právě dělá 

Píseň: Čížečku, čížečku POHÁDKY

⇒ Jak zasadily semínko (V. Čtvrtek)

⇒ Krtek a semínko (Rok s krtkem) 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA: Co děláme na zahrádce - popis obrázků+ seřadit je podle toho, jak jdou za sebou

Relaxace: Klíčení semínka

„Hezky se ztišíme a zahrajeme si na malé semínko, které začne růst. Já budu sledovat, jestli rostete pomaličku nebo naopak hodně spěcháte…“ 

pomůcky: cd s relaxační hudbou- děti se schoulí do klubíčka a představují malé semínko v půdě - učitelka vypráví, co se děje se semínkem, děti pohybem předvádějí, např.: jste malá semínka v půdě. Nad vámi je spousta hlíny a tlačí vás na záda. Nevidíte vůbec nic, všude je tma. Najednou cítíte trošku tepla, protože vysvitlo sluníčko…. 

VV – KVĚTINY Z MODURITU-HLÍNY

PRACOVNÍ LIST : Spojování stejných květin

pomůcky: pracovní list viz příloha, tužky, pastelky

nejprve děti tužkou spojí stejné květiny

následně stejné květiny vybarví stejně, aby vznikly vždy 2 stejně barevné květiny

pozor, aby i jiná dvojice nebyla svou barevností shodná 

PRACOVNÍ LIST:  Od semínka k rostlince

pomůcky: pracovní list: viz příloha, nůžky, lepidlo

děti mají za úkol jednotlivé obrázky nejprve vystříhat a následně do volných políček lepit tak, jak vyroste ze semínka květina (zrytí půdy, zasazení semínka, zalévání+ sluníčko, klíčení, květina)


Téma : SLUNÍČKO MÁ ZELENOU (3.-6.4.2018) 

-          cvičit bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní;

-          prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých dalších situacích, které mohou nastat (hry a aktivity na dopravní témata).

 Pohybová říkanka: Semafor

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.

(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)

I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.

 (rozhlíží se okolo)

Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.

(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)

Sotva blikne červená, roztahuje ramena.

(jako panáček na semaforu)

Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“

(vztyčíme prst a hrozíme)

Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru.

(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)

Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.

(naznačíme chůzi).

Hádanky o dopravních prostředcích

•Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)

-          Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)

-          Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)

-          Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO)

-          Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)

-          Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE) 

 Píseň: Autobus

na melodii: Prší, prší

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,

 ujíždíme autobusem.

 Řidič mačká houkačku,

 řeže každou zatáčku.

 2) To je cesta, lidé drazí!

 Sem a tam to s námi hází,

 dopředu a dozadu,

 všechno v jednu hromadu.

3) A těch lidí v autobusu!

 Támhle tetka veze husu,

 v koutě jeden staříček

 chrání košík vajíček.

4) Inu to je nadělení!

 Cesty ještě konec není,

 zbývá nám jí pěkný kus,

 rozsypal se autobus!

Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD

-          pomůcky: zvuky dopravních prostředků

-          dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků

-          úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává 

Autíčka, stop!

-          pomůcky: bubínek

-          děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)

-          na zvuk bubínku se musí zastavit

-          kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)

-          pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)


BŘEZEN 2018

Téma: Pletu,pletu pomlázku - 19.- 30.3.2018

Seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti o velikonočních tradicích, malování kraslic, nácvik koled, pomoc při velikonoční výzdobě

 

Hry rozvíjející :

pohybové dovednosti(pohybové hry,překážkové dráhy,napodobování pohybu,cvičení s říkankami)

manuální zručnost(konstruktivní stavebnice,stříhání,lepení,malování,sebeobsluha)

logické myšlení při řešení úkolů(labyrinty,hledání rozdílů,plnění úkolů na  interaktivní tabuli,didaktické hry)

  

Velikonoční koleda pro chlapce     pro děvčata 

Upletl jsem pomlázku                                                                  Kropenatá slepička

je hezčí než z obrázku                                                                 snesla bílá vajíčka

všechny holky,které znám                                                           obarvím je vymaluji

navštívím a vymrskám                                                                všechny chlapce podaruji

než mi dají vajíčko                                                                      pentličky si nastříhám

vyplatím je maličko                                                                    na pomlázku jim je dám

 

 Na koledníčka 

Hody hody doprovody

Dejte vejce malovaný

 My vajíčka nemáme

A žádný ti nedáme

 - honička s pomlázkou, koho se dotkne pomlázkou zůstane sedět 

Králíček ušáček

Králíčku ušáčku copak děláš, jakou ty barvičku právě hledáš?.......

 


Téma: Když sluníčko svítí (12.-16.3.2018) 

-        poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání, poznávání jarních dětských her, seznámení s bezpečností při hrách a s ochrannými pomůckami  
 

Kytičky- didaktická hra:

Kytičku si do ruky dáme, pěkně si s ní zamáváme! S kytkou si ruce zacvičí…. (pod, nad, levou stranou …) ji položí.

 

KDE JSI?- sluchová hra

Děti utvoří kruh v jehož středu jsou 2děti. Jedno z nich má zakryté oči. Toto dítě zavolá:“Jakube…,kde jsi?“ Druhé se mu musí ozvat: “Tu jsem“. Dítě se zakrytýma očima musí po zvuku kamaráda chytit. Chytí-li ho, vystřídají se v kruhu jiné děti.

 

CVIČENÍ SE STUHOU:

Stuhu nad hlavu si dáme,

na sluníčko zamáváme.

Do kola se zatočíme a pak

hodně vyskočíme.

Stuhu na zem položíme,

pak ji pěkně překročíme.

Stuha se nám zamazala,

maminka ji vymáchala.

Ještě se s ní zatočíme,

pak ji pěkně uložíme.

 

Vázání tkaniček
Jedna smyčka, druhá smyčka,
k tomu ještě malá klička,
utáhni to trošičku,
ať máš hezkou mašličku. 

 

Jarní budíček – básnička s pohybem

Halo, všichni vstávejte! (stoj + ruce k puse a zavoláme)

Jaro opět vítejte. (stoj + máváme rukama)

Celou zimu jste jen spali, (stoj + ruce u hlavy, jako když spíme)

protáhněte svoje svaly. (stoj + protahujeme se)

 

Písnička Travička zelená

Travička zelená, to je moje potěšení.
Travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ní lehnu,
když si smyslím, na ní sednu.

Travička zelená,to je moje peřina. 

 

Píseň Kolo, kolo mlýnský

Kolo, kolo mlýnský,

za čtyři rýnský,

kolo se nám polámalo,

mnoho škody nadělalo,

udělalo bác.

 

Píseň NA JAŘE

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
hej kopy, hej dupy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.
hej kopy, hej dupy, hej hopy hop.

 

Píseň VOZILO SE NA JAŘE

Vozilo se na jaře, tralalalalá,
slunce v zlatém kočáře, tralalalalá.
Tralá, tralá, tralalalalá.

Kampak jedeš, sluníčko?
Za tři hory Ančičko.

Přivezu ti zlatý klíč,
jmenuje se petrklíč.

 

Formou her procvičujeme:

 • běh po prostoru s vyhýbáním se zastavením na signál

 • poznávání druhů květin formou PH

 • správné dýchání při cvičení

 • hod obouruč  na cíl v nižší rovině- ml. děti,

 • hod. obouruč na cíl do vyšší roviny – starší děti

 • hod jednoruč na cíl do výšky – předškolní děti

 • učíme se vázat tkaničky – starší děti, ml. děti vázat uzlíky

 • skok snožmo

 • procvičujeme grafomotoriku, správný úchop tužky, dokončit započatou práci  a jiné ?Podtéma: KAMARÁDI ZVÍŘATA, KLEPAJÍ NÁM NA VRATA  - 5.-9.3.2018

-         poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, proč je chováme, jaký je z nich užitek, kdo a jak se o ně stará, prohlídka domácího hospodářství

Kočka 

Kočko,kočko,kočkatá,

kde máš svoje koťata?

To Vám říkat nebudu!

A šla krmit na půdu.

 

Kočko,kočko,kočkatá,

co jedla Tvá koťata?

Měla myšku na zelí

a teď leží v posteli.

 

 Na mláďáta-did. hra 

Jsem malinké mláďátko

Říkají mi telátko(obměna)

Najděte mi maminku

Počkám na vás chvilinku

 

Pohybové hry, cvičení 

1.     Na kočku a myš

-        Děti utvoří kruh. Vybereme dvě děti – myš stojí uprostřed, kocour venku z kruhu. Kocour říká: „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž.“ Myš odpovídá: „Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš.“

-        Myška vyběhne z kruhu, obíhá ho dokola a kocour se ji snaží chytit. Když myška oběhne kruh, snaží se dostat zpátky dovnitř, aby ji kocour nechytil. Děti střídáme.

 2.     Čarování

-        Učitelka se stává kouzelnicí (poté to může být i dítě) a čaruje: „Čáry, máry, abraka, dabraka, čaruji, čaruji, samá (kuřátka, koťátka, hříbátka, …)“ Učitelka zvířátka střídá, záměrně volí mláďata.

 3.     Zaječí ocásky

-        Děti mají za kalhotami stužky – zaječí ocásky. Učitelka (nebo jedno z dětí) je liška, chytá zajíčky a snaží se jim vzít jejich ocásky. Komu vezme ocásek, musí si sednout. Na konci spočítáme ocásky zajíčků a lišky – kdo vyhrál.

 

Hádanky 

 1. Víte, kdo tak nahlas štěká, kdo zloděje v noci leká,

kdo, uhlídá dům i ves? Ano, správně, je to PES

 1. Vidí myšku, hned ji chytí, očima si přitom svítí.

Každý kluk i holčička, ví, že je to KOČIČKA

 1. Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku.

Zato snáší vajíčka. Kdopak je to? SLEPIČKA

 1. Bílý kožich chundelatý, na krku mí zvonec zlatý.

Z nebe nebo z kopečka přiběhla k nám OVEČKA

 1. Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko.

Poznali jste? Sláva! Je to totiž KRÁVA.

Písničky 

 • Krávy, krávy (Svěrák, Uhlíř )
 • Když jsem já sloužil
 • + další známe písničky: Skákal pes; Kočka leze dírou; Běžela ovečka; Já mám koně; …
UNOR 2018

Integrovaný blok:    

Do pohádky a zase zpátky               

Blok má seznámit děti s klasickými i veršovanými pohádkami,sledováním pohádek a příběhů obohacovat citový život dětí,prohlubovat zájem o knihy. Radostné prožití karnevalu a seznámení s masopustem.


PODTÉMA: Tajemství knížek ( 26.2.-2.3.2018)

- poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek  a příběhů  s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

- seznámení s pojmem kniha, literatura pro děti a její žánry

- prohlížení knih z třídní knihovny, pohádkové, encyklopedie, atlasy, knihy s básněmi

- četba na přání

- volné převyprávění oblíbené pohádky, o tom, kdo dětem doma čte

- správná artikulace

- recitace básní a zpěv písní

- námětové hry NA KNIHKUPECTVÍ, KNIHOVNU - pravidla slušného chování

- vyzvání dětí, aby si přinesly svoji nejoblíbenější knihu a vyprávěli o ní

- pravidla, jak se staráme o knihu, šetrné zacházení s ní

- seznamování s pojmy ilustrátor, spisovatel


Didaktické hry s hláskami (starší děti):

 1. Na jaké písmeno začíná mé jméno?
 2. Na jaké písmenko začíná slovo...?

Ať jsi holka nebo kluk,
zbystři oči, napni sluch
Po třídě se rychle projdi,
co začíná na ... najdi.
Děti hledají po třídě předměty začínající na dané písmenko.

 Růženka – píseň s tanečkem

To byla jedna Růženka: 3x

to byla jedna Růženka Šípková.

Růženko milá pozor dej 3x na vílu.

Přišla za ní víla zlá: 3x

přišla za ní víla zlá,do zámku.

Růženko já tě zaklínám 3x

Růženko já tě zaklínám do spánku.

Rostlo křoví do výšky: 3x,vysoko.

Přijel za ní krásný princ: 3x na koni.

Růženko milá: probuď se 3x ze spánku.

A byla svatba: veliká: 3x a zapíchli tam čuníka 2x.

 

Princeznička na bále - báseň

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král

Honzíka si zavolal.

 

Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále.

Honzík běžel za hory,

vykopal tam brambory.

 

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

 

Tančila myška – hudebně poh. činnost (ml. děti)

Tančila myška, tančila až se jí hlavička točila.

Sedla si, zdřímla si, ale jen málo,

Poslyšte dětičky co se jí zdálo.

Že mašina takhle hučí: „Hů, hů“,

že bičem práská kočí,

ptáčkové, že uletěli a myšičku probudili.

 

Kolo, kolo mlýnské – ml. děti – hud. poh. činn.

 

Krátká básnička:

Jaro, léto, podzim, zima,
číst si knížku, to je prima.

 

Na pohádkové postavy –POHYBOVÁ HRA

– reakce na smluvený signál.

Vodník – leh na zem (do rybníka)
Čert – poskoky (řádí v pekle)
Král – sed (na trůně)
Princezna – stoj vzpřímený

Honíme zlého čaroděje- pohybová hra

Proč je čaroděj v pohádce zlý? (Protože si chce vzít za ženu princeznu, která ho nechce. Čaroděj je starý a ošklivý a princezna si chce vzít za muže statečného, mladého prince.)

Děti se naučí říkanku, vyzkouší si různé varianty intonace, důraznosti a výrazu

řeči: Jsem čaroděj, v zámku bydlím,

       princeznu chci, prince chytím!

Honič má v ruce stočenou ruličku z novin a odříká říkanku, pak honí, babu dává novinami.

Bubeník hru sleduje, při předání baby zabubnuje, všichni se zastaví a vyslechnou si říkadlo nového honiče.

Hra na prince:

Uprostřed kruhu sedí jedno dítě na stoličce, má na hlavě papírovou královskou korunu a spí.Děti chodí po kruhu, říkají říkanku a v průběhu této doby na jedno z nich učitelka mrkne. Vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy, uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn.

Oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš.

Říkanka: Princ sedí na trůně v královské koruně.

Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.


Téma:Hádej kdo jsem? (5.-9.2.2018)

–       společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry 

Pohybové hry

Medvědí honička

-        Děti utvoří kruh a drží se za ruce. Dítě v roli medvěda sedí ve dřepu uprostřed. Děti chodí v rytmu říkanky:

„Ty medvěde chlupatý, co máš kožich na paty,

Rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit. Teď!“

-        Na poslední slovo se všechny děti rozběhnou a medvěd je honí. Chycené dítě se stává medvědem.

 

Masopust

-        Na slovo „MASO“ – děti tancují, běhají, radují se, …

-        Na slovo „PŮST“ – se zastaví a nehýbají se

Hojačky, hojačky

-        Na každé slovo daný pohyb (lehačky – lehnout; klekačky – kleknout, stojačky – stát, …)

-        Do vymýšlení názvů zapojujeme děti – vtipná slovní spojení

Básničky - Masopust

Masopustní veselice

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici

medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde,

karneval se povede.

Svátek karneval

Dnes je svátek, velký bál,

děti mají karneval.

Naše milé maminky

ušily nám sukýnky.

To je krása na pohled,

pohádky jsou tady hned.

Karneval

Karneval je moje potěšení,

chystejte mi šaška oblečení.

Zpívám, tančím, obut nebo bos,do pravého šaška nemám jeho nos.


Třídní vzdělávací program: Podtéma: JAK ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ ŽIJÍ (29.1.- 2.2.2018)

           poznávání lesních zvířat a ptactva přezimujících u nás, společná péče o lesní zvířata a ptactvo

 

 Motivace: Lidové říkadlo v dialogu

Už je zima, už je mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu
a tam zimu přebudu.

(In Říkadla pro nejmenší, s. 60)

  

Povídáme si s dětmi o tom, kam všude se může ptáček v zimě schovat před mrazem a zimou.

Pozorujeme ptáky, kteří posedávají na keřích a na plotu. Načepýření kosi a kosice vypadají jako bambule z čepice. Mají načechrané peří a vypadají, jako by byli mnohem větší než v létě. Množství vzduchu kolem těla se načechráním peří zvětší, pták si drží teplo.

Prohlížíme realistické kresby z atlasu, fotografie ptáčků: kos, stehlík, vrabec, straka, sýkorka, vrána.

Přemýšlíme a odpovídáme na otázky: Jsou všichni ptáčci stejní? Čím se liší? Jak rozeznáme sýkorku od vrabce a vrány? Který pták je celý černý se žlutým zobákem? Který pták je vpravo a který vlevo? Kolik ptáků sedí na stromě?

Rozvíjíme představivost i grafomotorické dovednosti.

 

Pohybová aktivita s cílem procvičit poskoky snožmo.

K motivaci je vhodná představa vrabce, poletujícího sem a tam a lehounce hopkajícího.
Základní postavení: stoj spojný, zapažit, lehké poskoky snožmo na místě i z místa v tempu čtvrťových not: čimča – rára – čimča – rára – a běh v tempu osminových not: čim, ča, rá, ra, čim, ča, rá, ra.

 

Pohybová hra Na hlídače (In Rok v mateřské škole, s. 49).
Cílem hry je procvičit poskoky v rytmu, rychle reagovat a rychle vyběhnout.

Popis hry: Vymezíme prostor pro hlídače, použijeme obruč anebo nakreslíme na podlahu kruh. Hlídač v kruhu sedí, má zavřené oči, předstírá spánek. Ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu a říkají:

Hlídač usnul na lavici,
všichni vrabci na silnici.

V další části říkanky si sednou do dřepu, předstírají zobání zrní a říkají:

Až se zrní nazobáme,
na hlídače zavoláme:
Hlídači, vstávej!

Vtom hlídač vyskočí a honí děti. Děti v roli hlídače střídáme. 

Sluchová hra Ptáčku, jak zpíváš?

Popis hry
Určené dítě (hádač) se vzdálí od ostatních dětí tak, aby nevidělo, koho učitelka určí ptáčkem. Děti sedí v sedu skrčmo snožném se sklopenou hlavou. Na pokyn učitelky vybrané dítě (ptáček) zazpívá a hadač hádá, kdo to byl. V roli hadače i ptáčka se děti vystřídají.

Didaktická hra Kam letí ptáček?

Hra je zaměřena na procvičování pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo.

Postup: Učitelka si ponechá šipku, děti mají obrázek ptáka a podle toho, kam učitelka otočí šipku, musí otočit obrázek. V dalším kole si učitelka s dítětem šipky a obrázek vymění.

Varianty

 • otočíme ptáka do nějakého směru a dítě odpoví, kam pták letí
 • dítě otáčí ptáka nebo šipku podle pokynů učitelky (nahoru, dolu, doleva, doprava)
 • podle toho, kam učitelka otočí první šipku, dítě otočí druhou
 • dvě děti mohou soutěžit, kdo správně nasměruje ptáka podle pokynu učitelky nebo podle šipky

 

„ZAJÍČCI A VLK“ – pohybová hra 

Zajíčci šli ke krmelci, namlsat se mrkvičky.

Když v tom z lesa hop – kdo to číhá?

Pozor je to vlk!  

Vlk (dítě) číhá za stromem. Zajíci (děti) jdou ve skupině ke krmelci. Na „pozor je to vlk“ je začne vlk honit a zajíčci se rozutečou do svých pelíšků(kruhů).

 „VRABEC“

-poskoky snožmo na místě i z místa, pohyby paží, rozvíjení smyslu pro rytmus 

Čimčarára čím, čim, čim (poskoky snožmo na místě s připažením) 

Že je zima,to já vím!  (skrčmo,prsty na ramenou,pohyb křídel)

 Moje šaty z peříčka, (stoj,paže do vzpažení,pomalý pohyb)

profoukala zimička. (upažením do připažení,hmitání prsty) 

Čimčarala,čim,čim,čim, (poskoky snožmo z místa s pohyby paží)

Hodné děti poprosím.    (křídla)

 Schovávejte drobečky (skokem dřep,prsty ťukají v rytmu)

Pro ubohé vrabečky.     (vrabci zobají)

 

PÍSNIČKY:

 1. Bude zima bude mráz
 2. ČAROVÁNÍ - ubrečený klukLEDEN 2018

Integrovaný blok:  

Paní zima čaruje                         

-        V tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu.


Podtéma: Hola,škola volá (22.-26.1.2018)

-         příprava dětí k zápisu, procvičování geometrických tvarů, procvičování číselné řady, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, rozvíjení slovní zásoby (společné vyprávění), znát své jméno a adresu

  

Jdu k zápisu

Zítra půjdu do školy.

Nemusím mít úkoly,

nejsem ještě řádným žákem,

ale už jsem předškolákem.

 

Zítra půjdu k zápisu,

tašku sebou ponesu.

budu v ní mít rodný list,

u zápisu budu číst.

 

Budu říkat básničku

a zazpívám písničku.

Už se na to těším moc!

Teď jdu spinkat,dobrou noc!

  

Příprava předškoláků k zápisu:

 • hádanky
 • hmatové hádanky
 • vyprávění děje podle obrázku
 • reprodukce pohádky
 • puzzle,mozaiky
 • procvičování číselné řady – did.hry
 • labyrinty,bludiště
 • grafomotorické cvičení,správný úchop tužky
 • umět se představit,znát svou adresu
 • poznávání hlásky na začátku slova,rytmizace slov
 • sluchové hádanky
 • poznat napsané své jméno,složit své jméno z písmen podle vzoru
 • zapínání knoflíků a zipů,zavazování tkaniček
 • kresba postavy

Téma:

Zem pod sněhem (8.-12.1.2018)

-         charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou

 

Hry

Sněhuláci a vítr – 1 dítě vítr,ostatní jsou sněhuláci.Vítr chytá sněhuláky,koho sfoukne,ten si dřepne. 

Bum-bác – děti sedí v kruhu,jedno dítě chodí okolo a říká BUM,BÁC RATATA,ZIMA ŤUKÁ NA VRATA.U koho se zastaví,tomu zaťuká na hlavu a dítě musí  říct něco co patří k zimě(led,mráz,sníh,sněhulák,lyže..),pak se honí jako u peška. 

Vločka – jako u našeho lesíka… děti sedí v kruhu,jeden chodí okolo při říkance HLEDÁ VLOČKU VLOČKA,NEMŮŽE SE DOČKAT,ŽE PRÝ SE JÍ SCHOVALA,KAM,TO VĚDĚT NEDALA.Vločka je někde schovaná mezi dětmi a dítě jí musí najít.

 

Cvičení s říkankou

Utíkám,utíkám                                                    běh

já se chytit nenechám.

Zima už je blízko nás,

už je přece čas.

Utíkám,utíkám,

já se chytit nenechám.

protřepu ručičky                                                protřepat ruce

Zadupou nožičky                                                zadupat

To se pak zahřeju

od hlavy až po špičky.                                       ukazovat na hlavu a špičky

 

Sněhulák

Sněhový panáček za okny stál                        stoj na místě

ze zimy,ze sněhu se radoval                           tleskat

nemám sice nožičky,                                        dupat

přesto je mi do tance.                                      ruce v bok a kroutit boky

Jindy mi však bývá úzko                                  rukama otírat oči

to když dlouho hřeje slunce.

někdy skoro pláču.

ale když zas padá sníh,radostí jen skáču.      poskoky 

 

HÁDANKY

UŠI CHRÁNÍ NEJVÍCE,TEPLÁ ZIMNÍ …….čepice 

AŤ JE MRÁZ ČI FUJAVICE,PRSTY SCHOVÁ ………rukavice 

BABIČKA HO PĚKNĚ PLETE,POZOR,AŤ TO NEPOPLETE.

MÁ HO BARČA,BA I PETR,KAŽDÝ MÁ SVŮJ TEPLÝ……..svetr 

NA PÍSEK NÁS NOSÍŠ RÁD,MŮŽEŠ SI JE UMAZAT.

V KŘOVÍ CHYTNOUT BODLÁKY,VŠECHNO ZVLÁDNOU …….tepláky 

HOLKY TY JI RÁDY NOSÍ,MAJÍ V NÍ PAS JAKO VOSY.

A KDYŽ TANČÍ CHVILINKU,ROZTOČÍ SVOU ……sukýnku 

NA NOŽIČKY DO ŠKOLKY,OBOUVÁM SI …….bačkorky 

DO POSTÝLKY,KDYŽ JDU SPÁT.MUSÍM SI HO OBLÉKAT…..pyžamo 

NA NOHY JE OBOUVÁM,VŽDYCKY S NIMI PRÁCI MÁM.

DNES JIM JEŠTĚ UKÁŽU,JAK TKANIČKY UVÁŽU….boty


PODTÉMA:PŘÍBĚH  HRAČEK

(3.-5.1.2018)

 •  přivítání dětí v novém roce, povídání o roce minulém...
 •  seznámení s materiály, ze kterých jsou hračky vyrobené, správné zacházení s hračkami,             půjčování si hraček
 •  seznámení s tradicí Tří králů
 • společný úklid vánoční výzdoby
 •  pozorování – změn počasí, charakteristické znaky zimy, péče o ptáčky v zimě....
 • Ptáčkové v zimě-sypání do krmítek, pozorování ptactva

 Na barevné hračky – pohybová hra

Jede vláček plný hraček
do kopců i do zatáček.
Pohádkový rychlovlak
houká, syčí jako drak.

(děti „jedou“ v řadě jako vláček, na konci říkanky, ten kdo je „lokomotiva“ vysloví barvu, materiál...děti se rozeběhnou po třídě a hledají hračku dle požadavků, kdo najde, sedne si na zem a čeká na ostatní)

Král není doma (hra):

Jedno dítě je král. Když „je“ král doma, všechny děti se chovají slušně, jsou hodní, potichu...prochází se po místnosti a předvádí poklidné činnosti-čtení knihy, procházení, stavění si...apod., když Král odejde...děti mohou křičet, běhat...,ale jakmile je Král opět doma....musí se chovat slušně.

Na mrazíka – pohybová hra

-          honička, jedno dítě Mrazík honí hráče..koho se dotkne, toho zmrazí(nesmí se hnout), zachránit jeje může někdo nezmražený z hráčů buď podlezením, pohlazením....dle domluvy

Do kolečka chodíme – did. hra

Do kolečka chodíme, co je to tu nevíme,

kdo to ví, kdo to ví, „Adélka“ nám odpoví.

Děti chodí v kruhu za sebou...mohou se držet za pas, za ramena, za ruce....(různě obměnujeme). Jméno se pokaždé obmění. Vyvolané dítě vybere hračku, (hračky uvnitř kruhu) a sdělí její název, barvu a starší děti i materiál, ze kterého je vyrobena.


PROSINEC 2017

Vánoční radovánky (27.11.2017 -5.1.2018)

-        Integrovaný blok provází děti časem adventu a Vánoc. Budeme děti učit sdílet společně radost, optimismus, vzájemné citové prožívání. Přibližujeme dětem vánoční zvyky, pranostiky, tradice, vánoční koledy a symboly.

 

Podtéma: Když zavoní cukroví (11.-22.12.2017)

-         poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, příprava na Vánoční besídku, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

        

 • Motivované cvičení – těsto, motivace básní „Váleček na nudle“ [3]

Váleček na nudle život si chválí,
čím více pracuje, tím víc se válí.
Válí se na břiše, na zádech, na uchu,
zpívá si tralala, hopsasa, ejchuchu.
Válí se dopředu a zase nazpátek,
na čem se vyválí, rázem je na plátek.
Váleček na nudle život si chválí,
čím více pracuje, tím víc se válí.


STROMEČEK

Vánoční stromeček,smrček je to krásný,

Večer nám zasvítí,jak měsíček jasný.

HVĚZDIČKA

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

Maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí,uvidím hvězdičku,

Která je schována červeném jablíčku. 

VÁNOČNÍ

Kdepak je ten Ježíšek,co má bílý kožíšek?

Přijde vždycky po roce,když slavíme Vánoce.

Zvonečkem on zazvoní,stromečky nám nadělí.

Pod stromečky dárečky,pro holky a chlapečky.

 


Téma: 

Když chodí čert a Mikuláš (27.11.- 8.12.2017)

seznámení s postavou Mikuláše a čerta, s tradicí adventu, společná příprava kostýmů,písniček a básniček na Mikulášskou besídku

  

Taneček k písničce Mik,Miku,Mikuláš 

Kruh,děti jdou ve dvojicích za sebou po kruhu(Mik,Miku,Mikuláš)

Zastaví a točí se na místě dokola s rukama nad hlavou(přišli s čertem na koláč)

Kruh,děti jdou ve dvojicích za sebou po kruhu(Mik,Miku,Mikuláš)

Zadupat(přinesli nám zimní čas)

Jedna ruka v bok a druhou zvonit jako na zvoneček(cink,cinky,cink,cinky zvoneček)

Tleskat(čert nám přines dáreček)

Jedna ruka v bok a druhou zvonit jako na zvoneček(cink,cinky,cink,cinky zvoneček)

Dupat a tleskat(Je tu zimní čas)

 

Mikuláš 

Mikuláš,Mikuláš (ruce spojit nad hlavou)

plný pytel nese(naznačit,že má pytel přes rameno)

celý je ohnutý(předklonit se)

hlava se mu třese(uklánění hlavy do stran)

oříšky,jablíčka(mističku z dlaně,jablíčka tleskat)

k tomu kousek uhlí,

než on to roznese(naznačit rozdávání)

bude celý ztuhlý(stát ve stoji napnutém-v pozoru)

 

Cvičení s andělíčkem

 

Podívejte děti!-stoj snožmo,ruka ukazuje do stropu

Kdopak to sem letí?-stoj snožmo,ruka kreslí otazník

Bílá křídla,žluté vlasy-ruce dělají křídla,hladí vlasy

Andělíček je to asi-mírný předklon,ruce na tvářích

Na hlavě má hvězdičku-ukazovat na čelo

Svítí si na cestičku-chůze na místě,ruce v bok

A přilétl k nám-otáčet se dokola,ruce mávají jako křídla

Andělíček sám-do dřepu

 

Mikuláši,andílku,

děkujeme za nadílku.

Tobě čerte slibujeme,

že už zlobit nebudeme

  

 Dupy, dupy

Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle,
chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble, ble)

Teď si pěkně lehneme (leh na zem)
už se ani nehneme.
Pojedeme na kole (leh, šlapeme na kole)
dojedeme ke škole.

Tam se pěkně posadíme (sed na zemi)
a hezky se pohladíme. (hladíme vedle sedícího kamaráda)
čerty v pekle necháme,
tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskání od piana po forte)

 

 

Mikulášek (melodie Prší, prší)

Mikulášek zvoní, cinká,

nakukuje do okýnka,

nakukuje sem a tam,

dneska přijde také k nám.

Za ním kráčí andělíček

od nebíčka nese klíček,

od nebíčka nese klíč

a ty, čerte, ty jdi pryč.

 

 Čarování

Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval,

vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

Pozor na to milé děti, čarování není žert,

něco se nepovedlo a tak přibyl ještě čert.

 

básnička:

Už se těším andílku na tu dnešní nadílku,

Chci být hodný moc a moc, vydržím až do Vánoc.

A potom zas malinko, začnu zlobit, maminko.

NACVIČUJEME PÁSMO NA BESÍDKU :-)


Integrovaný blok: 

Od rána až do večera (23.10. – 24.11.2017) 

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků 

Témata:

23.10.- 27.10.    Já jsem malý pořádníček

30.10. – 3.11.     Čím budu,až vyrostu

6.11.-   10.11.     Když kamarád stůně

13.11.-  16.11.    Sluníčko sleduje,jak tělo funguje

20.11. – 24.11.   Tatínek a maminka,to je moje rodinka   


LISTOPAD 2017

Podtéma: Tatínek a maminka, to je moje rodinka (20.-24.11.2017)

–        seznámení s rodinou, znát zaměstnání rodičů, poznat a pojmenovat členy rodiny, prohlubovat citovou vazbu na rodinu

 Témata v komunitním kruhu:

 • U nás doma- rozhovor s dětmi o rodině, motivační příběh s did. materiálem HAFERA - etická výchova – navození tématu rodina, určování dle did. pomůcky, kdo je v této „naší“ rodině-nejstarší, nejmladší, proč mají děti dvě babičky, dva dědečky, prarodiče... snaha o pochopení složení rodiny dle zdravého životního příkladu
 • Prohlížení rodinných fotografií , pojmenovávání členů rodiny
 • Morální kvalita: jak by měly vztahy v rodině vypadat z hlediska etiky a morálky
 • Kde pracuje maminka s tatínkem?
 • Můj domov-proč se říká všude dobře,doma nejlíp? Seznámení a vysvětlení pořekadla.
 •                    -jak se starat o okolí našeho domova

 

Hrajeme si a procvičujeme:

 • Na rodinu
 • Šimravou poštu - obdoba hry na tichou poštu, jen s rozdílem, že si děti posílají „šimrání“,“hlazení“ dvě,tři…obojí
 • Na rodinky- pohybová hra v prostoru

běh po  prostoru dle rytmu bubínku, reakce na signál,vytváření skupin „rodin“s určitým počtem členů rodiny

 • Blíží se besídka pro rodiče-nácvik pásma
 • třídění obrázků dle určitého pravidla (děti,dospělí,žena,muž…), procvičení logického myšlení
 • Nálady- did. hra- mimické napodobování nálad, vyjádření – jak se dnes cítím
 • Co čím děláme-rozpoznávání věcí denní potřeby v rodině a znalost k čemu se používají (žehlička,lopatka se smetáčkem,vysavač,pračka,příbor,nádobí apod.)
 • Vánoční koledy- nácvik písní na vánoční besídku
 • CČČD – maminčina maminka – motivační čtení, Martínkova čítanka,  vyvození ponaučení z pohádek Červená Karkulka, O neposlušných kůzlatech, O Budulínkovi apod.(četba v rámci CČČD)
 • Trampolína-skákání na trampolíně „S rodiči v dětském parku“
 • Cesta na svět-prolézání tunelem

 

DOPIS – píšeme si na záda

Milý strýčku, tečka.

Posílám ti křečka,tečka.Křeček:

škrábe, kouše, lechtá,

pozor ať tě neulechtá.

Dopis dáme do obálky,

napíšeme adresu,

nalepíme tam dvě známky,

a hodíme ho do schránky. 

 

Kolotoč – hra v kruhu
Hola děti, hola,
roztočíme kola.
Toč se, toč se kolotoči,
ať se děti rychle točí.
A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč.
Raz a dva, raz a dva,
skončila už naše hra.

 

 

Hádanky:

 1. Hůlka, klobouk, silné brýle,
  neví co je dlouhá chvíle.

Na zahrádce okopává,
v parku ptáčkům drobky dává.

Umí spravit staré hračky,
třeba pannu naší Kačky. (dědeček)

 1. Na čele vráska,
  v srdíčku láska.
  Šedivý vlas,
  příjemný hlas.
  Vypráví pohádku
  malému děvčátku.
  Milá máma mojí mámy,
  šťastné chvíle, kdy je s námi. (babička)


Podtéma:Když kamarád stůně (6.-10.11.207)

 -         poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

 Bakterie-říkanka k pohybové hře-

hraje se  jako na ovečky a na vlka

 KAŽDÝ DEN SE UMYJEME,

MY TY VIRY VYŽENEME.

BAKTERIE, KROK CO KROK,

BĚŽÍ PRYČ JAK O ZÁVOD.

 

Před jídlem:

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle, dobré jídlo,

a po jídle zase mýdlo.

  

Vitamíny-básnička

Vitamíny, vitamínky

dostáváme od maminky

v zelenině v ovoci,

brání nás před nemocí.

 

 

Nemocný medvěd-PÍSNIČKA

Starý medvěd vzdychá,

Že ho v zubu píchá,

Že ho bolí v zubu díra,

Od bolesti že umírá

A jde prosit lištičku,

Ať mu půjčí mastičku.

 

  

Lékař-hádanka 

Když vás někdy v krku pálí,

vosa štípne,svíčka spílí,

odřete se pádem z výše-

kdo vám léky předepíše?

 

KRVAVÉ KOLENO  -   pohybová hra

 ze skupiny dětí se vybere 1 = "krvavé koleno" a druhý bude "maminka krvavého kolena" - tito dva se domluví na nějaké hodině (například na páté hodině/ nebo na desáté hodině - to je jedno). Děti utvoří kruh a drží se za ruce a chodí dokola. Krvavé koleno a matka jsou uvnitř kruhu a všichni společně odříkávají: "první hodina odbyla, lampa ještě svítila. Druhá hodina odbyla, lampa ještě svítila. Třetí hodina ...." Dokud neodříkají hodinu, na které se dopředu domluvili (koleno a matka). Jakmile dojdou k hodině, na které se domluvili, tak řeknou: "Pátá hodina odbyla, lampa zhasla!" Na toto heslo se všichni musí rozutéct a krvavé koleno má za úkol někoho chytit. Ten kdo je chycen se stává krvavým kolenem.
Pokud je méně dětí, tak "krvavé koleno" a "matka" mohou stát mimo kruh, aby ostatní měli větší šanci se rozutéct.ŘÍJEN 2017

Podtéma: Čím budu až vyrostu? (30.10.-3.11.2017)

-        seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, vědět kde pracují rodiče, námětové hry (na kuchaře, na prodavače, na školu, apod.) 

  

Rozpočítadlo

Počítáme jedna dvě

Hádej kdo teď vyhraje

Ten kdo mi řekne v krátku

Co má kuchař,švadlena,doktor,… na začátku 

Na řemeslníky

My jsme malí řemeslníci

Pracujeme ve dne v noci

Naše řemeslo je kuchař – pekař,kadeřník,malíř……  

Hádanka

Kdo ti spraví budíka, když už nejde, netiká?" = HODINÁŘ 

Na poště-prodáváme poštovní známky

Velká obruč uprostřed sedících dětí(POŠTA).Uč.prodává známky(vystřižené z časopisu-reprodukce opravdových známek).Vybrané dítě přijde k obruči jako na poštu-pozdraví,požádá o jednu známku na dopis a uč. Řekne kolik stojí korun.Děti mají u sebe dětské mince nebo něco obdobného,ty v požadovaném počtu dají v obruči do řady,aby ostatní děti měly přehled o správném počítání. 

 

VV: Pečení koláčů

pomůcky: připravené kolečka z barevných papírů (červený, oranžový), mák, bílá prstová barva, lepidlo, štětečky, tužka, pravítko

příprava uč.:

učitelka vytvoří pro děti různě barevné kruhy, vystřihne

rozdělí tužkou kruh na 2-4 díly dle přání dětí

záleží na dětech, zda chtějí mít jen makový, či kombinovaný koláč

mák: děti nanesou lepidlo na 1 dílek a posypou mákem

to stejné provedou i s protilehlým trojúhelníkem

tvaroh: prstem nanáší bílou barvu na zbývající dílky 

 

Míchám, míchám těsto

rozvoj sluchové paměti

děti sedí v kruhu ,učitelka začíná, ostatní se postupně přidávají

„Míchám, míchám těsto, přidám do něj všecko: mouku; mouku a cukr; mouku, cukr a vejce,.“

důležité je si vybavit, jakou ingredienci říkaly jednotlivé děti

 

Dort z PET víček

pomůcky: barevné kruhy, PET víčka, různorodé stavebnice

na koberci rozmístíme velké barevné kruhy=dorty

úkolem skupiny je ozdobit dort pomocí PET víček dle fantazie

cílem není zaplnit celý dort předměty

obměna: využijeme různorodých stavebnic (lišící se barevně, tvarově)

 

Kuchař (Kabát, M.)

Hrnce, pánve, pokličky, talíře a hrníčky.

Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku.
Vaří, peče, dusí, smaží, z vaření má sílu v paži.
Krupicová kaše vařící, představte si, utíká mu čepicí.

A) Báseň nejprve dětem přednese učitelka. Seznámení s dosud neznámými pojmy a přirovnáními (co je to žezlo, kdo nosí žezlo, přirovnání žezlo - vařečka). Proč má kuchař sílu v paži? Už děti někdy míchaly těsto? atd.
B) Pohybové ztvárnění básně.
C) Vyzkoušíme si míchání těsta. Upečeme hrnečkovou bublaninu. Děti dle instrukce učitelky podávají suroviny a každý chvilku míchá těsto. Poté těsto vylijeme na pekáč, nasypeme rybíz nebo jiné ovoce a dáme do kuchyně péct.
D) Rozcvička motivovaná činnostmi, které vykonává kuchař.

 

Pantomima povolání

P.učitelka předvádí jednotlivá povolání,děti hádají a následně napodobují učitelku


Podtéma: JÁ JSEM MALÝ POŘÁDNÍČEK (23.-27.10.2017)

- seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zavazování kliček, zapínání knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne, co  děláme celý den

 

Hry: HONZO, VSTÁVEJ
         VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ

Na mytí rukou – opakování básničky při os. hygieně

To jsou ruce, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo,

a po jídle zase mýdlo.

 

Pořádníček – při úklidu

František Hrubín

Já jsem malý pořádníček,

když je po hře, vždycky sám

auto, koníka, i míček

na místo zas pěkně dám.

 

Bačkůrky urovnat-na lehárně

Do postýlky když jdeš spát,

hleď bačkůrky urovnat!

Jak bačkůrky urovnáme?

Paty, špičky k sobě dáme.

 

Ranní úvod:

Velké kolo uděláme, na nikoho nečekáme.

Kdo si s námi nechce hrát, může v koutku tiše stát.

Dobré ráno, dobrý den,

ať je krásný celý den.

Tomu kdo tu s námi není, pošleme teď pozdravení.

 

Ranní rozcvička

Pojďte ráno na rozcvičku.

Sáhneme si na hlavičku,

zaťukáme na čelíčko,

sáhneme si na tělíčko,

pohladíme ručičky,

protáhneme nožičky.

 

Hra :    „ Na procházce “

„ Na procházku děti jdou, v kruhu chodí za sebou “ ( děti chodí v kruhu za sebou, s tleskáním)Na dětičky pozor dejte, vzájemně se vyhýbejte“(běh s vyhýbáním)

 Pohybové: Bublina

Velká děti, novina, přiletěla bublina.

Bublina se nafukuje, přitom pěkně „vykračuje“, podívejte děti, jak bublina „letí, letí, poletuje“,(nebo skáče, točí se...) až praskla...(chůze v kruhu)

 DOBRÝ DEN, POJĎTE VEN - hra

Děti stojí v kruhu čelem dovnitř. Jedno dítě obchází kruh zvenčí. Někomu zaklepe na rameno a řekne: „Dobrý den, pojďte ven!“. To je povel pro vyběhnutí a začíná honička, běhá se v jednom směru a ten co klepal se musí zařadit na kamarádovo místo. Ten pak chodí a klepe. 

Liščí mazurka (taneček)   

Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. 

Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. 

 

Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku zlatý klíček, chlubila se s ním. 

Lišák na ní hej, ten klíček mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten klíček mi dej. 

 

Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku malý hrášek, chlubila se s ním. 

Lišák na ní hej, ten hrášek mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten hrášek mi dej. 

 

Grafomotorika  –  motivační říkanka

„ Pletu, pletu, pletu,

   je to skoro k světu.

   Očko sem, očko tam,

   Ještě řady spočítám.

   Pletu, pletu, pletu,

   Je to skoro k světu. “  


Podtéma: JEŽKOVA POSTÝLKA (16.-22.10.2017)

Učíme se poznávat a chránit přírodu. Děti poznávají volně žijící zvířata a rozpoznávají ta,která se ukládají k zimnímu spánku nebo odlétají do teplých krajů a která přezimují v přírodě.

Podzim

Obloha je šedivá
jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu
schovávají šišky.

Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
po nich Podzim přichází:
"Tak tady mě máte!"

 

VLAŠTOVKA

VLAŠTOVIČKO NAŠE MILÁ,JSI TAK PĚKNĚ ČERNOBÍLÁ.

VE SVÉM FRÁČKU ŠVITOŘÍŠ,NA CESTU SE PŘIPRAVÍŠ.

POLETÍŠ SI Z MĚSTA K MĚSTU

PŘEJEME TI ŠŤASTNOU CESTU. 

VEVERKA ČIPERKA – píseň

Veverka Čiperka pobíhá v lese,

Lískový oříšek domů si nese,

Hop a skok,hop a skok,

Veverka vrací se domů 

PTÁČEK

PTÁČEK VOLÁ : „VÍTKU,LIDKO,

SYPTE DROBKY NA KRMÍTKO.

ČÍM VÍC DÁTE ZRNÍČEK

TÍM VÍC BUDE PÍSNIČEK.

KDO SE O MNE NEPOSTARÁ,

BEZ PÍSNIČEK BUDE ZJARA. 

Grafomotorika

Nakreslíme kopeček,

plný malých jehliček.

pak dva malé puntíčky

je tu ježek maličký. 

Malý ježek pichláček,

má zvědavý čumáček.

Na podzim si navléká,

na bodlinky jablka. 

Na spící medvědy

Děti sedí v kruhu,s hlavou na zemi,oči jsou zakryté.Učitelka prochází mezi dětmi,koho pohladí po hlavě,ten jde potichu za učitelkou.Poslední sedící dítě všichni obklopí a zakřičí:Vstávej spící medvídku! medvídek děti honí,koho se dotkne,ten si sedne na koberec.

Básnička k tělovýchovné chvilce– Ježek 

Já jsem ježek malinký   -  chůze volně v prostoru

mám na sobě bodlinky    -  prsty píchat do všech stran

i když malé nožky mám   -  zadupat na místě

rychle s nimi utíkám    -  běhat po třídě

a pak až se unavím

do listí se posadím     -  sednout si na zem


PODTÉMA: Podzim klepe na dveře (9.-13.10.2017)

-   charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka, hraní  a tvoření z listů, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu, podzimního počasí, mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

SNAŽÍME SE DOKONČIT VĚTU....

Pouštění draka- báseň

 Draku,ty jsi vážně drak?

Hudry, hudry je to tak!

A máš zuby dračí?

Mám dva to mi stačí!

A co těmi zuby jíš?

Princezen mám plnou spíž!

Ach ty lháři – každý to ví,

žy jsi jenom papírový.  

Na draka – pohybová hra

Dětičky. Dětičky pojďte ke mně…

Nepůjdeme

Pro koho

Pro draka

Kde je drak

V nebi

Co tam dělá

Vítr sbírá

Dětičky, dětičky nebojte se...

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

Dešťové kapičky dostaly nožičky ( v dřepu prsty ťukáme do podlahy)

Běhaly po plechu, dělaly neplechu (napodobujeme běh)

Kocour spal v okapu ( hlava na dlaně)

Spadly mu na tlapu ( dlaní o hřet druhé ruky)

Jé ten se polekal ( vykulíme očka)

Vyskočil a utíkal ( běh na místě či v prostoru)

Vyletěl si pyšný drak - píseň

MALOVANÉ ČTENÍ:

NENÍ DRAK JAKO DRAK- PÍSEŇ


Listí žloutne,poletuje (2.-8.10.2017)

-        poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin (výstavky), používat drobné nářadí při pracovních činnostech 

Ozvěna

Voláme na hory,

Že pečem brambory,

Voláme na skály,

Ať se nám nespálí,

Voláme na lesy,až budou,dáme si. 

Děti rozdělíme na tři skupiny.1.skupina vždy řekne jeden verš,2.sk. a 3.sk.ho budou opakovat pokaždé s menší dynamikou(ozvěna). 

Hry ve dvojicích

Na vítr

Jedno dítě je strom,má zavřené oči.Druhé dítě je vítr,který rozhýbává větve stromu.

Medvídek a strom

Dvě děti stojí k sobě zády.Jedno dítě je strom,druhé je medvěd. Medvídek si

drbe záda o strom.Děti se po chvilce vystřídají a zhodnotí,jestli jim to bylo příjemné.

Kde to je?

Děti chodí volně v prostoru třídy.Na signál se zastaví a zavřou oči.Učitelka vysloví předmět ze třídy a děti musí  ukázat se zavřenýma očima kde se ten předmět ve třídě nachází.

Na houbaře

Dupy,dupy,dup,

Našel jsem pět hub.

První byla muchomůrka,

Byla u ní zlatá šňůrka.

Druhá byla liška,

Je jich plná spížka,

Třetí byla smrž,

Vrž si jen vrž.

Čtvrtá byla křapáč,

Ty jsi pane střapáč. 

Při básničce houbař sbírá houby do košíku-dítě,kterého se dotkne chodí v zástupu za houbařem.

Na povel: Teď si vás houby usmažím! Začnou děti utíkat a houbař je chytá.

Kaštan

Už je podzim,listí žloutne,

ve větru se kaštan zhoupne.

Chvilinku se pohoupe,

pak se ze slupky vyloupne.

Padá dolů volným pádem,

letí dolů,padá na zem.

Naštěstí se nerozbije,

z trávy kousek vyčuhuje. 

Podzimní taneček

Zafoukal větřík po stráni,lístečky na louce prohání.

Barevné listy ve chvíli

vesele ve větru tančily.

Ať je to jabloň,hrušeň či buk,

při tanci je to všem lístečkům fuk. 

Houba-říkanka s pohybem

Houbičky,houbičky mají rovné nožičky.                  stoj spojný

V trávě,v mechu stojí,houbaře se bojí.                      skákání na místě

A tak v mechu potají pod klobouk se schovají.        dřep a ruce spojit nad hlavou jako klobouk  

Hříbek

Hříbku,hříbku,ukaž se mi,

Neschovávej se mi v zemi.

Vystrč hlavu ze chvojí,

Správný hřib se nebojí.

Bedly

V lese rostou bedly,

kousek vedle jedlí.

Stačí trochu deště,

povyrostou ještě.  

Motivační říkanka – Co najdeme v lese

Ještě dnes,ještě dnes,

navštívím já hustý les.

Ještě dnes,ještě dnes.

navštívím já les.

Copak asi najdu,

když do houští zajdu?

ještě dnes,ještě dnes,

navštívím já les. 

Po dokončení říkanky si dítě vybere,co může najít v lese a dá to do košíku.Řekne co si vybralo.


ZÁŘÍ 2017

TÉMA: Barevný podzim

-        Integrovaný blok je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim, příprava zvířat na zimu,s podzimními prácemi na zahradě. Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí.

PODTÉMA:    Podzimní zahrada - OVOCE (25.-29.9.2017)

 

-          poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví

 Na jablíčka-didaktická hra:

 „Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
Do všech koutů zajdi, co je „červené“ mi najdi."

Děti vyhledávají v prostoru předměty červené (žluté, zelené....) barvy.

 Písnička ke hrám:

Koulelo se, koulelo, zelené jablíčko,
komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko?
Koulela se, koulela dvě naproti sobě,
komu bych se d
ostala, než Jeníčku tobě!  


"Švestky" (F. Hrubín):

Děda dřímá na židli

(předklony, houpání se jako v houpacím křesle);

babka míchá povidly

(míchání vařečkou jako v hrnci);

jejich vnouček malý klouček,

nese švestky přes palouček

(ťukání ozvučnými dřívky);

babi míchej, dědo vstaň (vztyk ze sedu),

švestek je tam plná stráň

(ťukání ozvučnými dřívky nad hlavou).

 

"Švestkové knedlíky"

- říkadlo k rytmickému cvičení s drumbeny:

Enyky, Benyky, švestkové knedlíky (tleskání do bubnu v rytmu říkadla).
A já je sním všecky, budu plivat pecky!
( tleskání v rytmu říkadla do stran bubnu)

 

Bubnová honička

zábava, postřeh, reakce na slovo

-děti se musí stále dotýkat jednou rukou drumbenů, které jsou sestavené do kruhu...a přitom chodí dokola

-uč. zpívá písničku:

UTÍKÁ, MÍČEK, UTÍKÁ DOKOLA 

AŽ ZAVOLÁM ZPĚT, UTÍKÁ NAZPÁTEK

(děti se musí otočit, vyměnit ruce a utíkat na opačnou stranu)

 

            "Knedlíky" - hra

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky (uprostřed kruhu sedí děti v podřepu - jsou knedlíky a nadzvedávají zadeček - vaří se, ostatní se drží za ruce - chůze v rytmu říkanky);

až se hrnec roztočí (lehký běh po kruhu);

knedlík z něho vyskočí (dřep, ruce jsou spojeny s kamarádem a knedlíky vyskakují z hrnce, přes spojené ruce).

 

Ježek

Já jsem ježek malinký –chůze volně v prostoru

mám na sobě bodlinky-prsty píchat do všech stran

I když malé nožky mám –zadupat na místě

rychle s nimi utíkám – běhat po třídě

a pak, až se unavím,do listí se posadím – sednout na zem

 

Jabloňka:

Na zahradu chodíváme (chůze na místě),

na stromy se podíváme (rozlížíme se),

 jeden z nich je maličký (dřep)

 jako malé dětičky (pohladíme se po vlasech).

Roste roste s jablíčky (pomalu nahoru)

pro kluky i holčičky (tleskání).

 

 Stoupáme na špičky, stoupáme na špičky,(stoj, zkusíme stoj na špičkách)

trháme jablíčka, trháme hruštičky,                    (ruce do vzpažení a ukazujeme, jak trháme ovoce)
dáváme je do košíčku                                          (předklon, jako když dáváme hrušky do košíčku)
pro maminku, pro babičku.                                     (předpažit, dlaně vzhůru, jako když ovoce podávám

 

Písnička: Měla babka čtyři jabka

              TŘI CITRÓNKY


 PODTÉMA:Podzimní zahrada  - ZELENINA (18.-22.9.2017)  

- seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny a jejich zpracováním, význam zeleniny ve stravě

 Básničky :    

 Zelenina

 ŠEPTÁ BRAMBOR FAZOLCE,SEJDEME SE V POLÉVCE

  VOLÁ MRKEV NA PAPRIKU,NEJLEPŠÍ JSME NA CHLEBÍKU

  A KEDLUBEN HRÁŠKU ŠUŠKÁ.POHLADÍME DĚTEM BŘÍŠKA.

 Okurčička

 OKURČIČKO,OKURČIČKO,NECHOĎ K LESU NA POLÍČKO,

  MYŠKA TAM MÁ DOMEČEK,UKOUSNE TI KONEČEK. 

Brambora

KUTÁLÍ SE ZE DVORA (mele ručičkama)
VELIKÁNSKÁ BRAMBORA (nahoru ručičky, udělat kruh a jako ukázat, jak je brambora veliká)
NEVIDĚLA (zakryje si ručičkama oči), NESLYŠELA (zakryje si ručičkama uši)
ŽE NA NI PADÁ ZÁVORA. (zvedne ruce a plácne je dolů, jako když padá závora, a sedne si do dřepu).

KAM PADÁŠ TY ZÁVORO? (dělá prstem "ty ty ty")
NA TEBE TY BRAMBORO (ukazuje dopředu)
KDYBY TUDY PROJEL VLAK (dělá ručičkama pohyb, jako když člověk běží)
BYL BY Z TEBE BRAMBORÁK. (natáhne ručičky před sebe a jedna nahoře, jedna dole a tleská - jako naznačuje, že z brambory vlak udělá placku)              

 Lečo (písnička):

Rajčata se rozhněvala na zelenou papriku ,

boj se vede bez milosti na syčícím rendlíku.

Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása.

Vejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulím.

 Jenom já mám místo zbraně v ruce lžíci a už jím

Ref:          A pepř pálí ze všech ráží , až se rendlík otřásá , na kusy je rozsekaná   liberecká   klobása. 

Malá pohádka O řepě                                                          

            Dědek řepu nasadil,                            Chytli se a čekají,

             u pole se posadil.                                šepty ,šepty šeptají. –neslyšíš?

            Čekal ,čekal,mráz ho lekal,

            sluníčka se bál,           

             dešti jenom lál.

                                                                           Myšce byla dlouhá chvíle,

            Bez večeře,bez oběda,                               hopsala si rozpustile.

            čeká dědeček.                                           trhla kočkou,kočka pejskem,

            Najednou se hlína zvedá,                           pejsek vnučkou,vnučka bábou,

            roste kopeček.                                           bába dědkem-

                                                                           dědek prázdné ruce měl,

            „Bábo ,roste řepa!“                                   nikoho se nedržel.

            „Prosím tě,co vidíš!“                                   Udělali BÁC!

            „Bábo,což jsi slepá?“         

            „Dědku,ty mě šidíš!“                                  Kopeček se ještě chvěje,

                                                                            jak se pod ním krtek směje.           

             Zavolali vnučku,

            vnučka pejska,

            pejsek kočku,

             kočka myš.


PODTÉMA: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád (11.-15.9.2017)

- seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček), respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné  povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Na jména – hra s míčkem

Kutálej se míčku, kutálej,

kamaráda pro mě vyhledej!

Šel medvídek do školky - básnička

Šel medvídek do školky,
vzal si s sebou bačkůrky.
a červené jablíčko,
děkujeme, matičko!

Písnička s pohybem - seznamování

Uvíjíme věneček, ze všech našich dětiček,

zapleteme do věnečku, kvítek, lístek

a větvičku, jaké jméno máš? ...

Písnička „Medvěd tančí“

Medvěd tančí, přitom bručí,

medvíďata tančit učí.

Brum, brum brum,

brum, brum, brum,

skáče celý dům.

Básnička na ztišení

Kdo to bzučí, kdo to ruší,
honem napni svoje uši,
vlétla vosa do domečku,
chce nás píchnout do zadečku.
Sedí všechny děti?
Vosa jinam letí

 

Had leze z díry – při přecházení z šatny, do šatny...

Had leze z díry,

vystrkuje kníry.

Bába se ho lekla,

na kolena klekla.

Nic se bábo nelekej,

na kolena neklekej.

Já jsem přece hodný had,

já mám všechny děti rád. 

Rozcvička – denní TV chvilky

Když já se natáhnu,

do stropu dosáhnu.

A když si dřepnu,

země se dotknu.

Když já se zatočím,

celý svět roztočím.

A když si sednu,

ani se nehnu.

Ruce a mýdlo – v umývárně

To jsou prsty, to jsou dlaně,

Mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.  

Písnička:

HOLKA MODROOKÁ

KAMARÁD - taneček
PODTÉMA: Školka nás volá (4.-8.9.2017)

-   seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy,poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací ve školce navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče,překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,respektovat ho

 

Svolávací básnička

Hola, děti,hola,

šneček na  nás volá.

pojďte honem sem,

do kruhu se sesednem.

 

Kdo tu s námi dneska je? - rozpočítadlo

Kdo tu s námi dneska je?

Jakpak se on jmenuje?

kdo tu je,kdo tu je,

řekne,jak se jmenuje.

  

Kamarád

Kamarád,kamarád,                                     2xnaznačit ve vzduchu úsměv

to je ten,                                                       ukázat prstem na ostatní děti

kdo mě má rád.                                           ruce si dát na srdce

Pomůže mi,poradí,

po vláskách mě pohladí.                            pohladit své dva sousedy po vláskách

 

Kamarád,kamarád,

to je ten,koho mám rád.

Pomůžu mu,poradím,

po vláskách ho pohladím.

 

Všichni jsme tu kamarádi                         chytit své dva sousedy za ramena

protože se máme rádi.(nahlas)