Úvodní stránka » 2.Třída - RYBIČKY

 

Školní rok: 2018/2019

Ve třídě RYBIČEK je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých.

 

Na děti se zde těší paní učitelka:

                            

                       Dana Doležalová     Veronika Králová 


Třídní pozdrav

My jsme chytré rybičky,

chytneme si ploutvičky.

Popřejem  si dobrý den,

začneme den  s úsměvem.(pohladíme kamaráda vedle sebe)

 


 CO SE UČÍME:

BŘEZEN 2019

Podtéma : Tajemství knížek ( 4.3.-8.3. 2019)

-poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte.

Námětová hra : „Na prodejnu knih“ – poznávání jednotlivých knížek , encyklopedií a časopisů, společná hra s kamarády.

Stavitelé věží – stavění z kostek(dřevěné, molitanové), jak věž vypadá, jak vypadá zámek?Má vysoké věže a věžičky.

Hádání podle obrázků z knížek- didaktická hra:

-poznávání známých pohádek podle obrázků, děti hledají a hádají.

Porovnání knih- didaktická hra:

-sedíme v kruhu, uprostřed máme položené knihy, naším úkolem je knížky roztřídit na :

  1. a) velké x malé b) tenké x silné

Cvičení s knížkou- každé dítě má jednu knihu:

Procvičení pojmů: pod, nad, za , nahoře, dole, vzadu, vepředu, mezi, atd.

Jak se chovat ke knihám

-povídání s dětmi co je správné při prohlížení knížek a co není. Hra se Smolíky, děti je samostatně umisťují.

Výroba papírové záložky do knížky

Nácvik pohádky z knížky -  O veliké řepě- dramatizace pohádky za doprovodu hudby, pomůcek a kostýmů. Zapojení všech dětí.

Pohybová hra : Na kouzelníka – reakce na dané pokyny , dodržování předem domluvených pravidel hry.

 

ÚNOR 2019

6. Integrovaný blok:  

Do pohádky a zase zpátky                    

       blok má seznámit děti s klasickými i veršovanými pohádkami,sledováním pohádek a příběhů obohacovat citový život dětí,prohlubovat zájem o knihy. Radostné prožití karnevalu a seznámení s masopustem. Časový rozsah: 4 týdny

Podtéma:Hádej kdo jsem? 11.2-15.2.2019

–        společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry 

Básně:

Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.

Máme všechno namíru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka kouzelnice,
karkulka, šašek, tanečnice.

Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!

KARNEVAL 

Podívejte, kamarádi,

dneska máme karneval,

ten maj všechny děti rády,

kdopak by se masek bál?

Nemáme strach z čertů malých,

z čarodějů, strašidel,

tolik postaviček známých

ještě nikdo neviděl.

Támhle stojí krásná víla,

vodník tančí s kovbojem,

princezna je celá bílá

s korunkou a závojem.

Indián s barevnou tváří

tancuje se zvířátky,

všichni jak sluníčko září,

všichni jsou jak z pohádky.

Všem to dneska hrozně sluší,

všem postavám z pohádek

dokonce i bábě s nůší,

s nůší, co má na zádech.


5.Integrovaný blok:  

4-8.2. 2019 

Paní zima čaruje                         

-          v tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu. 

Časový rozsah:4-5 týdnů

 

Básničky o škole 

Školák:
Já jsem školák od šesti,
jdu do školy pro štěstí.
Má třída tam na mě čeká
a s ní paní učitelka.

 

ŠKOLÁCI
Proč bychom se školy báli, nejsme žádní peciváli.
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu.
Přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi!

 

Tento týden si opakujeme časovou posloupnost (rok, roční období, měsíce-12,názvy, den – rozložení dne-režim dne). Geometrické tvary, barvy, matematické představy – počítáme kamarády