Úvodní stránka » 2.Třída - RYBIČKY


Ve třídě RYBIČEK je zapsáno 25 dětí 2,5 - 7 letých.

 ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Na děti se zde těší:

DANA DOLEŽALOVÁ (třídní učitelka)

KLÁRA MIČANOVÁ    (učitelka)

Paní učitelka Danuška:

Paní učitelka Klárka:

 


ŠK.ROK 2017/2018 

  

CO SE UČÍME:


ČERVEN 2018


Podtéma : Samá voda ( 25.6. – 29.6. 2018)

-seznámení s významem vody pro člověka, pro rostliny, zvířata, pokusy s vodou, květinou, vodou a ledem.poznávání vodních živočichů, ptactva a zvířat u vody, řek a moří. Výlet k rybníku, k řece.

Písnička :  Pláče vodníček, že mu vyschnul rybníček.

-          zpěv písničky s pohybem a hudebním doprovodem – piáno

Básnička s pohybem : Voda, voda, vodička

Voda,voda, vodička   - plácáme do kolen

Ryba, ryba, rybička – plácáme do ramen

Žába, žabka, žabička – tleskáme

Udělala  - žbluňk !

Pohybové hra

Čáry, máry pod kočáry…ať jsou tady samé žáby,raci, hadi- využíváme zvířata žijící ve vodě poblíž ní,

Děti na koberci skákají jako žáby nebo lezou jako hadi.

Na rybičku – s barevnými kruhy , každé dítě stojí v 1 kruhu ( v rybníku)

Rybář říká:

Já jsem rybář, kdo je víc? Nechytil jsem včera nic! Dneska si chytnu rybičku, bez udic a bez háčku.

Sluchová hra

 • Motivace: Rybičky ve vodě slyší mnohem více než my (př.když si lehneme do vany a potopíme hlavu)
 • děti sedí v řadě vedle sebe (zády ke mně)
 • trhání papíru, mačkání papíru, cinkání klíčky, přelévání vody, ťukání pet víčky

DIDAKTICKÉ

DH: Kde je více ryb?

 • Pomůcky: obrázek s nakreslenými 3 sudy, PET víčka
 • v prostředním sudu 3 ryby
 • dej do levého sudu tolik ryb, aby jich bylo méně než v prostředním

     DH: Kdo žije u vody a kdo ve vodě?  

 • ukazování obrázků zvířat
 • úkol: říci název, poté společně slovo vytleskáme
 • poté na koberec k rybníku (lanu)
 • děti přikládají obrázky buď do kruhu, či vedle něj
( 18.6. - 22.6. 2018 )

          Podtéma: Vesmírné putování 

                      - seznámení s planetami sluneční soustavy, mít povědomí o vesmíru, střídání dne a noci i ročních období na Zemi

            Naše Země kulatá  

          - děti chodí kolem modrého kruhu látky ( tleskají do rytmu a na konci se posadí )

           Návštěva cizí planety 

         - děti mají kolem sebe imaginární bublinu, ve které se pohybují, nesmí se dotknout ničeho kolem sebe ani vzájemně, jinak bublina

           praskne a promění se ve hvězdný prach        - cítění hudby

         Zpátky do rakety

      - po třídě volně leží barevné kostky ( molitanové - raketoplány). Děti jsou kosmonauti, kteří volně plují vesmírem, na zvuk "činel"

         vesmírného třesku se musí vrátit do svého raketoplánu, bez narážení do kamarádů a kostek.

         obměna: vracejí se jen ty barvy, které jsou volané ( v ruce barevný papírek )

                           - rychlé reagování na změny, poznávání barev, dodržování pravidel

        Čepičkový let 

     - děti vytvoří tři družstva po třech dětech, ty mají na hlavě čepice ( z alobalu ), jsou kosmonauti z raketě, ostatní děti stojí volně po třídě,         nemohou letět, protože nemají čepici

    - děti ve družstvech při pohybu třídou dají svou čepici kamarádovi a vymění si místo

    - navozování kamarádských vztahů

                                  Na kouzelné lepidlo

   - děti říkají říkadlo, nakonec se pravou rukou přilepí na daný předmět, hra se opakuje 

                                 V kouzelné pohádce,

                                 v růžové zahrádce

                                 spí tajemná věc, 

                                 jmenuje se .....?

                                 Kdo tu věc pohladí, 

                                 hlásek mu naladí.

                                 Kdo se dotkne dlaní,

                                 přilepí se na ní.


      Pohyb planet 

  - děti vytvoří 2 družstva, každé drží v ruce dvě vařečky, těmi uchopí míč a přenáší ho na druhou stranu a zpět ( vyhrává rychlejší družstvo )

     obměna: děti mohou společně třídit míče dle barev a dávat do košíků

      Planety, hýbejte se 

  - pravidla hry na škatulata, hýbejte se


       Plavba vesmírem

 - děti se přemisťují dle slovní instrukce, rychlá reakce na změny směru ( na lavičku, na židličky, změny poloh těla )

   

       Cvičení se zeměkoulí ( míčem )

   - vyhazování míče do výšky oběma rukama

   - házení a chytání ve dvojicích

   - chytání míče po odrazu

  - házení jednoruč, obouruč do koše

   - koulení míče po podlaze a po těle

- hledání planet v encyklopediích, vytvoření kladného vztahu s knihou ( plnění úkolů na interaktivní tabuli )

-  plnění pracovních listů ( planety, rakety, hvězdičky )

- hvězdná obloha ( tiskání hvězdiček na černou plochu papíru )

- raketa ( společná práce dětí, rozvíjení dětské fantazie, výtvarná činnost )

- písnička Raketa, Ta naše Země kulatá

   

      Naše Země 

  Naše Země ta se točí, 

  i když nemá nožičky, 

  zvesela si neposkočí, 

  shodila by hvězdičky.

  Po vesmíru tiše pluje, 

  s Merkurem si promluví,

  Venuše ji pozdravuje,

  o Zemi už každý ví.Podtéma: Město a vesnice v ČR  ( 11.6.-15.6.2018)

-seznamování s naším městem a poznávání života v našem městě, poznávání rozdílů mezi městem a vesnicí,znát naše hlavní město a poznávat ČR

Ranní kruh :   

• Jak se jmenuje město nebo obec, ve které bydlíme a chodíme do školky, co všechno můžeme ve městě vidět, jaký je rozdíl mezi městem a obcí = vesnicí 
• porovnání města a vesnice rozdíl ve velikosti, výhody a nevýhody ( všechno má svá pozitiva i negativa )
• Popis cesty z domova do školky. Podle čeho se můžeme ve měste nebo na vesnici orientovat – vysoké budovy, kostely…
• Jaké budovy ( a místa ) by děti měly poznat a vědět k čemu slouží – Škola, Pošta, Obecní úřad, kostel, restaurace, obchody, kravín, psí útulek, fotbalové hřiště…– vycházky a návštěvy těchto institucí a míst pokud to bude možné.

Písnička : ,,Doma jsou všichni pospolu“– zpěv s piánem a dětskými nástroji

Tvořivé hry:

• hříbková mozaika „ Moje cesta do školky“-rozvoj smyslového vnímání
• postavíme dům, ve kterém bydlíme - dřevěné kostky,stavebnice dřevěných domečků, polykarpova stavebnice, papírové krabice. 
• stavění domečků ve skupinkách /kooperace/ z různého materiálu, z geometrických tvarů /s předlohou i bez předlohy/ 


VV: 
• skládání domečku z papíru, dokreslování okýnek, dveří ...
• seznámení s technikou koláž – vystřihování z novin a časopisů, lepení, námět: Město
Pohybová hra : „Vysoký a nízký domeček“ - rozlišování vysokého a nízkého tónu pohybem - stoj ve výponu x dřep

Dramatizace pohádky : Boudo , budko –střídání se v hlavních úlohách
GRAFOMOTORIKA: PL - rozlišování velikostí – porovnávání domečků , malý, větší,největší
Sluchová hra – „Domečku, kdo v tobě bydlí?“ /- procvičování znalosti jména a příjmení/
LOGOPEDICKÁ CHVILKA:
rytmizace, vytleskání slov – slabiky, slova dům, cesta,cestička, město, městečko, vesnice, komín, okno, dveře, plot, zahrada, pole,školka, obchod,…     Podtéma: Barevný svět (4.-8.6.2018)
 -    seznámení se světadíly, práce s atlasem, poznávání jiných zemí a kultur, seznámení se životem lidí v jiných krajích

     Na lodi  

 Cestování je moc pěkné,

 pojedu kam táta řekne.

 S taťkou, mamkou, sestřičkou, 

 poplujeme lodičkou.

 Poplujeme do rybníku, 

 nebojíme se vodníků.

 Poplujeme po řece, 

 užijeme si to přece.

 Poplujeme po moři, 

 bafnou na nás úhoři.

    Kamarádská 

Ať jsi zdejší, nebo z Korsiky,

z Číny, nebo z horké Afriky.

Ať jsi z kterékoli země, 

stiskni moji ruku pevně.

Pojď si hrát, pojď si hrát, 

můžeš být můj dobrý kamarád.

Ať máš třeba jiné návyky, 

oči jako černé uhlíky.

Ať máš jinou barvu pleti, 

jinou řeč a naše děti.

Pojď si hrát, pojď si hrát, 

můžeš být můj dobrý kamarád.

Písnička: Pět minut v Africe - doprovod na klavír a Orfovy nástroje

                  Indiánská rodina - hra na bubny 

Pohybové hry: Na světadíly - běh ke správné obruči ( obrázky z různých zemí )

                           Šaman - obměna hry na babu

                           Afrika - kouzlení na africká zvířata, střídání chůze a běhu v prostoru 

 - plnění úkolů na interaktivní tabuli,hledání v atlase, vytváření kladného vztahu ke knížce

 - africké masky ( výtvarná činnost, stříhání, lepení na plochu papíru )

-  Asie ( hůlky, jak se jí rýže, seznámení s tradicemi, zajímavosti )

-  Naše země  ( povídání o ČR, mapy, jak pracujeme s mapou, vysvětlení, poslech hymny, prezident )


KVĚTEN 2018

8. Integrovaný blok:

Náš svět- v tomto bloku se zaměřujeme na pohybovou a tělesnou zdatnost dítěte,podporujeme jeho fyzickou i duševní pohodu. Děti se budou seznamovat se životem na Zemi (životem lidí ve městě,na vesnici, s cizími zeměmi a s kulturami jiných národů, se životem zvířat v ZOO a u vody) a s vesmírem.       Časový rozsah: 7 týdnů


Podtéma : Svátek dětí, velký rej ( 28.5.-1.6.2018)

Cirkus- zvířata, klauni, žongléři, vzpěrači

-radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům,chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti

-toto téma se každoročně přizpůsobuje tomu , na co si budeme hrát : na indiány, na žabky, na námořníky  apod.

-připravit přání pro všechny děti na celém světě

Písnička :

Cirkus 
Přijel cirkus na náměstí, 
to se hned tak nepoštěstí!

Vezou v kleci pardála, má dva metry bezmála.
Mají tygra, medvědici, 
ta zas mlsá mléko lžící.

Želvy, slony, opice, polárního zajíce.
Šašek s bílou pusou: „Jééje!“, 
každičkého rozesměje.

Dělá samé hlouposti, dobráček je od kosti.
Polykače ohně mají, plamenů se z misky nají.
Asi jí jen plameny, že je tak moc hubený.

Šašek

(pohybová básnička)

Když se tahá za šňůru, (zataháme na imaginární šňůru)
leze šašek nahoru. (jakoby lezeme po žebříku)
Rozhazuje rukama, (dle textu)
vyhazuje nohama. (dle textu)
Rolničkama zazvoní (zatřepeme hlavou)
a takhle se ukloní.

Hra Na artisty :

 • Cvičení na nářadí – trampolína, výskoky a seskoky na překážku, převaly,
 • Co artista v cirkuse dělal (viz příloha 1) – děti si „přečtou“, na jakých nářadích artista cvičil, a vyznačí, jak v manéži postupoval (rozvoj předčtenářských dovedností)
 • Artistické číslo – překonávání překážkové dráhy – chůze po laně, skoky na trampolíně, převaly na žíněnce, chůze po lavičce (výpon, váha, obrat, půlobrat...) apod.
 • Žongléři –hry s míčem ,procvičování hodu a chytání míče ve dvojicích
 • Hledáme klaunův knoflík – třídění knoflíků podle velikostí, barvy, tvaru, počtu dírek, hledání podle určitého znaku (např. Klaunův knoflík měl čtyři dírky, byl veliký a nebyl zelený). Činnost můžeme provádět individuálně či ve skupinách. Skupinová varianta klade nároky na vzájemnou komunikaci, skupiny tvoříme raději menší (3–4děti). Každá skupina má svou vlastní hromadu knoflíků, ze které vybírá knoflíky odpovídající popisu.


( 21.5. - 25.5. 2018 )     Podtéma: Sluníčko sleduje, jak tělo funguje
    - seznámení s letními sporty, procvičování tělesné zdatnosti, trénování na olympiádu mateřských škol,
       relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti 
         Fotbal 
   Venku kluci běhají   ( běh po třídě s míčem v ruce )
   a do míče kopají,     ( stoj+míč v ruce + kopeme nohama )
   všichni tiše doufají,  ( stoj + potichu )
   že alespoň gól dají.  ( stoj rozkročný + podáváme si míč pod nohama )
   Franta kopl velkou ránu ( kopneme do míče )
   a přestřelil celou bránu. ( doběhneme si pro míč )
   Letí, letí míč,                      ( házíme si míčem a chytáme ho )
   tak daleko, až je pryč      ( schováme míč za záda )
          Protažení - rozcvička 
 Když já se vytáhnu, do výšky dosáhnu,
 když já se skrčím do výšky skočím.
 Když já si lehnu, ani se nehnu. 
- opakování jógového cvičení " Sluníčko" - pozdrav Slunci
       
          Sluníčko 
    Volám Tě sluníčko, 
    tepla je na světě málo, málo.
    Vylez a rozežeň mraky, mraky, 
    a já Ti pomůžu taky , taky.
    Moje tělo - seznámení s písničkou, doprovod na klavír a Orfovy nástroje, pohybové vyjádření k písničce 
    
    Olympiáda -  plnění úkolů na stanovištích např. hod do dálky, běh na rychlost, skok do písku 
    
    Co kam patří? - rozumová výchova, přiřazování předmětů ke sportovci např. raketa - tenista 
 
    Pantomima - pohybová hra, předvádění různých sportů, ostatní děti hádají, o který sport se jedná
    Moje tělo - seznámení s písničkou, doprovod hrou na tělo a hrou na klavír 

Podtéma : Zvířátka ze ZOO (14.5. -18.5.2018)

-poznávání exotických zvířat a přiblížení jejich života v ZOO a v přírodě .

 

Výtvarné a pracovní činnosti

 • tvorba zvířat ze ZOO různými technikami
 • vystřihování hada (spirála)
 • hadí cesta - malujeme prstovými barvami, prstem do písku apod.
 • krokodýlí zuby - modelujeme z plastelíny (jehlan),
 • žirafa  - otisk ruky, prstové barvy

 

Didaktická hra s básničkou  : Na ZOO

Hlídač právě zavřel bránu v zologické zahradě,

zamáváme přes vrátka, nashledanou zvířátka.

Mě se líbí .... (př. opička)

Co se libí Vám?
Hlídač právě zavřel bránu v zologické zahradě,

zamáváme přes vrátka, nashledanou ... (př.opičko), nashledanou zvířátka.

Pohybová chvilka

 • opičí dráha (chůze po lavičce, průlez obručí, přeskok kostky, slalom apod.)
 • plazíme se jako had, skáčeme jako opice, chodíme jako lev...
 • Na černé a rezvavé opičky - děti jsou rozděleny do dvou skupin, každá opička má drátěnku - kokosový ořech. Mezi skupinami opiček teče řeka, opičky se snaží zasáhnout území protivníka. Hra končí: "Stmívá se, opičky jdou spát."
 • Hra na  krokodýla - děti lezou po čtyřech s hračkou na zádech

 

Ostatní činnosti

 • třídění domácích, lesních zvířátek a zvířátek ze ZOO
 • stavba ZOO z dřevených kostek
 • zvířecí pantomima - napodobení pohybu nebo zvuku zvířat
 • Rozhovor - Jaká zvířátka můžeme vidět v ZOO?, čím se živí? Jaké je jejich přirozené prostředí?
 • prohlížení encyklopedií a obrázků,
 • PL vybarvování stejných písmenek
 • pohádka Žofka, ředitelka ZOOPodtéma : Sluníčkové přání pro maminku ( 30.4. – 11.5. 2018)

- Výroba dárků a přání pro maminku, příprava tanečků a básniček na společnou akci, prohlubování citové vazby na maminku a rodinu

-  Kdo patří do rodiny dětí – povídání o mamince, jaká je, jak vypadá ( používání přídavných jmen),jak se jmenuje maminka,co dělá nejraději, co pro nás znamená – rozvoj slovní zásoby, řečového projevu

-          Písnčka Klíč ke štěstí

,,Co si to ptáčkové štěbetají, štěbetají, štěbetají?

No přece, že mámy svátek mají,svátek mají, svátek mají.

S kytičkou v ruce půjdem své mamince přát,

Každý z nás řekne jí, jak jí má rád.

Láska je z pokladů ten největší,

Jen to je ten pravý klíč ke štěstí.

Básnička

Princezna má závoj zlatý, plný drahých kamínků,

Ve skříni má krásné šaty na stříbrném ramínku.

Ať si je má třeba troje , my jsme mámo bohatší,

Ty jsi moje, já jsem Tvoje, my se máme nejradši.

              

Taneček

Děti ráje – cvičení  na vystoupení pro maminky na školkovém plese.

Pohybová hra : Na jedlíka

Děti chodí v kruhu kolem míče a říkají : ,,polévka se vaří, maso na talíři, přijde na to a bude to..p.uč. řekne jméno jednoho dítěte.

Hry na rozvoj jemné motoriky a fantazie dětí- navlékání korálků podle předlohy, mozaiky ,barevná dřívka, zapínání knoflíků, zipů, oblékání panenek .


DUBEN 2018

 ( 23.4. -  27.4. 2018 ) 
     Podtéma: Sluníčková kapela
-poznávání hudebních nástrojů, hra na dětské hudební nástroje, společný zpěv, hudebně pohybové činnosti, didaktické hry se zaměřením na poznávání hud. nástrojů
Cvičení - Jóga ( pozdrav Slunci )
Teď se rovně posadíme a Sluníčko pozdravíme.
Dlaně otoč ke Sluníčku, spoj je a dej k srdíčku.
Podívej se k nebi vzhůru, skloň se k Zemi, úctu vzdej
a chvíli se nehýbej.             
Nahoru své ruce zdvihni nad hlavou je spoj,
dej je dolů k srdci svému, pozdrav Slunce " HARI ÓM".

             Co mě baví

            Co mě baví - nebaví?

            Buďte chvilku zvědaví!

            Každý dělá něco rád,

            každý se má k světu.

            Někdo hraje na klavír,

            někdo na trumpetu.

            Někdo chodí do kina,

            někdo radši čte si.

            Někdo má rád výlety,

            přes hory a lesy.

         Písnička: Já jsem muzikant ( znázornění hudebních nástrojů )

                             Notička

         Pohybová hra: Chodí buben okolo

                                      Na hudebníka - běh ke správnému obrázku ( nástroje ), střídání běhu a chůze 

                                                                     s doprovodem klavíru

                                      Cvičení s písničkou - motivační cvičení na hudbu z CD 

                                      Čáp ztratil čepičku, Cukr, káva, Uvíjíme věneček ( opakování )

        Dechové cvičení - hra na flétnu, seznámení s nástrojem

                                         - umět si vytvořit kladný vztah k nástrojům

      Muzikanti, co děláte?   - seznámení dětí s hudebními nástroji, rozlišování hudebních nástrojů 

      Interaktivní tabule - práce na interaktivní tabuli, plnění úkolů, přiřazovaní správných nástrojů, 

                                            hledání cesty za muzikantem


Podtéma : Těšíme se na jaro ( 16.4. – 20.4.2018)

-péče o živou i neživou přírodu,seznamovat děti se změnami v předjarní přírodě a životním prostředím, s tříděním odpadu,pomoc při úklidu školní zahrady

Při pobytu venku: hledáme barevné kontejnery- žluté, modré, zelené, hnědé,černé a červené (zjistíme ,co se do nich dává,děti by měly získat představu nejen o barvě, ale i o velikosti).

Vyhledáváme kontejnery na odpad v naší školce- určujeme ,co tam patří.

 Modrý kontejner

-různé činnost s papírem, co s ním můžeme dělat zkoušíme- mačkat,trhat,stříhat,kreslit,lepit..

-na co papír používáme – ke kreslení, psaní a k balení dárků

-vyhledáváme s dětmi-  co je s papíru –knížky, noviny, papírové kapesníčky

-recyklujeme novinový papír, namáčíme ho do vody,vodu vymyčkáme,déme na síto

Zelený kontejner

-povídáme si o skle, sledujeme barvu, koukáme přes sklo

-děti vyhledávají co je ze skla, určují předměty v našem okolí, hledají i na obrázku.(práce s encyklopediích ,,Už vím proč“

Kontejner žlutý

-hledáme plasty kolem nás Co je to plast? Co z něho máme okolo sebe?

Poznáváme všemi smysly

-při poznávání vlastností materiálů využíváme všechny smysly, osahávání předmětů, čichání, prohlížení,vydávání zvuku ( např. papír, pytlíky, plastová láhev)

 

Společná práce dětí s různým druhem materiálu – výroba loutky - ČARODEJNICE.

Použití např.dřeva, kartónu, lýka, látky.( 9.4. -  13.4. 2018 )

     Podtéma: Jak se budí semínko
 -    seznámení s prací na zahradě, pracovním nářadím. Poznávání zahradních květin,

     pokus se setím semínek a pozorování jejich klíčení, co potřebují rostliny ke svému růstu, péče o rostlinky

         SLUNÍČKO

        Pohladilo jednou slunce

         chladnou jarní zem

         na květinky zavolalo:

         Hola, pojďte ven!

         Která z vás má odvahu, 

         vykouknout ven ze sněhu?

         Hlásí se tam malinká

         malá bílá sněženka.

         Petrklíč

         Zimo, zimo už jdi pryč,

         jaro si už chystá klíč.

         Otevírá jarní bránu,

         jmenuje se petrklíč.

         Kytička

         Podívej se, támhle v trávě, 

         kytička vyrostla právě,

         čechrá si zelenou sukýnku,

         protahuje si barevnou hlavinku.

         K sluníčku lístky natahuje,

         ještě se ospale protahuje,

         na louce není jediná,

         protože jaro už začíná.

         Hra na pampelišky

          V prostoru jsou rozmístěné obruče, ve které stojí 3-4 děti ( pampeliška). Na znamení šátkem se děti jako 

          semínka z květu pampelišky rozeběhnou po třídě. Semínka dopadnou na zem, dřep. Semínko klíčí 

          a vyrůstá z něj nová rostlinka - postupné narovnání do stoje spatného a vzpažení.

         hra: Uvíjíme věneček 

                 - rytmizačně/ pohybová hra

         hra: Jakou barvu má jaro

                  - děti sedí v kruhu, uprostřed jsou papíry, učí se pojmenovat barvy a přiřazovat k určitým předmětům, vytleskávání slov , 

                     rytmizace ¨      

       Pozdrav slunci - cvičení dětské jógy, poslech relaxační hudby na interaktivní tabuli   

       Písničky: Jaro, léto, podzim, zima

                         Na jaře

                         Když se jaro připraví 

                         Muzikantská rodina

                         Šel zahradník do zahrady


Téma : Sluníčko má zelenou ( 3.4. do 6.4. )

– poznávání dopravních prostředků, seznámení s některými značkami a jejich významem ( jak se podle nich máme chovat), praktický nácvik bezpečného chování v dopravních situacích (požár,úraz, nehoda).

Pohybova hra – Auta – určíme si místo, kde je domeček(garáž).P.uč. ukazuje červené kolečko, děti stojí a nehýbou se, jako na semafóru. Když ukážu zelené kolečko, auta(děti)jezdí, když ukážeme domeček, děti běží (jedou) do garáže.

Na barevné vláčky – děti stojí v zástupu a podle barevných šátků(praporků)vyjíždějí, objedou předem domluvenou trasu a vrátí se na nádraží.

 

Básnička Vláček

Jede vláček plný hraček, do kopců i do zatáček.

Pohádkový rychlovak, houká, syčí jako drak.

Jezdí vláček tam i zpět. Vrátí se nám v pořádků?

Veze totiž na výlet zologickou zahrádku.

 

Písnička Autobus (melodie Prší, prší)

1.Chvíli  krokem, chvíli klusem, ujíždíme autobusem.

Řidič mačká houkačku, řeže každou zatáčku.

2.To je cesta, lidé drazí! Sem tam to s námi hází, dopředu a dozadu,

Všechno v jednu hromadu.

3.Inu to je nadělení! Cesty ještě konec není, zbývá nám jí pěkný kus,

Rozsypal se autobus.

 

Didaktické hry :

-na procvičování prostorových pojmů – vpravo, vlevo, první, poslední, před, za.., třídit dopravní prostředky podle místa pohybu a jejich účelu, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohou děti setkat.

Respektovat stanovená pravidla,spolupracovat ve skupině dětí, naučit se zpaměti jednoduché texty, vést rozhovor- ptát se,naslouchat druhým. V okolí školky sledovat vyznačenou cestu. Seznamovat se světem lidí – povolání policista,hasič.

BŘEZEN 2018

Podtéma: Pletu pletu, pomlázku  ( 19.3.- 30.3. 2018)

-seznamování s velikonočními tradicemi  a zvyky , prohlubovat znalosti o velikonočních tradicí zvyků, malování kraslic, nácvik velikonočních  koled, pomoc při velikonoční výzdobě třídy

Velikonoční vajíčka ( modelování)

Děti modelují kuličku, poté zmáčknou na podložce a tím vytvoří ploché vajíčko,pomocí špejle na něm tvoří ornamenty ( čárky ,vlnky, tečky)

Obří vejce

Na koberci za pomoci lana vytvoříme obrys velikého vajíčka.

Zdobíme vajíčko stavebnicemi (procvičujeme- geometrické tvary)

Skládání puzzle

Sestavování rozstříhaných velikonočních pohledů podle předlohy.

PH: Na černou slepičku

Děti stojí v kruhu. P.uč. obchází kruh a říká říkanku :

Když jsem šel okolo dvorečku,chytil jsem černou slepičku,a ta mě klovla do malíčku. To je ona !

Na poslední slovo se dotkne hlavy některého z dětí a to se chytne učitelky za ruku a spolu chodí a říkají říkanku. Hra se opakuje až budou v zástupu všechny děti.

PH: Závody s vajíčkem

Dvě družstva, které přenášejí na lžíci vajíčko, které nesou do košíku.

PH : Na kuřátka a lišku

Děti lezou pod lanem , které je natažené a zobají zrníčka na zahradě.Liška číhá apod. uč. Volá : Pozor liška – liška se snaží chytit kuřátko. Děti se snažípřed ní zachránit podlezením lana.

PH-Vajíčka se kutálejí:

Děti se promění ve vajíčka, chodí, běhají, kutálí se různými směry. Musí dávat pozor,aby nenarazila do jiného vejce.Rozbitá vajíčka(děti)  dává p. uč. do mísy.

Smyslové hry:

Kvočna hledá kuře (sluchová hra)

Děti v kruhu. Jedno dítě ( kvočna) má zavázané oči a druhé dítě kuře pípá v jiném koutu. Kvočna hledá kuřátko podle zvuku.

Kdo to ťuká?

Hry s bubny – Drumbeny- opakování tytmu- hra na ozvěnu. (rytmus kvočny, kuřátka)

Co patří k Velikonocům?

Didaktická hra: kraslice,ovečka,pomlázka,slepička,řehtačka,zajíček, všechny předměty přikryjeme šátkem , na chvilku si je děti mohou prohlédnout a po shlédnutí hádají , které tam byli. Nebo který předmět zmizel.

Hledáme velikonoce v knížkách, časopisech.

 

Básnička:

Hody, hody , doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal, jsem podle vody,nesl pytel vajíček.

Potkala mě koroptvička,chtěla jedno červené,že mi dá lán jetelíčka, a já řekl: Né, né, né!

Hádanky

Kvoká, kvoká na dvoře, vajíčka jsou v komoře?

Malý zobáček,žlutá peříčka. Právě se vylíhlo z bílého vajíčka?

Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už ,lenoši. Dlouho spát se nesluší.

Písničky: Např .Na Jaře, Travička zelená

Jaro, léto,podzim, zima

1. Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok.

Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.

Ref. :    /: Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.

A nežli se nadějeme zima už je tu. :/

2. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou,

na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.

Ref.: Po jaru...

3. Když se hlásí horké léto, rostou jahody,

sejdeme se všichni spolu někde u vody.

Ref.: Po jaru...

4. Na podzim, když padá listí z lip a z javorů,

koukají se páni draci lidem do dvorů.

Ref.: Po jaru...

5. a když je tu bílá zima, už jsme na konci,

chcete-li, tak nashledanou někde na kopci.

Ref.: Po jaru..

 

 ( 12.3. -  16.3. 2018 )    Podtéma: Když sluníčko svítí

- poznávání charakteristických znaků jara, první jarní květiny, jarní tání, poznávání jarních dětských her, seznámení s bezpečností při hrách 

  Sluníčko

Vyšlo slunce zasvítilo,

na nebi se otočilo,

každá kytka maličká

radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání,

listy z hlíny vyhání.

 Otvírání jara

Ťuky, ťuky na vrátka, 

řeklo jaro voňavě.

Otvíralo poupátka, 

čmáralo si po trávě.

Čmáry, čmáry na zelenou, 

na červeno, na žluto.

všechno už je ustrojeno, 

všechno už je obuto.

Přišlo jaro

Podívej se támhle v trávě, 

kytička vyrostla právě,

čechrá si zelenou sukýnku,

protahuje si barevnou hlavinku.

Sluníčku lístky natahuje,

ještě se ospale protahuje.

Na louce není jediná, 

protože jaro už začíná.

Relaxační a dechové cvičení

- přivonění ke kytičce ( nádech nosem - výdech ústy ÁÁCH )

- to je vůně - co nejdelší výdechový proud 

- včeličky ( nádech) - výdech BZZZZ

- voláme sluníčko HALOOOOO

- relaxační cvičení při klidné hudbě, správné dýchání, protahování těla

 Sněženka

Jsem statečná květinka, 

jmenuji se sněženka.

Volám všechny kytičky, 

vystrčte své hlavičky.

 Hádanky

Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká,

nevadí, že vítr hučí, voní do daleka. ( SNĚŽENKA)

Hřeje , co mu síly stačí, kytičky to těší,

směje se na kluky ptačí, na auta i pěší. ( SLUNÍČKO)

Žížaly mu nevěří, venku chodí bos,

pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos. ( KOS)

Nechvátá a nepospíchá, nezná žádný velký spěch,

pomalu a zvolna dýchá, domek nosí na zádech. ( ŠNEK )

HRY:

Ptáčku, jak zpíváš?

- Děti sedí v prostoru herny. Jedno z dětí bude hádač, je vyslán za dveře. Z ostatních dětí učitelka určí, kdo bude ptáček. Hádač jde do třídy a ptá se, zády k dětem: Ptáčku, jak  zpíváš? A vybrané dítě zapípá, ostatní jsou v tichosti. Hádač musí uhádnout, kdo z dětí to byl. 

Teta Popleta

- Děti s učitelkou sedí v kroužku. Ta vypráví o jaru a děti dávají pozor, zda říká vše správně. Pokud něco poplete, musí děti reagovat, říct co je špatně, proč, jak je to správně.

Písničky:  Jaro, léto, podzim, zima

                  Na jaře

                  Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko

                  Uvíjíme věneček

                  Travička zelená


 Podtéma : Kamarádi zvířata, klepají nám na vrata   (5.3. – 9. 3.2018)

-poznávání domácích zvířat a jejich mláďat, jaký je jejich užitek, proč je chováme, kdo a jak se zvířata stará, prohlídka obydlí zvířat

Básnička -  Koťě

U babičky máme koťě říkáme  jí Micinka,

Tiše spinká v malé boťě protože je malinká.

 

Písnička:  Kočičky

Kdo a kdo a kdo to je, kdo tu kolem brousí,

Kdo si nedá pokoje , všude strká fousy.

Či a či a čičiči, jsou to kluci kočičí,

Či a či a čičiči, jsou to kluci kočičí.

Písničky lidové  s piánem – mám koně , Když jsem husy pásala, Kočka leze dírou,Běžela ovečka, Halí , belí. – rytmizace písniček s pohybem, využití orffových nástrojů

Práce s pracovními listy –vybarvování obrázku s cílem nepřetahovat – maminka a její mláďátko, labyrinty , započatou práci dokončit

Poznávání slabik – vytleskávání slov – rozklad slov , hry s obrázky – zvířátka na dvorku

Pohybové hry : 

Pohybová hra -  Domácí zvířata – děti znázorňují pohybem a zvukem zvíře na obrázku

Pohybová hra – Všechno lítá, co peří má – upevňování a pojmenování domácích zvířat  

Didaktická hra – Kde je? – orientace v prostoru, správně určit -   v, před, vedle, nad , pod, za, (pejsek, bouda                     

 


ÚNOR 2018

Integrovaný blok: Do pohádky a zase zpátky

Děti se seznamují s klasickými i veršovanými pohádkami, sledování pohádek a příběhů obohacovat  citový život dětí, prohlubovat zájem o knihy. Radostné prožití karnevalu a seznámení s masopustem.Podtéma: Má nemilejší knížka  ( 26.2. -  2.3. 2018 )

 -    poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek  a příběhů s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

 Přivítání

    Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi.

    Kolik je v nich tajemství, kdo poslouchá, dobře ví, 

    že tam bydlí pohádky s nádhernými obrázky, 

    ale taky básničky, říkadla a písničky.

    Perníková chaloupka 

   Odkud ten náš holub letí?

   Letím z lesa milé děti, 

   vrků, vrků, vrk.

   Cos tam viděl holoubku?

   Perníkovou chaloupku u černého smrku.

   Viděl jsi také Mařenku?

   Jakpak by ne holenku!

   Viděl jsem ji s Jeníkem, 

   krmili se perníkem.

  A když z okna na zahradu, 

  vystrčila bába bradu, 

  nebáli se holoubku?

 Kdepak! Zamkli chaloupku, 

 na cukrový klíč a už byli pryč.

  Abeceda

  Předepsané jméno každého dítěte ( předškoláka ), rozložená písmena abecedy po koberci. Děti vybíhají do prostoru a hledají jednotlivá    písmena svého jména, která přikládají na svou předlohu.

 Honzík ztratil hračku 

 Honzík ztratil hračku a byla vyrobená ze dřeva ( plastu, papíru, kovu ...). Děti se snaží najít ve třídě správný materiál. 

 Obměna: lze přidat i barvy

 Čarování 

Čáry, máry, kouzlení, 

ať se ta věc promění.

Co to je , kdo to ví, 

ten ať rychle odpoví.          ( rychlá reakce dítěte na pokyn )

Jedeme, jedeme, stát

Děti si podávají obrázky rubem vzhůru a přitom rytmizují " Jedeme, jedeme , dokud neřekne  ( stát ), každé dítě otočí obrázek, který se u něj zastavil ( řekne, co je na obrázku a ukáže dětem, které kontrolují správnost odpovědi.

Potom děti říkají, jakou hlásku slyší na konci slova.

Hra: Tečka, čárka, vykřičník

Tečka,                                   - dřep, hlava na kolena

čárka,                                    - vzpřímený stoj

vykřičník!                             - skok vzhůru vzpažit.

Sedneme si na trávník.    - rychlý přechod do tureckého sedu, paže v připažení skrčmo.

Synonyma

hra: Jak to řekneš jinak?

- dětem učitelka říká slova, děti vymýšlí, jak se dají říct jinak

Poklad

V krabici je ukrytý poklad. Dokážete mi říct, co je asi v krabici ukryto?

Otázky: Co by mohlo byt v krabici ukryté? 

                 Je ta krabice těžká, lehká ?

                  Co může být poklad? - peníze, šperky, věci, nebo osoby důležité pro druhého člověka

                  Mohou být knížky poklad a proč?

                  K čemu slouží knížky?

                  Jaké máte doma knížky?

- rozdělení knih do skupin ( např. leporela, atlasy, encyklopedie, zpěvníky, slovníky, časopisy ...)


Podtéma : Hádej , kdo jsem? (5.2. – 9.2. 2018)

- společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a zábavné hry

Taneček :   ,, Na medvěda“

Děti v kruhu, chodí do kola a zpívají a napodobují pohyb medvěda.

Písnička:

,,Chodí medvěd po zahradě, veliký huňatý,

Ukaž, ukaž ty medvěde,co ty umíš dělati?

A já umím tancovat, na bubínek bubnovat

Musejí mě všechny děti do jednoho poslouchat.

Taneček

Tancujeme ,,Labadu“  – děti při tanci v kruhu se drží za předem určenou část těla a chodí a zpívají. ( hlava, kolena, ruce)

,,Honky, tonky“ - taneček při kterém děti napodobují pohyb podle paní učitelky

 

Pohybová hra : ,, Židličkovaná“ - děti chodí kolem židliček, za doprovodu hudby, když hudbu p. uč. Vypne, každé dítě si rychle najde jakoukoliv židličku .

Písnička:  ,,Kalamajka, mik, mik, mik“

Kalamajka, mik ,mik, mik,

Oženil se kominík, vzal si ženu Elišku,

V roztrhaném kožíšku,

Kalamajka, dobrá věc, když je zima šup na pec.

Když je teplo, šup dolů, kalamajku tancuju.

Činnosti a hry:

Skládání rozstříhaných obrázků podle vzoru, třídění balónků podle barvy, velikosti. ( 29.1. -  2.2. 2018 ) Podtéma: Jak zvířátka v zimě žijí
 poznávání lesních zvířat a ptactva přezimujících u nás, společná péče o lesní zvířata a ptactvo

   Vrabec
Čimčarára čim, čim, čim,                      

      že je zima to já vím!  

     Moje šaty z peříčka, 

     profoukla zimička.

     Čimčarára, čim , čim, čim, 

     hodně dětí poprosím.

    Schovávejte drobečky, 

    pro ubohé vrabečky.

   Ježek v zimě

   Kam se ježek v zimě schoval?

   Neklouzal se, nesáňkoval.

   Zahrabal se do listí, 

   do té doby spí a spí.

   Zahrabal se do země, 

   lidičky vzbuďte mě, 

   až zazvoní fialky

   a zapískají píšťalky.

   Zajíčci a vlk ( pohybová hra )

   Zajíčci šli ke krmelci, namlsat se mrkvičky.  Vlk ( dítě ) číhá za stromem. Zajíčci ( děti ) jdou ve skupině

   Když v tom z lesa hop - kdo ho číhá?     ke krmelci. Na pozor je to vlk je začne vlk honit a zajíčci

   Pozor je to vlk!                                       se rozutečou do svých pelíšků ( kruhů ).

  U krmelce 

  Veselo je u krmelce, každý děla kotrmelce.

  Tam kde vůně láká, seno bývá brzy vymeteno.

  Nožky jelení i dančí za potravou sněhem tančí.

  Je jich jako na veselce, scházejí se u krmelce.

  Dramatizace pohádky - Jak si zvířátka našla svůj domov  


  Stopy na sněhu

  Kdo tu skákal hop a hop, 

  sníh nám poví podle stop.

  Chodila tu zrána, 

  chodila tu vrána.

  Pak tu čtverák zajíček, 

  otisk čtvero paciček. 

 

  Písnička - Huboval vrabčák na zimu, Starý medvěd vzdychá 

                        - doprovod pytlíky a zmačkaným papírem ( sníh )

                       -  zpívání lesních zvířátek 

   Pohybová hra 

 Vstávej méďo, vstávej už, 

ty tak dlouho spíš, že nás nechytíš.                 

- medvěd se probouzí a honí děti, které se běží schovat do vyznačeného domečku, 

  dítě, které medvěd chytí, si vymění roli ,do domečku za dětmi medvěd nemůže, hra se opakuje dle zájmu dětí - hra zakončená relaxací  Leden 2018

Integrovaný blok: Paní zima čaruje

V tomto bloku budeme děti seznamovat se zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy, s péčí o zvířátka a ptáčky,s rozmanitostí přírody, se zimními sporty, správným oblečením,příprava k zápisu do školy. 

Podtéma : Hola, škola volá (22.1.-26.1.2018)

-          příprava dětí k zápisu, procvičování geometrických  tvarů, procvičování číselné řady, rozvoj slovní zásoby, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, znát své jméno a adresu

Písnička : Škola

Půjdu už do školy,  těším se mámo,

Jen abych nezaspal , probuď mě ráno.

Číst budu, psát budu, spočítám mraky,

Ty co jsou kolem nás, komíny taky.

Básnička :Zápis do školy

Zítra půjdu do školy.
Nemusím mít úkoly,
nejsem ještě řádným žákem,
ale už jsem předškolákem.

Budu říkat básničku
a zazpívám písničku.
Už se na to těším moc!
Teď jdu spinkat – dobrou noc!

Pohybové hry :

Hra - Na školníka

Děti reagují na daný pokyn (zvoneček),  procvičení chůze, běhu v zástupu za dítětem nebo p. uč.

Hra - Na barevné školky

Za pomoci básničky, procvičovat barvy, reagovat na změny a procvičovat orientaci v prostoru, hra s barevnými kruhy na koberci.

Didaktická hra: Na školu

Děti procvičují svoje jméno, adresu,poznávají zvířata , geometrické tvary, číselnou řadu, velikost hraček nebo obrázků, prohlížejí si encyklopedie, vyhledávají co na obrázku chybí, dokreslují obrázky předkreslené, sluchové hry, labyrinty, puzzle a skládanky, poznávají hlásku na začátku, kresba postavy.


                        

Téma:Zem pod sněhem  8.1. – 12.1. 2018

-charakteristika zimy, pozorování přírody, zimního počasí, experity s vodou a sněhem

Básnička s pohybem – Sněhulák

Sněhulák je panáček – ukazujeme střížku nad hlavou

Má na hlavě plecháček- poklepeme si rukou o hlavu

Místo očí uhlíky – ukazujeme oběme rukama na oči

A až dolů knoflíky- prstem ukazujeme knoflíky

Písnička Dva mrazíci

Dva mrazíci uličníci, pod střechou si hráli, houpali se na rampouchu všemu se jen smáli,tralalí, tralalá všemu se jen smáli.

Na okýnko nakreslili les a taky vránu, malovali zapomněli,že les nemá bránu, tralalí, tralalá, že les nemá bránu.

Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli, dva mrazíci uličníci cestu zase našli, tralalí, tralala, cestu zase našli.

Pohybová hra: Na vločky

Děti stojí na zemi na papírové sněhové vločce, děti se pohybují za pomocí hudby, piána, když paní učitelka hudbu vypne, děti hledají některou vločku, na kterou si stoupnou. (Obměna – chůze dětí, poskoky, couvání)

Vedeme děti k dodržování pravidel pohybové hry, procvičení hrubé motoriky těla.

Procvičování správného dechu a jemné motoriky - přemisťování vatové kuličky za pomoci brčka, kolíčku.

Zimní labyrinty – Cesta za sněhulákem – hra v prostoru herny, pracovní listy

 Didaktická hra : Na sněhuláky

Říkadlo:

,,Sněhuláček panáček, na hlavě má plecháček,,

Určování počtu sněhuláků – mladší dět 1-5 , starší děti 1-10 , hry s obrázky.

   


Podtéma: Příběh hraček   3.1. -  5.1.  2018

- společné povídání o dárkách, které děti dostaly o ježíška, povídání o novém roce, měsících

- seznámení s materiály,ze kterých jsou hračky vyrobené, půjčování hraček,správné zacházení

- seznámení s tradicí Tří králů

-pozorování – změn počasí, charakteristické znaky zimy, krmíme ptáčky

Písnička

My tři králové jdeme k vám,štěstí zdraví vinšujeme vám,

Štěstí zdraví ,dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Zdaleka je cesta naše, do betléma je mysl naše,

Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

Pohybová hra : Na spícího krále

Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu na trůnu sedí spící král,na koho s dětí p.uč. nebo vybrané dítě mrkne,ten vstane a potichu jde vzít královskou korunu spícímu králi.Děti se hodí dokola a když ď.král nechytne zloděje . Máme nové krále na trůnu.

Andělská cestička

Didaktická hra na rozvoj zrakového vnímání.

Chůze po improvizované cestě (plastových kolečkách), na zemi položeny obrázky hraček.

Dítě se jde po cestě a pozoruje obrázky, pak obrázky se  otočí a děti jmenují hračky, které viděli.

 

Hra didaktická – poznávání materiálu z čeho je vyrobena hračka

Chodíme, chodíme

Chodíme, chodíme, co hledáme nevíme. Honzík nám napoví, že je to dřevěná( umělá , kovová..atd.)  hračka.


     Podtéma: Zimní hrátky (15.-19.12.2018)

seznamování se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru

   Na sněhu 

  Na saních si sáňkujeme, 

  na bobech zas bobujeme.

  Kuličkami koulujeme

  a na lyžích lyžujeme. 

 Hrajeme si, dovádíme, 

 sněhuláka postavíme. 

 Že je zima, to my víme, 

 pozor, ať se nezraníme. 

Rukavice 

Mám dvě teplé rukavičky, je to dárek od babičky.

Mám dva domky mám , copak do nich dám?

Pošlu do nich prstíčky, neposedné ručičky.

Pošlu do nich dlaně, zatleskáme na ně.

Zatleskáme prudčeji, hned nám bude tepleji.

Písnička: Dva mrazíci, Smutný Sněhuláček 

- doprovod na Orfovy nástroje a hrou na klavír 

Co vidíme?

V naší třídě byla vrána, na okénku seděla, 

řekněte mi, milé děti, co ta vlastně viděla?

- na koho padne poslední slabika rozpočítadla, ten musí pojmenovat sport na obrázku, 

  nebo sportovních potřeb ve třídě, společně s dětmi vytleskáme

 Rampouchy - pohybová hra

Děti běhají po herně. Jedno dítě představuje mrazík, který za zvuku rolniček vybíhá a zmrazí děti ma rampouchy ( zůstanou stát). Mrazík mrazí

dokud zvoní rolničky , pak se vrátí do své skrýše. Rampouchy se rozpustí , děti se rozpohybují a hra se opakuje. 

Na dva mrazíky

Běh ve dvojicích s vyhýbáním, jedno dítě s modrou kuželkou mrazí, druhé dítě s červenou kuželkou děti vysvobodí.


Téma:

Zem pod sněhem  8.1. – 12.1. 2018

-charakteristika zimy, pozorování přírody, zimního počasí, experity s vodou a sněhem

Básnička s pohybem – Sněhulák

Sněhulák je panáček – ukazujeme střížku nad hlavou

Má na hlavě plecháček- poklepeme si rukou o hlavu

Místo očí uhlíky – ukazujeme oběme rukama na oč

A až dolů knoflíky- prstem ukazujeme knoflíky

Písnička - Dva mrazíci

Dva mrazíci uličníci, pod střechou si hráli, houpali se na rampouchu všemu se jen smáli,

tralalí, tralalá všemu se jen smáli.

Na okýnko nakreslili les a taky vránu, malovali zapomněli,že les nemá bránu,

tralalí, tralalá, že les nemá bránu.

Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli, dva mrazíci uličníci cestu zase našli,

tralalí, tralala, cestu zase našli.

Pohybová hra: Na vločky

Děti stojí na zemi na papírové sněhové vločce,

děti se pohybují za pomocí hudby, piána,

když paní učitelka hudbu vypne, děti hledají některou vločku,

na kterou si stoupnou. (Obměna – chůze dětí, poskoky, couvání)

Vedeme děti k dodržování pravidel pohybové hry, procvičení hrubé motoriky těla.

Procvičování správného dechu a jemné motoriky - přemisťování vatové kuličky za pomoci brčka, kolíčku.

Zimní labyrinty – Cesta za sněhulákem – hra v prostoru herny, pracovní listy 

Didaktická hra : Na sněhuláky

Říkadlo:

,,Sněhuláček panáček, na hlavě má plecháček,

Určování počtu sněhuláků – mladší dět 1-5 , starší děti 1-10 , hry s obrázky.

 

Podtéma: Příběh hraček   3.1. -  5.1.  2018

-       společné povídání o dárkách, které děti dostaly o ježíška, povídání o novém roce, měsících

-       seznámení s materiály,ze kterých jsou hračky vyrobené, půjčování hraček,správné zacházení

-       seznámení s tradicí Tří králů

-       pozorování – změn počasí, charakteristické znaky zimy, krmíme ptáčky 

Písnička

My tři králové jdeme k vám,štěstí zdraví vinšujeme vám,

Štěstí zdraví ,dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Zdaleka je cesta naše, do betléma je mysl naše,

Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

Pohybová hra : Na spícího krále

Děti sedí v kruhu, uprostřed kruhu na trůnu sedí spící král,na koho s dětí p.uč. nebo vybrané dítě mrkne,ten vstane a potichu jde vzít královskou korunu spícímu králi.Děti se hodí dokola a když ď.král nechytne zloděje . Máme nové krále na trůnu.

Andělská cestička

Didaktická hra na rozvoj zrakového vnímání.

Chůze po improvizované cestě (plastových kolečkách), na zemi položeny obrázky hraček.

Dítě se jde po cestě a pozoruje obrázky, pak obrázky se  otočí a děti jmenují hračky, které viděli.

Hra didaktická – poznávání materiálu z čeho je vyrobena hračka

Chodíme, chodíme

Chodíme, chodíme, co hledáme nevíme. Honzík nám napoví, že je to dřevěná( umělá , kovová..atd.)  hračka.


PROSINEC 2017

Téma : Když chodí čert a Mikuláš (27.11-8.12:2017)

Seznámení s postavou čerta a Mikuláše,s tradicí adventu,příprava písniček a básniček na Mikulášskou besídky 

Básnička s pohybem : Anděl

Na bílém obláčku andílek maličký, prstíčkem rozsvítí sněhové hvězdičky.

Jednu ti posílá i s přáním od srdce, pro sníh a pro radost, pro krásné Vánoce.  

Mikuláš

Mikuláši, přijď dnes k nám,

Písničku ti zazpívám,

Přines prosím trochu dobrot,

Můžeš je dát třeba do bot.

Dáváš dárky pro radost,

Pro každého máš jich dost. 

Písnička Mikuláš

Mik,miku,mik,miku Mikuláš,

Přišel s čertem na koláč.

Mik, miku,mik,mikuláš přinesl nám zimní čas. 

Cink,cinky,cink,zvoneček,

Čert nám přinesl dáreček,

Cink,cinky,zvoneček, čert nám přinesl dáreček. 

Čertí cvičení – cvičení s říkankou

Dupy,dupy ,dupáníčko (dupeme)

To je malé zlobeníčko.

Jako čerti v pekle,

Chováme se vztekle. (skáčeme, dupeme)

 Ted se pěkně posadíme,

A hezky se pohladíme,(hladíme)

Čerty v pekle necháme,

Tlesky,tlesky, tleskáme. (tleskáme)

Vánoční radovánky (11.12.2017-5.1.2018)

Dětem přibližujeme čas adventu a Vánoc.Budeme s dětmi společně prožívat předvánoční čas.

Přibližujeme dětem vánoční zvyky,tradice,koledy a symboly 

Taneček s dárky

Děti tancují podle hudby s dárečky 

Hrajeme si na Sněhuláky

Cvičíme ve dvojicích s hudebním doprovodem 

Zazpíváme si s dětmi známé koledy

Rolničky

Nesem vám noviny

Půjdem spolu do betléma

Čas vánoční

Nacvičujeme jako překvapení ,vánoční besídku, pro rodiče a prarodiče.


Integrovaný blok:

Od rána až do večera (23.10. – 24.11.2017)

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků

Témata:

23.10.- 27.10.    Já jsem malý pořádníček

30.10. – 3.11.     Čím budu,až vyrostu

6.11.-   10.11.     Když kamarád stůně

13.11.-  16.11.    Sluníčko sleduje,jak tělo funguje

20.11. – 24.11.   Tatínek a maminka,to je moje rodinka


LISTOPAD 2017

                         ( 20.11. - 24.11.2017 )

     Podtéma:  Tatínek a maminka, to je moje rodinka
  - seznámení s rodinou,znát zaměstnání rodičů,poznat a pojmenovat členy rodiny,prohlubovat citovou vazbu na rodinu
Básničky:       Rodina
              Ze všeho mám nejraději, 
              když se máma s tátou smějí. 
              Mám je rád a oni mě, 
              patříme si vzájemně.
                          Domeček
              Co ta očka vidí, 
               vidí, vidí, lidi.
              Tátu, mámu, holčičku, 
              kluka, dědu, babičku.
              Spolu bydlí v domečku, 
              na zeleném kopečku.

                           Co je rodina?
           Rodina je okruh lidí,  co si do svých srdcí vidí, 
           jež za jeden provaz táhnou, do ohně za blízké sáhnout.
          I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe, 
          za ruku nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí.
          Rodina je vzácnou knihou, v které k sobě listy tíhnou, 
          napsaná je písmem zlatým, upřímnost je slovem svatým.
          Rodina je pro nás darem, teplým létem, něžným jarem, 
          jako kvítek s libou vůní, borový les, jež tu šumí.

                               Pohybová hra
 Na domečky - na písničku Prší, prší se děti pohybují po prostoru,  vytváření skupin podle počtu ( rodina ), střídání chůze a běhu
                               obměna: běh ke správně barevnému domečku ( na pokyn p.uč )

Máma pere prádlo - motivační říkanka s pohybem                           

                          Písničky:
              Muzikantská rodina
  Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíku.
  Bum , bum bum, až se třásl celý dům.
  V kuchyni zas maminka, každou chvilku zacinká
  pokličkou, velkou , nebo maličkou.
 Naše malá Monika, taky v hudbě vyniká, 
 ta hraje , ta hraje, na skleničku od čaje.
 I náš Véna ze zvyku umí dělat muziku, 
 panečku, panečku, vařečkou o vařečku.
 Když my hrajem DO- RE- MI, každý pozná, 
 to jsme my, jediná, muzikantská rodina. 
písnička doprovázená hrou na klavír a předměty např. vařečka, poklička atd..
 Mám šáteček mám - zpívání s šátkem v kroužku  

              Hudební dovednosti
  Mamko, já Ti zahraju, abys měla náladu, 
  zahraju i taťkovi, ať se na mě nezlobí.

hry s melodií - vzestupná, sestupná, střídavá, vymýšlení, rytmizace 

Podtéma:

Sluníčko sleduje jak tělo funguje (13.11.- 16.11.2017)

-poznávání lidských smyslů,mít povědomí o významu a funkcí smyslů,jak se chránit před úrazem

-vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, hmat, čich, chuť)

Kimovy hry:

-kdo Tě volá, kdo Tě budí ( jedno dítě má zavázané oči , děti k němu přistupují, pohladí ho a říkají mu stejnou větu- dítě hádá jména dětí podle barvy hlasu)

-Na slepou bábu – dítě se orientuje jen podle zvuků, které vydávají ostatní děti při změně polohy, dotkne-li se někoho , úlohy se mění

-Chodím, hledám, co znám, pojďte mi děti ,pomáhat. Do všech koutů zajdi, co je žluté, modré, červené….najdi.

Děti v herně hledají předmět, hračku určené barvy.

 

Hledání rozdílů:
-co se změnilo?  – ( v místnosti, v oblečení.. )  děti hledají a hádají

-kdo chybí? – děti zavřou oči, učitelka jedno z nich schová pod padák, ostatní děti hádají, kdo chybí

 

Pohybová hra – Na lepidla

Děti běhají při hudbě po koberci, např. na pokyn KOLENO musí najít kamaráda a dotknout se koleny

(obměna – bříško, ruka , hlava )

 

Taneček – děti předvádějí to ,co slyší nebo vidí

HonkyTonky

 

Teď dáme ruku sem, ted dáme ruku ven

A teďs tím zaklepem, uděláme honky tonky rotaci ,

Ať máme legraci.


     Podtéma:  Když kamarád stůně ( 6.11. - 10.11.2017 )

-poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

   

   Vitamíny 

Když máš málo vitamínů,

jez ovoce, zeleninu.

Bacily snadno přemohou,

nemoci na Tebe nemohou.

 

Citrón je kyselý,mrkev je sladká,

kiwi je chlupaté, jablka hladká.

Pětkrát denně malou porci

a budou z nás zdraví borci.

 

   Chřipka 

My se chřipky nebojíme,

nemáme z ní vůbec strach.

Vitamíny všechny sníme,

pak se chřipce můžem smát.

Poprosíme maminku,

ať udělá nám horký čaj.

Zalezeme pod peřinku,

budem spinkat hajajaj.

  

Písnička: Starý medvěd vzdychá – zpívání s doprovodem klavíru,kytary

 

     Ručičky 

Celý den si ruce hrají,

všechno možné osahají,

hračky, písek, botičky,

špinavé jsou ručičky!

 

Copak ručkám pomůže

a tu špínu přemůže?

 

Voda, mýdlo, umyvadlo,

to je správné zaklínadlo!

 

  Číslo na doktora 

Když dorazí nemoc zlá,

zavolejte doktora.

V telefonu vytoč hned,

kdopak to ví?

Přece – 155! 

 

Pohybové hry:    Baba rýma            

             Všude venku číhá rýma,

             je to baba zlá.

             Dejte pozor milé děti,

             aby si vás nechytla. 

                

               Hledáme bacily 

-         rozmístěné barevné obrázky bacilů po třídě

-         děti mají za úkol najít stejné barvy a dát je do správné nádoby,

  opakování základních barevŘÍJEN 2017

Podtéma : Čím budu až vyrostu ? (30.10. – 3.11.2017)

- seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání náčiní,nářadí,námětové hry (např.kadeřnice, hasiči, zvěrolékař,zedník,prodavačka) Vědět kde pracují  maminka a tatínek.

 Básničky

ZEDNÍK                                                                                                          

Jeden, dva, tři, teď,

postavíme zeď.

Bude to zeď veliká,

máme na to zedníka. 

PEKAŘ

Napekli pekaři slaďounké rohlíky,

že ani nestačí proutěné košíky.

A než je upekli, mákem je sypali,

aby nám k snídani ještě víc chutnaly 

Hádanky

Povolání lidí

Hra – mimické ztvárnění různých řemesel – pekař,kominík, švadlena,řidič, kuchař, hasič, prodavačka,zedník….

Děti hádají kdo to je? 

Taneček   - Pekla vdolky

Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem.

Házela je Honzíkovi otevřeným okýnkem.

Jez Honzíku jsou dobré, jsou perníkem sypané.

Budou- li Ti dobře chutnat , dám Ti ještě makové. 

Koutky hrací

Za pomoci dětí vytváření koutků, kde lidé pracují – např. Hasiči, Květinářství, Zvěrolékař, Zedník.

Hra Na pekaře – Pečeme různé perníky – malování temperami  ,zdobení barevným papírem,

poznávání tvarů perníků  ( čtverec,kolečko, trojúhelník, obdélník) 

Didaktická hra

Kde pracuje ?

Poznávání profesí podle obrázků a říkanek na dané téma, starší děti určují začáteční hlásku ve slově. 

Písničky

Pekař peče housky  

Kalamajka, mik ,mik, mik. –nácvik písniček s piánem a dětskými nástroji.


     Podtéma: Já jsem malý pořádníček  ( 23.10. - 27.10.2017 )

- seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení ( skládání, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, ukládání      oblečení do skříněk ), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určité místo, seznámení s částmi dne, co    děláme celý den

  Punčocha
Hoď punčošku na nohu,
já jí trošku pomohu.
Nejdřív špička,
potom pata,
ať jsem hotov,
dřív než táta.
Zavážu si tkaničku,
uzel udělám,
podívej se tatínku,
už to umím sám.

  Čepice

Čepice mi hodně sluší,

schovává mi obě uši,

K čepici mám rukavice,

Kdyby přišla fujavice.

Písnička: Maluje na chodníky ( doprovod na klavír a Orfovy nástroje )

Cvičení s gumou:   Máma pere

                        Máma pere košilku, 

                        vypere ji za chvilku.

                        Já jí ráda pomáhám, 

                        taky hodně síly mám.


                        Máma máchá košilku, 

                        vymáchá ji za chvilku.

                       Máchá, máchá, cáky, cák, 

                       umíme to taky tak.


                        Máma ždímá košilku, 

                        vyždímá ji za chvilku.

                        Ty se jenom nedívej, 

                         taky trochu vyždímej.


                         Máma věší košilku, 

                         pověsí ji za chvilku.

                         Ukaž jak se natáhneš, jak vysoko dosáhneš.

                

Pohybové hry:      Kamarádi 

                          - děti běhají při hudbě na koberci, při ztlumení učitelka řekne část těla . nebo oblečení,

                             úkolem je dotknout se daného oblečení, kdo nemá stojí

                              Kdo chybí 

                           - děti zavřou oči, učitelka jedno z nich schová, ostatní hádají, kdo chybí

                             Ztratila Lucinka bačkorku

                            - skládání bačkůrek do párů

Pohádka:  Jak si pejsek roztrhl kalhoty

                  - zapojení dětí do příběhu


Podtéma : Ježkova postýlka ( 16.- 22 .10.2017)

Poznáváme přírodu, přírodniny,učíme se jak ji chránit . Děti poznávají  volně žijící zvířata a seznamují se s těmi, která se ukládají k zimnímu spánku nebo odlétají do teplých krajů  a která přezimují v přírodě.

Pohybová hra Na stromy

Každý strom má kořeny, kmen a korunu, motivace .My si na něj zahrajeme. Děti se volně pohybují v prostoru za doprovodu písničky „Já do lesa nepojedu“  Reagují na předem domluvené pokyny.

Kořen – stoj rozkročný, kmen – najít kamaráda, koruna – vytvořit kruh ze všech dětí

 

Říkanka : Zajíc

My jsme malý ušáci, ( uši – vztyčíme ukazováčky a přiložíme těsně k hlavě)

Nemáme nic na práci (kroutíme hlavou z L do P )

Trénujeme běh a skoky ( náznak běhu a skoku)

Přes potoky, přes pařezy.

Učíme se kotouly, (rukama náznak motání)

Nekoukáme na bouli. ( dlaň položíme na čelo)

 

Kdo se stará o zvířátka_

Objasnění pojmů: hajný, myslivec

Jaký význam má les? Jak se v lese chováme?

 Pracovní listy pro starší děti

 

Poznávání zvířátek z obrázků + rytmizace slov

Didaktická hra:  Ježek popleta ,zapoměl názvy zvířatek. Poradíme mu?

Ukázka obrázků zvířátek z lesa   a jejich vytleskávání názvů  slov . ( 9.10. - 13.10. 2017 )

        Podtéma: Podzim klepe na dveře

charakteristika podzimní přírody,výroba a pouštění draka,hraní a tvoření z listů,všímání si změn v přírodě,charakteristika podzimu,podzimního počasí,mít povědomí o změnách v přírodě,oblečení na podzim

   Pohybové hry: Na draka

  - děti draci poletují po třídě, učitelka dává drakům povely: např. Modří a červení draci letí k sobě. Modří draci se zastaví, ostatní draci

    poletují po třídě, žlutí draci slétnou k zemi a posadí se do dřepu apod.

                        Ztracené dračí mašličky 

                         - hledání barevných mašliček v prostorách třídy, opakování barev, zavazování mašliček na dračí ocas

                        Dračí ocásky - děti mají za úkol seřadit draky podle velikosti ocásků ( od nejdelšího- po nejkratší a naopak ), opakování základních barev

  Básnička s kreslením:  Jedna špička,  druhá špička, 

                                   had se točí do klubíčka.

                                   Na špičky dám pentličky, 

                                   dovnitř zas dva puntíčky.

                                   K tomu ještě mističku

                                   a už je dráček,

                                   letí rovnou k nebíčku.

   

   Básnička:  Dobré ráno, hádej heč, 

                  o čem bude dneska řeč.

                 O mráčku i o sluníčku, 

                 bouřce, mlze, o deštíku.

                 Jaké je dnes počasí?

                 Kdopak z vás se přihlásí.

                 V kroužku pěkně chodíme, 

                  ukaž se nám podzime.

    Vláďův drak - poslech čtené pohádky, zapojení dětí do příběhu  ( Podzim v mateřské škole str.40 )

                      -vyprávění nad obrázky s podzimním tématem


podtéma: Listí žloutne, poletuje ( 2.10. - 6.10. 2017 )

             - poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin, používat
               drobné nářadí   při pracovních činnostech

Pohybové hry: Na Vítr - děti představují stromy , dítě ( vítr ) se snaží dát stromy a větvě do pohybu ( foukáním ) 

                      Na mráčky  mraky se spojují a zase rozdělují, zrovna tak, jak je vidíme na obloze, poté se přidává déšť, venku je pravá podzimní plískanice, děti se pohybují do rytmu básničky:  Honily se šedé mraky, 

                                                                                       v  dešti mezi paneláky.

                                                                                       Trvalo jen malou chvíli, 

                                                                                        než do sebe narazily.

                                                                                         Teď ví celá zeměkoule, 

                                                                                       proč i mraky mají koule.


 Básničky :     Dešťové kapičky 

                  Dešťové kapičky, 

                  dostaly nožičky.

                  Běhaly po plechu, 

                  tropily neplechu.

                           Podzimníčci 

                   Milí skřítci Podzimníčci, 

                   ze stromů už padá listí.

                   Už se chystáte na zimu, 

                   lístečkovou peřinu.

                   Nejdřív listí obarvíte, 

                   potom ze stromů shodíte.

                  Vítr si s nimi bude hrát

                  a broučci se v nich uschovat.

 Písnička:   Hádaly se houby 

                      hádaly se v lese.

                      Kterou z nich si houbař, 

                      v košíku odnese.

                      A už kráčí lesem, 

                      houbař kudrnatý.

                      Nevzal ani jednu, 

                      byly jedovatý.  -  dítě ( houbař ) chodí s košíkem kolem houbiček, koho pohladí zeptá se, jaká je to houbička, dítě

                                               odpoví název houby a houbař se rozmýšlí, zda patří do košíku ( poznávání hub )

                        Podzim

                    Sluníčku se rozloučilo, 

                    s kytičkami, s travičkou,

                    na cestu jim zamávalo, 

                    paprskovou ručičkou.

                    Jděte všichni honem spát, 

                    musím podzim přivítat.


ZÁŘÍ 2017

Podzimní zahrada – Od 18.9.- 29.9. 2017

 - poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce,význam ovoce pro zdraví - seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny a jejich zpracováním, význam zeleniny ve stravě

Básničky:

Hruška

Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku,

A pod hrušku talíř, sláva Ty jsi malíř.

Ovoce

Hruška, švestka, jablíčko,

Upevní Ti zdravíčko.

 

Co roste na stromě a co v záhoně?

-          stojíme v kruhu a říkáme zaklínadlo:
„Čaruji, čaruji. Ještě dnes, ať je tady černý les. A v něm samé… (třesně, mrkve, papriky).

-          při řečení ovoce si stoupneme na špičky (strom)

-          při řečení zeleniny si dřepneme a dotkneme se země (záhon)

 

Brambora

Kutálí se ze dvora                  (motáme rukama „klubíčko“)

takhle velká brambora.          (zvedneme ruce nad hlavou)

Neviděla, neslyšela,              (zakryjeme oči, uši)

spadla na ni závora.               (pleskneme rukama o stehna)

„Kam koukáš, ty závoro?“     (uděláme ty, ty, ty)

Na tebe, ty bramboro.           (ukážeme na kamarády)

Kdyby tudy projel vlak,          (rukama uděláme mašinku)

byl by z tebe bramborák!“      (dlaněmi plácneme o sebe)

 

HRY:

Červíčci a jablíčka

-          červíčci si dělají zásobu na zimu a sbírají jablíčka

-          děti stojí u svého domečku (obruče), který je označen určitou barvou

-          po jednom vybíhají ze svých domečků doprostřed místnosti, kde jsou rozházená jablíčka (PET víčka)všech barev domečků

-          vezmou jedno jablíčko a odnesou ho do domečku

-          poté vybíhá další (štafeta)

-          pro stěžení mohou víčka sbírat pomocí kolíčku

 

 

Na košík

Pohybová hra s obrázky ovoce a zeleniny, děti sedí v kruhu na židličkách a na daný pokyn si mění místa . ( např. hrušky, jablka, mrkev, cibule)

 

 

Nácvik písniček s pohybem  – Měla babka , Pod naším okýnkem, Šel zahradník do zahrady, Lečo - zpěv s pohybem a piánem

DALŠÍ ČINNOSTI:

 • určování ovoce a zeleniny poslepu podle chuti
 • určování ovoce a zeleniny poslepu podle hmatu
 • seřazování jablíček podle velikosti
 • skládání jablíčkového puzzle
 • třídění ovoce a zeleniny do pytlů
 • omalovánky s tematikou ovoce a zeleniny

 Podtéma: Já a moji kamarádi ( 11. - 15.9.2017 )


      Kamarádská

Dobré ráno, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání,

nohy máme na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit ne.....


 Rozpočítadlo

Kdo tu s námi dneska je?   

Kdo tu s námi dneska je?

Jakpak se on jmenuje?

kdo tu je,kdo tu je,

řekne,jak se jmenuje.

hra „Kdo k Tobě patří ?“- děti hledají kamaráda podle stejného obrázku(např. stejné půlky srdce)

 „Pozdrav kamaráda“- děti se pohybují v prostoru, na signál se zastaví a pozdraví nebo pohladí svého kamaráda

hra Kamarád- reakce na zvukový signál-děti tvoří dvojice a dotýkají se částí těla podle pokynu

Mám šáteček  - zpívání s klavírem, motivace šátkem, rytmizačně/pohybová hra


Podtéma: Školka nás volá  (4.-8.9.2017)

-seznámení  s režimem ve školce, poznat si svou značku a své místo, pomoc dětem ve školce navazovat kontakty s dětmi i s dospělým, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, pozdravit při příchodu a odchodu ze školky

My se svoláváme básničkou:
Chytneme se za ruce,uděláme kruh.

Velkou radost mám, že tu nejsem sám!! 

 Ahoj, ahoj, tak jsme se sešli,

ahoj, ahoj, tak jsme zase tu..

a pak postupně vítáme  jménem všechny děti..např. Dorotka  tu je - a s pozdravem jí všichni zamáváme "Ahoooj"

Didaktická hra:

 Sluníčko volá kamarády

Říkadlo:

Sluníčku je dneska smutno,

Nemá doma žádný klid.

Ve školce má kamarády.

Pojď ho "Šimonku" , pohladit.

 

Stavíme si domeček (školku) -  básnička s pohybem

Postavte si domeček!       ( ruce spojené nad hlavou – střecha)

Radil nám náš dědeček.          (ťuknutím prstem do spánku)

Nejdřív stěny postavíme,  (předpažení rukama,naznačení stěn domu)

Potom dveře zavěsíme.    (oběma rukama ve vzduchu nakreslíme velký obdelník)

Ještě okna a pak střechu.  (ruce spojené nad hlavou)

A zahrádku pro potěchu.   (poskakování na místě, ruce v bok)