Úvodní stránka » 2.Třída - RYBIČKY


Školní rok: 2018/2019

Ve třídě RYBIČEK je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých.

 

Na děti se zde těší paní učitelka:

                            

                       Dana Doležalová     Veronika Králová 


Třídní pozdrav

My jsme chytré rybičky,

chytneme si ploutvičky.

Popřejem  si dobrý den,

začneme den  s úsměvem.(pohladíme kamaráda vedle sebe)

 


 CO SE UČÍME:

LEDEN 2019

5.Integrovaný blok:   

Paní zima čaruje              

-          v tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se K ZÁPISU.                                   

Časový rozsah:4-5 týdnů


Podtéma : Zimní hrátky  (21.1. – 25.1.2019)

-       Seznamování se zimními sporty na sněhu i ledu v zimě,správné oblečení v zimě,s bezpečností při sportování, orientace v prostoru     

Básničky : například: 

Sněhulák

Celý bílý, celý ztuhlý,

Má nos z mrkve, oči z uhlí.

Hledí smutně do kraje,

Ví, že z jara roztaje.

 

Zimní hrátky

Na saních si sáňkujeme, na bobech zas bobujeme, kuličkami koulujeme a na lyžích lyžujeme.

 

Didaktická hra –povídání o hrách na sněhu, co můžeme venku dělat,přiřazování obrázků,hledání dvojic

Vyhledávání obrázků sněhuláků – pojmy velký x malý, tvoření skupin

Práce ve skupinách  – řazení obrázků podle časové posloupnosti, povídání o obrázcích

 

Písničky :

Padá sníh – zpěv s vytleskáváním

Lyžování – zpěv s piánem,zpěv ve skupině nebo i sólový

Cvičení a obručemi – průpravné a zdravotní cviky

 

Sportovní stanoviště – Zimní radovánky - lezení do děr ve sněhu (hledání místa), sněhové závěje (přelézání přes žíněnky), prolézání tunelem

 

Pohybová hra : Na mráz – honička podle předem domluvených  pravidel

 

Básnička k pohybové hře : Vločky

Vločky z nebe padají,

Na zem se tiše snášejí.

Každý kluk i děvče,

Najde svou vločku lehce.

 

„Na sněhové vločky“ – pohybová hra

Paní učitelky rozmístí po herním prostoru papírové vločky (vloček musí být vždy o jednu méně nežli je dětí). Děti se pohybují na hudbu po prostoru kolem vloček (ne přes ně). Když paní učitelka vypne hudbu, každé dítě se snaží stoupnout si na jednu vločku. Dítě, na které vločka nezbude, vypadává ze hry. V dalším kole jednu vločku z hracího prostoru odebereme a hra pokračuje stejným způsobem. Hra končí v momentě, kdy jsou ve hře už jen poslední dvě děti. 


Podtéma:   Zem pod sněhem (14-18.1. 2019) 

-           charakteristika zimy, zimní počasí, pozorování přírody, experimentování se sněhem a vodou

Motivační příběh, pohádka- rozbor pohádky, roční období, chování jednotlivých postav, převedení pohádky do naší doby ( srovnání počasí)

Jak paní Zima začala kralovat - Ludmila Lujková

Básnička s pohybem  „Zima“

Síh nám padá z nebe, (stoj, ruce vzpažené a nechat je klesat jako vločky) Studí mě i tebe. (ukázat na sebe a pak na kamaráda) Padá všude kolem nás (upažit, otáčet se kolem své osy) Teď je přece jeho čas (otáčet se na druhou stranu) A ta pěkně na zimu (ze stoje pomalu do dřepu) Tvoří bílou peřinu. (dřep, rukama pohladit zem)

Pokusy:

Výroba sněhu a hry se sněhem – jemná motorika

O zasněženém sněhulákovi – pohádkový příběh


4.Integrovaný blok:

Vánoční radovánky

-       integrovaný blok provází děti časem adventu a Vánoc. Budeme děti učit sdílet společně radost, optimismus, vzájemné citové prožívání. Přibližujeme dětem vánoční zvyky, pranostiky, tradice, vánoční koledy a symboly.

Podtéma: Příběh hraček - 2-11.1 2019 

-           správné zacházení s hračkami vlastními, společnými v MŠ, seznámení s novými hračkami a materiálem, z kterých jsou vyrobené,seznámení s tradicí Tří králů

 

Tři králové

Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu.

Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost. Melichar kadidlo, které se používalo a používá při bohoslužbách, Baltazar přinesl myrhu - symbol Ježíšova lidství. 

Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského života. První z králů je zobrazován jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.

 

Pranostiky 

    Na Tři krále mrzne stále.

    Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

    Na Tři krále hodně hvězd, bude hodně kobzolí. (brambor)

    Na Nový rok o slepičí krok.

    Na Tři krále o krok dále.

 

Koleda 

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Daleká je cesta naše do Betléma ze salaše.

Copak ty tam černý vzadu vystrkuješ na nás bradu.

Slunce je toho příčina,že je má tvář opálená.

Kdybys na slunce nechodil,nebyl by ses tak opálil.

Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?

Narodil se tam spasitel, všeho světa vykupitel.

A já černý vystupuju a nový rok Vám vinšuju!

A my všichni vystupujem a Nový rok Vám vinšujem!  

Učíme se pečovat o hračky, poznávat materiál ze kterého jsou.  

Hračky

Všechny hračky v pokojíčku,

uklidím si za chviličku.

Auta, kostky půjdou spát, 

zítra si zas budem hrát.

Velká, malá, kulatá,

červená,modrá, chlupatá.

Každá své místečko má,

tam se ráda uschová.  

Pohádka o tom Jak hračky utekly

Motivace ke správnému zacházení s hračkami, dělení o hračky, lakomosti, rozvoj fantazie dětí.                                                                        PROSINEC 2018

Vánoční radovánky – Integrovaný blok provází děti časem adventu a Vánoc. Budeme děti učit sdílet společně radost,optimismus,vzájemné citové prožívání.Přibližujeme dětem vánoční zvyky,pranostiky,tradice,vánoční koledy a symboly.


Podtéma :  Když zavoní cukroví (10.12.-21.12.)

-poznávání vánočních tradic a zvyků,radostné prožívání předvánočního času,společná výzdoba školky, příprava na besídku, výroba dárečků,přání ,ozdob ,pečeme cukroví

Vánoční hádanky - kapr

Plave si ve vaně,vypadá naštvaně.

Je si asi jist,že ho chceme sníst.


Básnička : Vánoční

Když zvoneček zazvoní, jsou tu Vánoce.

Cukroví tu zavoní, jako vždycky po roce.

Stromeček se ozdobí,svítit bude zas.

Nikdo se teď nezlobí, vždyť je lásky čas.


Písnička :  Červená, zlatá, zelená

Na sněhové křižovatce stojí zajíc v kožíšku,

Tlapkou kličku postrkuje,tři světýlka rozsvěcuje,

Červená,zlatá,zelená, co to asi znamená?

Červená je pro jablíčko, zlatá svítí ořechům,

Zelená je jednou v roce rozsvítí se pro Vánoce.


Jazykové chvilky  :

Otvíráme pusu jako kapr.

Plave kapr v rybníčku,zpívá kapří písničku.

Písnička je němá,kapr hlásek nemá.

A tak z jeho pusinky vychází jen bublinky.


Pohybová hra:   Na zvoníka

Děti sedí  koberci v kroužcích  mezi dětmi chodí dítě(zvoník),které má zvoneček,komu zazvoní nad hlavou , chodí za zvoníkem.  Až vybere všechny děti , silně zazvoní a děti se vrátí do svých domečků (kruhů).

Sluchová Hra: Kde zazvonil zvoneček? – sluchová hra

Adventní kalendář,výroba vánočního přání a dárku, pečení cukroví, zpěv koled.

Podtéma: Když chodí čert a Mikuláš (26.11.-7.12.2018)

-seznámení s postavou Mikuláše a čerta,tradicí adventu,společná příprava kostýmů,písniček a básniček na Mikulášskou besídku 

Pohybové  básničky: Čerti v pekle

Dupy,dupy ,dupáníčko,to je malé zlobeníčko.(silně dupeme)

Jako čerti v pekle,chováme se vztekle. (poskoky,voláme ble..)

Teď si pěkně lehneme,už se ani nehneme.(leh na zem)

Pojedeme na kole,dojedem ke škole. (leh na záda,šlapeme jako na kole)

Tam se pěkně posadíme a hezky se pohladíme.(sed,hladíme děti)

Čerty v pekle necháme,tlesky,plesky,tleskáme.(tleskání) 

Andělíček:

Podívejte děti! –stoj snožmo,ruka ukazuje vzhůru

Kdopak to sem letí?- stoj snožmo,ruka kreslí otazník

Bílá křídla,žluté vlasy- ruce dělají křídla,hladí vlasy

Andělíček je to asi- mírný předklon,ruce na tvářích

Na hlavě má hvězdičku –ukazovat na čelo

Svítí si na cestičku –chůze na místě,ruce v bok

A přilétl k nám –otáčet se dokola,ruce mávají jako křídla

Andělíček sám – do dřepu

 

Písnička  Mikulášek

Mikulášek zvoní,cinká,nakukuje do okýnka,

Nakukuje sem a tam, večer přijde také k nám.

Za ním kráčí andělíček,od nebíčka nese klíček,

Od nebíčka nese klíč a ty čerty Ty jdi pryč.

Písnička : Strašidlo

Co to chodí kolem nás, je to člověk nebo ďas,

Je to celý chlupatý,ocas má až na paty.

Hádej ,hádej  je to žert nebo je to z pekla čert.

 

Čert sportovec

Elce,pelce ,do pekelce,čertík dělá kotrmelce.

Umí taky dřep: 1,2,3,4,5 .

Skáče vpřed,skáče vzad,sport má čertík rád.

Nemusí mít žádné čáry,aby měl veliké svaly.                                              LISTOPAD 2018

Integrovaný blok:

Od rána až do večera

Další dobře sportuje,jiný moři holdujePoznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností.Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročního období,procvičí si a upevní časové pojmy.Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví,dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých životních návyků


19.-24.11.  2018

Podtéma: Tatínek a maminka, to je moje rodinka

-seznámení s rodinou, znát zaměstnání rodičů, poznat a pojmenovat členy rodiny, prohlubovat citovou vazbu na rodinu 

píseň "Muzikantská rodina":

Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků.

bum,bum,bum,až se třásl celej dům.

V kuchyni zas maminka každou chvíli zacinká

pokličkou, velkou, nebo maličkou.

Naše malá Monika taky v hudbě vyniká,

ta hraje: na skleničku od čaje.

I náš Véna ve zvyku, umí dělat muziku

panečku! vařečkou o vařečku.

Když my hrajem: do re mi, každý pozná

co jsme my, jediná muzikantská rodina.

Básnička

To je

To je máma, to je bába, to je táta, to je děda, to je vnouček malý klouček. – ukazovací s prsty

Táta, máma, babička a děda je jednička..Celý den se na mě smějí protože mě rádi mají..

Didaktické hry- co dělá maminka, tatínek, bráška, sestřička -rozvíjení slovní zásoby .Podtéma: Sluníčko sleduje, jak tělo funguje  (12.11.- 16.11.2018)

- poznávání lidských smyslů , mít povědomí o významu a funkci smyslů,jak se chránit před úrazem

Básničky :

Cvičení s prsty- masáž

To je táta,to je máma, to je dědek,to je bába,

To je vnouček,malý klouček.

Nač má člověk smyslů pět
Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké, chuť mi poví co je sladké.

Čich,ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.

Didaktické hry :

Zrak:

-vyhledávání dvojic stejných obrázků – pexeso

-spojování stejných prvků na obrázku čarou – pro starší děti např.spojování stejných tvarů,písmenek

-hledání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích – co se změnilo, co chybí

-bludiště .- hledání správné cesty

Hmat:

Grafomotorické cviky: v kruhu na koberci si děti prohlížejí svoje ruce, hra na zvířata

-motýl – spojit palec obou rukou, dlaně křídla

-had- celou paží

-ryby- natažená dlaň –tělo ryby plave zleva doprava

-pavouk – chůze všemi prsty po podložce

-dalekohled –spojit palec s ostatními prsty pro obě oči

Hra Na detektiva

-        Prohlížení rukou za pomoci lupy ( kůže, nehty, pihy..atd.

-        Obkreslování dlaní na papír –pomocí učitelky, děti si dlaně vyzdobí

Sluch:

-sluchové pexeso – poznávání stejného zvuku

-Hra : Na slepou bábu – dítě se orientuje jen podle zvuků,které vydávají děti.

-Hra s padákem – Pepíčku pípni – dítě pod padákem pípá…děti hádají, kdo to je?

Čich:

-        V koutku pokusů čichat k jednotlivým kořením (např. potraviny ,koření)

-        Nácvik nádechu nosem,výdech ústy i nosem (nafukujeme balonek..mašinka např.)

-        Cvičení v sedu, vleže

Chuť:

-ochutnávání různých potravin se zavázanýma očima,slovní komentář určení chuti

-jmenujeme názvy chutí (slaná,sladká, kyselá)

-hledání protikladů(slaná- sladká, teplá-studená, málo –hodně) 

Pohybové hry:

Na čápa- dětí běží k určené barvě a ukazuje jí, barvu říká p. uč. nebo vybrané dítě.

Hra – Auto v myčce – jedno dítě je auto, ostatní děti utvoří dvě řady,kleknou si čelem k sobě a tvoří myčku, vybrané dítě určuje své požadavky- jak ,čím a co chce umýt,vyluxovat..a procházi mezi dětmi, děti svýma rukama auto umývají,na konci řekne dítě co mu bylo přijemné, co né.


Podtéma: Když kamarád stůně (5.11.-9.11.2018)

 

-        poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

-        čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

-         

 

 

Básně:

KAŽDÝ DEN SE UMYJEME,

MY TY VIRY VYŽENEME.
BAKTERIE,KROK CO KROK,
BĚŽÍ PRYČ JAK O ZÁVOD.

 

 

 

BOLAVÝ ZOUBEK

Zlobil zoubek Kubu v puse,

pobolíval v jednom kuse.

Pan zubař však snadno zjistil,

že ho Kuba málo čistil.

 

 

 

Pohádka interaktivní tabule Byl jednou jeden život – Zuby

-rozbor pohádky, co se v ní dělo a proč.

 

 


 Téma : Čím budu až vyrostu? 29.10. -2.11.2018

 seznamování s různými druhy lidských činností,poznávání nářadí,vědět kde pracují rodičenámětové hry(na kadeřnici,na kuchaře,na stavbaře,na malíře a cukráře)

Básnička : Povolání

Káždý má své povolání,práci čili zaměstnání,

Jeden třeba dobře vaří,jinému se v hudbě daří.

Další dobře sportuje,jiný moři holduje,

Jeden učí malé děti,jiný zase mete smetí.

 

Básnička s pohybem:   Domeček

Postavte si domeček ( ruce nad hlavu)

Radil nám náš dědeček(ťukat prstem do spánku)

Nejdřív stěny postavíme (ukazovat rukama stěny)

Potom dveře pověsíme (ukazovat dveře rukama)

Ještě okna a pak střechu (ruce nad hlavou))

A zahrádku pro potěchu(poskakování na místě)

A v ní bude plno kvítí (otáčení kolem osy svého těla)

Nad hlavou nám slunce svítí(vzpažit ruce a zaklon)

Dáme se hned do práce(ukážeme svaly)

Po ní bude legrace (ruce vbok-otočka).

 

Pohybové hry :

 Na barevné domky.   Procvičování základních barev při hře.

Na dopravu – cvičení s barevnými kroužky, reakce na dané pokyny, předem domluvené. Vyhýbání se ostatním dětem.

Interaktivní tabule :

Procvičování barev a tvarů ( kolečko, obdélník,trojúhelník a čtverec) – Pečeme různé tvary perníků.

 

Modelování : Hra na cukráře

Práce s modelínou – mačkání, hnětení, válení, koulení modelovací hmoty – Naše dorty.

Povolání – vyhledávání dvou stejných obrázků povolání – dětské pexeso.

 

Pantomina

Kdo to je ? Co dělají?

Učitelka předvádí jednotlivá povolání, děti hádají a pak napodobují paní učitelku.

 

Písničky  o práci lidí.

 Kalamajka mik mik mik,  Pekař peče housky , Zedník

Námětové hry : Na kuchaře,  Na malíře,  Na zedníka , Na kadeřniciŘíjen 2018

3.Integrovaný blok:

Od rána až do večera

 • poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy. Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, dovednosti důležitých k podpoře zdraví a vytváření zdravých  životních návyků


Podtéma: Já jsem malý pořádníček (22.10-26.10)

- seznámení s částmi oblečení, péče o své oblečení (skládání, zavazování kliček, zapínání knoflíků, ukládání oblečení do skříněk), péče o hračky a pomůcky, ukládání na určené místo, seznámení s částmi dne, co děláme celý den

 

Motivace Skřítek Vítek pořádníček – příběh o skřítkovi, který hlídá aby hračky neplakaly. Každá hračka má svůj pokojíček a tam by měla odpočívat, když děti ve školce nejsou. Skřítek chodí kontrolovat a pokud hračka pláče schová jí a dá dětem, které o hračky pěkně pečují. Navazuje malba skřítka  rozmístění po třídě.

  

Básně:

Já jsem malý pořádníček,
když je po hře, vždycky sám,
auto, koníčka i míček
na místo zas pěkně dám.
Čím dřív uklizeno všude,
čím dřív hračky v pořádku,
tím víc mámě času zbude,
na veselou pohádku.

  

Tkaničky

Uděláme uzlíček bude z toho králíček.

Jedno ouško, druhé ouško zamotám je do sebe.

Utáhneme trošičku a hned máme mašličku.

 

Píseň

Nepořádný krtek

Bylo ráno a byl čtvrtek
Jaký krásný den!
Před chalupou lezl krtek
právě z díry ven.

“Kdo tě pustil do zahrady?”
zlostně jsem se ptal.
Obrátil se ke mně zády
a ryl klidně dál.

Když jsem se pak vracel zpátky,
krtek už byl pryč.
Lajdák jeden! U hromádky
nechal ležet rýč.
Barevný podzim – integrovaný blok(délka 4-5 týdnů)je zaměřen na podzimní přírodu,dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim,příprava zvířat na zimu,podzimními pracemi na zahradě.Poznávání ovoce a zeleniny.Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu,seznámit se změnami a proměnlivosti podzimního počasí.

 


Podtéma : Ježkova postýlka ( 15.10. -19.10. 2018)

Děti poznávají volně žijící zvířata a rozpoznávají ta, která se ukládají k zimnímu spánku ,která přezimují v přírodě nebo odlétají do teplých krajů. Učíme se poznávat a chránit přírodu.

Básnička s pohybem :

Ježek

Leze ježek, leze v lese                                       lezení ve vzporu dřepmo

Jablíčka si s sebou nese                                      totéž

Děti kolem běhají, ježka všude hledají 2x běh s lehkým našlapováním a zvedáním kolen

 

Ježek píchá do všech stran                                  stoj rozkročný, děti naznačují pažemi píchání do všech stran

Já se chytit nenechám                                         totéž

 

Děti kolem běhají                                              běh v prostoru

Popíchat se nedají

 

Do listí se zahrabal                                            děti se schoulí do klubíčka v kleku

Lehl si a tiše spal

Děti už neběhají                                               totéž, hlavu na kolena, celkové uvolnění

Ježka spáti nechají.

 

Sluchová hra:

   Zvuky zvířat – dětem pouštíme zvuky zvířat a hádají, práce s interaktivní tabulí

Pohybová  hra :

Hra tiše, tiše ježek spí – s dětmi jsme v kruhu, ježek je uprostřed. V kruhu se točíme doprava, doleva, na povel „ můžu dupat jak chci“ a „mohu dupat do rána“ dupeme. Ježku vstávej!dítě vstane, a pohladí kamaráda, kterého si vybere. Hra se obměňuje.

Tiše, tiše ježek spí

Ať ho nikdo nevzbudí.

Já mám doma ovci

Můžu dupat jak chci.

Já mám doma berana,

Mohu dupat do rána.

Ježku vstávej!

 

 Na veverky – koulení míčů ve dvojicích, házení míčem (oříškem), trefování se oříškem do hnízdečka, trenování prostorové orientace dej oříšek nad hlavu, vedle nohy aj.

 Pohybová chvilka – cvičení s motivací zvířátek

Výroba papírových ježečků – stříhání, lepení listů

Hudebně – pohybová chvilka – písně Zajíček, Běží liška k táboru, Sedí liška pod dubem – využíváme skořápky oříšků s doprovodem na hudební nástroje

Popletená veverka – děti sedí v kruhu. Veverka si před zimou snažila udělat zásoby (využijeme přírodniny – šišky, kamínky, oříšky aj.) hrajeme na způsob Kimovy hry – přírodniny vyskládáme, a vždy jednu schováme. Děti mají poznat, co jsme schovali. Nepřeháníme s počtem přírodnin.

Třídění – v pelíšku veverky je nepořádek. Pomůžeme ji vše roztřídit do správnéhošuplíčku ve spižírně. (opět přírodniny pecky, kaštany, šípky, oříšky) – děti třídí na příslušné tácky.

 Pohybová chvilka - Hra Zající na zelí (obměna veverky a oříšky)

Skupina dětí – zajíců chodí, běhá nebo poskakuje po obvodu velkého kruhu podle rytmu bubínku nebo podle básniček. Na vzdálenější straně herny – na zelném poli, jsou uloženy míče – hlávky zelí. Na předem domluvený signál běží děti co nejrychleji k míčům a uchopí je – každý zajíček má svou hlávku zelí a vrátí se zpět do kruhu.

 

Zajíci veselí běželi k jeteli.

Z jetele do zelí.

Jinam už nechtěli.

 

Pohybová chvilka – Hra sejdeme se u …  potřebujeme obrázky zvířat př. 3 stanoviště – učitelka bubnuje či pouští hudbu, při signálu se děti mají sejít u stanoviště, kde zimuje 1 ze zvířat. Následná relaxace  s hudbou navodíme, že spíme jako medvěd nebo ježeček.


Podtéma: Listí žloutne, poletuje (8.-12.10.2018)

-poznávání listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů, sběr plodů, tvoření z kaštanů, žaludů, bukvic, šípků, jeřabin (výstavky), používat drobné nářadí 

Básně:

MUCHOMŮRKA

Muchomůrka ve své kráse,

u tří smrků červená se.

Dávej pozor, hošíku,

ať ji nemáš v košíku. 

KAŠTÁNEK

Kaštánku, kaštánku

počkej tu na mě,

zvednu tě ze země,

dám do své dlaně.

Pěkně se ohřeješ,

zaleskneš zakrátko,

ve školce si z tebe

udělám zvířátko. 

NA PROCHÁZCE

Na procházku děti jsou,

pěkně v kruhu za sebou.

Na dětičky pozor dejte

vzájemně se vyhýbejte. 

BEDLA (Florian)

Stojí, stojí bedla,

ráda by si sedla.

A vzala si pletení,

noha už jí dřevění.

(Stojíme na jedné noze, ruce nad hlavou v stříšku,

dřepneme si,

znázorňujeme rukama pletení s jehlicemi,

vstaneme a protřepáváme střídavě nohy.) 

 

PH Veverka a oříšky

Veverko čiperko copak děláš, že po tom lese tolik běháš? (děti sedí na bobku a volají na veverku)

Na zimu oříšky pro sebe sbírám, na tebe oříšku už se dívám!(veverka volá a chodí do kola)

(Veverka  ukáže na oříšek, který bude chytat a ten hned utíká pryč) Pokud ho veverka chytne, dá si ho do doupěte a chytá dál pokud ne vystřídají se ) 

"Plody podzimu"

1. den

  • procházka parkem, poznávání keřů, pozorování jednotlivých částí keřů a stromů - porovnání
  • pozorování plodů šípku - tvar, barva
  • hádanky "Šípek"

Červený hrníček, plný je zrníček.
Na keři bývá, na ptáčky kývá.

Roste, roste stromeček, pichlavý jak bodláček.
Kulatý jako jablíčko, červený jak líčko.

  • sběr šípků, nařezání větviček
  • vaření šípkového čaje, seznámení dětí s léčivými účinky šípku a jeho užitečnosti pro zdraví člověka
  • práce se sešitem pro předškoláky: pracovní list - přiřazování plodů stromů a keřů
  • tvořivá činnost - vytvoření větvičky šípku z libovolné větvičky přiděláním "plodů šípku" z vytvarovaných kousků červené modelíny

 

Vyťukávání

Sběr plodů květin listů, položí se na polovinu látky přiloží druhou polovinou a ťuká kamínkem, vznikají obrazce – poté zatavíme

 

Kaštan

Už je podzim, listí žloutne,

ve větru se kaštan zhoupne.

Chvilinku se pohoupe,

pak se z slupky vyloupne.

 

Padá dolů volným pádem,

letí dolů, padá na zem.

Naštěstí se nerozbije,

z trávy kousek vyčuhuje.

 

Píseň:

Sedí muchomůrka v lesíčku, v lesíčku, pěkně červenou má čepičku.

Na hlavičce bílé puntíky, puntíky, vypadá jak deštník veliký.

Dejte si na ně pozor dětičky, dětičky jsou to jedovaté houbičky.

 

PH:

Houbař

Houbař chodí po lese, pozorně se dívá, hříbek roste ve smrčí, pozorně se skrývá.

Houbaři, houbaři hříbečky si usmaží….

Muchomůrku červenou, každý pozná v lese , tu si ale nikdo z nás domů neodnese.

Houbaři, houbaři, hříbečky si usmaží.

 


Podtéma : Podzimní zahrada (1.10. – 5.10.2018)

 • Seznámení s podzimními pracemi na zahradě,se zahradním nářadím,s některými druhy zeleniny a ovoce a jejich zpracováním,význam zeleniny a ovoce ve stravě 

POHÁDKY A POVÍDÁNÍ:

 • Jak se zajíc stal zahradníkem(Rok s krtkem, str. 33)

 • Zdravá strava (Děti a zdraví, str. 4) 

 • Brambora – cvičení s básničkou :

  Kutálí se ze dvora                  (motáme rukama „klubíčko“)

  takhle velká brambora.          (zvedneme ruce nad hlavou)

  Neviděla, neslyšela,               (zakryjeme oči, uši)

  spadla na ni závora.               (pleskneme rukama o stehna)

  „Kam koukáš, ty závoro?“      (uděláme ty, ty, ty)

  Na tebe, ty bramboro.           (ukážeme na kamarády)

  Kdyby tudy projel vlak,          (rukama uděláme mašinku)

  byl by z tebe bramborák!“      (dlaněmi plácneme o sebe)

   

  Ovoce a zelenina

       Ovoce a zelenina -

to je zdraví, to je síla.

Kdo jí mrkev, ředkvičky,

bude zdravý celičký

 

Pohybové hry :

Na ovoce a zeleninu

 • každé dítě dostane víčko od PET lahve a určí se, jaká barva víčka je jaké ovoce či zelenina
  (červená - jablíčko, žlutá - citron, zelená - okurka, oranžová - mrkev, modrá - švestka)

 • vymezí se určitý prostor pro košík a pro záhony (např. pomocí obruče, švihadla, žíněnky)

 • děti chodí volně po prostoru (lze do rytmu jakékoliv písničky)

 • na povel:   „Ovoce do košíku!“ → děti běží do vymezeného prostoru pro košík
                    „Zelenina na záhony!“ → děti běží do vymezeného prostoru pro záhony

Zeleninový salát

 • hráči sedí v kruhu, rozdají se jim názvy zeleniny – květák ,okurka, mrkev, apod.
  (malé děti si možná nebudou pamatovat, jaká  jsou, proto lze využít víčka od PET lahví, kdy každá barva bude představovat jeden druh zeleniny)

 • jeden uvnitř kruhu říká:    „Vymění se všechny okurky,papriky!“

 • řečená zelenina se zvedne a vymění si místa

 • kdo zůstane, jde doprostřed
  (a předá barevné víčko tomu, kdo byl dosud uprostřed)

 •  

PÍSNIČKA:

 • Cib, cib, cibulenka (taneček)

 • Šel zahradník do zahrady 

 

VÝTVARNÁ ČINNOST:

 • Společná práce – nalepování barevného papíru –Mrkev, Květák 

 

DALŠÍ ČINNOSTI:

 • určování  zeleniny poslepu podle chuti

 • určování  zeleniny poslepu podle hmatu

 • seřazování zeleniny podle velikosti

 • třídění ovoce a zeleniny do pytlů

 • omalovánky s tematikou zeleninyZÁŘÍ 2018

2.Integrovaný blok: 

Barevný podzim

integrovaný blok je zaměřen na podzimní přírodu, dítě se seznamuje s živou a neživou přírodou a se změnami v přírodě na podzim,příprava zvířat na zimu,s podzimními prácemi na zahradě. Poznávání ovoce a zeleniny. Přiblížit dětem charakteristické znaky podzimu, seznámit se změnami a proměnlivostí podzimního počasí. 

Časový rozsah: 5týdnů


Podtéma: Podzimní zahrada  (24.9-28.9.2018)

Básně:

Švestka

Já jsem švestka tmavě-modrá,

do knedlík bývám dobrá.

Těsto pěkně uválíte,

Švestku do něj zabalíte.

Připravte si rendlíky

Na švestkové knedlíky.

Foukej, foukej větříčku,

Shoď mi jednu hruštičku,

Shoď mi jednu nebo dvě

Budou sladké obě dvě. 

Básnička

Na zem jablka padají,

ptáci křídla zdvihají.

Léto balí fidlátka,

podzim klepe na vrátka. 

Písně:

Koulelo se koulelo červené jablíčko

Pod našim okýnkem

Dětem ukážeme jablíčka v košíku i jablka z míčů, pojmenujeme barvu - červená. Zařadíme didaktickou hru:

„Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
Do všech koutů zajdi, co je červené mi najdi."

Děti vyhledávají v prostoru předměty červené barvy. Je vhodné časově vymezit dobu hledání např. písní z CD Koulelo se, koulelo. Nalezené předměty vložíme do prostoru vymezeného na zemi červenou obručí. Společně vyhodnotíme, pochválíme i děti, které donesly špatný předmět nebo nic! Pozitivní motivace!Procvičení dalších barev.

 "Švestky" (F. Hrubín):

  • děda dřímá na židli (předklony, houpání se jako v houpacím křesle);
  • babka míchá povidly (míchání vařečkou jako v hrnci);
  • jejich vnouček malý klouček, nese švestky přes palouček (ťukání ozvučnými dřívky);
  • babi míchej, dědo vstaň (vztyk ze sedu), švestek je tam plná stráň (ťukání ozvučnými dřívky nad hlavou).

Děda dřímá na židli, babka míchá povidly.
Jejich vnouček, malý klouček, nese švestky přes palouček.
Babi, míchej, dědo vstaň, švestek je tam plná stráň. 

 "Švestkové knedlíky":pohybové vyjádření (tleskání do stehen v rytmu říkadla, jedení knedlíků, plivání pecek).

Enyky, Benyky, švestkové knedlíky.
A já je sním všecky, budu plivat pecky!

 

"Knedlíky":

  • máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky (uprostřed kruhu sedí děti v podřepu - jsou knedlíky a nadzvedávají zadeček - vaří se, ostatní se drží za ruce - chůze v rytmu říkanky);
  • až se hrnec roztočí (lehký běh po kruhu);
  • knedlík z něho vyskočí (dřep, ruce jsou spojeny s kamarádem a knedlíky vyskakují z hrnce, přes spojené ruce).

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.
Až se hrnec roztočí, knedlík z hrnce vyskočí.

HRUŠKA

Hruška na zem padala,

tlesk, plesk, bum.

Ježečkovi na záda,

tlesk, plesk, bum.

Ježeček se zlobil hned,

tlesk, plesk, bum.

Celou hrušku za to sněd,

tlesk, plesk, bum.


Podtéma: Podzim klepe na dveře ( 17.9.-21.9.2018)

-charakteristika podzimní přírody, výroba a pouštění draka,hraní a tvoření z listů, všímání si změn v přírodě, charakteristika podzimu,podzimního počasí,mít povědomí o změnách v přírodě, oblečení na podzim

Písnička:

Není drak jako drak

Tenhle dráček papíráček,

létá nebem do zatáček.

Létá s větrem o závod

a dětem to přijde vhod.


Básnička

Draku, Ty jsi vážně drak?

Hudry, hudry je to tak.

A máš zuby dračí?

Mám dva a to my stačí.

A co těmi zuby jíš?

Princezen mám plnou skrýš!

Ach Ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.

Pohybová hra : Na vítr a draky

Děti představují draky, mají za pasem zastrčenou stuhu – Dračí ocas. P.uč. představuje vítr a děti honí a snaží se jim stuhu odebrat.Děti se musí bránit bez pomoci rukou, otáčí se ,,větru“ zády. Dráček bez ocásku si jde odpočinout (do jeskyně)mimo hrací plochu.

Básnička k pohybové hře :

Každý podzim je to jistý, bere vítr stromům listy.

Drak to listí nahání, nikdo mu v tom nebrání.

Doplňkové činnosti

Dráček papíreček - překládání papíru formátu A4 podle pokynů učitelky nejprve na polovinu po délce, rozložit a pak přeložit všechny rohy ke středové linii, dokreslování obličeje, zachycení mimiky obličeje, slovní popis „Jaký je tvůj dráček? Proč?"

- vymýšlíme dráčkům jména

- procvičujeme barevné ocásky draků

- sestavujeme roztříhané obrázky – listí, draci

- vytváření ocasu - mašličky děti slepují ze dvou  barevných proužků papíru překřížením, nalepují na papírovou stužku

- délku dračích ocasů porovnáváme, používáme pojmy krátký x dlouhý, stupňování starší děti.


Podtéma: Kamaráde, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád (10.-15.9.2018)

-        seznámení s novými kamarády, prohlubování kamarádských vztahů, společenské hry (navázání kontaktu), prohlubovat sebeobsluhu (hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček),   respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné zdůvodněné  povinnosti, začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich   rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

Báseň:

Září

Školní skřítek Pantoflíček

Schovaný má v kapse klíček.

V září odemyká školky

Pro malé kluky a holky.

Vítání sluníčka – s pohybem

Vyšlo slunce, zasvítil, na nebi se otočilo. Každá kytka maličká, radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání. Listy z hlíny vyhání.

Pohybové hry pro podporu kamarádství a zapamatování jmen:

Uvíjíme věneček:

Uvíjíme věneček, ze všech našich dětiček, zapleteme do věnečku slunce, kluka i holčičku.

Jaké jméno máš?....Tak pojď mezi nás.. 

Vláček:

Jede vláček kolejáček, veze děti do školky. Dovezl jsem plno kluků, nezapomněl na holky..

První (druhá…podle počtu dětí) bude…(jméno)…tak nám pěkně zahoukááá.. -opakovat dokud všechny děti nesedí ve vláčku do školky.

Tak už vláček kolejáček přijel celý do školky koho přivez ten si sedne a zavře si pusinky..

(hledáme kdo z kamarádů chybí) -nejlépe v ranní kruhu


Školka nás volá  ( od 3.9. – do 7.9.2018)

-          seznámení s režimem ve školce, poznávání budovy a prostředí mateřské školy, poznat svou značku a své místo, pomoc dětem s adaptací, ve školce navazovat kontakty s dospělým ,kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

Básnička : Úklid

Ve školce ať máme čisto,

Každá hračka má své místo.

My to všechno dobře víme,

Po hraní si uklidíme. 

Písnička : Naše školka  melodie (Pec nám spadla)

 NAŠE ŠKOLKA TO JE ŠKOLKA, RÁDI DO NÍ CHODÍME,

PĚKNĚ SI TAM POHRAJEME NOVÉMU SE UČÍME.

SLUNÍČKO NÁM PĚKNĚ SVÍTÍ DO TÉ NAŠÍ ŠKOLIČKY.

USMÍVÁ SE, POKUKUJE NA TY HODNÉ DĚTIČKY.

Naše školka, pěkná školka, rádi do ní chodíme, pěkně si tam pohrajeme, nové hry se učíme.

2. sluníčko se na nás dívá - a pak stejné. Jen když dozpíváme, tak se dětí ptáme NA KOHO? a oni zakřičí NA NÁS!

- PH: Na značky, Na hodné děti, Všichni domů, Kuřátka, Kocour a myš, Na čaroděje

- Vyprávění zážitků z prázdnin, vyprávění podle obrazového materiálu k tématu mateřská škola

- Sluchové hry – Bim bam, pexeso pro uši, Kdo ti stojí za zády?

- Hry na upevnění znalosti jmen kamarádů

Pohádka   –Boudo budko - dramatizace s maňásky, poslech veršované pohádky, pokus o vlastní dramatizaci

- Kreslení, malování na téma můje školka, sluníčko.

- Prohlížení dětské encyklopedie Příroda kolem nás, Malá dětská encyklopedie, První encyklopedie

 - Pobyt na školní zahradě – bezpečnost, pravidla chování, úklid hraček

Didaktické hry :  Kdo chybí?, Co se ztratilo? , Najdi svoji značku