Úvodní stránka » 2.Třída - RYBIČKY

 

Školní rok: 2019/2020

Ve třídě RYBIČEK je zapsáno 24 dětí 3 - 6 letých.

 

Na děti se zde těší :

Veronika Králová - učitelka

Dominique Krupičková - učitelka

Bc.Štefanie Plešingerová,DiS. - ředitelka

Tom Plešinger - asistent pedagoga

                         


Třídní pozdrav

My jsme chytré rybičky,

chytneme si ploutvičky.

Popřejeme dobrý den,

začneme den  s úsměvem.

Plánovaná témata pro školní rok 2019/2020 zde


Červen 2020

 8. Integrovaný blok: 

Náš svět

  • v tomto integrovaném bloku se zaměřujeme na pohybovou a tělesnou zdatnost dítěte, podporujeme jeho fyzickou i duševní pohodu. Dítě se bude seznamovat se životem na Zemi (životem lidí ve městě a na vesnici, s cizími zeměmi a s kulturami jiných národů, se životem zvířat v Zoo a u vody) a s vesmírem.

Podtéma: Barevný svět 8.6.-12.6.2020

  • seznámení se světadíly, práce s atlasem, poznávání jiných zemí a kultur, seznámení se životem lidí v jiných krajích 

 globus.jpg

pět minut v africe.jpg

s ukaz.jpg

dánská hra.jpg

 

Sluníčko praví, chraňte si své zdraví 1.6-5.6.2020

  • seznámení s letními sporty, procvičování tělesné zdatnosti, trénování na olympiádu mateřských škol ve městě, relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení )

 

Sportovní hry

Každý kluk i holčička,
převlékl se do trička,
tepláky a botičky,
– nejlepší byly cvičky.

Pak se cvičit začalo,
běhalo se, skákalo,
překážky se zdolaly,
i v pytlích jsme skákali.

Každá třída diplom má,
na nástěnku si ho dá,
ať všichni ví, jak to bylo,
že se u nás soutěžilo.

 

Řeč, předmatematické představy – třídění sportovních aktivit

Učitel s dětmi mluví o tom, že některé sporty vykonáváme v létě (plavání, běh, turistika, fotbal, plážový volejbal, ...), jiné v zimě (sáňkování, bobování, lyžování, bruslení, skoky na lyžích, ...), uvnitř (košíková, stolní tenis, gymnastika) či venku (orientační běh, skoky do dálky, plavání). K některým sportům potřebujeme pomůcky, jiné zvládneme bez pomůcek (turistika, běh, plavání, skok do dálky).

Řeč – hádanky

Učitel pokládá dětem hádanky, později děti hádanky utváří samy.

Ukázka hádanek:

  • Jak se jmenuje sport, při kterém jeden či více účastníků/sportovců chodí na výlety do přírody? (turistika)
  • Jak nazýváme sport, kdy sportovci bruslí do hudby bez pálky a míčku? (krasobruslení)
  • Jak se nazývá sport, při kterém sportovec běhá co nejrychleji na krátké tratě? (běh, sprint).
  • Jak se nazývá sport, při které sportovec běhá, skáče do výšky či do dálky, hází koulí/oštěpem? (atletika)

BŘEZEN 2020

7. Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií.


Podtéma: Těšíme se na jaro     (9.-12.3.2020)

-seznamování s tříděním odpadu, s péčí o živou i neživou přírodu, pomoc při úklidu školní zahrady

Činnosti: Umíš to co já? manipulační činnost a lokomoční pohybová činnost (koulení míče obouruč, prolézání strach. pytlem, …)

Sněženky z brček – barvení brček temperou, květy z vatových tamponku, práce s nůžkami, rozhovor – kdy rostou a proč se jim tak říká? 3.samostatně, 1.-2.s dopomocí

-1.,2.,3.PH “Barevné popelnice“-běh v prostoru,reakce na změnu barvy,BOZ-vytvořit prostor pro rušnou hru,dodržovat pravidla hry

Smeťáček- lokomoční pohybová činnost (PH, reakce na signál, orientace v prostoru), BOZ vytvořit dostatek prostoru pro hru

JV chvilka -  GM:  jak se tváří zemička, když je špinavá

                            RC: rytmizace dle obrázků

                        AR – logo prevence 1 – kudy jede odpad – cvičení jazýčku

Pohádka o planetce Zemi – motivační čtení – reakce dětí na příběh, rozvíjení mluvního projevu. Rozvoj přemýšlení dětí, logické uvažování.

Básnička Třídíme odpad – rozvoj paměti, zapamatování krátkého textu, porozumění textu

  I když jsme jen malé děti,

Umíme už třídit smetí.

Modrá, žlutá, zelená,

Víme co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci,

Už jsme skoro jako dospěláci.

Papír, plasty, sklenice,

Nápojové krabice.

Prší, prší, jen se leje,

Popelář se na nás směje.

Rychle z auta vyleze,

Odpadky nám vyveze.

Kde je více X méně? – rozpoznat a znát pojem více x méně, třídění obrázků

Hrajeme si s tělem – děti ve skupinkách – na zemi musí zůstat jen určený počet rukou, nohou, hlavy, atd., např. dvě nohy, tři ruce, apod. – umět se domluvit s ostatními

Jsem popelář – soutěž ve družstvech, v obruči jsou obrázky různých věcí – roztřiď obrázky, co nepatří do plastu? Papíru? Atd. – vzájemná pomoc, pohotovost, rozvoj paměti

Naše země kulatá, Z čeho jsou věci– nácvik nové písně


ÚNOR 2020

Téma: Co už umím  - v ZŠ jarní prázdniny (24.-28.2.2020)

-  zařazování co nejvíce pohybových činností v tělocvičně   i při pobytu  venku, volný výběr dětí z nabízených činností, opakování dovedností, které děti už umí – dále je rozvíjí, zdokonalují

Opičí dráha – chůze po trase, zdolávání překážek, rozvoj hrubé motoriky, stabilita

Hmatové hádanky – didaktická hra – děti mají za úkol vyndat ze sáčku velkou či malou věc, apod. s obměnami (kolo, talířek, kostky,..) – rozvoj představivosti, hmatové vnímání

Kdo jsem? – opakování – umět se představit: celé jméno, svůj věk, kde bydlím, jména rodičů, sourozenců

Večerníčkův kvíz - skluzavka, látkový tunel, slalom, plazení po lavičce po břichu, chůze ve dřepu, slalom, chůze po laně, podlézání tyče, schůdky z polykarpovek, přeskoky lana apod. BOZ – dostatečný prostor, zajištění bezp. U rizikových stanovištích, předem domluvit pravidla, poučení dětí, žíněnka při seskoku

Hra Chodí pešek okolo – hra s říkankou: Chodí pešek okolo,

                                                                         Nedívej se na něho,

                                                                         Kdo se na něj koukne,

                                                                          Toho Pešek bouchne,

                                                                           Ať je to ten, nebo ten,

                                                                          Praštíme ho koštětem!

-zvolený ,,Pešek“ si vybere dítě, kterého se dotkne a následně musí vybrané dítě peška chytit – reakce na signál, postřeh, pochopení pravidel hry


Téma: Hrajeme si na pohádku

10.2.-14.2.2020

-společná dramatizace pohádek, výroba kulis k pohádkám, námětové hry a činnosti, prohlubování zájmu o knihy

Boudo, budko

O veliké řepě – seznámení s textem pohádek, následná dramatizace s maskami, rozbor pohádek

VV chvilka – kresba veliké řepy, práce s temperou, rozvoj jemné motoriky

Hra s piktogramy – řazení obrázků pohádky podle děje, jak jde za sebou – rozvoj paměti

Klíč k pokladu – hledání správného klíče – rozvoj zrakového vnímání

Zvířecí rozcvička – Čáp – chůze, ruce ,,klapají“ před tělem

Had – plazení po břiše na lavičce

Kačenka – chůze ve dřepu

Kočka – lezení po kolenou

Koník – cval stranou, ruce v bok

Rak – lezeme pozpátku, zády k zemi

Opice – chůze, prsty u nohou pokrčeny

JV chvilka – Gm – cvičení mimických svalů (zvířátka z pohádky jsou: veselá, smutná, nazlobená, mračí se,..)

AC – pohyb rukou, artikulace – bác, bác, plác, plác, bum, bum

RC – rytmizace slov z pohádky, vytleskávání

Pohádkové knihy – rozhovor nad knihou, vyhledávání pohádkových postav

Pohybová hra Zvířátka utíkají před medvědem – výběh na signál, pohotovost, dodržování pravidel

Píseň – Myška tanečnice

Básnička Princezna -

Když princezna tancovala,       na šňůrky navlékáme.

korálky si roztrhala.                Princezna se raduje,

Ze šňůrky se rozsypaly,         a vesele tancuje.

do koutů se skutálely.

Hledáme je, sbíráme,

Sbíráme květiny – děti chodí po louce plné květin, při chůzi je puštěná hudba – jakmile se hudba zastaví, děti hledají takovou barvu květin, jakou zvolím. – reakce na signál, sluchové vnímání, pohotovost


Téma : Hola, je tu sluníčková škola (3.2-7.2.2020)

-        co děláme celý den ve školce, časová posloupnost, rozvíjení kamarádských vztahů, utváření  pohody a veselí ve třídě

-        příprava dětí k zápisu, procvičování geometrických tvarů, procvičování číselné řady, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, rozvíjení slovní zásoby (společné vyprávění), znát své jméno a adresu 

V tomto týdnu se zaměříme na přípravu k zápisu, znalostmi předškoláků i mladších dětí. 

Didaktické hry:

Plavala rybička, okolo rybníčka.

Vůbec se nebála, písmenka hledala.

-did. hra - děti vymýšlí slova na danou hlásku

 

Plavala rybička, ztratila kapříčka.

Kapříček se smál, rybičce se schoval.

-did. hra - pravolevá orientace a orientace  prostoru

 

Hledáme rybičku ta má barvu, barvičku.

-did. hra - procvičování barev 

Básně:

Školák:
Já jsem školák od šesti,
jdu do školy pro štěstí.
Má třída tam na mě čeká
a s ní paní učitelka.

 ŠKOLÁCI
Proč bychom se školy báli, nejsme žádní pecivály.
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu.
Přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi!

  

Vážeme tkaničky s básničkou

Uděláme uzlíček, bude z toho králíček.

Jedno ouško, druhé ouško, podleze si okýnko.

Utáhneme, urovnáme, už to zvládám maminko.


LEDEN 2020

5. Integrovaný blok:  

 Paní zima čaruje                         

 v tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu.


Podtéma: Jak zvířátka v zimě žijí   (27.-31.1.2020)

- děti se učí druhy zvířat, které v zimě spí a které ne, jak pomáháme zvířátkům přes zimu, co pro ně můžeme udělat, vytváříme kladný vztah k přírodě, mít povědomí o přírodě, jak se k ní chováme

Pohybová hra – Na zvířátka – chůze po prostoru a paní učitelka říká druhy zvířátek a děti je předvádí

Co je to za zvířátko? – sluchová hra, poznej kamaráda podle hlasu

JV chvilka: DC – prodloužený nádech, AC – procvičení hlásky Č (čimčarara čim čim čim)

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval?

Zahrabal se do listí,

Od té doby spí a spí.

Zahrabal se do země,

Lidičky vzbuďte mě,

Až zavoní fialky

A zapískají píšťalky.

Vrabeček

Letí, letí vrabeček, v zobáčku má drobeček,

Do hnízdečka sedne, svá křidélka zvedne.

Čimčarara čim čim čim,

Čím své děti nakrmím?

PH veverka čiperka – Veverko čiperko co tu děláš, že po tom lesíčku takhle běháš? Oříšky pro sebe sbírám, na tebe oříšku už se dívám.

Stopy ve sněhu – chůze po stopách zvířat – hrubá motorika, přiřazování ke zvířátkům

Krmení pro ptáčky – s dětmi dáváme do krmítka pro ptáčky zobání – proč a jak pomáháme zvířátkům v zimě? 


Podtéma : Zimní hrátky   20.1-24.1

-        seznamování se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru

 V tomto tématu se zaměříme i na ekologii, vzhledem k počasí (kdy není možná provádět hry se sněhem na zahradě) se budeme věnovat okrajově tématu proč se venku mění počasí a není sníh.

 

Na sněhu

Na saních už sáňkujeme,
na bobech zas bobujeme, 
kuličkami koulujeme,
na lyžích teď lyžujeme.

Hrajeme si, dovádíme,
sněhuláka postavíme,
že je zima, to my víme.
pozor, ať se nezraníme.

 

Sportovec

Po ránu se protáhneme, (protažení na špičky )

nohy, ruce rozhýbeme. ( prsty a dřepy)

Zaskáču si, zaběhám, ( poskoky, běh na místě)

pro své zdraví vše udělám. ( pokýváme hlavou)

Není to těžká věc,  (prstem nene)

já jsem správný sportovec. ( ukázat svaly)

 

Zimní radovánky

Zamrzly rybníky, napadl sníh,

na kopci za oknem je slyšet smích.

To děti sáňkují, spolu si hrají,

jiskřičky radosti v očičkách mají.

 

PH

Mrzne, sněží,mrzne, ten kdo se neschová umrzne. Ten kdo se neschová hned bude z něj vločka, rampouch a led.

Mráz už zasklil všechny kaluže, kdo má nohy ten se klouže. Neleká nás žádný pád,správný kluk se nesmí bát.

lyžař sedí na trůnu na hlavě má korunu.Kdo korunu z hlavy vezme na ledový trůn si sedne.

 

Rukavice

Ač se dívám stále více, vidím samé rukavice. Kdo poradí holkám klukům, kterou rukavici dát na pravou/levou ruku.

 

Sněhulák

1koule, 2 koule,3,

máme sněhuláka děti.

Co mu chybí? Vždyť to víte !

Vy to správně dokreslíte

 

PH

Honem děti, rychle z domu

závodíme ve slalomu.

Odstartujem na kopečku,

pojedeme po kopečku.

Závod už je za námi,

projeli jsme brankami.

 

Čáry máry bubulák,

už je ze mě sněhulák.

Ze sněhu jsem se na rodil,

z kouliček jsem se ukoulil.

Na Olympiádě jsem závodil.

Poznáš v čem jsem závodil?

(pantomima)

 

Did.hra

Kudy jede lyžař( orientace v prostoru )

Jede, jede z kopečka, nemá žádná kolečka. Na nohách dvě prkýnka, zatáčí už zlehýnka.

(děti předvádí lyžaře)

Ukazuju kam jede a děti říkají strany a sami se tam otáčí.


Téma: Zem pod sněhem

13.-17.1.2020

- charakteristika zimy, experimenty s umělým sněhem, zimní počasí, pozorování zimní přírody

Rozhovor - Co vše děláme v zimě?

Koulování - pohybová hra (soutěž) -  Děti zmačkáním bílých papírů používaných do kopírky vyrábějí sněhové - papírové koule. Třída je lanem rozdělena na dvě poloviny. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každé družstvo je na jedné polovině třídy. Každé dítě má dvě sněhové koule. Na povel se družstva začnou navzájem koulovat. Na další povel se hra zastaví a učitelka spočítá počet koulí na obou polovinách třídy zvlášť. Družstvo, které má na své polovině méně koulí, vyhrává.

 

Cvičené se sněhovou koulí - Běh, pochod s koulí - přehazování z jedné ruky do druhé různými způsoby - koule studí.....

 

Hra na mrazíka - honička. Jedno dítě je mrazík, běhá mezi ostatními a dotykem ruky děti zmrazí. Učitelka chodí mezi dětmi se šablonou sluníčka a koho se dotkne, toho odmrazí. Dítě pomalu taje, postupně se začíná pohybovat, až se nakonec rozběhne k ostatním dětem.

 

Hledej vločku - plastovou či papírovou vločku učitelka schová v prostoru třídy a děti ji hledají. Kdo najde, schovává.

 

Pokus – výroba sněhu z holicí pěny + bramborový škrob – tvoření z umělého sněhu ve výzkumném koutku

 

Nácvik nových písní – Rampouch, Malé vločky – zpěv u piana, vytleskávání rytmu

Výroba 3D lyžaře – práce s nůžkami, lepidlem, skládání a pečlivost

JV chvilka: DC – foukání do vatové kuličky – závod s kamarádem, kdo dřív kuličku dofoukne do cíle

                    AC – procvičení hlásky Z – zima, zima, zimička – společné vymýšlení slov na písmeno Z

Básnička s pohybem: Sněhuláček                             

                                      Sněhuláček panáček,         (ukazujeme rukama postavu)

                                      Má na hlavě plecháček.      (střídáme ruce a ukazujeme na hlavu)

                                      Místo očí uhlíky,                  (ukážeme oči)

                                      A až dolů knoflíky.                (prstem ukazujeme od břicha až k nohám knoflíky)

                                      Chodí, chodí bos,                  (pochodujeme)

                                      A má dlouhý nos.                   (ukážeme hodně dlouhý nos) 


Podtéma: Příběh hraček (6.1-10.1.2020)

-        správné zacházení s hračkami vlastními, společnými v MŠ, seznámení s novými hračkami a materiálem, z kterých jsou vyrobené 

6.1. – tříkrálový den a odstrojení stromečku

 Píseň -Koleda

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Motivační pohádka

- rozbor pohádky, co bylo špatně a co správně – volná diskuze, rozvíjení mluveného projevu a vlastního názoru. Následovala hra víš, kde bydlí hračky?  

Pohádka o tom Jak hračky utekly

Motivace ke správnému zacházení s hračkami, dělení o hračky, lakomosti, rozvoj fantazie dětí.

Hračky - báseň

Všechny hračky v pokojíčku,

uklidím si za chviličku.

Auta, kostky půjdou spát,

zítra si zas budem hrát.

Velká, malá, kulatá,

červená,modrá, chlupatá.

Každá své místečko má,

tam se ráda uschová.


PROSINEC 2019

Téma: Když zavoní cukroví 9.12- 20.12  2 týdny

-        poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, příprava na Vánoční besídku, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví

 Zaměřili jsem se na základní  vánoční tradice, vánoční tvoření a přivození vánoční atmosféry v naší třídě. Vyprávění zážitků s dětství pí.učitelek a asistenta pedagoga. Na vánoční přáníčka s kladnou motivací pro Ježíška.

 Básničky Vánoční i zimní 

Sněhuláček

Sněhuláček panáček

má na hlavě plecháček

Místo očí uhlíky

a až dolů knoflíky,

Chodí, chodí bos

a má dlouhý nos.

 

Cinky, cinky

Cinky, cinky, zvonek zvoní.

Ve vaně se kapr honí.

Z mísy voní ovoce,

Cinky, cinky, cinklinky

Přicházejí vánoce.

 

Vánoční stromeček

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

 

Anděl

Andílek si nebem letí,

pozoruje hodné děti.

Kohopak to vidí z nebe?

Vidí mě a vidí tebe.

Po oblacích poskakuje,

stříbro kolem rozhazuje.

 


Téma: Když chodí čert s Mikulášem (29.11. - 6.12.2019)

-          Děti se seznamují s postavou Mikuláše a čerta, společně se připravují na mikulášskou besídku a seznamují se s tradicí adventu

Pohybové hry:

Cesta do pekla – procvičení hrubé motoriky, cestička z různých prvků, chůze bez bačkůrek

Co čerti umí – nápodoba pohybu (šklebí se, dělají rámus, válejí se, chrápají)

Na hodné a zlobivé děti – zlobivé chytají hodné a naopak

Čerti odhazují uhlík – hod uhlíku do kotle – procvičení hodu lehkým předmětem

Čerti se přetahují – přetahování lanem ve družstvech, dodržování pravidel při hře

Čertí rozcvička s uhlíkem:

Čerti líní, špinaví,                A když chodí Mikuláš,

Cvičit, to je nebaví.             Čerti straší děti – víte jak?

Jenom leží na břiše,            Nadechni se čertíčku,

Blešku mají v kožiše.           Zablblej svou písničku… Bll blll bllllll (nádech-vypnout hruď,

Chyť si čerte bramboru,                                                               výdech – zabublání)

Já ti cvičit pomohu.

Už se valí čertíci,

Jako tlustí balíci.

Čertík leží na zádech

A jen těžko chytá dech.

Zvedni čerte zaďuru,

Podstrč pod ni bramboru.

Zvedni zadek dost,

Udělej tak most.

JV chvilka :

DC – foukání na horký uhlík (hluboký nádech, rychlý výdech)

AC – procvičení hlásky R

RC – rytmizace slov spojené k tématu

ČERTÍ ŘEČ – budliky budliky, blll blll, brbli brbli

Píšeme dopis Ježíškovi – rozhovor s dětmi, co si přejí a následně jeho nakreslení či napsání

Co to bylo za čertíka? – sluchová hra se zavázanými oči, poznáváme podle hlasu svého kamaráda

Básničky o čertech

Co to je, co to je,                               My se čerta nebojíme,

Čert na okno bubnuje.                     Protože my nezlobíme.

Za úkol už dneska má,                      Možná jenom chvilinku,

Chytat dítka zlobivá.                          Tatínka a maminku.

Čerte, čerte, ty se pleteš,

Nikoho si neodneseš,

Rybičky tu nezlobí,

Jsou to děti šikovný.

 

Sněhuláček panáček, (silueta sněhuláka)

Má na hlavě plecháček, (ukazujeme hrnec na hlavě)

Místo očí uhlíky, (ukazujeme na očička)

A až dolů knoflíky. (knoflíky na sobě až na zem)

Chodí, chodí bos (chůze na místě)

A má dlouhý nos. (ukazujeme svůj dlouhý nos)

 

Andílek si nebem letí,

Pozoruje hodné děti.

Kohopak to vidí z nebe?

Vidí mě a vidí tebe.

Po nebi si poskakuje,

Stříbro kolem rozhazuje.


LISTOPAD 2019

3.Integrovaný blok:

Od rána až do večera

Poznávání sociálního prostředí,v němž dítě žije-rodina a její funkce,členové rodiny a vztahy mezi nimi,seznámení s různými druhy lidských činností. Děti si prohloubí své znalosti o oblečení podle ročních období, procvičí si a upevní časové pojmy.

Téma: Tatínek a maminka, to je moje rodinka (18.-22.11. 2019)

-          Děti se seznamují se všemi členy rodiny, význam rodina a “můj domov“ – kdo tam patří, co to znamená, jména svých rodičů a sourozenců, rozdělení rolí v rodině, zaměstnání rodičů

Výtvarná chvilka – nakresli svojí maminku (rozvoj fantazie, představivosti)

Grafomotorické cvičení – maminky vlasy

Pohybová hra Na rodinky – běh po prostoru, reakce na signál vytvoření ,,rodin“ s určitým počtem dětí (2,3,..)

Foto – foto mojí rodiny, kdo ji tvoří – rozhovor

JV chvilka – AC procvičení hlásky „M“- Máme mámu,máme tátu,máma mává,táta mává“ 

                                                       ,,Miminko má mámu“

                    RC – tlukot srdce –zrychlování, zpomalení

Najdi cestu – 3.labyrint cesta k mamince

Hra Šimravá pošta – děti si posílají hlazení, šimrání

Tématické koutky – hra na maminku, na tatínka, na rodinu

Knihy – vyhledávání členů rodiny – pojmenování

Básnička Rodina

Já a moje rodina,

na světě je jediná,

máma, táta, sestřička,

i když je dost maličká,

je to milá holčička,

tatínek mi pomůže,

zlo a smutek přemůže,

maminka je nejhodnější,

pro mě je ta nejcennější.

Já a moje rodina,

na světě je jediná.

-          Rozhovor s dětmi o slušném chování mezi sebou, proč spory neřešíme násilím a hádkami – vysvětlení

Mimické napodobování nálad – usmívání, smutek, lítost, nadšení,..

Stavba svého domečku nebo pokojíčku – děti si navzájem ukazují ten svůj, popisují

Co čím děláme – k čemu slouží žehlička, pračka, nářadí, vysavač, nádobí, ručník,… - omalovánka 


 Podtéma: Čím budu až vyrostu (11.11.-  15.11.  2019 )

-seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, vědět kde pracují rodiče, námětové hry (na kuchaře, na prodavače, na školu, apod.) 

 Didkticko logopedická hra
Čím chci být

Hádej, hádej co umím

Čemu vlastně rozumím.

…děti doplní povolání

 

Kouzelná slovíčka – jak se k sobě lidé chovají, učíme se kde zdravit(u pokladny)

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím.

Nashledanou, dobrý den, děkuji a prosím.

Pusinka by se zlobila, kdyby ošklivě mluvila.

Raději se usmívá a jen hezký povídá.

 

Povolání

Každý má své povolání,

Práci čili zaměstnání.

Jeden třeba dobře vaří,

Jinému se v hudbě daří.

Další dobře sportuje

Jiný moři holduje,

Jeden učí malé děti.

Jiný zase mete smetí.

Někdo třeba lidi léčí,

Další umí spoustu řečí.

Hra s piktogramy s různým druhem činností – děti hádají co je na obrázku


Podtéma: Když kamarád stůně (29.10. – 1.11. 2019)     

poznávání částí těla, seznámení s prací lékaře, mít povědomí o významu péče

čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí

 

Bakterie-říkanka k pohybové hře, hrát jako na ovečky a na vlka

Každý den se umyjeme,

my ty viry vyženeme.
bakterie,krok co krok,
běží pryč jak o závod.

 BOLAVÝ ZOUBEK

Zlobil zoubek Kubu v puse,

pobolíval v jednom kuse.

Pan zubař však snadno zjistil,

že ho Kuba málo čistil.

 LÉKAŘ

Doktor je pán laskavý,

Stará se nám o zdraví.

Až si kluku zlomíš ruku,

však on ti ji napraví.

 

Čistota - půl zdraví

Ve vaně to tolik pění,

že mě ani vidět není.

Mamka o mně ale ví -

pokaždé mě objeví.

 Pohybová hra - Bolavý zoubek (honička s pravidly)

Jedno z dětí představuje kaz, který se snaží dohonit zdravé zoubky


(4.11.-8.11.2019 )    Téma: Sluníčko sleduje, jak tělo funguje

-děti se učí jak se chránit před úrazem, mít povědomí o významu a funkci všech našich smyslů, poznávání lidského těla

Smyslová hra – ochutnávka zeleniny a ovoce se zavázanýma očima (jen dle chuti)

Kimova hra – poznej, co mezi předměty chybí, co je jinak (zrakové vnímání)

Říkanka s pohybem – hlava, ramena, kolena, palce

SMYSLY

Člověk, ten má smyslů pět,

znám je všechny nazpaměť.

Kde jsou oči, tam je ZRAK,

po prstech nám skáče HMAT.

SLUCH nám sedí na uších,

do nosu nám vlezl ČICH.

A CHUŤ v ústech na jazýčku

spinká si tu na krajíčku.

Hra ,,Němota“

-děti formou dramatizace zkouší sdělit ostatním různé informace, ostatní hádají

Pohybová hra Kašpárek řekl… - poznávání částí těla, procvičení postřehu

Ucho na ucho, nos na nos, ruku na ruku.. – didaktická hra s kamarádem


ŘÍJEN 2019

Podtéma: Já jsem malý pořádníček (21.-25.10.19) 

-          Během týdne se děti seznamují s částmi různých druhů oblečení a jeho následnou péčí (zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, složení, čistota), dále aby měly děti povědomí o pojmech ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc

-Pohádka O Kateřince a tlustém svetru

 

-Básnička Ruce: To jsou prsty, to jsou dlaně,

                            Mýdlo s vodou patří na ně.

                            A po mýdle dobré jídlo,

                            A po jídle zase mýdlo.

 

Parádnice Anička

Parádnice Anička, vyšlápla si v lodičkách.

Lodičky má velké,dámské,

Na nich jehly dlouhatánské.

A tak náhle, v celé kráse,do chodníku zapíchla se.

Neboj, však ti pomůžeme.

Hej, rup! Hned tě vytáhneme!

Ančo, vem si propříště, jiné boty na hřiště.

Kecky nebo sandály, mnohem líp by skákaly.

 

 

Hra – soutěž v oblékání, složení oblečení


Podtéma: (10.10-17.10.2019) Ježkova postýlka

Poznávání lesních zvířat, volně žijícího ptactva, příprava zvířat na zimu, výlet do lesa, soustředěně pozorovat, koumat, objevovat, všímat si souvislostí.

O zapomenuté vlaštovce – motivační pohádka

Říkanka: ukládáme zvířátka na zimu

Medvěd klepe peřinu,       (lehce se klepeme do stehýnek)
už se chystá na zimu,       (lehce se klepeme do stehýnek)
záležet si musí dát,           (hlava „ANO“)
až do jara bude spát,       (ruce pod hlavu, jako když spíme)

 

Báseň: ježek - motivační pro přátelství (shlédnutí videa –reklamy o smutném ježkovi)

Ježek ten je ježatý, od hlavy a ž po paty.

Mračí se a žaluje, na každého kdo tu je.

Ježku, ježku co ti vadí? Že mě nikdo nepohladí!

EKOLOGIE – výroba a hraní s přírodním materiálem na zahradě – kouzelné stromečky, světluškové světýlko, kreslení na kaštany (sovičky).

 

Píseň:

Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.

Z vysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak.

Rozhlíží se do všech stran, náhle spatřil hejno vran,

ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán.

Do šíře i do dáli, nikde se ho nebáli.

A ty zuby papírové všichni se jim vysmály.

Píseň:

Dešťové kapičky dostaly nožičky,

ťapity ťap, kap, kap, kap, kap.

Běhaly po plechu, dělaly neplechu.

Ťap….

Kocour spal v okapu, spadly mu na tlapu.

Ťap…. Jéje ten utíkal, plakal a naříkal.

Ťapity…

Švestka

Já jsem švestka tmavě-modrá,

do knedlíků bývám dobrá.

Těsto pěkně uválíte,

Švestku do něj zabalíte.

Připravte si rendlíky

Na švestkové knedlíky.

 

BRAMBORA

Koulela se ze dvora, tákhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela, že odněkud seshora,

spadla na ni závora.

Kam koukáš ty závoro?

Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.

 

Lečo - píseň

Rajčata se rozhněvala na zelenou papriku,

boj se vede neprodleně na syčícím rendlíku.

RF: A pepř pálí jako ráží, až se rendlík otřásá,

na kusy je rozsekaná liberecká klobása.

Vejce kráčí odhodlaně proti dvěma cibulím.

Jenom já mám místo zbraně v ruce lžíci a už jím.

 

Meluzína - HUDEBNĚ POHYBOVÁ HRA

Hleda zmrzlá meluzína,

kde je díra do komína, hledej, hledej meluzíno,

komínů tu máme plno.

Až největším proletíš, teplem se hned rozpustíš.

PH: Houbař

Houbař chodí po lese, pozorně se dívá.

Hříbek roste ve smrčí, pozorně se skrývá.

Houbaři, houbaři hříbečky si usmaží.

Muchomůrku červenou každý pozná v lese,

tu si ale nikdo z nás domů neodnese.

Houbaři, houbaři, hříbečky si osmaží.


Září 2019

Třídní pozdrav

My jsem chytré rybičky,

chytneme si ploutvičky.

Dobré ráno, krásný den.

Začneme den s úsměvem.

Protahovací báseň

Vyšlo slunce zasvítilo

na nebi se otočilo.

Každá kytka maličká

radost má ze sluníčka.

Ke slunci se naklání.

Listy z hlíny vyhání.

Báseň :Drak

Draku ty jsi vážně drak?

Hudry, hudry je to tak.

A máš zuby dračí?

Mám dva a to mi stačí.

A co těmi zuby jíš?

Princezen mám plnou spíš!

Ach ty lháři!

Každý to ví, že jsi jenom papírový.

 


 CO SE UČÍME:

Školní rok 2019/2020