Úvodní stránka » 2.Třída - RYBIČKY

 

Školní rok: 2018/2019

Ve třídě RYBIČEK je zapsáno 25 dětí 3 - 6 letých.

 

Na děti se zde těší paní učitelka:

                            

                       Dana Doležalová     Veronika Králová 


Třídní pozdrav

My jsme chytré rybičky,

chytneme si ploutvičky.

Popřejem  si dobrý den,

začneme den  s úsměvem.(pohladíme kamaráda vedle sebe)

 


 CO SE UČÍME:

KVĚTEN 2019

8.Integrovaný blok:

Náš svět

  • v tomto integrovaném bloku se zaměřujeme na pohybovou a tělesnou zdatnost dítěte, podporujeme jeho fyzickou i duševní pohodu. Dítě se bude seznamovat se životem na Zemi (životem lidí ve městě a na vesnici, s cizími zeměmi a s kulturami jiných národů, se životem zvířat v Zoo a u vody) a s vesmírem

Podtéma: Svátek dětí, velký rej   27.5-31.5.2019

- toto téma se každoročně přizpůsobuje tomu, na co si budeme hrát: na indiány, na mravence, na žabky, na piráty, na námořníky apod.- letos tedy "na pravěk"

- radostné prožívání příprav oslavy MDD, navazovat citové vztahy ke kamarádům, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti, připravit přání pro všechny děti na celém světě

Cesta do pravěku

– shlédnutí úryvku na IT

- pojmenovávání dinosaurů

- rozpoznání masožravce  X   bbýložravce, nebezpečného, velkého, vodního.

- popis prostředí ve kterém žili pravěká zvířata a lidé

Hej hou pravěký lidi jdou. Kdo zůstane podrobí se.  

Všichni žáci v pravěku
bez ohledu na věku
v praškole se učit psali,
rádi četli, počítali.

Po praškole nic na práci,
užívali si legraci.
Ven moc rádi chodili,
pralesem se brodili.

Všichni chodili nahatí,
prostě jen tak, bez gatí.
K jídlu byli mamuti,
bez kmínu, soli, bez chuti.

Hej hou pravěký lidi jdou.

Kdo uteče zachraní se.

Pravěk

Motivační pohádka


Kdysi dávno byla jedna vesnice,

která nepropadala panice.

Když je napadli mamuti,

byli velice udatní.

 

Vždy bojovali ze všech sil,

však žádný lov se nezdařil.

Přežívali tak jenom sběrem,

však začalo jim to lézt krkem.

 

Udělali past na mamuta,

však mamut se jim nenachytal.

Rozhodli se tedy znovu,

že půjdou do nového lovu.

 

A když ani ten se nezdařil,

Velký Bůh je darem obdařil.

Ukončil dobu ledovou,

vytvořil faunu i flóru novou.

 

Seslal jim na zem zrnka obilí,

aby už hladoví tolik nebyli.

Tak skončila bída toho kmene,

ať vám se v životě lépe vede.

 Brontosaurus 

Brontosaurus byl maxiplaz,
mnohem větší než každý z nás!
Žil dávno, před miliony let,
všechno co rostlo, téměř sněd.

Tělo jako pohádkový drak,
někteří velcí až do oblak.
Dlouhé drápy a ostré zuby,
že rychle běhali, se chlubí!

Pračlověci byli pro ně malí.
Slyšet dinosaury bylo z dáli.
V džungli a bažinách domov měli,
dlouhá léta – dokud nevymřeli.


Podtéma: Sluníčko praví, chraňte si své zdraví 20.-24.5.2019

 - seznámení s letními sporty, procvičování tělesné zdatnosti, trénování na olympiádu mateřských škol ve městě, relaxační, odpočinkové a zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační cvičení )

Báseň

Každý kluk i holčička,
převlékl se do trička,
tepláky a botičky,
– nejlepší byly cvičky.

Pak se cvičit začalo,
běhalo se, skákalo,
překážky se zdolaly,
i v pytlích jsme skákali.

Každá třída diplom má,
na nástěnku si ho dá,
ať všichni ví, jak to bylo,
že se u nás soutěžilo.

Slunce

Vyšlo slunce zasvítilo, na nebi se otočilo.

Každá kytka malička, radost má ze sluníčka.

Ke slinci se naklání, listy z hlíny vyhání.

Paša

Sedí paša na trůnu, hlavičkou si kývá.

Nemá žádnou korunu, ušima si stříhá.

Žába

Žába skáče po blátě, koupime jí na gatě..

Na jaké, na jaké..na zelené strakaté.

Opičky

My jsme malé opičky, cvičíme si nožičky.

- učíme se proč se říká sportem ku zdraví.., proč je sport důležitý. 

  -jaký sport se mi líbí – děti předvádí sport ostatní hádají. 

 Didaktické hraní

1. Klapy, klap já jsem čáp. Klapy, klapy mi jsme čápi.

2. Válim, válim nudle do polívky dobré, válim, válim nudličky do dobré polívčičky.

3. Fouká vítr pofukuje, větvičkama pohybuje. Kdo to fouká, kdo to ví? Je to vítr foukavý.


Podtéma: Sluníčkové přání pro maminku (6.5-17.5.2019)

  • společná příprava a realizace besídky, výroba dárků a přáníček, prohlubování citové vazby na maminku a rodinu 
  • Vyprávíme si o mamince a jejích vlastnostech, učíme se vyjadřovat a souvisle povídat..

Báseň

Táta, máma, babička

Děda, bratr, sestřička.

Rodina moje celičká.

Když je smutno pohladí mě,

láska jejich nezradí mě.

Táta to je elegán,

děda to je velký pán.

Maminka má slůvka krásná,

babička je hvězda jasná.

Brácha dělá neplechu,

sestra leží v pelechu

 

Maminka- píseň

Mám ráda svojí maminku, má náruč jako peřinku. Kdo se v ní jednou schová, schová se příště znova.

Stejně si vybral tatínek, nejlepší ze všech maminek. Já bych jí dal cokoliv, jen ať jí nic nebolí.

Pro všechny mamky na zemi a je jich hodně věřte mi, písničku zazpíváme a pozdrav posíláme.


Podtéma: Sluníčková kapela - 29.4.-3.5. 

-poznávání hudebních nástrojů, hra na dětské hudební nástroje, společný zpěv, hudebně pohybové činnosti, příprava na besídku, jarní koncert v ZUŠ

Muzikantská rodina

Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum,
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou,
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná
muzikantská rodina.

Zpívejte si s námi

Tátové a mámy,
zpívejte si s námi.

Kdybychom si nezpívali,
to by dobré nebylo,
to by se nám na světě
o mnoho míň líbilo.

Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji, věřte, kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí.
Proto všichni s písničkou, zaplavme zem celičkou.

DUBEN 2019

7.Integrovaný blok:  

Voláme tě sluníčko, probuď se maličko

- tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, slučuje poznatky z více oborů, využívá prožitky, seznamuje s dopravními prostředky a značkami, s hudebními nástroji. Přibližuje dětem svátky jara a velikonoční tradice, loučení se zimním obdobím. Děti se budou seznamovat s péčí o živou a neživou přírodu, s tříděním odpadu, s ekologií. Časový rozsah – 8 týdnů 


Podtéma: Sluníčko má zelenou - 22.4-26.4 

poznávání dopravních prostředků, seznámení s některými značkami a jejich významem ( jak se podle nich máme chovat), praktický nácvik bezpečného chování v dopravních i  dalších situacích ( požár, dopravní nehoda, úraz apod.). Exkurze u hasičů,  beseda s pracovníky  policie a záchranné služby, dopravní hřiště             

 Říkanka:

Chodit občas chůzí šnečí,
to je prima to mi svědčí,
rozhlížím se po kraji,
jak to šneci dělají.

Když zahouká siréna - co to asi znamená?
S autem k ohni profičí, nebojácní hasiči,
uvidíš-li oheň plát! Tak volej sto padesát!

Mašinka

Co to syčí, co to houká,

Mašinka si tiše brouká.

Na červenou zastaví,

všechny děti pozdraví.

Na zelenou zas dál jede,

Do školky ji cesta vede.

 První pomoc – didaktická hra – rozvoj mluveného projevu

Hra s dětmi na tísňovou linku

  • Důležitá telefonní čísla 150 Hasiči, 155 Zdravotnická záchranná služba, 158 Policie
  • V jakém případě tato telefonní čísla voláme, stanovíme postup.

Podtéma: Pletu, pletu pomlázku   8.3-19.3.2019

-seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti o velikonočních tradicích, malování kraslic, nácvik koled,   pomoc při  velikonoční výzdobě   

  Básničky: 

Slepička běhá

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kutálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát.

 Panímámo zlatá

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka, a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

 Hody, hody
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Slepička
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.


Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko

 

Rozumová stránka

Naše velikonoční zvyky – učíme se tradicím a zvykům

Velikonoční výzdoba
-slavnostní výzdoba- kuřátka, králíci, vajíčka

-velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem jara, znovuzrození a probuzení přírody.

Vajíčka
-zdobení a barvení vajec je jedna z nejrozšířenějších velikonočních tradic. Vejce je symbolem jara, života, úrodnosti, plodnosti, vzkříšení a bezpečí.

Barvy
červená – barva krve, síla, oheň, láska, nový život
zelená – síla přírody, jaro, mládí
žlutá – symbolizuje slunce, světlo, obilí, med, bohatství a blahobyt

Pletení pomlázky

-pomlázka se plete na Bílou sobotu, z čerstvého vrbového proutí. Čerstvé vrbové proutky mají za úkol omladit a zkrášlit ženy a dívky. Pomlázka se zdobí barevnými pentlemi. Na pondělí si chlapci připraví pomlázku a velikonoční říkanku a jdou koledovat. Za vymrskání, které má ženám přinést omlazení a krásu dostanou barevné vejce.

Velikonoční zajíček
-tradice převzatá z Německa. Zajíček v noci roznáší velikonoční vajíčka, která děti ráno sbírají.

Velikonoční pokrmy
- velikonoční beránek, mazance, jidáše, vajíčka

Důležité dny a zvyky, jež se k nim vztahují


Modré (žluté) pondělí
– poslední postní pondělí
Šedivé úterý
– velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid

Škaredá středa (Sazometná středa)
Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se mračit každou středu v roce. Takže se usmívejte! Na škaredou středu bylo zvykem důkladné vymetání komínů zanesených sazemi.

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Zelený čtvrtek je také dnem poslední večeře Ježíše Krista.
Co dělat na Zelený čtvrtek? Vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou, pokud si raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného, čímž upevníte svoje zdraví. Z kynutého těsta si můžete upéct jidáše.

Velký pátek
Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Pokud chcete najít poklad a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pátek. Zem se otevírá a ukazuje skryté poklady.
Na velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli, nesmí se prát prádlo (máčelo by se v Ježíšově krvi).
V tento den si nic nepůjčujte, neprodávejte, ani nikomu nedarujte.

Bílá sobota
Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí.
Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech konečně končí postní období.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Nejdůležitější křesťanský svátek - zmrtvýchvstání Ježíše Krista, během ranní bohoslužby se světí jídlo.

Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata pomlázkou z vrbového proutí. Někde je zvykem, že je na oplátku děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují vajíčka.

 

Pohybové hry 

Králíček ušáček  - barevné představy

Králíčku ušáčku copak děláš, jakou ty barvičku právě hledáš?.......

 

Zajíček

Zajíček své jamce sedí sám, sedí sám. Ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati. Utě skoč a vyskoč. Děti vybírají dalšího kamaráda, která dělá zajíčka 

Pásla ovečky

S tanečkem

Pásla ovečky v zeleném háječku, pásla ovečky v černém lese. Já na ní dupy, dupy, dup. Ona zas cupy, cupy, cup. Houfem ovečky seberte se všecky, houfem ovečky seberte se.

Děti sedí v kruhu, jedno dítě má v ruce vajíčko a koulením vybírá další dítě. Přitom říká:

„Kutálej se, vajíčko, kutálej,
co patří k Velikonocům, povídej."

Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů...).

 

BŘEZEN 2019

Podtéma : Tajemství knížek ( 4.3.-8.3. 2019)

-poznávání klasickým pohádek, různých druhů knih, ilustrace, zacházení s knihou, četba, vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením, návštěva knihovny, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte.

Námětová hra : „Na prodejnu knih“ – poznávání jednotlivých knížek , encyklopedií a časopisů, společná hra s kamarády.

Stavitelé věží – stavění z kostek(dřevěné, molitanové), jak věž vypadá, jak vypadá zámek?Má vysoké věže a věžičky.

Hádání podle obrázků z knížek- didaktická hra:

-poznávání známých pohádek podle obrázků, děti hledají a hádají.

Porovnání knih- didaktická hra:

-sedíme v kruhu, uprostřed máme položené knihy, naším úkolem je knížky roztřídit na :

  1. a) velké x malé b) tenké x silné

Cvičení s knížkou- každé dítě má jednu knihu:

Procvičení pojmů: pod, nad, za , nahoře, dole, vzadu, vepředu, mezi, atd.

Jak se chovat ke knihám

-povídání s dětmi co je správné při prohlížení knížek a co není. Hra se Smolíky, děti je samostatně umisťují.

Výroba papírové záložky do knížky

Nácvik pohádky z knížky -  O veliké řepě- dramatizace pohádky za doprovodu hudby, pomůcek a kostýmů. Zapojení všech dětí.

Pohybová hra : Na kouzelníka – reakce na dané pokyny , dodržování předem domluvených pravidel hry.

 

ÚNOR 2019

6. Integrovaný blok:  

Do pohádky a zase zpátky                    

       blok má seznámit děti s klasickými i veršovanými pohádkami,sledováním pohádek a příběhů obohacovat citový život dětí,prohlubovat zájem o knihy. Radostné prožití karnevalu a seznámení s masopustem. Časový rozsah: 4 týdny

Podtéma:Hádej kdo jsem? 11.2-15.2.2019

–        společná příprava a realizace karnevalu, činnosti vyvolávající veselí a pohodu ve třídě, soutěže a hry 

Básně:

Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.

Máme všechno namíru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka kouzelnice,
karkulka, šašek, tanečnice.

Všichni vás zvem hej, hej, hej,
na maškarní rej!

KARNEVAL 

Podívejte, kamarádi,

dneska máme karneval,

ten maj všechny děti rády,

kdopak by se masek bál?

Nemáme strach z čertů malých,

z čarodějů, strašidel,

tolik postaviček známých

ještě nikdo neviděl.

Támhle stojí krásná víla,

vodník tančí s kovbojem,

princezna je celá bílá

s korunkou a závojem.

Indián s barevnou tváří

tancuje se zvířátky,

všichni jak sluníčko září,

všichni jsou jak z pohádky.

Všem to dneska hrozně sluší,

všem postavám z pohádek

dokonce i bábě s nůší,

s nůší, co má na zádech.


5.Integrovaný blok:  

4-8.2. 2019 

Paní zima čaruje       -          v tomto bloku budeme děti provázet zimním obdobím. Děti se seznamují s charakteristickými znaky zimy,s rozmanitostí přírody, s péčí o zvířátka a přezimující ptáčky, se zimními sporty, správným oblečením, připraví se k zápisu. 

Časový rozsah:4-5 týdnů

Básničky o škole 

Školák:
Já jsem školák od šesti,
jdu do školy pro štěstí.
Má třída tam na mě čeká
a s ní paní učitelka.

ŠKOLÁCI
Proč bychom se školy báli, nejsme žádní peciváli.
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu.
Přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi!

Tento týden si opakujeme časovou posloupnost (rok, roční období, měsíce-12,názvy, den – rozložení dne-režim dne). Geometrické tvary, barvy, matematické představy – počítáme kamarády